Seznam chráněných území v okrese Třebíč

Toto je seznam chráněných území v okrese Třebíč aktuální k roku 2019, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Třebíč.

KódObrázekTypNázevRozloha (ha)Galerie
Commons
Popis územíSouřadnice
2201Popis obrazkuPRBlatná hráz&0000000000000004.4600004,46
Kategorie „Blatná hráz“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Blatná hráz“ na Wikimedia Commons
Údolní niva kolem přirozeně meandrujícího Šebkovického potoka49°7′40″ s. š., 15°44′7″ v. d.
1413Bukový les a bylinné patroPPČerná blata&0000000000000005.7600005,76
Kategorie „Černá blata“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Černá blata“ na Wikimedia Commons
Přirozený bukový porost48°58′13″ s. š., 15°44′15″ v. d.
6198Pohled z vyhlídky nad skalou JinošovniceNPRDivoká Oslava&0000000000000340.480000340,48
Kategorie „Divoká Oslava“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Divoká Oslava“ na Wikimedia Commons
Přirozené lesní ekosystémy a kaňon řeky Oslavy49°9′37″ s. š., 16°10′6″ v. d.
869Dukovanský mlýnPRDukovanský mlýn&0000000000000017.70000017,70
Kategorie „Dukovanský mlýn“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dukovanský mlýn“ na Wikimedia Commons
Hadcové skalky s charakteristickými společenstvy49°4′52″ s. š., 16°11′33″ v. d.
1304Habry obecné a buky lesní v přírodní rezervaci Habrová sečPRHabrová seč&0000000000000013.15000013,15
Kategorie „Habrová seč“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Habrová seč“ na Wikimedia Commons
Přestárlý smíšený porost buku a habru s bohatým bylinným patrem49°1′5″ s. š., 15°46′28″ v. d.
102Habří, celkový pohled na prostory PPPPHabří&0000000000000000.4000000,40
Kategorie „Habří (Horní Smrčné)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Habří (Horní Smrčné)“ na Wikimedia Commons
Velmi zachovalý, nejvýše položený habrový les49°19′51″ s. š., 15°45′4″ v. d.
870Vstupní část přírodní památky HájkyPPHájky&0000000000000012.74000012,74
Kategorie „Hájky (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hájky (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Souvislý lipový háj s bohatým podrostem49°6′46″ s. š., 15°48′36″ v. d.
6031Stromy v přírodní rezervaci HavranPRHavran&0000000000000008.6000008,6
Kategorie „Havran (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Havran (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Komplex prudkých svahů nad řekou Jihlavou s biotopy skalní vegetace[1][2]49°6′31″ s. š., 16°14′11″ v. d.
871PPHluboček&0000000000000001.2700001,27
Kategorie „Hluboček“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hluboček“ na Wikimedia Commons
Lokalita ladoňky dvoulisté49°12′45″ s. š., 15°57′1″ v. d.
1820PRHošťanka&0000000000000054.10000054,10
Kategorie „Hošťanka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hošťanka“ na Wikimedia Commons
Smíšený porost s převahou autochtonní jedle, naleziště bramboříku evropského49°9′56″ s. š., 15°52′19″ v. d.
1420Přírodní památka JalovecPPJalovec&0000000000000005.0800005,08
Kategorie „Jalovec (Číchov)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jalovec (Číchov)“ na Wikimedia Commons
Podhorská pastvina s jalovcem a výskytem několika druhů hořečku49°16′48″ s. š., 15°45′43″ v. d.
1418Dolní část přírodní rezervacePRJedlový les a údolí Rokytné&0000000000000047.61510047,6151
Kategorie „Jedlový les a údolí Rokytné (Nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jedlový les a údolí Rokytné (Nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Lesy se společenstvy hercynských dubohabřin, suťových lesů, lesních okrajů, světlin a lesních lemů s výskytem významných druhů rostlin a živočichů; typy přírodních stanovišť (dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum a extenzivní sečené louky nížin až podhůří) a druhy, pro které byla jiným právním předpisem vyhlášena evropsky významná lokalita Jedlový les a údolí Rokytné a které se nacházejí na území přírodní rezervace49°3′40″ s. š., 15°57′46″ v. d.
958Přírodní památka Kamenný VrchPPKamenný vrch&0000000000000003.2000003,20
Kategorie „Kamenný vrch (Třebíč District)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kamenný vrch (Třebíč District)“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita hořečku českého49°13′48″ s. š., 15°43′50″ v. d.
872PPKlučovský kopec&0000000000000000.7200000,72
Kategorie „Klučovský kopec“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Klučovský kopec“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita koniklece lučního49°9′55″ s. š., 15°55′36″ v. d.
6189PRKnížecí sečV PR se nachází společenstva teplomilných doubrav sv. Quercion petraeae, bazifilní teplomilné doubravy blízké sv. Quercion pubescenti-petraeae a stepní trávníky blízké Festucion valesiaceae s prvky Koelerio-Phleion pleoidis, na území se nachází např. bělolist nejmenší, dub pýřitý, hvězdice chlumní, chruplavník větší, růže galská a řebříček panonský, vstavač nachový, zvonek boloňský, krasec, okáč medyňkový, přástevník kostivalový, ještěrka zelená a dudek chocholatý.[3][4][5]49°2′28″ s. š., 16°6′13″ v. d.
873Přírodní památka KobylinecPPKobylinec&0000000000000000.4400000,44
Kategorie „Kobylinec“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kobylinec“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita koniklece velkokvětého49°14′59″ s. š., 15°56′13″ v. d.
1419KozénekPPKozének&0000000000000010.18000010,18
Kategorie „Kozének“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kozének“ na Wikimedia Commons
Pastviny s přirozenými rostlinnými společenstvy49°6′35″ s. š., 16°13′11″ v. d.
6092Maršovec a ČepičkaPPMaršovec a Čepička&0000000000000012.40180012,4018
Kategorie „Maršovec a Čepička“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Maršovec a Čepička“ na Wikimedia Commons
Biotop dvou rybníků a na něj navazující mokřadní biotopy a podmáčené olšiny s výskytem významných druhů rostlin a živočichů, populace kuňky ohnivé, blatnice skvrnité, skokana ostronosého, čolka velkého[6][7]49°14′2″ s. š., 16°3′44″ v. d.
249Mohelenská hadcová stepNPRMohelenská hadcová step&0000000000000059.23000059,23
Kategorie „Mohelenská hadcová step“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mohelenská hadcová step“ na Wikimedia Commons
Skalnatý amfiteátr s významnou květenou a zvířenou vázanou na hadcový podklad49°6′27″ s. š., 16°10′42″ v. d.
1817Horní pohled na MohelničkuPRMohelnička&0000000000000021.16000021,16
Kategorie „Mohelnička (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mohelnička (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kaňonovité údolí s inverzními podmínkami, významná flóra (brambořík nachový)49°6′35″ s. š., 16°13′11″ v. d.
957Na KopanináchPPNa Kopaninách&0000000000000001.2700001,27
Kategorie „Na Kopaninách“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na Kopaninách“ na Wikimedia Commons
Lokalita hořečku českého49°16′48″ s. š., 15°43′26″ v. d.
1414Svah, na kterém se nachází PPPPNa skaličce&0000000000000001.3900001,39
Kategorie „Na skaličce“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na skaličce“ na Wikimedia Commons
Lokalita hořečku nahořklého49°16′48″ s. š., 15°45′43″ v. d.
875Náměšťská oboraPPNáměšťská obora&0000000000000285.516500285,5165
Kategorie „Náměšťská obora“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Náměšťská obora“ na Wikimedia Commons
Obora při náměšťském zámku s pestrou mozaikou lesů přirozené skladby49°12′27″ s. š., 16°11′14″ v. d.
1415Opatovské zákopyPROpatovské zákopy&0000000000000015.42000015,42
Kategorie „Opatovské zákopy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Opatovské zákopy“ na Wikimedia Commons
Rašelinné louky a prameniště s významnou květenou49°13′26″ s. š., 15°39′37″ v. d.
956PazdernaPPPazderna&0000000000000002.0200002,02
Kategorie „Pazderna (natural monument, Třebíč District)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pazderna (natural monument, Třebíč District)“ na Wikimedia Commons
Mokrá louka s bohatým výskytem prstnatce májového49°16′34″ s. š., 15°54′59″ v. d.
5972PPPPPtáčovské rybníky&0000000000000029.52000029,52
Kategorie „Ptáčovské rybníky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ptáčovské rybníky“ na Wikimedia Commons
Rybníky s bohatými litorálními společenstvy a navazujícími mokřadními biotopy, které představují významné hnízdiště, zimoviště a tahovou zastávku pro ptáky. Suchomilné trávníky a křoviny na výslunných remízcích. Vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů smil písečný, třešeň křovitá, kuňka ohnivá, blatnice skvrnitá, čolek velký, chřástal vodní, husa velká, rákosník velký49°13′52″ s. š., 15°55′ v. d.
347Ptáčovský kopečekPPPtáčovský kopeček&0000000000000000.1900000,19
Kategorie „Ptáčovský kopeček“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ptáčovský kopeček“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita koniklece velkokvětého49°12′57″ s. š., 15°52′48″ v. d.
Přírodní park RokytnáPřPRokytná&0000000000004894.0000004 894
Kategorie „Nature park Rokytná“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Rokytná“ na Wikimedia Commons
49°2′42″ s. š., 16°8′11″ v. d.
6146
Přírodní rezervace Staré duby
(c) Aleš Pouchlý, CC BY-SA 3.0
PRStaré duby&0000000000000055.20000055,2Společenstva hercynských dubohabřin49°10′25″ s. š., 16°2′32″ v. d.
PřPStřední Pojihlaví&0000000000002485.0000002 485
Kategorie „Střední Pojihlaví“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Střední Pojihlaví“ na Wikimedia Commons
Hluboké údolí Jihlavy vytváří jedinečné přírodní prostředí, které vytváří životní prostor vzácným druhům rostlin a živočichů.49°5′36″ s. š., 16°15′24″ v. d.
1819Dubové stromy v rezervaciPRSuchá hora&0000000000000016.61000016,61
Kategorie „Suchá hora“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Suchá hora“ na Wikimedia Commons
Dubová bučina s velmi bohatým podrostem48°59′7″ s. š., 15°42′5″ v. d.
1818Celkový pohled na Suché skályPRSuché skály&0000000000000004.5000004,50Skalnaté rulové svahy s reliktním borem a vzácnou květenou (hvozdík moravský)48°58′33″ s. š., 15°38′10″ v. d.
431Syenitové skály u PocoucovaPPSyenitové skály u Pocoucova&0000000000000000.9500000,95
Kategorie „Syenitové skály u Pocoucova“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Syenitové skály u Pocoucova“ na Wikimedia Commons
Ukázka rozpadu syenitu49°14′44″ s. š., 15°53′24″ v. d.
876Celkový pohled na PP ŠpilberkPPŠpilberk&0000000000000000.2600000,26
Kategorie „Špilberk (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Špilberk (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Lokalita koniklece velkokvětého49°14′ s. š., 16°7′28″ v. d.
PřPTřebíčsko&0000000000009800.0000009 800
Kategorie „Nature park Třebíčsko“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Třebíčsko“ na Wikimedia Commons
49°15′49″ s. š., 15°53′1″ v. d.
1416PR U hájenkyPRU hájenky&0000000000000005.8700005,87
Kategorie „U hájenky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U hájenky“ na Wikimedia Commons
Vlhká louka s přirozeným bylinným pokryvem49°9′6″ s. š., 15°46′25″ v. d.
6024U JezeraPRU Jezera&0000000000000026.82900026,829
Kategorie „U Jezera“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U Jezera“ na Wikimedia Commons
Komplex prudkých svahů nad řekou Jihlavou s biotopy skalní vegetace49°6′15″ s. š., 16°9′15″ v. d.
1417Pohled do přírodní památky s kopřivou dvoudomouPPU lusthausu&0000000000000000.9400000,94
Kategorie „U lusthausu“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U lusthausu“ na Wikimedia Commons
Lokalita bledule jarní49°1′5″ s. š., 15°46′28″ v. d.
2007Přírodní rezervace U TrojákuPRU Trojáku&0000000000000023.36000023,36
Kategorie „U Trojáku“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U Trojáku“ na Wikimedia Commons
Starý bukový porost na stanovišti svěžích jedlových bučin49°16′14″ s. š., 15°40′21″ v. d.
624Údolí Oslavy a ChvojnicePRÚdolí Oslavy a Chvojnice&0000000000002310.0000002 310
Kategorie „Údolí Oslavy a Chvojnice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Údolí Oslavy a Chvojnice“ na Wikimedia Commons
Kaňonovitá údolí dvou toků se skalnatými svahy a teplomilnými porosty49°8′12″ s. š., 16°14′ v. d.
2134PR Velká skálaPRVelká skála&0000000000000060.43000060,43
Kategorie „Velká skála (Střední Pojihlaví)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velká skála (Střední Pojihlaví)“ na Wikimedia Commons
Zachování a ochrana reliktních borů, teplomilných doubrav a doprovodných xerotermních společenstev49°5′51″ s. š., 16°16′52″ v. d.
6188PRVýrova skálaSpolečenstva teplomilných doubrav Quercion petreaea, stepní trávníky Festucion valesiaceae a Koelerio-Phleion phleiodis, na místě se nachází bělolist nejmenší, česnek žlutý, kosatec různobarvý, kozlíček kýlnatý, křivatec žlutý, ostřice tlapkatá, stepník rudý, ploskoroh pestrý a tesařík obrovský; výr velký a strakapoud prostřední (Dendrocopos medius).[3][8][5]49°2′48″ s. š., 16°7′33″ v. d.

Reference

  1. Kraj Vysočina. NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 27. října 2015 č. 11/2015 o zřízení přírodní rezervace Havran a jejího ochranného pásma [online]. Kraj Vysočina [cit. 2015-12-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-01-07. 
  2. ČTK. Na Vysočině přibyla přírodní rezervace Havran a památka Mrzatec [online]. Třebíčský deník, 2015-10-28 [cit. 2015-12-28]. Dostupné online. 
  3. a b MAHEL, Luděk. Třebíčsko má dvě nové přírodní rezervace. Knížecí seč a Výrovu skálu. trebicsky.denik.cz. 2019-04-05. Dostupné online [cit. 2019-04-28]. 
  4. http://m.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4094984
  5. a b STEJSKALOVÁ, Věra. Radní Vysočiny schválili vyhlášení dvou rezervací na Třebíčsku. Ekolist.cz [online]. 2019-04-04 [cit. 2019-10-08]. Dostupné online. 
  6. Ekolist.cz. Vysočina má nově přírodní památku Maršovec a Čepička na Třebíčsku [online]. Ekolist.cz, 2016-05-18 [cit. 2016-05-20]. Dostupné online. 
  7. BĚHOUNEK, Jiří. Nařízení Kraje Vysočina ze dne 17. května 2016 č. 8/2016 o zřízení přírodní památky Maršovec a Čepička [online]. Jihlava: Kraj Vysočina, 2016-05-17 [cit. 2016-05-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-06-09. 
  8. http://m.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4094986
  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.

Média použitá na této stránce

PP Na Kopaninách.jpg
Autor: Hana Kašpaříková, Licence: CC BY-SA 3.0
Lokalita s extenzivním sadem, přírodní památka Na Kopaninách, okres Třebíč, Česko.
Pond Nový rybník with wetlands in Ptáčovské rybníky near Ptáčov, Třebíč, Třebíč District.JPG
Autor: Jiří Sedláček, Licence: CC BY-SA 4.0
Nový rybník s mokřady v PP Ptáčovské rybníky u části města Ptáčov, Třebíč, okr. Třebíč.
Náměšťská obora cesta.JPG
Autor: Petr Kadlec, Licence: CC BY-SA 3.0
PP Náměšťská obora
Mohelno4.jpg
Mohelenská hadcová step.
Syenitové skály u Pocoucova 11.jpg
Autor: Czeva, Licence: CC BY-SA 3.0
Přírodní památka Syenitové skály u Pocoucova u Třebíče v kraji Vysočina.
Nature park Rokytná with sign near Tavíkovice, Znojmo District.JPG
Autor: Jiří Sedláček, Licence: CC BY-SA 3.0
Přírodní park Rokytná s cedulí poblíž Tavíkovic, okr. Znojmo
Overview of slope of Na skaličce near Číchov, Třebíč District.JPG
Autor: Jiří Sedláček, Licence: CC BY-SA 4.0
Celkový pohled na svah, na kterém leží PP Na skaličce u Číchova, okr. Třebíč.
Down part of Nature reserve Jedlový les a údolí Rokytné near Radkovice u Hrotovic, Třebíč District.jpg
Autor: Jiří Sedláček, Licence: CC BY-SA 4.0
Spodní část Přírodní rezervace Jedlový les a údolí Rokytné u Radkovic u Hrotovic, okr. Třebíč.
Skaliska pod Plešickou tvrzí-alibaba - panoramio (1).jpg
(c) Aleš Pouchlý, CC BY-SA 3.0
skaliska pod Plešickou tvrzí-alibaba
Right part of natural monument Maršovec a Čepička near Kojatín, Třebíč District.jpg
Autor: Jiří Sedláček, Licence: CC BY-SA 4.0
Pravá část přírodní památky Maršovec a Čepička u Kojatína, okr. Třebíč.
PP kozenek 01.JPG
Přírodní památka Kozének, okres Třebíč, Česká republika.
Nature reserve Pazderna, Přeckov, Třebíč District.JPG
Autor: Jiří Sedláček, Licence: CC BY-SA 3.0
Přírodní památka Pazderna, Přeckov, okres Třebíč, Česká republika
Juniperus and other trees at Jalovec in Číchov, Třebíč District.JPG
Autor: Jiří Sedláček, Licence: CC BY-SA 4.0
Jalovce a další stromy na PP Jalovec v Číchově, okr. Třebíč.
Oslava.jpg
Autor: Bc. Jan Kaláb, Licence: CC BY-SA 2.0
Oslava River in Třebíč, Vysočina
Koniklec Velkokvětý - PP Ptáčovský kopeček.jpg
Autor: DrakMrak, Licence: CC BY-SA 3.0
Koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) kvetoucí na území přírodní památky Ptáčovský kopeček v okrese Třebíč, Česká republika
Meadow in Blatná hráz reserve, Třebíč District.JPG
Autor: Jiří Sedláček, Licence: CC BY-SA 3.0
Údolní niva v rezervaci Blatná hráz, okr. Třebíč.
Carpinus betulus and Fagus sylvatica in nature reserve Habrová seč, Třebíč District.JPG
Autor: Jiří Sedláček, Licence: CC BY-SA 4.0
Habry obecné a buky lesní v přírodní rezervaci Habrová seč, okr. Třebíč.
Overview 4 of trees in nature reserve Havran near Dukovany, Třebíč District.jpg
Autor: Jiří Sedláček, Licence: CC BY-SA 4.0
Celkový pohled na stromy v přírodní rezervaci Havran u Dukovan, okr. Třebíč.
Quercus robur trees and natural reserve sign in natural reserve Suchá hora, Třebíč District.JPG
Autor: Jiří Sedláček, Licence: CC BY-SA 4.0
Duby letní a cedule přírodní rezervace v přírodní rezervaci Suchá hora, okr. Třebíč.
Overview of Hluboček, Třebíč District.JPG
Autor: Jiří Sedláček, Licence: CC BY-SA 3.0
Celkový pohled na obě části PP Hluboček, okr. Třebíč.
Jihlava pod Templštejnem.JPG
Řeka Jihlava pod zříceninou hradu Templštejn
Top view of Mohelnička nature reserve in Lhánice, Třebíč District.JPG
Autor: Jiří Sedláček, Licence: CC BY-SA 4.0
Horní pohled na přírodní reservaci Mohelnička ve Lhánicích, okr. Třebíč.
Entrance part of natural monument Hájky in Šebkovice, Třebíč District.JPG
Autor: Jiří Sedláček, Licence: CC BY-SA 4.0
Vstupní část přírodní památky Na Hájkách v Šebkovicích, okr. Třebíč.
Bushes in Nature reservation U Jezera near Mohelno, Třebíč District.jpg
Autor: Jiří Sedláček, Licence: CC BY-SA 4.0
Keře v Přírodní rezervaci U Jezera u Mohelna, okr. Třebíč.
Overview of Špilberk in Ocmanice, Třebíč District.JPG
Autor: Jiří Sedláček, Licence: CC BY-SA 4.0
Celkový pohled na přírodní památku Špilberk, okr. Třebíč.
Udolioslavy.jpg
Autor: JaraII, Licence: CC BY 3.0
Údolí Oslavy a Chvojnice - řeka Oslava
PR U Trojáku (1).JPG
Autor: Hana Kašpaříková, Licence: CC BY-SA 4.0
Přírodní rezervace U Trojáku v okrese Jihlava a Třebíč, Česká republika.
Detail of Klučovský kopec, Třebíč District.JPG
Autor: Jiří Sedláček, Licence: CC BY-SA 3.0
Bližší pohled na přírodní památku Klučovský kopec, okres Třebíč, Česká republika.
Přírodní park Třebíčsko Kobylinec.jpg
Autor: Ria, Licence: CC BY 3.0
Přírodní památka Kobylinec nedaleko vesnice Trnavy, okres Třebíč, Česká republika.
PR-Dukovanský-mlýn2011a.jpg
Autor: Ben Skála, Licence: CC BY-SA 3.0
Přírodní rezervace Dukovanský mlýn, okres Třebíč.
Fagus sylvatica trees and grass in natural monument Černá blata, Třebíč District.JPG
Autor: Jiří Sedláček, Licence: CC BY-SA 4.0
Buky letní a bylinné patro v přírodní památce Černá blata, okr. Třebíč.
Overview of Nature Reserve Kamenný vrch, Třebíč District.JPG
Autor: Jiří Sedláček, Licence: CC BY-SA 3.0
Celkový pohled na přírodní památku Kamenný vrch, okres Třebíč, Česká republika.
Typical scene from Natural park Třebíčsko in Třebíč, Třebíč District.jpg
Autor: Frettie, Licence: CC BY 3.0
Typická scéna z Přírodního parku Třebíčsko v Třebíči.
PR Velká skála06272.JPG
Autor: Dendrofil, Licence: CC BY-SA 3.0
Přírodní rezervace Velká skála, Přírodní park Střední Pojihlaví, Česká republika, jižní Morava
Overview of natural reserve Suché skály (photo taken from Lubnice) near Kostníky, Třebíč District.jpg
Autor: Jiří Sedláček, Licence: CC BY-SA 4.0
Celkový pohled na přírodní rezervaci Suché skály (fotografováno od Lubnice) u Kostníků okr. Třebíč.
Overview of natural reserve Opatovské zákopy near Opatov, Třebíč District.jpg
Autor: Jiří Sedláček, Licence: CC BY-SA 4.0
Celkový pohled na přírodní rezervaci Opatovské zákopy u Opatova, okr. Třebíč.
PR U hájenky (1).JPG
Autor: Hana Kašpaříková, Licence: CC BY-SA 4.0
Přírodní rezervace U hájenky, v okrese Třebíč, Česká republika.
Overview and sign in natural monument U lusthausu, Třebíč District.JPG
Autor: Jiří Sedláček, Licence: CC BY-SA 4.0
Celkový pohled a cedule v přírodní památce U lusthausu, okr. Třebíč.
Trebic slavice hostanka stromy.jpg
(c) I, Nostrifikator, CC BY-SA 3.0
Z přírodní rezervace Hošťanka (jedle bělokorá), obec Slavice, okres Třebíč, Česká republika.