Selen

Selen
 [Ar] 3d10 4s2 4p4
80Se
34
 
        
        
                  
                  
                                
                                
↓ Periodická tabulka ↓
Obecné
Název, značka, čísloSelen, Se, 34
Cizojazyčné názvylat. selenium
Skupina, perioda, blok16. skupina, 4. perioda, blok p
Chemická skupinaPolokovy
Koncentrace v zemské kůře0,05 až 0,09 ppm
Koncentrace v mořské vodě0,00009 mg/l
VzhledŠedá, černá, nebo červená tuhá látka (v závislosti na modifikaci)
Identifikace
Registrační číslo CAS
Atomové vlastnosti
Relativní atomová hmotnost78,94
Atomový poloměr120 pm
Kovalentní poloměr120 pm
Van der Waalsův poloměr190 pm
Iontový poloměr198 pm
Elektronová konfigurace[Ar] 3d10 4s2 4p4
Oxidační čísla−II, II, IV, VI
Elektronegativita (Paulingova stupnice)2,55
Ionizační energie
První941,0 KJ/mol
Druhá2045 KJ/mol
Třetí2973,7 KJ/mol
Látkové vlastnosti
Krystalografická soustavaŠesterečná
Molární objem16,42×10−6 m3/mol
Mechanické vlastnosti
Hustota4,81 g/cm3
SkupenstvíPevné
Tvrdost2,0
Tlak syté páry100 Pa při 617K
Rychlost zvuku3350 m/s
Termické vlastnosti
Tepelná vodivost0,519 W⋅m−1⋅K−1
Termodynamické vlastnosti
Teplota tání221 °C (494,15 K)
Teplota varu685 °C (958,15 K)
Skupenské teplo tání6,69 KJ/mol
Skupenské teplo varu95,48 KJ/mol
Měrná tepelná kapacita25,363 Jmol−1K−1
Elektromagnetické vlastnosti
Elektrická vodivost1,0×10−4 S/m
Standardní elektrodový potenciál−0,76 V
Magnetické chováníDiamagnetický
Bezpečnost
GHS06 – toxické látky
GHS06
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
[1]
Nebezpečí[1]
R-větyR23/25, R33, R53
S-větyS1/2, S20/21, S28, S45, S61
Izotopy
IV (%)ST1/2ZE (MeV)P
72Seumělý8,4 dneγ0.04672As
74Se0,87%je stabilní s 40 neutrony
75Seumělý119,7 dneγ0.264
0,136
0,279
75As
76Se9,36%je stabilní s 42 neutrony
77Se7,63%je stabilní s 43 neutrony
78Se23,78%je stabilní s 44 neutrony
79Sestopy3,27×105 rokuβ015179Br
80Se49,61%je stabilní s 46 neutrony
82Se8,73%1,08×1020 roku2 × β2,99582Kr
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
S
ArsenSeBrom

Te

Selen (chemická značka Se, latinsky selenium) je polokov ze skupiny chalkogenů, významný svými fotoelektrickými vlastnostmi.

Základní fyzikálně-chemické vlastnosti

Selen je poměrně vzácný prvek, byl objeven roku 1817 Jönsem Jacobem Berzeliem. Elementární selen se vyskytuje v několika krystalických formách, jejichž barva je buď šedá nebo tmavě červená. Je prakticky nerozpustný ve vodě, poměrně dobře se rozpouští v sirouhlíku. V přírodě se vyskytuje nejméně v šesti alotropických modifikacích, ve třech červených monoklinických (jednoklonných) formách, v krystalické šedé, hexagonální (šesterečné) formě pak jako černý sklovitý selen.

Výskyt a výroba

Přírodní selen

Selen obvykle doprovází sírutellur v jejich rudách. Je proto také obvykle získáván z odpadů po spalování síry při výrobě kyseliny sírové nebo ze zbytků po elektrolytické výrobě mědi ze sulfidických rud. Relativní zastoupení selenu v zemské kůře i ve vesmíru je velmi nízké. V zemské kůře je selen přítomen v koncentraci 0,005–0,09 ppm (mg/kg).

V mořské vodě je jeho koncentrace na hranici měřitelnosti analytickými technikami, obvykle je uváděna hodnota 0,09 mikrogramů/l. Předpokládá se, že ve vesmíru na 1 atom selenu připadá půl miliardy atomů vodíku. Elementární selen je za normálních podmínek stálý, poměrně snadno se slučujekyslíkemhalogeny. Ve sloučeninách se selen vyskytuje v mocenství Se2–, Se2+, Se4+ a Se6+. Vyskytuje se jako minerál selen.

Sloučeniny a využití

Elementární selen

Oxidy selenu vytváří reakcí s vodou příslušné kyseliny a existují i jejich solielektropozitivními prvky, nejstálejší z nich jsou selenany a seleničitany alkalických kovů.

Technologický význam selenu spočívá v současné době ve výrobě fotočlánků. Jedná se o zařízení, která za využití fotoelektrického jevu po ozáření světlem přímo produkují elektrickou energii. Selenidy mědi, galliaindia jsou v tomto směru velmi perspektivními sloučeninami a dnes fungují fotoelektrické články na bázi selenu jako zdroje elektrické energie především v kosmickém výzkumu pro napájení přístrojů na oběžné dráze pomocí solárních panelů.

Fotočlánky s obsahem selenu se však používají i pro měření intenzity dopadajícího světla jako expozimetry, například ve fotoaparátech a kamerách. Také většina kopírovacích a reprodukčních přístrojů je osazena selenovými fotočlánky.

Selen se také dříve používal v laserových tiskárnách na výrobu světlocitlivého válce, který umožňuje samotný tisk. Z důvodu jeho vlivu na životní prostředí již cca od roku 1992 počala být pro světlocitlivý povrch používána organická fotocitlivá fólie (OPC – Organic Photo Conductor). Při tisku se opotřebovává otěrem, obvykle se udává jeho životnost počtem výtisků.

Selen ve výživě

Přestože většina sloučenin selenu je značně toxická, je zvláště v posledních letech intenzivně zkoumán vliv nedostatku selenu v každodenním potravinovém příjmu.

Bylo zjištěno, že pravidelný snížený příjem selenu v potravě nepříznivě ovlivňuje především kardiovaskulární systém a zvyšuje riziko infarktu myokardu a cévních onemocnění. Nedostatek selenu v potravě těhotných žen může nepříznivě působit na vývoj plodu.[2] Dlouho se předpokládalo, že selen funguje v organizmu jako antioxidant, který likviduje volné radikály, a tím snižuje riziko vzniku rakovinného bujení.[zdroj?!] Podávaný dohromady s multivitamínovými preparáty však selen ve skutečnosti zvyšuje riziko rakoviny prostaty.[3]

Důležité přitom je i to, aby celková denní dávka selenu nepřekročila jistou hranici. Za optimální dávku se v současné době pokládá kolem 60–200 mikrogramů selenu denně.[zdroj?!] Naopak dávky nad 900 mikrogramů denně jsou již toxické, způsobují poruchy trávení, vypadávání vlasů, změny nehtů a deprese.[zdroj?!] Selen je v potravě nejvíce obsažen v ořeších, vnitřnostech a mořských rybách. V současné době je na trhu řada potravinových doplňků, které obsahují optimální denní dávku selenu. Při jejich užívání je však nutno postupovat opatrně, protože pravidelné předávkování selenem (ale i jinými stopovými prvky) může působit negativně.[zdroj?!]

Byly činěny i pokusy o umělé zvyšování obsahu selenu v obilninách, které dále sloužily k přípravě pečiva (např. ve Finsku). Celkově se však tato praxe neujala, protože je jen obtížně kontrolovatelné, jaké množství takto dopovaných potravin jednotliví obyvatelé reálně přijímají a může docházet i k nechtěnému předávkování.[zdroj?!]

V roce 2009 ve Výzkumném ústavu bramborářském v Havlíčkově Brodě skončil pětiletý projekt, zabývající se zvýšením obsahu selenu v bramborách.[4]

Odkazy

Reference

  1. a b Selenium. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-24]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. MĚCHUROVÁ, Alena. Vitamíny, minerální látky a stopové prvky v graviditě. Moderní babictví. 2009, čís. 18, s. 1–7. Dostupné online. 
  3. Zklamání ze selenu - osel.cz
  4. Výzkum potvrdil přínos selenových brambor Archivováno 12. 7. 2009 na Wayback Machine. – agroweb.cz, 4. 6. 2009

Literatura

  • Cotton F. A., Wilkinson J.: Anorganická chemie, souborné zpracování pro pokročilé, Academia, Praha 1973
  • Holzbecher Z.: Analytická chemie, SNTL, Praha 1974
  • Dr. Heinrich Remy, Anorganická chemie 1. díl, 1. vydání 1961
  • N. N. Greenwood – A. Earnshaw, Chemie prvků 1. díl, 1. vydání 1993, ISBN 80-85427-38-9

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Selenium native.jpg
Selenium (native). Pen for scale. Mineral collection of Brigham Young University Department of Geology, Provo, Utah. Photograph by Andrew Silver. BYU index 1-3001a, Se.
Selenium spectrum visible.png
Autor: McZusatz (talk), Licence: CC0
Selenium spectrum; 400 nm - 700 nm
SeBlackRed.jpg
Autor: W. Oelen, Licence: CC BY-SA 3.0
Black, glassy amorphous (with thin layer of grey selenium) and red amorphous selenium
Selen 1.jpg
black, grey and red Selenium