Seznam forem vlády

Forma vlády nebo státní zřízení označuje vnitřní politické uspořádání státu. Viz také forma státu a politický režim.

Forma vlády podle původu moci

Zde jsou seřazeny formy státu podle způsobu vlády

Forma státu (podle hlavy státu)

Monarchie – vláda jedince (obvykle dědičná), diarchie – společná vláda dvou osob (v současnosti politický systém v Andoře a San Marinu)

Republika – vláda volené hlavy státu (případně kolegia)

Teokracie

Typy státu podle uspořádání

Zvláštními případy jsou:

Jiné

Dále se v politologii a státovědě používají označení státních zřízení a forem buď historických nebo jako označení politického režimu. Příkladem

Historické formy

Fikce

  • magokracie
  • egokracie

Související články