Seznam izraelských politických stran

Izrael


Součást seriálu:

Politický systém Státu Izrael


Politické strany v Izraeli: Izraelský politický systém je založen na poměrném volebním systému, což umožňuje přítomnost velkého množství politických stran. Přestože existují tři hlavní politické strany, není žádná strana sama o sobě schopna vládnout sama, čímž je přinucena spolupracovat a vytvořit tak koaliční vládu. Tento článek je seznamem politických stran v Izraeli.

Zvyklosti pojmenování stran

Může být matoucí, že některé politické strany jsou v médiích zmiňovány pod jejich hebrejským názvem, zatímco jiné jsou zmiňovány pod českým. Za touto zdánlivou rozporuplností však existuje jisté pravidlo, podle něhož řadíme názvy stran do tří skupin.

Strany známé pod českým názvem

Všeobecně jsou izraelské politické strany známy pod jejich českým názvem za situace, že strana má ekvivalentní politický subjekt na jiné než izraelské politické scéně. To je příklad Strany práce (anglicky Labour Party), která má protějšek v britské Labour Party či v české Sociální demokracii. Mezi další strany známé pod jejich českým názvem je Národní jednota, Židovská národní fronta a Zelení.

Název strany je všeobecně také překládán, když je z něj patrný původ strany. Mezi takovýto typ strany patří Sjednocená arabská kandidátka, Národní náboženská strana nebo Sjednocený judaismus Tóry.

Strany známé pod hebrejským názvem

Izraelské politické strany, které nemají svůj ekvivalent v zahraniční politické scéně jsou obvykle známy pod svým hebrejským názvem. Mezi tyto strany patří: Kadima („Vpřed“), Likud („Jednota“), Merec-Jachad („Energie“) a Jisra'el bejtenu („Izrael náš domov“).

Strany známé pod hebrejskou/arabskou zkratkou

V Izraeli je pro politické strany běžné, že jsou známy pod zkratkou svého názvu. To je způsobeno zejména schopností hebrejštiny a arabštiny pro utváření zkratek, která je daná absencí samohlásek ve psaném formě. Například hebrejské slovo degel (vlajka) se píše dgl (דגל‎) a při vyslovení se použijí nepsané samohlásky. Takže zatímco Skotská národní strana (anglicky Scottish National Party) je známá pod anglickou zkratkou SNP, izraelská Demokratická fronta pro mír a rovnost (ha-Chazit ha-demokratit le-šalom) je známa jako Chadaš.

Při psané formě názvu strany se spíše než překladu názvu používá zkratka doplněná o samohlásky. Mezi současné strany, které jsou známy pod jejich zkratkou patří: Balad, Gil, Chec, Mejmad a Šas. Mezi historické politické strany, jejich název vznikl tímto způsobem se řadí Mapaj, Mapam, Maki, Gachal, Mizrachi a Rafi.

Výjimky

Jako u každého pravidla, i zde existují výjimky. Šinuj („Změna“, anglicky Reform) je známa pod svým hebrejským názvem, navzdory tomu, že reformní strany (anglicky reform parties) jsou známy po celém světě.

Současné politické strany

Strany kandidující ve volbách v roce 2009 do 18. Knesetu:

Výsledky parlamentních voleb do Knesetu z 10. února 2009
stranypísmeno na hlasovacím lístkuhlasy%mandátů+/–
Kadimaכן758 03222,47 %28−1
Likudמחל729 05421,61 %27+15
Jisra'el bejtenuל394 57711,70 %15+4
Strana práceאמת334 9009,93 %13–6
Šasשס286 3008,49 %11–1
Sjednocený judaismus Tóryג147 9544,39 %5–1
Jednotná arabská kandidátkaTa'alעם113 9543,38 %4
Národní jednotaט112 5703,34 %4[pozn 1]
Chadašו112 1303,32 %4+1
Nové hnutí-Merecמרצ99 6112,95 %3–2
Židovský domovב96 7652,87 %3[pozn 2]
Baladד83 7392,48 %3
Hnutí zelenýchMejmadה27 7370,82 %
Gilזך17 5710,52 %–7
Ale jarokקנ13 1320,39 %
Zeleníרק12 3780,37 %
Jisra'el chazakaחי6 7220,20 %
Cabarצי4 7520,14 %
Koach lehašpi'aפ3 6960,11 %
Organizace za demokratickou akciק2 6450,08 %
Jisra'el ha-mitchadešetנ2 5720,08 %
Přeživší holocaust a bývalí členové Ale jarokיק2 3460,07 %
Leaderקץ1 8870,06 %
Cometץ1 5200,05 %
Koach ha-kesefקפ1 0080,03 %
Man's Rights in the Family Partyפק9210,03 %
ha-Jisra'elimים8560,03 %
Orאר8150,02 %
Achrajutנפ8020,02 %
Brit olamפי6780,02 %
Lev la-olimינ6320,02 %
Lazuzנץ6230,02 %
Lechemנר6110,02 %
Platných hlasovacích lístků3 373 49098,74 %
Neplatných nebo prázdných hlasovacích lístků43 0971,26 %
Celkem3 416 587100,00 %120
Volební účast%
Zdroj: Knesset Board of Elections

Odkazy

Poznámky

  1. V předcházejících volbách v roce 2006 získaly čtyři strany tvořící Národní jednotu v koalici s Národní náboženskou stranou celkem šest poslaneckých mandátů. Strana Achi se dvěma mandáty opustila Národní jednotu a připojila se k Likudu.
  2. Židovský domov (dříve Národní náboženská strana) měla v koalici se stranou Národní jednota celkem tři hlasy. Celkem obě strany získaly v těchto volbách sedm mandátů.

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku List of political parties in Israel na anglické Wikipedii.

Literatura

  • ČEJKA, Marek. Judaismus a politika v Izraeli. 3. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2009. 278 s. ISBN 978-80-87029-39-8. 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce