Seznam chráněných území v okrese Nový Jičín

Toto je seznam chráněných území v okrese Nový Jičín aktuální k roku 2020, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Nový Jičín.

KódObrázekTypNázevRozloha (ha)Galerie
Commons
Popis územíSouřadnice
2237PR Bartošovický luhPRBartošovický luh&0000000000000296.910000296,91
Kategorie „Bartošovický luh“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bartošovický luh“ na Wikimedia Commons
Území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro Pooderský bioregion.49°40′19″ s. š., 18°0′58″ v. d.
2243les nad potokem poblíž východního okraje rezervacePRBařiny&0000000000000042.20000042,20
Kategorie „Bařiny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bařiny“ na Wikimedia Commons
Soustředěné přírodní hodnoty se zastoupením ekosystémů typických a významných pro oderský bioregion.49°37′51″ s. š., 17°57′23″ v. d.
5311PR BažantulaPRBažantula&0000000000000036.52000036,52
Kategorie „Bažantula“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bažantula“ na Wikimedia Commons
přírodě blízký, druhově bohatý rybniční ekosystém se vzácnými rostlinnými společenstvy a soustředěným výskytem a rozmnožováním zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů49°43′28″ s. š., 18°4′42″ v. d.
82Okraj CHKO Beskydy u Mořkova na Novojičínsku - pohled na vrch s přírodní rezervací HuštýnCHKOBeskydy&0000000000116000.000000116 000
Kategorie „CHKO Beskydy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „CHKO Beskydy“ na Wikimedia Commons
49°34′52″ s. š., 18°35′15″ v. d.
6202travní porosty v západním dílu chráněného území v okolí horního vlekuPPČervený kámen&0000000000000021.92230021,9223
Kategorie „Červený kámen (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Červený kámen (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, karpatské druhy květeny, extenzívní sečené louky nížin až podhůří49°34′48″ s. š., 18°9′33″ v. d.
1175Domorazské loukyPPDomorazské louky&0000000000000007.1800007,18
Kategorie „Domorazské louky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Domorazské louky“ na Wikimedia Commons
Jedinečné naleziště chráněných druhů rostlin (zejména vstavačovitých).49°30′53″ s. š., 18°0′33″ v. d.
2059
Přírodní rezervace Huštýn
(c) Radim Holiš, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 cz
PRHuštýn&0000000000000011.91000011,91
Kategorie „Huštýn (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Huštýn (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Cenný geomorfologický útvar a na něj navazující přirozený lesní porost s výskytem vzácných druhů49°31′2″ s. š., 18°4′9″ v. d.
2162KamenárkaPPKamenárka&0000000000000004.4600004,46
Kategorie „Kamenárka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kamenárka“ na Wikimedia Commons
Významná geologická lokalita - odkryv tithonských štramberských vápenců - s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na geologický podklad.49°35′25″ s. š., 18°7′20″ v. d.
1963pohled na rezervaci z jejího jižního okrajePRKoryta&0000000000000012.93000012,93
Kategorie „Koryta (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Koryta (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Lužní les v říční terase Odry, významné olšiny49°41′18″ s. š., 18°3′33″ v. d.
190Rybník KotvicePRKotvice&0000000000000060.56000060,56
Kategorie „Kotvice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kotvice“ na Wikimedia Commons
Ochrana zachovalé biocenózy rybníka, typické pro celou jihozápadní část jistebnické rybniční soustavy.49°42′4″ s. š., 18°4′54″ v. d.
2094částečně posečené louky na území PRPRKrálovec&0000000000000004.8900004,89
Kategorie „Královec (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Královec (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ekosystém mokřadních společenstev lučních porostů s remízy prameništních olšin na podmáčeném podkladě kulmských hornin s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.49°41′56″ s. š., 17°42′28″ v. d.
6203lesní porosty na severovýchodním okraji PP LibotínPPLibotín&0000000000000019.70420019,7042
Kategorie „Libotín (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Libotín (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, karpatské druhy květeny49°34′4″ s. š., 18°4′32″ v. d.
2083PPMeandry Staré Odry&0000000000000025.77000025,77
Kategorie „Meandry Staré Odry“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Meandry Staré Odry“ na Wikimedia Commons
Zbytek původního meandrujícího koryta Odry s množstvím tůní a břehovitými porosty s pestrou skladbou49°37′19″ s. š., 17°54′58″ v. d.
1339Lesní porost ve spodní části PPPPNa Čermence&0000000000000009.2700009,27
Kategorie „Na Čermence“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na Čermence“ na Wikimedia Commons
Významné přirozené hnízdiště mnoha druhů ptactva ve staré bukové kmenovině s příměsí lípy, jedle, klenu a smrku na úbočních svazích dvou levostranných přítoků říčky Čermné.49°43′44″ s. š., 17°46′11″ v. d.
275NoříčíPRNoříčí&0000000000000037.90000037,90
Kategorie „Noříčí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Noříčí“ na Wikimedia Commons
Ochrana lesního porostu s přirozenou dřevinnou skladbou typickou pro západokarpatskou oblast s bohatým zastoupením lesních typů a zajištění lesního společenstva s ohroženými rostlinnými a živočišnými druhy před činnostmi, jež mají negativní dopad na přírodní procesy.49°30′33″ s. š., 18°16′12″ v. d.
1881Pikritové mandlovce u Kojetína v červenci 2022PPPikritové mandlovce u Kojetína&0000000000000000.2300000,23
Kategorie „Pikritové mandlovce u Kojetína“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pikritové mandlovce u Kojetína“ na Wikimedia Commons
Významná geologická lokalita - stratotyp jedné z forem podmořské činnosti z období spodní křídy.49°33′31″ s. š., 17°59′8″ v. d.
Pohled ze štramberské Trúby na vrch Kotouč v centrální části přírodního parkuPřPPřírodní park Podbeskydí&Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „&“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „&“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „&“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „&“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „&“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „&“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „&“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „&“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „&“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „&“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „&“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „&“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „&“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „&“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „&“Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „&“.Chyba ve výrazu: Nerozpoznaný interpunkční znak „&“12 800
Kategorie „Nature park Podbeskydí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Podbeskydí“ na Wikimedia Commons
49°34′18″ s. š., 18°5′13″ v. d.
6204údolí mezi hradiskem Požaha a hřebenem Dlouhého kopce chráněné v rámci PPPPPod Požahou&0000000000000238.804900238,8049
Kategorie „Pod Požahou“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pod Požahou“ na Wikimedia Commons
Významná lokalita vstavače bledého49°33′20″ s. š., 17°58′43″ v. d.
1894Polštářové lávy ve StraníkuPPPolštářové lávy ve Straníku&-1000000000000000.0400000,04
Kategorie „Polštářové lávy ve Straníku“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Polštářové lávy ve Straníku“ na Wikimedia Commons
Velký odkryv s polštářovými lávami těšínitové vulkanické asociace49°32′59″ s. š., 17°59′17″ v. d.
85Rybník KotviceCHKOPoodří&0000000000008150.0000008 150
Kategorie „CHKO Poodří“ na Wikimedia Commons
Kategorie „CHKO Poodří“ na Wikimedia Commons
Rozsáhlá oblast v Povodí řeky Odry se zachovalými slepými rameny, druhově rozmanitými rybníky, lužními lesy a nivními loukami.49°39′6″ s. š., 17°58′23″ v. d.
1665Prameny ZrzávkyPPPrameny Zrzávky&0000000000000000.4700000,47
Kategorie „Prameny Zrzávky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Prameny Zrzávky“ na Wikimedia Commons
Dva samostatné vývěry vody se silným obsahem síranu železitého a sirovodíku49°31′30″ s. š., 18°0′46″ v. d.
354Kaple na RadhoštiNPRRadhošť&0000000000000144.930000144,93
Kategorie „Radhošť“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Radhošť“ na Wikimedia Commons
Ochrana vrcholových porostů na severních svazích Radhoště a významných rostlinných druhů.49°29′43″ s. š., 18°13′3″ v. d.
2198RákosinaPRRákosina&0000000000000016.25000016,25
Kategorie „Rákosina (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rákosina (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Území tvoří terestrická rákosina, na niž navazují mokřady, louky a lesní porost. Mělké tůně zarůstající plovoucími vodními rostlinami obklopují společenstva vysokých bažinatých bylin. Zoologicky významná lokalita bezobratlých, obojživelníků apod.49°44′25″ s. š., 18°8′30″ v. d.
2172PRRybníky v Trnávce&0000000000000014.28000014,28
Kategorie „Nature reserve Rybníky v Trnávce“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature reserve Rybníky v Trnávce“ na Wikimedia Commons
Vodní a mokřadní ekosystém rybníků, významná lokalita výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin.49°40′59″ s. š., 18°11′8″ v. d.
1139PPSedlnické sněženky&0000000000000016.04000016,04
Kategorie „Sedlnické sněženky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Sedlnické sněženky“ na Wikimedia Commons
Nejbohatší naleziště sněženky podsněžníku v povodí řeky Odry. Fragmenty dubohabřin, jasanovo-olšových lužních lesů a střídavě vlhkých bezkolencových luk navazujících na vodní tok Sedlnice, s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.49°38′37″ s. š., 18°5′42″ v. d.
1340PPStříbrné jezírko&0000000000000000.2200000,22
Kategorie „Stříbrné jezírko“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stříbrné jezírko“ na Wikimedia Commons
Zaplavený galenitový důl, významný biotop vodních živočichů a obojživelníků.49°41′2″ s. š., 17°52′8″ v. d.
426celkový pohled na PR z údolí říčky SuchéPRSuchá Dora&0000000000000020.07000020,07
Kategorie „Suchá Dora“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Suchá Dora“ na Wikimedia Commons
Zbývající přirozený porost typický pro Oderské vrchy se skalními výchozy a výskytem zvláště chráněných druhů živočichů49°41′24″ s. š., 17°45′46″ v. d.
1736Luční biotopy na vrcholovém hřbetu SvincePRSvinec&0000000000000038.25000038,25
Kategorie „Svinec“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Svinec“ na Wikimedia Commons
Květnaté louky, pastviny a lesní ekosystémy se vzácnou květenou a zvířenou49°34′3″ s. š., 17°59′ v. d.
435Jeskyně ŠipkaNPPŠipka&0000000000000024.61000024,61
Kategorie „Šipka (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Šipka (national natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana nejstarší dosud objevené stanice člověka na našem území a zároveň naleziště vzácné reliktní květeny.49°35′12″ s. š., 18°7′4″ v. d.
6205lučinaté svahy jižně od Váňova kamene ve východním dílu PPPPŠtramberk&0000000000000041.10200041,1020
Kategorie „Štramberk (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Štramberk (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Skalní výchozy s vápnitými nebo bazickými skalními trávníky, panonské skalní trávníky, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (význačná naleziště vstavačovitých), polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích. V lokalitě se vyskytuje řada vzácných rostlin a živočichů, mj. kruštík ostrokvětý, kruštík drobnolistý, vstavač bledý, záraza vyšší, tořič včelonosný, silenka hajní či hlaváč lesklý.49°35′36″ s. š., 18°7′57″ v. d.
1092PPTravertinová kaskáda&0000000000000001.2600001,26
Kategorie „Travertinová kaskáda“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Travertinová kaskáda“ na Wikimedia Commons
Významný geologický útvar; travertinový val; a lesní a luční biotop s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin na svahu Tichavské hůrky.49°34′35″ s. š., 18°11′47″ v. d.
449
Přírodní rezervace Trojačka
(c) Radim Holiš, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 cz
PRTrojačka&0000000000000060.55000060,55
Kategorie „Trojačka (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Trojačka (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ochrana komplexu listnatých smíšených porostů s fragmenty přírodních suťových lesů ve věku okolo 170 let na severních svazích Veřovických vrchů s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, zejména kriticky ohrožené kapradiny jazyka jeleního.49°30′49″ s. š., 18°2′31″ v. d.
1664Váňův kámen v srpnu 2021PPVáňův kámen&0000000000000000.7700000,77
Kategorie „Váňův kámen“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Váňův kámen“ na Wikimedia Commons
Ochrana významného skalního útvaru - dominantního výchozu jurského vápence s výraznou brekciovou texturou.49°35′30″ s. š., 18°7′46″ v. d.
2061PP Velký kámenPPVelký kámen&0000000000000003.6500003,65
Kategorie „Velký kámen (natural monument, Nový Jičín District)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velký kámen (natural monument, Nový Jičín District)“ na Wikimedia Commons
Cenný geomorfologický útvar a fragment lesního přirozeného charakteru s vysokou biodiverzitou49°31′46″ s. š., 18°9′6″ v. d.
1959Vrásový soubor v KlokočůvkuPPVrásový soubor v Klokočůvku&0000000000000001.2400001,24
Kategorie „Vrásový soubor v Klokočůvku“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vrásový soubor v Klokočůvku“ na Wikimedia Commons
Soubor vrás na přirozeném výchozu na břehu Odry49°43′11″ s. š., 17°44′38″ v. d.

Zrušená chráněná území

KódObrázekTypNázevRozloha (ha)Galerie
Commons
Popis územíSouřadnice
1962PPPusté nivy&0000000000000000.7400000,74
Kategorie „Pusté nivy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pusté nivy“ na Wikimedia Commons
Zbytek lužního lesa s mohutnými trsy lípy srdčité, zaplavované tůně - zrušeno 201449°39′52″ s. š., 17°59′52″ v. d.

Reference

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.

Média použitá na této stránce

PP Štramberk - východní díl chráněného území - lučinaté svahy jižně od Váňova kamene (11).jpg
Autor: MartinVeselka, Licence: CC BY-SA 4.0
PP Štramberk - východní díl chráněného území - lučinaté svahy jižně od Váňova kamene
PR Svinec (červenec 2022) (13).jpg
Autor: MartinVeselka, Licence: CC BY-SA 4.0
PR Svinec (u Nového Jičína) v červenci 2022
Prameny Zrzávky nature monument.JPG
Autor: Dr. Killer, Licence: CC BY-SA 3.0
Přírodní památka Prameny Zrzávky (u obce Hodslavice, okres Nový Jičín). Těsně vedle sebe se nacházejí dva prameny s rozdílným složením vody - jeden s obsahem síranu železitého (vlevo), druhý s obsahem sirovodíku (vpravo). Oba prameny jsou pitné a považovány za léčivé.
Meandry Staré Odry 1.jpg
Autor: Dr. Killer, Licence: CC BY-SA 3.0
Přírodní památka Meandry Staré Odry nacházející se u obce Jeseník nad Odrou v CHKO Poodří
Stříbrné jezírko 02.jpg
Autor: Palickap, Licence: CC BY-SA 3.0
Stříbrné jezírko, přírodní památka ev. č. 1340 poblíž vsi Jestřabí, jedné z místních částí města Fulnek v okrese Nový Jičín.
Pusté nivy 5.JPG
Autor: Dr. Killer, Licence: CC BY-SA 3.0
Přírodní památka Pusté nivy v CHKO Poodří (poblíž obce Kunín, okres Nový Jičín)
Travert kask Ticha 01.JPG
Autor: Tedmek, Licence: CC BY-SA 3.0
Přírodní památka Travertinová kaskáda; Tichá (okres Nový Jičín) (CZ)
PP Váňův kámen (srpen 2021) (1).jpg
Autor: MartinVeselka, Licence: CC BY-SA 4.0
PP Váňův kámen (srpen 2021)
PP Libotín (srpen 2021) (1).jpg
Autor: MartinVeselka, Licence: CC BY-SA 4.0
PP Libotín (srpen 2021)
Huštýn (23).jpg
(c) Radim Holiš, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 cz
Přírodní rezervace Huštýn, okres Nový Jičín
Vrch Kotouč z Trúby.JPG
Autor: Dr. Killer, Licence: CC BY-SA 3.0
Pohled na kopec Kotuč ze Štramberské Trúby
Radhošť, kaple.jpg
Autor: Zdenek Svoboda, Licence: CC BY 2.0
Radhošť, kaple sv. Cyrila a Metoděje
Mořkov - pohled k Huštýnu od rozcestí značených cest Pod Huštýnem na okraji CHKO Beskydy.jpg
Autor: MartinVeselka, Licence: CC BY-SA 4.0
Mořkov - pohled k Huštýnu od rozcestí značených cest Pod Huštýnem na okraji CHKO Beskydy
Sedlnické sněženky 5.JPG
Autor: Dr. Killer, Licence: CC BY-SA 3.0
kvetoucí sněženky v přírodní památce Sedlnické sněženky v obci Sedlnice (okres Nový Jičín)
PR Královec (u Spálova) (9).jpg
Autor: MartinVeselka, Licence: CC BY-SA 4.0
PR Královec poblíž Spálova u Oder - stav červenec 2022
Přírodní památka Velký kámen.jpg
Autor: Hrivnak, Licence: CC BY-SA 4.0
Přírodní památka Velký kámen - Detail skalního sesuvu
Kamenarka.JPG
Autor: Dr. Killer, Licence: CC BY-SA 3.0
Přírodní památka Kamenárka, Štramberk. Uprostřed je zelení obrostlé jezírko.
PR Rákosina (6).jpg
Autor: Palickap, Licence: CC BY-SA 4.0
Jistebník, okres Nový Jičín. Přírodní rezervace Rákosina.
Bartošovický luh - les 2.jpg
Autor: Dr. Killer, Licence: CC BY-SA 3.0
Les v PR Bartošovický luh (poblíž Bartošovic, Moravskoslezský kraj)
PR Rybníky v Trnávce 1.jpg
Autor: Dr. Killer, Licence: CC BY-SA 3.0
Přírodní rezervace Rybníky v Trnávce (severovýchodnívýchodní Morava)
PP Červený kámen - západní díl chráněného území v okolí horního vleku pod vrcholem Červeného kamene (3).jpg
Autor: MartinVeselka, Licence: CC BY-SA 4.0
PP Červený kámen - západní díl chráněného území v okolí horního vleku pod vrcholem Červeného kamene
Polštářové lávy ve Straníku - overview.JPG
Autor: Dr. Killer, Licence: CC BY-SA 3.0
Přírodní památka "Polštářové lávy ve Straníku", nacházející se v obci Straník, okres Nový Jičín
PP Pod Požahou - část mezi vrchy Požaha (518 m) a Strážnice (545 m) (5).jpg
Autor: MartinVeselka, Licence: CC BY-SA 4.0
PP Pod Požahou (na Novojičínsku) v červenci 2022
PR Suchá Dora (1).jpg
Autor: MartinVeselka, Licence: CC BY-SA 4.0
PR Suchá Dora u Jakubčovic nad Odrou - stav červenec 2022
PR Kotvice 7.jpg
Autor: Dr. Killer, Licence: CC BY-SA 3.0
Rybník Kotvice, který tvoří jádro stejnojmenné přírodní rezervace
Přírodní památka Domorazské louky (4).JPG
Autor: Michal Klajban, Licence: CC BY-SA 3.0
Přírodní památka Domorazské louky. Okres Nový JIčín, Moravskoslezský kraj
Klokocuvek01.JPG
Vrásový soubor u Klokočůvku
PR Bařiny (prosinec 2021) (13).jpg
Autor: MartinVeselka, Licence: CC BY-SA 4.0
PR Bařiny (prosinec 2021)
PP Na Čermence (14).jpg
Autor: MartinVeselka, Licence: CC BY-SA 4.0
PP Na Čermence v červenci 2022
Rybník Kotvice.JPG
Autor: Dr. Killer, Licence: CC BY-SA 3.0
Pohled na rybník Kotvice u Studénky, CHKO Poodří
Nořičí hora.jpg
Přírodní rezervace Noříčí v Moravskoslezských Beskydech (okres Nový Jičín)
PP Pikritové mandlovce u Kojetína (červenec 2022) (3).jpg
Autor: MartinVeselka, Licence: CC BY-SA 4.0
PP Pikritové mandlovce u Kojetína v červenci 2022
PR Koryta (červenec 2022) (24).jpg
Autor: MartinVeselka, Licence: CC BY-SA 4.0
PR Koryta (v CHKO Poodří) v červenci 2022
Trojačka (67).jpg
(c) Radim Holiš, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 cz
Přírodní rezervace Trojačka, okres Nový Jičín
PR Bažantula 2.jpg
Autor: Dr. Killer, Licence: CC BY-SA 3.0
Přírodní rezervace Bažantula v CHKO Poodří