Severoamerická deska

Severoamerická deska je znázorněná hnědou barvou

Severoamerická deska – šestá litosférická deska – byla spojena s Eurasijskou, Africkou a Jihoamerickou deskou do doby, než se začal rozpadat super kontinent Pangea a otvírat se Atlantský oceán. Relativně mladá pohoří na západě Severní Ameriky jsou projevem probíhající subdukce a kolize s Tichomořskou deskou. Starší Appalačské pohoří na východu USA vzniklo při staropaleozoických kolizích v oceánu který existoval před vznikem Pangey. Kokosová deska a deska Rivera se v současné době podsouvají pod jižní okraj Severoamerické desky, což je příčinou vzniku činného sopečného pásma.

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Plates tect cs.svg
Mapa tektonických desek
Tectonic plates boundaries detailed-en.svg
Autor: Eric Gaba (Sting - fr:Sting), Licence: CC BY-SA 2.5
Detailed world map in English showing the tectonic plates with their movement vectors