Separace

Separace (z lat. separatio, oddělení, odloučení) má více různých významů:

Přírodní vědy

v odpadovém hospodářství

v zemědělství

  • Separace zrna – proces oddělování zrna od plev během mlácení (dnes probíhá nejčastěji přímo v obilním kombajnu)

v chemii a metalurgii

  • Separace látek v chemii (separační metody) – rozdělování či oddělování dvou různých látek od sebe navzájem – buďto analytická metoda nebo přímo chemická výrobní technologie
  • Elektromagnetická separace prvků – např. uranu a neptunia atd.
  • Magnetická separace rud – oddělování magneticky aktivních minerálů od látek magneticky inertních apod.

v matematice

  • Separace proměnných – izolace jedné z proměnných na jedné straně rovnice, její vyjádření pomocí všech ostatních

Humanitní vědy

ve struktuře lidské společnosti (sociologie)

  • Separace černošského obyvatelstva – zde ve smyslu synonyma pro rasovou segregaci
  • Separace zločinců – oddělený prostor pro oddělení vězňů, obviněných či podezřelých osob od ostatních lidí – typ vězení

ve zdravotnictví

v právu

  • Separace (právo) – oddělení a osamostatnění přírůstků od plodonosné věci

v kultuře

v hudbě

  • Separace (hudební skupina) – česká hudební skupina z Hořovicka

Technologie

v polygrafickém průmyslu

  • Separace barev – výtah jednotlivých barevných složek (CMYK) do samostatných plátů, např. pro potřeby ofsetového tisku

Související články

Externí odkazy