Seznam kulturních památek v Jiřetíně pod Jedlovou

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Jiřetín pod Jedlovou v okrese Děčín vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Jiřetín pod Jedlovou

PamátkaFotografieRejstříkové číslo v ÚSKPSídelní útvarPolohaPopis a poznámky
Kostel Nejsvětější Trojice (Q24045326)


Jiřetín pod Jedlovou 2017-05 01.jpg
 
Kategorie „Church of the Holy Trinity in Jiřetín pod Jedlovou “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of the Holy Trinity in Jiřetín pod Jedlovou “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37782/5-3754
Pam. katalog
MIS
Jiřetín pod JedlovouNáměstí Jiřího, st. 82
50°52′28,1″ s. š., 14°34′28,56″ v. d.
Kostel Nejsvětější Trojice. Jednolodní kostel obdélné dispozice s trojboce uzavřeným presbytářem a hranolovou barokní věží při severní stěně pochází z let 1587 až 1611. V západním průčelí se nachází trojúhelný štít a dvoupatrová předsíň s vestavěným schodištěm na kruchtu.

Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Fara (Q31031336)


Kostel Jiřetín 12.jpg
 
Kategorie „Rectory in in Jiřetín pod Jedlovou “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rectory in in Jiřetín pod Jedlovou “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33466/5-3757
Pam. katalog
MIS
Jiřetín pod JedlovouNáměstí Jiřího 1
50°52′27,82″ s. š., 14°34′30,56″ v. d.
Barokní patrová fara obdélné dispozice s mansardovou střechou se sedlovými vikýři v průčelí pochází z roku 1755. Ve střední ose průčelí se nachází pravoúhlý portál s uchy a kapkami. Směrem do dvora k domu přiléhá patrový přístavek. V budově sídlí hornické muzeum.

Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Sloup se sochou svatého Vavřince (Q37322334)


Sloup_svatého_vavřince_v_Jiřetíně_podJedlovou.jpg
 
Kategorie „Saint Lawrence column in Jiřetín pod Jedlovou “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Saint Lawrence column in Jiřetín pod Jedlovou “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32965/5-3756
Pam. katalog
MIS
Jiřetín pod JedlovouNáměstí Jiřího, pp. 1730/1
50°52′29,56″ s. š., 14°34′27,37″ v. d.
Sloup se sochou sv. Vavřince. Na dvou kamenných stupních se nachází čtverhranný sokl s římsovou patkou a hlavicí, na jehož čelní straně se nachází německý nápis a na jeho vrchu stojí na cihlovém čtverhranu sloup s iónskou hlavicí nesoucí kamennou, asi metr vysokou sochu světce.

Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37990308)


Jiřetín p.J.-socha sv.Jana Nepomuckého.jpg
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk (Jiřetín pod Jedlovou) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of John of Nepomuk (Jiřetín pod Jedlovou) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35797/2-2146
Pam. katalog
MIS
Jiřetín pod JedlovouNáměstí Jiřího, Tolštýnská, pp. 1730/1
50°52′28,7″ s. š., 14°34′30,7″ v. d.
Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1828 stojí na hranolovém podstavci se vsazenou pamětní deskou. Světec ztvárněn v tradičním pojetí. Postavena nákladem Jana Tomáška, c. k. lesnického rady.

Poznámka: V roce 2010 přemístěna z pp. 462/4 k. ú. Chomutovice u Dobřejovic, obec Popovičky či Nebřenice, okres Praha-východ. Středočeský kraj s přemístěním nesouhlasil, ministerstvo kultury o přesunu rozhodlo.
Památkově chráněno od roku 1966. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Tolštýnská čp. 4 (Q31031325)


Jiřetín pod Jedlovou, Tolštýnská 4.JPG
 
Kategorie „Tolštýnská čp. 4 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tolštýnská čp. 4 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41452/5-3763
Pam. katalog
MIS
Jiřetín pod JedlovouTolštýnská 4
50°52′26,94″ s. š., 14°34′32,34″ v. d.
Venkovská usedlost. Nárožní patrový dům s polopatrem obdélné dispozice se zděným přízemím a podélně bedněným patrem pochází z roku 1788, jak prozrazuje datace ve cviklech portálu s klenákem. Štít je pobit břidlicí.

Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Tolštýnská čp. 5 (Q33316715)


Jiřetín pod Jedlovou, čp.5.jpg
 
Kategorie „Tolštýnská čp. 5 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tolštýnská čp. 5 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51501/5-5928
Pam. katalog
MIS
Jiřetín pod JedlovouTolštýnská 5
50°52′26,32″ s. š., 14°34′32,6″ v. d.
Venkovská usedlost. Patrový dům trojdílné dvoutraktové dispozice pod sedlovou střechou a s roubeným patrem a zděným přízemím, ke kterému byla přistavěna zděná dvorní přístavba trojdílné dispozice, pochází z 19. století.

Památkově chráněno od 22. března 2002.

Žižkova čp. 162 (Q31031351)


Jiřetín pod Jedlovou. Žižkova 162.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30478/5-3761
Pam. katalog
MIS
Jiřetín pod JedlovouŽižkova 162
50°52′26″ s. š., 14°34′35,26″ v. d.
Venkovská usedlost. Přízemní částečně roubený podstávkový dům pod sedlovou střechou stojící na kamenné podezdívce vyrovnávající terén pochází z 18.–19. století. Směrem do zahrady na dům navazuje přízemní bedněný přístavek.

Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Žižkova čp. 164 (Q31031369)


Jiřetín pod Jedlovou, čp. 164.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25446/5-3762
Pam. katalog
MIS
Jiřetín pod JedlovouŽižkova 164
50°52′26,64″ s. š., 14°34′34,97″ v. d.
Venkovská usedlost. Přízemní podstávkový dům pod sedlovou střechou je ve štítě zdobeném břidlicí datován rokem 1879. Podélné průčelí je bedněné se zděným vchodem. Kolmo do střechy nad vstupem do domu je vestavěna křížová světnice vynášená sloupky.

Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Žižkova čp. 145 (Q31031316)


Jiřetín pod Jedlovou, čp. 145.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45141/5-3759
Pam. katalog
MIS
Jiřetín pod JedlovouŽižkova 145
50°52′29,06″ s. š., 14°34′36,23″ v. d.
Venkovská usedlost. Přízemní roubený dům s podstávkou pochází z 18. až 19. století. Kolmo do sedlové střechy nad vstupem do domu je vestavěna křížová světnice vynášená sloupky. Směrem do zahrady k domu přiléhá patrová zděná přístavba. Štít je pobit eternitem.

Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Žižkova čp. 144 (Q31031315)


Jiřetín pod Jedlovou. Žižkova 144 před demolicí.JPG
 
Kategorie „Jiřetín pod Jedlovou 144 “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jiřetín pod Jedlovou 144 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44892/5-3758
Pam. katalog
MIS
Jiřetín pod JedlovouŽižkova 144
50°52′29,6″ s. š., 14°34′36,37″ v. d.
Venkovská usedlost. Patrový podstávkový dům obdélné dispozice s podélně bedněným patrem a zděnou střední částí s vchodem v přízemí pochází z 18. až 19. století. K zadní části domu přiléhá zděný přístavek. Dům dnes již nestojí.

Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Děčínská če. 4 (Q31031302)


Jiřetín pod Jedlovou, čp. 121.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22704/5-3760
Pam. katalog
MIS
Jiřetín pod JedlovouDěčínská če. 4 (čp. 121)
50°52′30,73″ s. š., 14°34′30,26″ v. d.
Venkovská usedlost. Patrový dům pod sedlovou střechou tvořící součást náměstí pochází z 18.–19. století. Část přízemí s vjezdem a segmentově zaklenutým portálem je zděná a zbylá část podélně bedněná s podstávkou. Patro domu je podélně bedněné s kvádrováním.

Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Děčínská čp. 101 (Q31031365)


Jiřetín pod Jedlovou, čp. 101.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51351/5-5917
Pam. katalog
MIS
Jiřetín pod JedlovouDěčínská 101
50°52′31,08″ s. š., 14°34′24,15″ v. d.
Venkovská usedlost. Patrový roubený podstávkový dům se sedlovou střechou a pozdně secesními úpravami pochází pravděpodobně z první čtvrtiny 19. století. Dům je složen z hlavního křídla situovaného v uliční frontě a k němu kolmo přisazeného hospodářského dvorního křídla.

Památkově chráněno od 22. ledna 2002.

Socha svaté Anny (Q37322347)


Jiřetín pod Jedlovou, socha svaté Anny.JPG
 
Kategorie „Statue of Saint Anne in Jiřetín pod Jedlovou “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of Saint Anne in Jiřetín pod Jedlovou “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10446/5-5460
Pam. katalog
MIS
Jiřetín pod JedlovouDěčínská, Ke stříbrnému dolu, pp. 216/1
50°52′30,98″ s. š., 14°34′14,57″ v. d.
Socha sv. Anny. Barokní sousoší z doby kolem poloviny 18. století znázorňuje sv. Annu pootočenou k postavě dívky Panny Marie, která je situována po pravém boku světice. Dílo spočívá na mohutném soklu ve tvaru komolého jehlanu s nápisem na přední straně.

Památkově chráněno od 3. listopadu 1992.

Vila Antona Münzberga s továrnou (Q61780184)


Vila Antona Münzberga Jiřetín pod Jedlovou.jpg
 
Kategorie „Anton Münzberg house and factory “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Anton Münzberg house and factory “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106227
Pam. katalog
MIS
Jiřetín pod JedlovouDěčínská 228
50°52′32,04″ s. š., 14°34′9,51″ v. d.
Vilu nechal vystavět spolu s komplexem výrobních budov továrník Anton Münzberg. Autor projektů budov areálu není prozatím znám, archivní rešerše nebyla provedena.
  • vila čp. 228 pochází patrně z roku 1820. Patrová obdélná vila zámeckého charakteru, původně s dvěma dvorními křídly. Symetrické hlavní průčelí do ulice zdůrazněné mělkým rizalitem zakončeným trojúhelným štítovým nástavcem.
  • výrobní budova I, k ulici kolmo orientovaný objekt vznikl v roce 1816. Štítové průčelí k ulici s polovalbou. Prostá klasicistní elegance je dosažena pravidelným rytmem oken a užitím mezipatrové kordonové římsy.
  • výrobní budova II, později truhlárna, z roku 1835: navazuje do L na výrobní budovu I. Obdélný patrový objekt s valbovou střechou dříve navazoval na hlavní výrobní budovu půdorysně do L, dnes je mezi budovami cézura.
  • výrobní budova III, drobnější budova před štítem továrny, je z roku 1878. Zřejmě nejmladší budova areálu, byla představěna před štítové průčelí hlavní výrobní budovy v r. 1878. Má půdorys písmene L. Svým umístěním vytváří drobný dvorek, do kterého se obrací vjezdy a vraty. Navenek je rytmizována okny a větracími štěrbinami.
  • výrobní objekt: Drobná provozní stavba s výrazným o patro vyšším komínem se nachází při vnitřní komunikaci na západní straně dvora naproti hlavní výrobní budově. Přístupná je schodištěm zezadu. Prostou sedlovou střechu podpírá vaznicový krov. Komín má čtvercový průřez.
  • ohradní zeď: Nejvýraznějším fragmentem původního oplocení areálu je sedm polí jižní ohradní zdi. Zeď je 3m vysoká, režná. Z vnější strany je prostá, z vnitřní naopak rozčleněná pomocí ornamentů z povysunutých cihel. Mezi lizénami vystupují z ploch zrcadla s uchy.
  • zahrada: Zahrada doplňuje areál na východní straně. Chodníčky a výsadba se nedochovala. Na vnitřním nádvoří je dnes travnatá plocha, ve východní části přerostlé stromy. Z původního rozvrhu přetrvalo terénní schodiště a bazén někdejšího vodotrysku.
  • schodiště: Pozvolné schodiště překonává mírný terénní rozdíl mezi bývalým křídlem zimní zahrady a částí zahrady ve dvoře. Je zhotovené z pískovce. Má nálevkovitý tvar. Osm nízkých stupňů je konvexně vyklenuto.
  • bazén: Vrcholem požitku ze zahrady byl patrně vodotrysk. Dnes ho připomíná kruhový bazén, se zaoblením koruny pomocí cementové omítky, vyzděný z cihel. Vytočení okraje bazénu podpírá gradující římsová profilace. Původní účel dokládá dobová ikonografie.

Památkově chráněno od 3. srpna 2018.

Kaple Ukřižování (Q42797223)


Kaple Ukřižování, Jiřetín pod Jedlovou.JPG
 
Kategorie „Chapel of the Crucifixion in Jiřetín pod Jedlovou “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of the Crucifixion in Jiřetín pod Jedlovou “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42202/5-3755
Pam. katalog
MIS
Jiřetín pod JedlovouKřížová hora, st. 261, 262, pp. 1300, 1307
50°52′12,93″ s. š., 14°34′11,63″ v. d.
Kaple Ukřižování. Jednu z nejstarších křížových cest oblasti nechal v letech 1759–1764 postavit farář G. Liessner. 11 rokokových kapliček vedoucích ke kapli Ukřižování a kapli Božího hrobu na Křížovém vrchu a Getsemanskou zahradu dotvářelo původně ohrazený komplex.

Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Jedlová

PamátkaFotografieRejstříkové číslo v ÚSKPSídelní útvarPolohaPopis a poznámky
Rozhledna na Jedlové (Q37322362)


 
Kategorie „Jedlová (observation tower) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jedlová (observation tower) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10436/5-5484
Pam. katalog
MIS
Jedlovávrch Jedlová, st. 29
50°51′23,99″ s. š., 14°33′37,45″ v. d.
Kamenná rozhledna na vrcholu hory Jedlové byla postavena v roce 1891 dle návrhu ing. Stoye. Jedná se o válcovou věž se slepou arkádou v přízemí, která vrcholí atikou ve tvaru cimbuří a kuželovou střechou. Jednotlivá patra oddělují římsy.

Památkově chráněno od 22. března 1993.

Lesné

PamátkaFotografieRejstříkové číslo v ÚSKPSídelní útvarPolohaPopis a poznámky
Usedlost če. 3 (Q35823053)


Lesné čp. 28.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28515/5-3766
Pam. katalog
MIS
LesnéLesné če. 3 (čp. 28)
50°51′56,58″ s. š., 14°35′16,15″ v. d.
Venkovská usedlost. Přízemní dům s obytným hrázděným půdním patrem pod valbovou střechou pochází z 19. století. Část podélného průčelí domu je bedněná s podstávkou, zbylá část je zděná s dřevěným portálem. U zadního průčelí se nachází přístavek se svisle bedněným patrem.

Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Usedlost čp. 17 (Q33322384)


Lesné čp. 17.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46033/5-3765
Pam. katalog
MIS
LesnéLesné 17
50°51′55,15″ s. š., 14°35′15,47″ v. d.
Venkovská usedlost. Patrový dům obdélného půdorysu pod mansardovou střechou byl postaven na kamenné podezdívce vyrovnávající terén při hlavní komunikaci. Ve středu podélného průčelí se nachází půlkruhově zaklenutý portál s klenákem s datací do roku 1819 rámovaným festony.

Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Rozhled

PamátkaFotografieRejstříkové číslo v ÚSKPSídelní útvarPolohaPopis a poznámky
Socha Odpočívajícího Krista (Q38092402)


Socha Odpočívajícího Krista v osadě Rozhled u Jiřetína pod Jedlovou.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105354
Pam. katalog
MIS
Rozhledpp. 528/3
50°51′58,91″ s. š., 14°34′35,94″ v. d.
Pískovcová socha ze 3. čtvrtiny 18. století je umístěna na pískovcovém podstavci. Kristus sedí na jednoduchém sedáku, který částečně zakrývá plášť sepnutý na prsou. Levou ruku má položenou na levém koleni, hlavu si podpírá pravou rukou zapřenou o pravé koleno. Socha je výrazně poškozena v partii obličeje, chybí část levé i pravé ruky.

Poznámka: dočasně umístěna na soukromém pozemku u domu če. 54. Její starší umístění, kam bude socha opět navrácena, je na obecním pozemku před bývalou školou, dnes ubytovnou Slovan, přibližně 500 metrů jižně od centra Rozhledu.
Památkově chráněno od 15. dubna 2014.

Hrad Tolštejn (Q376781)


Tolštejn, zbytky hrabeb.jpg
 
Kategorie „Tolštejn “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tolštejn “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27039/5-3764
Pam. katalog
MIS
JedlováRozhled 79
50°51′25,86″ s. š., 14°34′55,45″ v. d.
Hrad Tolštejn, zřícenina. Hrad postavili Vartenberkové ve 2. polovině 13. století na strmém skalnatém vršku s dvojicí znělcových sopouchů. Sloužil k ochraně Pražské cesty. Dochovaly se výrazné zbytky obvodové hradby se všemi flankovacími prvky, příkopy i štítová zeď nad vstupem.

Poznámka: MonumNet původně řadil k části Jedlová.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Třípanský sloup (Q38092406)


Třípanský sloup - replika - 2018 (7).jpg
 
Kategorie „Třípanský sloup “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Třípanský sloup “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44069/5-5387
Pam. katalog
MIS
RozhledPři cestě na Jelení skálu, pp. 758
50°50′22,27″ s. š., 14°34′31,24″ v. d.
Architektonizované sochař. dílo - sloup tzv. Třípanský. Sloup byl vztyčen v místě, kde se stýkaly hranice kamenického, tolštejnského a zákupského panství. Trojboký sloup se zaoblenými hranami byl vytesán z tvrdého milštejnského křemence. Údajně měl být postaven 29. července 1705, odcizen roku 1999. V roce 2016 byl nahrazen zmenšenou replikou.

Památkově chráněno od 22. dubna 1991.

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Socha Odpočívajícího Krista v osadě Rozhled u Jiřetína pod Jedlovou.jpg
Autor: Itsd-foto, Licence: CC BY-SA 4.0
Socha Odpočívajícího Krista v osadě Rozhled u Jiřetína pod Jedlovou.
Sloup svatého vavřince v Jiřetíně podJedlovou.jpg
Autor: Mirek256, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Jiřetín pod Jedlovou. Žižkova 162.JPG
Autor: Mirek256, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Jiřetín pod Jedlovou, čp. 145.JPG
Autor: Mirek256, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Camera-photo Upload.svg
(c) Kudo-kun, CC BY-SA 2.5
Logo for WikiProject Photo on the Korean-language Wikipedia.
Jiřetín pod Jedlovou, čp. 121.JPG
Autor: Mirek256, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Kostel Jiřetín 12.jpg
Autor: Gumideck, Licence: CC BY-SA 4.0
Fara v Jiřetíně pod Jedlovou
Jiřetín pod Jedlovou, čp.5.jpg
Autor: Mirek256, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Search icon.png
Autor: zh:User:Mountain, Licence: LGPL
A magnifying glass
Jiřetín pod Jedlovou, čp. 101.JPG
Autor: Mirek256, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Jiřetín pod Jedlovou, Tolštýnská 4.JPG
Autor: Mirek256, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Lesné čp. 17.JPG
Autor: Mirek256, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Vila Antona Münzberga Jiřetín pod Jedlovou.jpg
Autor: Itsd-foto, Licence: CC BY-SA 4.0
Vila Antona Münzberga Jiřetín pod Jedlovou, Děčínská čp. 228.
Tolštejn, zbytky hrabeb.jpg
Autor: Mirek256, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Třípanský sloup - replika - 2018 (7).jpg
Autor: Marie Čcheidzeová, Licence: CC BY-SA 4.0
Historický Třípanský sloup, chráněný jako kulturní památka, se nacházel u Staré pražské cesty v lese mezi Jelením kamenem (Konopáčem) a železniční stanicí Jedlová v Lužických horách až do roku 1999, kdy byl ukraden. V roce 2016 byla na původní podstavec umístěna zmenšená kopie sloupu.
Jiřetín pod Jedlovou, čp. 164.JPG
Autor: Mirek256, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Jiřetín pod Jedlovou 2017-05 01.jpg
Autor: Miloslav Rejha, Licence: CC BY 4.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Lesné čp. 28.JPG
Autor: Mirek256, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem: