Seznam kulturních památek v Třebíči

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Třebíč v okrese Třebíč vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Vnitřní Město

Nové Město

PamátkaFotografieRejstříkové číslo v ÚSKPSídelní útvarPolohaPopis a poznámky
Popraviště (Q38037129)


 
Kategorie „Gallows in Třebíč “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Gallows in Třebíč “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34845/7-3155
Pam. katalog
MIS
Nové MěstoNa spravedlnosti, pp. 1257/1
49°13′10,02″ s. š., 15°54′1,03″ v. d.
Kamenným tarasem obezděné hliněné pódium stojí na poměrně strmém vršku na místě zvaném „Na šibenici“ a je pozůstatkem popraviště. Třebíč získala hrdelní právo spolu s dalšími výsadami v roce 1335. Svůj význam ztratilo popraviště po roce 1755, v němž město hrdelní právo pozbylo. Zapomenutá středověká památka byla znovuobjevena ve 30. letech 20. století.

Poznámka: V MonumNetu je místo chybně přiřazeno části Vnitřní Město
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Litinový kříž z 19. století (Q38037135)


Třebíč - kříž na ulici Brněnská.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21939/7-3170
Pam. katalog
MIS
Nové MěstoBrněnská, parc. 1512/3
49°12′59,89″ s. š., 15°53′58,56″ v. d.
Litinový kříž z 19. století

Poznámka: Monumnetu uvádí adresu Brněnská při čp. 42, toto čp. však v Novém Městě neexistuje. Parcelní číslo 1512/3 odpovídá celému pásu na severní straně Brněnské ulice před domy lichých čo. 1–43. Pravděpodobně jde o kříž u domu Brněnská 24/33.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zámostí

Jejkov

PamátkaFotografieRejstříkové číslo v ÚSKPSídelní útvarPolohaPopis a poznámky
Dům čp. 25 (Q31710911)


Overview of cultural monument Smila Osovského 35 in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11281/7-8684
Pam. katalog
MIS
JejkovSmila Osovského 25/35
49°12′52,28″ s. š., 15°53′10,98″ v. d.
Měšťanský dům

Poznámka: V budově je v současné době pobočka pojišťovny.
Památkově chráněno od 9. května 1996.

Fara (Q31710960)


Overview of cultural monument Otmarova 20 (rectory) in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22601/7-3151
Pam. katalog
MIS
JejkovOtmarova 30/20
49°12′49,69″ s. š., 15°53′9,33″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kapucínský klášter (Q11086760)


 
Kategorie „Capuchin monastery in Třebíč “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Capuchin monastery in Třebíč “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35539/7-3111
Pam. katalog
MIS
JejkovOtmarova 51/22
49°12′51,24″ s. š., 15°53′6,83″ v. d.
Kapucínský klášter na Jejkově byl založen na podnět Františka Augustina z Valdštejna (1666–1684) roku 1684 na místě bývalého bratrského sboru s modlitebnou, školou, zvonicí a špitálem. Součástí památky je i Kostel Proměnění Páně.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel Proměnění Páně (Q11086760)


Overview of church of the Transfiguration in Jejkov, Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Kategorie „Church of the Transfiguration (Třebíč) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of the Transfiguration (Třebíč) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35539/7-3111
Pam. katalog
MIS
JejkovOtmarova 51/22
49°12′51,24″ s. š., 15°53′6,83″ v. d.
Kostel Proměnění Páně je kulturní památka v Třebíči. Býval součástí kapucínského kláštera na Jejkově. Dokončen byl v roce 1693 na místě bratrského sboru. Je farním kostelem farnosti Třebíč-Jejkov.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Václava (Q37315131)


Detail of statue of Saint Wenceslaus near Třebíč Hospital in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Kategorie „Statue of Saint Wenceslaus near Třebíč Hospital “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of Saint Wenceslaus near Třebíč Hospital “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36941/7-3161
Pam. katalog
MIS
JejkovPurkyňovo náměstí
49°12′43,68″ s. š., 15°53′21,38″ v. d.

Poznámka: Sochou svatého Václava byla přikrášlena prostřední kašna, bylo jí proto přezdíváno svatováclavská. Roku 1854 ji nechal na vlastní náklady opravit starosta města Třebíče Martin Hassek. Po odstranění kašen je socha dlouhodobě umístěna u vchodu do nemocnice na Purkyňově náměstí. Částečnou restauraci provedl akademický sochař Martin Kovařík.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Památková ochrana zrušena 28. ledna 1997 Dělnický dům (Q37315117)


Worker house in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11697/7-3148
Pam. katalog
MIS
JejkovSmila Osovského 14/21
49°12′53,88″ s. š., 15°53′6,96″ v. d.
Společenský dům - dělnický dům. Jednopatrový řadový dům z 19. století přestavěný na středisko dělnického hnutí na Třebíčsku byl mezi kulturní památky zapsán z politických důvodů, v roce 1997 bylo shledáno, že stavba nevykazuje větší umělecké ani historické hodnoty.

Poznámka: V MonumNetu i Památkovém katalogu zaměněno popisné číslo s orientačním, na evidenčním listu adresa vůbec nebyla, ale parcelní číslo odpovídá domu čp. 14 (nikoliv domu čp. 21).
Památkově chráněno od 2. října 1968.
Památková ochrana zrušena 28. ledna 1997.

Horka-Domky

PamátkaFotografieRejstříkové číslo v ÚSKPSídelní útvarPolohaPopis a poznámky
Kostel svatého Václava a svaté Ludmily (Q9188204)


Right view of Orthodox church in Horka-Domky, Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Kategorie „Saint Wenceslas and Saint Ludmila church (Třebíč) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Saint Wenceslas and Saint Ludmila church (Třebíč) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11480/7-8713
Pam. katalog
MIS
Horka-DomkyGorazdovo náměstí 822/2
49°12′45,54″ s. š., 15°52′42,95″ v. d.
Pravoslavný chrám svatého Václava a svaté Ludmily se nachází u starého hřbitova v třebíčské Ruské ulici. Postaven byl roku 1940 a jako první kněz, projektant chrámu v něm sloužil V. Kolomacký, jako malíř maloval i ikony na stěnách. Báň chrámu je pokryta listovým pravým zlatem.

Poznámka: V minulosti MonumNet uváděl chybně příslušnost k Vnitřnímu Městu.
Památkově chráněno od 19. ledna 1996.

Kostel Nejsvětější Trojice (Q12030455)


 
Kategorie „Holy Trinity Church (Třebíč) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Holy Trinity Church (Třebíč) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19771/7-3119
Pam. katalog
MIS
Horka-Domkyhřbitov, u Gorazdova náměstí
49°12′43,47″ s. š., 15°52′46,5″ v. d.
Římskokatolický filiální kostel třebíčské městské farnosti v Domcích nachází se na tzv. starém hřbitově, který kolem něho začal vyrůstat od roku 1607, když starší hřbitov kolem kostela sv. Martina přestal sloužit. Kostel stával již počátkem 15. století. Po přechodnou dobu býval též kostelem farním, když faru u svatého Martina ovládli přívrženci podobojí (asi od roku 1525).

Poznámka: MonumNet chybně řadí k Vnitřnímu Městu.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

UP závody (Q12059451)


 
Kategorie „UP factory (Třebíč) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „UP factory (Třebíč) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102837
Pam. katalog
MIS
Horka-DomkyDobrovského 247/2
49°12′38,39″ s. š., 15°52′54,79″ v. d.
Jiná stavba pro zpracování dřeva - bývalé Spojené U. P. závody, resp. továrna Spojených uměleckoprůmyslových závodů v Třebíči-Domcích. Její návrh vytvořil architekt Josef Gočár. Objekty stojí na rohu ulic Sušilovy, Dobrovského a Šafaříkovy. Dokončeny byly v roce 1922.

Památkově chráněno od 4. února 2008.

Pamětní kámen (Q37282488)


0567-Třebíč-Znojemská.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19186/7-3172
Pam. katalog
MIS
Horka-DomkyZnojemská, pp. 902/3
49°12′21,15″ s. š., 15°53′10,51″ v. d.
Pamětní kámen

Poznámka: Pravděpodobně se jedná o pamětní kámen nedaleko depozitářů Muzea Vysočiny.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Pamětní kámen (Q37282468)


0860-Třebíč-Znojemská-2.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21040/7-3173
Pam. katalog
MIS
Horka-DomkyZnojemská
49°12′29,12″ s. š., 15°53′9,69″ v. d.
Pamětní kámen

Poznámka: Pravděpodobně se jedná o pamětní kámen poblíž parkoviště u tzv. Alfy (Hotel Alfa). Z MonumNetu tento záznam zmizel.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Boží muka (Q37282424)


Třebíč - boží muka.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25825/7-3169
Pam. katalog
MIS
Horka-DomkyZnojemská
49°12′29,11″ s. š., 15°53′9,94″ v. d.
Boží muka nedaleko depozitáře Muzea Vysočiny. Boží muka byla v roce 2017 rekonstruována.[1]

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Výklenková kaplička - poklona (Q37282507)


Třebíč kaplička.JPG
 
Kategorie „Výklenková kaple (Stařečka) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Výklenková kaple (Stařečka) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17080/7-3167
Pam. katalog
MIS
Horka-DomkyVítězslava Nezvala, na křižovatce s ulicí Polanka
49°12′51,45″ s. š., 15°52′17,9″ v. d.
Výklenková kaplička sv. Josefa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kříž (Q37282442)


Wayside cross at Litoltova, Třebíč, Třebíč District.JPG
 
Kategorie „Wayside cross, Litoltova, Třebíč “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Wayside cross, Litoltova, Třebíč “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23490/7-3171
Pam. katalog
MIS
Horka-DomkyLitoltova, pp. 1461/17
49°12′46,72″ s. š., 15°52′56,02″ v. d.
Kamenný kříž

Poznámka: V listopadu 2015 byla dokončena rekonstrukce a do prostor kříže uložena schránka se vztahem budoucím generacím, stejná schránka byla vyzvednuta při začátku rekonstrukce. Ta pocházela z roku 1860.[2]
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Stařečka

PamátkaFotografieRejstříkové číslo v ÚSKPSídelní útvarPolohaPopis a poznámky
Větrný mlýn (Q12003427)


Overview of Windmill in Stařečka, Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Kategorie „Windmill in Třebíč “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Windmill in Třebíč “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25634/7-3174
Pam. katalog
MIS
StařečkaNa stařečce
49°12′41,7″ s. š., 15°52′2,6″ v. d.
Třebíčský větrný mlýn nebo jinak také Větrník je větrný mlýn holandského typu sloužící ke mletí takzvaného třísla pro třebíčské koželuhy. Nachází se na tzv. Kanciborku, v ulici U Větrníku. Budova mlýna má několik pater a je postavena z kamene a cihlového zdiva. Věž ve tvaru komolého kužele má průměr 8 metrů. V každém patře jsou tři okna a v posledním, čtvrtém patře jsou okna čtyři. V roce 1977 byl mlýn rekonstruován. Jeho dnešní podoba není původní, odpovídá však podobě z 19. století.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Památková ochrana zrušena 3. června 2008 Dům Hadlíz čp. 23 (Q38136091)


House Hadlíz 23 of model of historic city Třebíč in Pasáž Theather in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35268/7-3152
Pam. katalog
MIS
StařečkaHadlíz 23/3 / Vítězslava Nezvala, st. 405
49°12′54″ s. š., 15°52′30″ v. d.
Původně jednopatrový klasicistní měšťanský dům s edikulovým portálem z roku 1829. Spolu s celou jižní částí Stařečky v 80. letech 20. století asanován z důvodu výstavby autobusového nádraží.

Památkově chráněno od 2. října 1968.
Památková ochrana zrušena 3. června 2008.

Památková ochrana zrušena 19. března 1969 Vítězslava Nezvala čp. 71 (Q38136085)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
54182/7-3153
Pam. katalog
MIS
StařečkaVítězslava Nezvala 71/50
49°12′54″ s. š., 15°52′22,8″ v. d.
Barokní jednopatrový obdélný dům s mansardovou střechou a neobvykle členěnou fasádou, stojící na renesančních základech. V 70. letech 20. století byl zbourán a nahrazen novostavbou.

Poznámka: V MonumNetu je uvedeno Vítězslava Nezvala 711/50, pod kterým byl dům údajně původně zapsáno do státního rejstříku (s opačným pořadím čísel), v Památkovém katalogu uvedena adresa Vítězslava Nezvala 71/50, té odpovídá i parcelní číslo v Monumentu. Nyní budova společnosti Zverex. MonumNet chybně uvádí část Vnitřní Město
Památkově chráněno od 2. října 1968.
Památková ochrana zrušena 19. března 1969.

Borovina

PamátkaFotografieRejstříkové číslo v ÚSKPSídelní útvarPolohaPopis a poznámky
Výklenková kaplička - poklona Panny Marie (Q37012563)


Výklenková kaplička - poklona Panny Marie, Třebíč.jpg
 
Kategorie „Chapel of Virgin Mary (Borovina) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Virgin Mary (Borovina) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41316/7-3166
Pam. katalog
MIS
Borovinasměrem do Boroviny, ulice Pražská
49°12′35,01″ s. š., 15°51′43,78″ v. d.
Výklenková kaplička - poklona P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q8409196)


Kaple svatého Jana Nepomuckého Třebíč 2009-08 (1).JPG
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Třebíč) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Třebíč) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35672/7-3121
Pam. katalog
MIS
BorovinaStrážná hora
49°12′35,02″ s. š., 15°52′25,48″ v. d.
Kaple svatého Jana Nepomuckého, dříve kaple Povýšení svatého Kříže (zvaná též jednoduše Kostelíček) je kaplička na třebíčské Strážné hoře (500 m n. m.). Zbudována byla roku 1644–1645 třebíčským stavitelem Janem Fulíkem v místě, kde původně stávala hláska předsunutého městského opevnění.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Nové Dvory

PamátkaFotografieRejstříkové číslo v ÚSKPSídelní útvarPolohaPopis a poznámky
Šmeralův dům (Q30793653)


House of Šmeral family in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Kategorie „Šmeral house “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Šmeral house “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34660/7-3142
Pam. katalog
MIS
Nové DvoryCyrilometodějská 48/4
49°12′53,08″ s. š., 15°53′22,72″ v. d.
Venkovská usedlost - tzv. Šmeralův dům je domem na Cyrilometodějské ulici. V tomto domě žila rodina Bohumíra Šmerala. V roce 2019 bylo zjištěno, že dům je starší, než byly původní odhady. Stavebně doložen byl k roku 1575.[3]

V roce 2017 bylo oznámeno, že by se dům mohl proměnit v Centrum tradiční lidové kultury.[4] To bylo otevřeno v roce 2019.[3]
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Masarykova vyhlídka (Q12035985)


Třebíč, Masarykova vyhlídka.jpg
(c) ŠJů, Wikimedia Commons, CC BY 4.0
 
Kategorie „Masaryk viewpoint in Třebíč “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Masaryk viewpoint in Třebíč “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
107048
Pam. katalog
MIS
Nové Dvoryjižní úbočí lesoparku Hrádek
49°13′0,51″ s. š., 15°53′4,32″ v. d.
Drobná funkcionalistická architektura situovaná na jižním úbočí lesoparku Hrádek byla postavena v letech 1929-1930 při příležitosti 80. výročí narození prezidenta Masaryka. Železobetonovou stavbu s vyhlídkovou plošinou navrhl a realizoval J. Herzán.

Památkově chráněno od 9. června 2023.

Pocoucov

PamátkaFotografieRejstříkové číslo v ÚSKPSídelní útvarPolohaPopis a poznámky
Boží muka (Q38048486)


2 Pocoucov - boží muka.jpg
 
Kategorie „Boží muka (Pocoucov) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Boží muka (Pocoucov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37080/7-2965
Pam. katalog
MIS
PocoucovPocoucov
49°14′36,06″ s. š., 15°53′56,75″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Smírčí kříž Baba (Q38048492)


SmirciKrizBabaPocoucov.jpg
 
Kategorie „Smírčí kříž (Pocoucov) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Smírčí kříž (Pocoucov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23473/7-2966
Pam. katalog
MIS
Pocoucovpři silnici do Třebíče
49°13′38,88″ s. š., 15°53′46,03″ v. d.
Smírčí kříž Baba

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Podklášteří

PamátkaFotografieRejstříkové číslo v ÚSKPSídelní útvarPolohaPopis a poznámky
Bazilika sv. Prokopa (Q1832099)


Bazilika svatého Prokopa Třebíč 2009-08 (3).JPG
 
Kategorie „Basilica of Saint Procopius in Třebíč “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Basilica of Saint Procopius in Třebíč “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39500/7-3103
Pam. katalog
MIS
Podklášteří9. května 1
49°13′0,83″ s. š., 15°52′24,96″ v. d.
Bazilika svatého Prokopa je románsko-gotický křesťanský kostel v Třebíči. Byl vybudován při benediktinském klášteře přibližně v letech 1240 až 1280. Původním patrociniem baziliky bylo Nanebevzetí Panny Marie. Svatý Prokop se stal patronem baziliky v roce, kdy se připomínalo pětisté výročí jeho svatořečení, tedy roku 1704; v tomto roce nechal Jan Karel hrabě z Valdštejna zřídit z presbytáře baziliky zámeckou kapli sv. Prokopa.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zámek Třebíč (Q1832099)


Overview of Basilica of Saint Procopius in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Kategorie „Třebíč Castle “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Třebíč Castle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39500/7-3103
Pam. katalog
MIS
Podklášteří9. května 1
49°12′59,74″ s. š., 15°52′23,18″ v. d.
Zámek v Třebíči vznikl přestavbou původního benediktinského kláštera v průběhu 16. století.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Židovský dům čp. 22 (Q30804464)


Building Žerotínovo náměstí čp. 22,14 in Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50818/7-8989
Pam. katalog
MIS
PodklášteříŽerotínovo náměstí 22/14
49°13′1,76″ s. š., 15°52′34,14″ v. d.
Židovský dům

Památkově chráněno od 6. srpna 2001.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38048772)


01 Třebíč - Socha sv. Jana Nepomuckého.JPG
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk at Žerotínovo náměstí “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of John of Nepomuk at Žerotínovo náměstí “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34939/7-3158
Pam. katalog
MIS
PodklášteříŽerotínovo náměstí, u mostu
49°12′59,85″ s. š., 15°52′34,9″ v. d.
Socha pochází z roku 1704, jejím autorem je pravděpodobně Štěpán Pagan.[5] Socha sv. Jana Nepomuckého, socha byla v roce 2017 a 2021 rekonstruována, v roce 2021 komplexněji, kdy byla socha sv. Jana Nepomuckého sundána a odeslána na komplexní restauraci do ateliéru Jana Vodáčka, přibližně v roce 2022 by měla být konzervovaná socha vrácena zpět na Podklášterský most.[6] Nakonec byla socha na své místo vrácena v červenci roku 2023, mimo jiné byl odstraněn původní tmel a beton, který zakrýval obličej a detaily sochy.[5]

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Židovský hřbitov (Q1136998)


Trebic Jewish Cemetery11.jpg
 
Kategorie „Jewish cemetery in Třebíč “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Třebíč “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41941/7-3164
Pam. katalog
MIS
PodklášteříHrádek
49°13′13,24″ s. š., 15°52′45,55″ v. d.
Židovský hřbitov v Třebíči je po pražském novém židovském hřbitově druhý největší v Česku. Rozkládá se na severní stráni Hrádku na celkové ploše 11 678 m². Lze na něm najít 2600 náhrobků, z nichž je nejstarší dosud čitelný datován rokem 1625. Pochováno zde bylo asi 11 000 lidí.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Říční lázně Polanka (Q42754354)


 
Kategorie „Říční lázně Polanka “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Říční lázně Polanka “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104520
Pam. katalog
MIS
PodklášteříTřebíč
49°12′53,16″ s. š., 15°52′2,78″ v. d.
Koupaliště - Říční lázně Polanka (památkově chráněná jen budova s převlékárnami) byly zbudovány na bývalé valdštejnské louce na podklášterské straně řeky. Autorem projektu byl Bohuslav Fuchs. Slavnostně otevřeny byly 27. května 1934. Jejich kapacita činila 1200 osob.

Památkově chráněno od 8. listopadu 2011.

Kaplička svaté Barbory (Q38048781)


Chapel of Saint Barbara in Podklášteří, Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint Barbara in Třebíč “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Saint Barbara in Třebíč “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31327/7-3165
Pam. katalog
MIS
PodklášteříU Barborky
49°13′6,48″ s. š., 15°52′22,64″ v. d.
Kaplička sv. Barbory v kopci nad tzv. Barborkou. Kaple byla v roce 2017 rekonstruována.[1] Kaplička byla v roce 2018 rekonstruována, za tuto rekonstrukci byla oceněna v krajském kole soutěže Památka roku 2018 (rekonstrukce do 2 milionů Kč). [7]

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38048778)


Třebíč_-_socha_sv._Jana_Nepomuckého.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27233/7-3159
Pam. katalog
MIS
Podklášteřípři silnici na Račerovice
49°14′6,24″ s. š., 15°51′1,62″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Boží muka (Q38048765)


Třebíč - Podklášteří boží muka 001.JPG
 
Kategorie „Column shrine in Podklášteří “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Column shrine in Podklášteří “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39651/7-3168
Pam. katalog
MIS
Podklášteříu křižovatky Horácká - Račerovická
49°13′21,54″ s. š., 15°51′51,15″ v. d.
Boží muka s obrázkem Panny Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Řípov

PamátkaFotografieRejstříkové číslo v ÚSKPSídelní útvarPolohaPopis a poznámky
Kaple Panny Marie Lurdské (Q38197627)


Overview of Chapel in Řípov, Třebíč, Třebíč District.jpg
 
Kategorie „Chapel of Virgin Mary (Řípov) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chapel of Virgin Mary (Řípov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14688/7-3175
Pam. katalog
MIS
Řípovnáves
49°12′54,41″ s. š., 15°50′57,09″ v. d.
Kaple Panny Marie Lurdské

Poznámka: v centru obce
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Boží muka (Q38197629)


Wayside shrines in Řípov, Třebíč, Třebíč District.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30797/7-3176
Pam. katalog
MIS
ŘípovŘípov
49°13′0,05″ s. š., 15°50′49,27″ v. d.
Boží muka

Poznámka: na východním okraji obce
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Slavice

PamátkaFotografieRejstříkové číslo v ÚSKPSídelní útvarPolohaPopis a poznámky
Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q12030811)


 
Kategorie „Church of Saint John of Nepomuk (Slavice) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint John of Nepomuk (Slavice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16277/7-3046
Pam. katalog
MIS
Slavicenáves, st. 54
49°10′34,39″ s. š., 15°52′36,75″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Boží muka (Q38096186)


1 Slavice - boží muka.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16198/7-3047
Pam. katalog
MIS
Slavicepři silnici do Třebíče, na rozhraní pp. 530/28 a 530/43
49°10′36,24″ s. š., 15°52′56,22″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Boží muka (Q38096193)


2 Slavice - boží muka.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18146/7-3048
Pam. katalog
MIS
Slavicepři polní cestě do Třebíče, pp. 535/1
49°10′52,19″ s. š., 15°52′42,87″ v. d.
Boží muka

Poznámka: 2002: podle MonumNetu zničena. Parcelní číslo pp. 535/1 odpovídá polní cestě vedoucí západně od areálu čp. 90.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Boží muka (Q38096198)


3 Slavice - boží muka.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46978/7-3049
Pam. katalog
MIS
Slavicepři rozcestí k Výčapům, pp. 472/13, u čp. 65
49°10′31,33″ s. š., 15°52′33,79″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Odkazy

Reference

  1. a b red. Letošní opravy památek stály město skoro půl milionu. Horácké noviny [online]. Yashica, 2017-11-30 [cit. 2017-12-04]. Dostupné online. 
  2. MAHEL, Luděk, Starosta uložil do kříže schránku se vzkazem budoucím generacím, 2. 11. 2014, Třebíčský deník online
  3. a b ČTK. Šmeralův dům v Třebíči je asi o 250 let starší, než se odhadovalo. trebicsky.denik.cz. 2019-11-14. Dostupné online [cit. 2020-01-03]. 
  4. http://www.mistnikultura.cz/byvala-zemedelska-usedlost-v-trebici-se-muze-promenit-na-centrum-tradicni-lidove-kultury
  5. a b KRČMÁŘ, Milan. VIDEO: Světec už cení zuby na Třebíčany, jeho úsměv odhalili restaurátoři. Třebíčský deník. 2023-07-21. Dostupné online [cit. 2023-09-18]. 
  6. KRČMÁŘ, Milan. VIDEO: Jan Nepomucký zamířil v Třebíči do výšin a pak k restaurátorovi. Třebíčský deník. 2021-11-10. Dostupné online [cit. 2022-01-08]. 
  7. MARTAKIDISOVÁ, Irini. Opravená kaplička v Třebíči zvítězila v krajském kole soutěže. Vysočina-news.cz [online]. Revy HB, 2019-02-05 [cit. 2019-03-03]. Dostupné online. 

Související článek

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Search icon.png
Autor: zh:User:Mountain, Licence: LGPL
A magnifying glass
Camera-photo Upload.svg
Autor: Made by Kudo-kun, Licence: CC BY-SA 2.5
Logo for WikiProject Photo on the Korean-language Wikipedia.
Church of Holy Trinity in Domky, Třebíč, Třebíč District.jpg
(c) I, Nostrifikator, CC BY-SA 3.0
Třebíč-Domky. Kostel Nejsvětější Trojice. 49°12'43.363"N, 15°52'46.128"E
Overview of church of the Transfiguration in Jejkov, Třebíč, Třebíč District.jpg
Autor: Frettie, Licence: CC BY 3.0
Kostel Proměnění Páně na Jejkově v Třebíči.
Třebíč - boží muka.JPG
Autor: Koutne1, Licence: CC BY-SA 4.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Wayside cross at Litoltova, Třebíč, Třebíč District.JPG
Autor: Jiří Sedláček, Licence: CC BY-SA 4.0
Kříž na Litoltově ul. v Třebíči, okr. Třebíč.
Třebíč - kříž na ulici Brněnská.JPG
Autor: Koutne1, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Overview of Chapel in Řípov, Třebíč, Třebíč District.jpg
Autor: Jiří Sedláček, Licence: CC BY-SA 4.0
Celkový pohled na kapli v Řípově, Třebíč, okr. Třebíč.
Trebic Jewish Cemetery11.jpg
Autor: Imrich, Licence: CC BY-SA 3.0
Třebíč Jewish Cemetery
SmirciKrizBabaPocoucov.jpg
Autor: Mroud.brown, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Trebic nove mesto na spravedlnosti gallows.jpg
(c) Nostrifikator, CC BY-SA 3.0
Třebíč-Nové Město. Ulice Na Spravedlnosti. Bývalé popraviště (šibenice)
Trebic up zavody.jpg
(c) I, Nostrifikator, CC BY-SA 3.0
Rondocubism factory of former UP Works
Overview of capuchin monastery in Třebíč, Czech Republic.jpg
Autor: Frettie, Licence: CC BY 3.0
Celkový pohled na kostel a areál kláštera v Třebíči.
3 Slavice - boží muka.jpg
Autor: Koutne1, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
House of Šmeral family in Třebíč, Třebíč District.jpg
Autor: Frettie, Licence: CC BY 3.0
Dům rodiny Šmeralovy v Třebíči.
Třebíč, Masarykova vyhlídka.jpg
(c) ŠJů, Wikimedia Commons, CC BY 4.0
Třebíč-Nové Dvory. Masarykova vyhlídka.
Třebíč - socha sv. Jana Nepomuckého.jpg
Autor: Koutne1, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
2 Pocoucov - boží muka.jpg
Autor: Koutne1, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Building Žerotínovo náměstí čp. 22,14 in Třebíč, Třebíč District.jpg
Autor: Jiří Sedláček, Licence: CC BY-SA 4.0
Budova Žerotínovo náměstí čp. 22,14 v Třebíči, okr. Třebíč.
0567-Třebíč-Znojemská.jpg
Autor: Ph-435, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Třebíč kaplička.JPG
Autor: Isolda11, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
House Hadlíz 23 of model of historic city Třebíč in Pasáž Theather in Třebíč, Třebíč District.jpg
Autor: Jiří Sedláček, Licence: CC BY-SA 4.0
Dům Hadlíz čp. 23 modelu historické Třebíče v divadle Pasáž v Třebíči, okr. Třebíč.
2 Slavice - boží muka.jpg
Autor: Koutne1, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Trebic slavice kostelik.jpg
(c) I, Nostrifikator, CC BY-SA 3.0
Třebíč-Slavice. Kostelík sv. Jana Nepomuckého
1 Slavice - boží muka.JPG
Autor: Koutne1, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Wayside shrines in Řípov, Třebíč, Třebíč District.JPG
Autor: Jiří Sedláček, Licence: CC BY-SA 4.0
Boží muka v Řípově, Třebíč, okr. Třebíč.
Trebic podklasteri polanka.jpg
(c) I, Nostrifikator, CC BY-SA 3.0
Třebíč-Podklášteří. Říční lázně Polanka od Bohuslava Fuchse
Overview of Windmill in Stařečka, Třebíč, Třebíč District.jpg
Autor: Frettie, Licence: CC BY-SA 3.0
Celkový pohled na větrný mlýn holandského typu v Třebíči, Stařečce.
0860-Třebíč-Znojemská-2.jpg
Autor: Ph-435, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem: