Seznam kulturních památek ve Varnsdorfu

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Varnsdorf v okrese Děčín vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Varnsdorf

PamátkaFotografieRejstříkové číslo v ÚSKPSídelní útvarPolohaPopis a poznámky
Památková ochrana zrušena 15. února 1993 Pietní místo stávky 5. 3. 1947 (Q38186572)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
54185/5-4842
Pam. katalog
MIS
VarnsdorfČeskoslovenských letců 786, n. p. Velveta, parc. 4589/2
50°53′44,14″ s. š., 14°37′12,33″ v. d.
Pomník - pietní místo stávky 5. 3. 1947. Komplex továrních budov pochází z počátku 20. století a pietní místo se vztahovalo k událostem března roku 1947, kdy dělníci ve znárodněné Beerově tkalcovně započali stávku na protest proti snahám bývalého majitele o navrácení podniku do soukromého majetku.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu ani v Památkovém katalogu neuvedeno, přírůstkový bod zaměřen na parcelu 4589/2 k východnímu štítu budovy Československých letců 786.
Památkově chráněno od 26. června 1973.
Památková ochrana zrušena 15. února 1993.

Čelakovická 744 (Q31029152)


Varnsdorf., Čelakovická 744.JPG
 
Kategorie „Čelakovická 744 (Varnsdorf) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Čelakovická 744 (Varnsdorf) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12289/5-5479
Pam. katalog
MIS
VarnsdorfČelakovická 744, Kostelní
50°54′0,25″ s. š., 14°37′37,88″ v. d.
Měšťanský dům. Podstávkový dům s hrázděným patrem a polovalbovou střechou s volskými oky pochází z 18.–19. století. Bohatě zdobený pískovcový portál situovaný ve zděné části podélného průčelí je zaklenutý stlačeným obloukem.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 9. února 1993.

Kostel svatého Karla Boromejského (Q1742810)


Kostel_svatého_Karla_Boromejského,_Varnsdorf.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Charles Borromeo (Varnsdorf) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Charles Borromeo (Varnsdorf) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26839/5-4042
Pam. katalog
MIS
VarnsdorfKostelní, Karlova, pp. 5745, 5748
50°54′3,25″ s. š., 14°37′33,97″ v. d.
Kostel sv. Karla Boromejského. Trojlodní pseudogotický kostel obdélné dispozice s pětibokým presbytářem a nedokončenou hranolovou věží pochází z roku 1910 od stavitele Antona Möllera. Při jihovýchodním okraji parcely byla vybudována roku 1911–1912 křížová cesta se 14 zastaveními od Franze Egera.

Poznámka: MonumNet neuvádí parcelní číslo ani umístění.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38186554)


Varnsdorf, socha Jana nepomuckého.JPG
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk (Varnsdorf) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Statue of John of Nepomuk (Varnsdorf) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12288/5-5525
Pam. katalog
MIS
VarnsdorfKarlova, most přes Karlovský potok, pp. 5405
50°54′9,68″ s. š., 14°37′44,47″ v. d.
Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého s tradiční ikonografií situovaná na vysokém, složitě profilovaném postamentu s reliéfy a částečně dochovanou výzdobou pochází z počátku 19. století z dílny J. Mesetrického.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. MonumNet uvádí čo. 8.
Památkově chráněno od 7. února 1994.

Mladoboleslavská 548 (Q31029149)


Varnsdorf, Mladobolesvská 548.JPG
 
Kategorie „Mladoboleslavská 548 (Varnsdorf) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mladoboleslavská 548 (Varnsdorf) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14506/5-4035
Pam. katalog
MIS
VarnsdorfMladoboleslavská 548
50°54′15,01″ s. š., 14°37′51,96″ v. d.
Patrový roubený dům s podstávkou a podélným bedněním v přízemí, se svislým bedněním v patře a ve štítu pod sedlovou střechou byl postaven v 18. století. V ose podélného průčelí se nachází bohatě profilovaný portál. Dům je orientován podélně s komunikací.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. MonumNet uváděl jako venkovskou usedlost.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Mladoboleslavská 545 (Q31029147)


Varnsdorf, Mladoboleslavská 545.JPG
 
Kategorie „Mladoboleslavská 545 (Varnsdorf) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mladoboleslavská 545 (Varnsdorf) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12285/5-5476
Pam. katalog
MIS
VarnsdorfMladoboleslavská 545, Národní
50°54′19,08″ s. š., 14°37′52,54″ v. d.
Měšťanský dům. Roubený patrový dům s podstávkou, hrázděným patrem, svisle bedněným štítem a polovalbovou střechou s volskými oky pochází z 18.–19. století. Vstupní pískovcový portál je zaklenut stlačeným obloukem s klenákem a je zdoben dvěma postranními pilastry.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 21. ledna 1993.

Mladoboleslavská 855 (Q31029136)


Mladoboleslavská 855, Varnsdorf.JPG
 
Kategorie „Mladoboleslavská 855 (Varnsdorf) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mladoboleslavská 855 (Varnsdorf) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12290/5-5477
Pam. katalog
MIS
VarnsdorfMladoboleslavská 855
50°54′18,07″ s. š., 14°37′54,7″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový hrázděný dům s podstávkou, patrem obloženým dřevem a mansardovou střechou pochází z roku 1870. Pískovcový portál situovaný ve zděné části přízemí střední osy podélného průčelí je zaklenut stlačeným obloukem s klenákem a zdoben pilastry.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. Památkový katalog neuvádí číslo popisné.
Památkově chráněno od 21. ledna 1993.

Památková ochrana zrušena 1. ledna 1989 Žitavská 914 (Q33315182)


Varnsdorf, místo kde stával dům Žitavská 914.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45994/5-4029
Pam. katalog
MIS
VarnsdorfŽitavská 914
50°54′28,43″ s. š., 14°38′36,5″ v. d.
Patrový roubený podstávkový dům pod polovalbovou střechou s volskými oky pocházel z 18.–19. století. V ose podélného průčelí se nacházel vykrajovaný segmentově zaklenutý portál s bočními pilastry kanelovanými ve spodní části a s festonovými hlavicemi. Dům vyhořel 14. června 1988, kamenný portál přenesen do pobočky okresního muzea ve Varnsdorfu (deponát č. 25/89). V roce 2019 je parcela porostlá náletovými dřevinami.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. Čp. 914 v RÚIAN neexistuje. MonumNet uváděl jako venkovskou usedlost.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.
Památková ochrana zrušena 1. ledna 1989. Uvedené datum 1. ledna je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla vyškrtnuta k neurčenému datu v průběhu uvedeného roku, možná i zpětně

Starokatolický kostel Proměnění Páně (Q663577)


Starokatolický_kostel_ve_Varnsdorfu.JPG
 
Kategorie „Church of the Transfiguration (Varnsdorf) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of the Transfiguration (Varnsdorf) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16073/5-4041
Pam. katalog
MIS
VarnsdorfTyršova, Ležácká, pp. 2471
50°54′27,68″ s. š., 14°37′50,41″ v. d.
Starokatolický kostel. Trojlodní pseudorománský kostel obdélného půdorysu se sedlovou střechou, pětibokým závěrem presbytáře a mohutnou hranolovou věží v západním průčelí nad obdélnou předsíní pochází z doby mezi léty 1873 a 1874. Průčelí kostela jsou členěna plochými pasy.

Poznámka: Parcelní číslo ani adresa v MonumNetu neuvedeny.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Památková ochrana zrušena 15. února 1993 Pomník Klementa Gottwalda (Q38186576)


Varnsdorf - park mezi ulicemi Tyršova a Ležácká, místo někdejšího pomníku Kl. Gottwalda (stav říjen 2022).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
52559/5-4964
Pam. katalog
MIS
Varnsdorfpark mezi ulicemi Tyršova a Ležácká, parc. 2373
50°54′30,47″ s. š., 14°37′55,39″ v. d.
Pomník Klementa Gottwalda. Bronzová socha v nadživotní velikosti byla odlita dle návrhu akademického sochaře Jana Simoty roku 1973 a umístěna na žulový hranol. Představovala stojící postavu prostovlasého muže s rozepjatým pláštěm, s lehce nakročenou nohou a držící knihu v levé ruce. Snímek zachycuje místo, kde se pomník nacházel, v říjnu 2022.

Poznámka: Parcelní číslo ani umístění v MonumNetu neuvedeny. Parcelní číslo v Památkovém katalogu neuvedeno. Přírůstkový bod zaměřen na parcelu č. 2373. V současnosti se nachází v Doubici.
Památkově chráněno od 12. února 1979.
Památková ochrana zrušena 15. února 1993.

Hanischova vila (Q31029119)


Varnsdorf, Národní 512.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43795/5-4040
Pam. katalog
MIS
VarnsdorfNárodní 512, Generála Svobody 3078
50°54′28,78″ s. š., 14°37′36,63″ v. d.
Městský dům. Patrová empírová budova, patřící k nejvýstavnějším ve městě, byla postavena továrníkem J. J. Hainischem roku 1798. Na jejím severovýchodě okolo čtvercového dvora stojí dvoupatrové objekty bývalé továrny, k nimž je dále přistavěna paralelní přízemní budova.
  • budova čp. 512, hospodářské budovy ve dvoře
  • budova čp. 3078

Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Památková ochrana zrušena 1. ledna 1987 Národní čp. 506 (Q38186584)


Varnsdorf - místo někdejší vily čp. 506 v Národní ulici, zbořené před rokem 1978, tč. dlouhodobě rozestavěná novostavba (stav říjen 2022).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
54098/5-4039
Pam. katalog
MIS
VarnsdorfNárodní, pp. 2562/6
50°54′31,29″ s. š., 14°37′32,23″ v. d.
Empírová patrová obdélná budova s mansardovou střechou a kovovou vížkou se zábradlím byla členěna postranními rizality. Hlavní průčelí mělo vtažené vnější středové schodiště. Za budovou se nacházel dvůr obklopený ze tří stran hospodářskými objekty. Podle rozhodnutí o zrušení zápisu, datovaného 1. 6. 1987, byl dům zdemolován v roce 1977.

Poznámka: Parcelní číslo ani umístění v MonumNetu neuvedeny. Čp. 506 v současnosti neexistuje. V letech 2015 a 2022 je na místě rozestavěná novostavba. Snímek zachycuje místo, kde se vila nacházela, v říjnu 2022.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.
Památková ochrana zrušena 1. ledna 1987. Uvedené datum 1. ledna je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla vyškrtnuta k neurčenému datu v průběhu uvedeného roku, možná i zpětně

Textilní továrna G. A. Fröhlichs Söhne (Q38186593)


Varnsdorf, Otáhalova 498.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33289/5-4038
Pam. katalog
MIS
VarnsdorfNárodní 3075, Otáhalova 3076, 3170
50°54′34,93″ s. š., 14°37′21,62″ v. d.
Textilní továrna G. A. Fröhlichs Söhne s omezením: bez komplexu továrních budov. Zmiňována též jako továrna Velveta. Původně čp. 498. Georg Anton Fröhlich s bratrem Franzem v roce 1810 postavili rodinné reprezentativní sídlo čp. 498, které vyrostlo na místě roubeného domku, ve kterém začínal s textilní výrobou jejich strýc Josef Franz Anton Fröhlich [1]. Reprezentativní klasicistní vila postavená roku 1810 J. Fr. Antonem Fröhlichem s přistavěným zadním traktem, ve kterém byl roku 1815 instalován parní stroj, tvoří spolu se samostatně stojící vrátnicí dochovaný zbytek areálu textilní továrny čp. 498.
  • Fröhlichova vila, čp. 3075, parc. 87/2. Patrová reprezentativní klasicistní vila byla postavena v roce 1810 architektem J. F. Antonem Fröhlichem, je krytá mansardovou střechou, z níž při hlavním průčelí vystupuje trojúhelný štít zakončující mělký rizalit s hlavním vstupem v přízemí.
  • administrativní budova, čp. 3076, parc. 87/3. Patrová administrativní budova pod sedlovou střechou na půdorysu písmene U pochází z roku 1810. Spolu s klasicistní obytnou budovou byla postavená okolo obdélného dvoru. Památkový katalog neuvádí číslo popisné.
  • vrátnice čp. 3170, parc. 87/13. Bývalá vrátnice továrního areálu je prezentována patrovou stavbou postavenou z neomítaných cihel doplněných hrázděním. Objekt je situován na půdorysu ve tvaru písmene L a je krytý sedlovou střechou zakončenou věžičkou s hodinami.
  • soubor továrních budov. Po požáru roku 1915 byla postavena moderní čtyřpodlažní tkalcovna, barevna a tiskárna v pozdně secesním stylu se železobetonovými stropy, kterou navrhla arch. kancelář Schmidt&Röttig. Tato největší budova areálu byla z velké části roku 2007 zbořena. Z památkové ochrany vyjmuta k 19. 3. 1998.

Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Socha svatého Antonína (Q38186588)


Varnsdorf, socha svatého Antonína.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41415/5-4023
Pam. katalog
MIS
VarnsdorfNárodní, Lidická, u čp. 488, pp. 84
50°54′35,27″ s. š., 14°37′14,09″ v. d.
Pískovcová socha svatého Antonína v životní velikosti stojícího v kontrapostu a v náručí nesoucího Ježíška pochází z 2. poloviny 18. století. Je situována na soklu s nízkými bočními nástavci a s nápisovou kartuší na čelní stěně. U levé nohy hlavička andílka.

Poznámka: MonumNet neuvádí parcelní číslo ani umístění.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Národní 488 (Q31028995)


Varnsdorf, Národní 488.JPG
 
Kategorie „Národní 488 (Varnsdorf) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Národní 488 (Varnsdorf) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15644/5-4027
Pam. katalog
MIS
VarnsdorfNárodní 488
50°54′35,51″ s. š., 14°37′13,4″ v. d.
Patrový podstávkový roubený a částečně zděný dům s mansardovou střechou pochází z roku 1780, jak prozrazuje datace na bohatě reliéfně zdobeném portálu. Štít je kryt eternitem, patro podélně bedněno.

Poznámka: MonumNet uváděl ul. Leninova. MonumNet uváděl jako venkovskou usedlost.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Památková ochrana zrušena 2. července 1979 Národní čp. 497 (Q38186579)


Varnsdorf - místo někdejší lidové stavby čp. 497 v Národní ulici, zbořené před rokem 1979 (stav říjen 2022).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
52859/5-4028
Pam. katalog
MIS
VarnsdorfNárodní, pp. 87/15
50°54′36,12″ s. š., 14°37′14,02″ v. d.
dům

Poznámka: Parcelní číslo ani umístění v MonumNetu neuvedeny. Parcelní číslo v Památkovém katalogu neuvedeno. Čp. 497 v současnosti neexistuje. Památkový katalog uvádí, že v archivu NPU nebyla nalezena k domu čp. 497 žádná dokumentace. Původně byl zapsán jako „lid. stavba čp. 497“. Přírůstkový bod zaměřen na parcelu č. 87/15 k parkovišti jihovýchodně od domu Národní čp. 486. MonumNet uváděl jako venkovskou usedlost. Snímek zachycuje místo, kde se stavba nacházela, v říjnu 2022.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.
Památková ochrana zrušena 2. července 1979.

Kostel svatých Petra a Pavla (Q24282818)


Varnsdorf_náměstí.jpg
 
Kategorie „Church of Saints Peter and Paul in Varnsdorf “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saints Peter and Paul in Varnsdorf “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18203/5-4022
Pam. katalog
MIS
Varnsdorfnáměstí E. Beneše
50°54′43,73″ s. š., 14°37′13,73″ v. d.
Kostel sv. Petra a Pavla. Původně zapsáno jako kostel sv. Petra a Pavla, ohradní zdí, náhrobky a Assumptou. Areál barokního kostela byl postaven Janem Václavem Koschem v letech 1766–1767 na místě starší stavby. Plochu bývalého hřbitova s dochovanými náhrobky vymezuje ohradní zeď s navazující márnicí. U kostela stojí socha Immaculaty z roku 1771.

Poznámka: MonumNet neuvádí parcelní číslo ani umístění. Parcelní číslo není uvedeno ani v Památkovém katalogu.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Erbenova 69 (Q31029090)


Varnsdorf, Erbenova 69.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16175/5-4033
Pam. katalog
MIS
VarnsdorfErbenova 69
50°54′50,02″ s. š., 14°37′5,14″ v. d.
Patrový roubený objekt s podstávkou, s částečně zděným přízemím, hrázděným patrem a polovalbovou střechou pochází z 18.–19. století. V ose podélného průčelí se nachází portál s elipsovým závěrem, bočními pilastry a festonovou supraportou.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. MonumNet uváděl čo. 2. MonumNet uváděl jako venkovskou usedlost.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Pod Strání 452 (Q31029169)


Varnsdorf, Pod strání 452.JPG
 
Kategorie „Pod Strání 452 (Varnsdorf) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pod Strání 452 (Varnsdorf) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11329/5-5763
Pam. katalog
MIS
VarnsdorfPod Strání 452
50°54′51,8″ s. š., 14°37′15,38″ v. d.
Patrový obytný podstávkový dům s polovalbovou střechou se třemi volskými oky v podélném průčelí, s hrázděným patrem krytým dřevěným obložením pochází z roku 1846, jak prozrazuje datace na kamenném obdélném portálu ve zděné části přízemí.

Poznámka: MonumNet uváděl jako rodinný dům.
Památkově chráněno od 26. června 1996.

Pod Strání 442 (Q31029074)


Venkovská usedlost, Pod strání 442, Varnsdorf.JPG
 
Kategorie „Pod Strání 442 (Varnsdorf) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pod Strání 442 (Varnsdorf) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16854/5-4034
Pam. katalog
MIS
VarnsdorfPod Strání 442
50°54′53,05″ s. š., 14°37′17,28″ v. d.
Patrový roubený dům obdélného půdorysu s podstávkou a podélným bedněním v přízemí, hrázděným patrem pod sedlovou střechou pochází z 18. až 19. století. K zadnímu průčelí směrem do zahrady přiléhá přízemní zděný přístavek.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. MonumNet uváděl čo. 4. MonumNet uváděl jako venkovskou usedlost.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Památková ochrana zrušena 1. ledna 2015 Petra Bezruče 110 (Q31029188)


Varnsdorf, ruina Petra bezruče 110.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12287/5-5474
Pam. katalog
MIS
VarnsdorfPetra Bezruče 110, Kamenická
50°54′59,47″ s. š., 14°36′46,91″ v. d.
Měšťanský dům. Areál patrového zděného a v patře hrázděného domu s podstávkou pod polovalbovou střechou pochází z roku 1851 a je na jihu uzavřen zdí s branou. Na západě plochu dvora vymezuje patrový objekt s polovalbovou střechou, zděným přízemím a hrázděným patrem.

Areál domu čp. 110, skládající se údajně z domu čp. 111 a zadního dvorního objektu, byl zbořen, na jeho místě se dle oznámení z března 2019 nachází nezastavěný, neobhospodařovaný pozemek. Při porovnávání leteckých snímků a dostupných fotografií z archivu NPÚ bylo zjištěno, že areál postupně zanikal v letech 2005–2014, tento stav byl zjištěn při kontrole památek v roce 2018.
Památkově chráněno od 21. ledna 1993.
Památková ochrana zrušena 1. ledna 2015. Uvedené datum 1. ledna je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla vyškrtnuta k neurčenému datu v průběhu uvedeného roku, možná i zpětně

Kamenická 112 (Q31029059)


Varnsdorf, Kamenická 112.JPG
 
Kategorie „Kamenická 112 (Varnsdorf) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kamenická 112 (Varnsdorf) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25643/5-4025
Pam. katalog
MIS
VarnsdorfKamenická 112
50°55′0,26″ s. š., 14°36′39,49″ v. d.
Patrový roubený podstávkový dům obdélného půdorysu s částečně hrázděným patrem a se svisle bedněným štítem a polovalbovou střechou pochází z roku 1803 dle datace na portálu.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. Dříve v MonumNetu uvedeno jako venkovská usedlost, původně zapsáno jako obytné stavení.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Kamenická 115 (Q31029103)


Varnsdorf. Kamenická 115.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12286/5-5475
Pam. katalog
MIS
VarnsdorfKamenická 115
50°54′58,68″ s. š., 14°36′38,16″ v. d.
Měšťanský dům. Areál patrového podstávkového domu obdélné dispozice s polovalbovou střechou s volskými oky pochází z roku 1800. Na severu plochu dvora vymezuje patrový dvoukřídlý objekt a na jihu je areál uzavřen omítnutou zdí s pilířovou bránou.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 21. ledna 1993.

Vyhlídková výletní restaurace Hrádek (Q31029041)


Výletní restaurace na Hrádku.JPG
 
Kategorie „Hrádek Restaurant (Varnsdorf) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hrádek Restaurant (Varnsdorf) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51203/5-5913
Pam. katalog
MIS
VarnsdorfHrádek 1726
50°55′20,96″ s. š., 14°36′46,87″ v. d.
Výletní vyhlídková restaurace Hrádek na stejnojmenném hraničním vrchu (466 m n. m.) mezi Varnsdorfem na české a Seifhennersdorfem na německé straně, asi 1250 m severoseverozápadně od varnsdorfského náměstí. Patrová historizující zděná stavba s prvky secese pochází z let 1903–1904. Zaujímá přibližně obdélný půdorys s nakoso postavenými nárožními rizality, dvěma suterénními podlažími a čtyřpatrovou věží s otevřenou vyhlídkovou loggií ve třetím patře.

Památkově chráněno od 14. listopadu 2011.

Duchcovská 242 (Q31029155)


Venkovská usedlost, Varnsdorf 242.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22793/5-4026
Pam. katalog
MIS
VarnsdorfDuchcovská 242
50°55′5,57″ s. š., 14°37′22,51″ v. d.
Přízemní budova obdélného půdorysu, se sedlovou střechou s vikýřem ve tvaru štiky a podstávkou v polovině podélného průčelí a v celém přilehlém štítovém průčelí pochází z 19. století. Ve zděném štítu se nachází pět oken zmenšujících se směrem k okrajům.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. MonumNet neuvádí název ulice. MonumNet uváděl jako venkovskou usedlost.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice (Q38186565)


Sloup Nejsvětější Trojice Varnsdorf.jpg
 
Kategorie „Holy Trinity column in Varnsdorf “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Holy Trinity column in Varnsdorf “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30242/5-4024
Pam. katalog
MIS
VarnsdorfPohraniční stráže, proti ul. Na Měkovině, pp. 1181
50°55′6,78″ s. š., 14°37′28,31″ v. d.
Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice. Sloup je usazen na hranolovém podstavci, na jehož stěnách se nacházejí reliéfy Zvěstování, Kristova křtu, Stvoření Adama a Evy a Vyhnání z ráje. Na vrcholu sloupu je situovaná desková hlavice s plastikou pocházející z 18. století.

Poznámka: MonumNet neuvádí parcelní číslo ani umístění.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Poštovní 420 (Q31029033)


Varnsdorf, Poštovní 420.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45936/5-4037
Pam. katalog
MIS
VarnsdorfPoštovní 420
50°54′44,37″ s. š., 14°37′30,66″ v. d.
Měšťanský dům. Dvoupatrový empírový dům s valbovou střechou pochází z 19. století. Ve střední ose průčelí se nachází mělký rizalit završený trojúhelným štítem nad korunní římsou, pod níž probíhá reliéfní vlys s rostlinným dekorem a se skupinou dvou gryfů s vázou.

Poznámka: MonumNet uváděl ul. Národní revoluce. Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Poštovní 415 (Q31029025)


Varnsdorf, Poštovní 415.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15289/5-4036
Pam. katalog
MIS
VarnsdorfPoštovní 415
50°54′38,38″ s. š., 14°37′33,52″ v. d.
Měšťanský dům. Patrový empírový dům vrcholící konzolovou římsou se zubořezem pochází z 19. stol. Ve středu průčelí se nachází mělký rizalit završený trojúhelným štítem, členěný v přízemí 4 pilastry. Po jeho stranách a v patře rizalitu je průčelí zdobeno kvádrováním.

Poznámka: MonumNetu uváděl ul. Národní revoluce.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Evangelický Červený kostel (Q1380936)


Evangelický kostel ve Varnsdorfu.jpg
 
Kategorie „Červený kostel (Varnsdorf) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Červený kostel (Varnsdorf) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26639/5-4043
Pam. katalog
MIS
VarnsdorfT. G. Masaryka
50°54′42,59″ s. š., 14°37′45,19″ v. d.
Evangelický kostel zvaný Červený. Pseudogotický kostel obdélného půdorysu s příčnou lodí byl postaven z glazovaných cihel v letech 1904–1905. Má polygonálně uzavřený presbytář s představenou kaplí v severní stěně. Hlavní průčelí s předsíní vrcholí mohutnou hranolovou věží. Architekt Woldemar Kandler.

Poznámka: MonumNet neuvádí parcelní číslo ani umístění.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Východní 402 (Q38186559)


Varnsdorf, Východní 402.JPG
 
Kategorie „Východní 402 (Varnsdorf) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Východní 402 (Varnsdorf) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39072/5-4032
Pam. katalog
MIS
VarnsdorfVýchodní 402, Klostermannova
50°54′41,03″ s. š., 14°37′59″ v. d.
Činžovní dům. Patrový nárožní dům obdélné dispozice s valbovou střechou pochází z 2. poloviny 19. století. Ve středu podélného průčelí se nachází mělký rizalit se segmentově zaklenutým portálem, završený trojúhelným štítem a členěný pilastry s volutovými hlavicemi.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Bratislavská 989 (Q31029011)


Varnsdorf, Bratislavská 989.JPG
 
Kategorie „Bratislavská 989 (Varnsdorf) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bratislavská 989 (Varnsdorf) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17204/5-4031
Pam. katalog
MIS
VarnsdorfBratislavská 989
50°54′36,86″ s. š., 14°38′13,96″ v. d.
Městský dům. Původně zapsáno jako „budova muzea“. Patrový dům obdélné dispozice s polovalbovou střechou, podélně orientovaný s komunikací, pochází dle datace v klenáku segmentově zaklenutého portálu z roku 1775. Přízemí domu je částečně roubené s podstávkou. Patro a štít jsou pobity eternitem.

Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Bratislavská 998 a 3055 (Q31029085)


Varnsdorf, Bratilavská 998.JPG
 
Kategorie „Bratislavská 998 (Varnsdorf) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bratislavská 998 (Varnsdorf) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28892/5-4030
Pam. katalog
MIS
VarnsdorfBratislavská 998, 3055
50°54′36,74″ s. š., 14°38′48,46″ v. d.
Městský dům: Patrový dům obdélné dispozice s mansardovou střechou pochází z 18. století. Na severozápadě plochu dvora vymezuje přízemní objekt o půdorysu ve tvaru písmene L s polovalbovou střechou, na který navazuje bedněná kolna.
  • obytná budova čp. 998
  • dvorní objekt čp. 3055, kolna

Poznámka: Památkový katalog neuvádí číslo popisné zadního objektu.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Studánka

PamátkaFotografieRejstříkové číslo v ÚSKPSídelní útvarPolohaPopis a poznámky
Kostel svatého Františka z Assisi (Q23072043)


Kostel svatého Františka.JPG
 
Kategorie „Church of Saint Francis of Assisi (Studánka) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Church of Saint Francis of Assisi (Studánka) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105720
Pam. katalog
MIS
Studánkaparc. 1, 2
50°54′30,98″ s. š., 14°34′0,45″ v. d.
Kostel svatého Františka z Assisi. Jednolodní stavba z roku 1872 s málo výraznou lodí příčnou a s presbytářem orientovaným na jih. Výjimečně konzistentně dochovaná, vč. vnitřního vybavení i okolí, z kterého vyniká zejména dlažba před západním průčelím z nepravidelných kamenů dvojího druhu.

Památkově chráněno od 11. září 2015.

Památková ochrana zrušena 1. ledna 1986 Hospoda (Q38140185)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
54646/5-3967
Pam. katalog
MIS
StudánkaStudánka 25, pp. 74
50°54′33,1″ s. š., 14°34′1,77″ v. d.
Patrový roubený částečně zděný dům s podstávkou a sedlovou střechou pocházel z roku 1762, jak prozrazovala datace na klenáku segmentově zaklenutého portálu s bočními pilastry. Patro a štít domu byly svisle bedněné.

Poznámka: Čp. 25 v současnosti neexistuje. Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. V MonumNetu bylo zapsáno jako venkovská usedlost. Dle oznámení z roku 2019 byl dům roku 1985 zcela zbořen a na jeho místě je nezastavěná parcela.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.
Památková ochrana zrušena 1. ledna 1986. Uvedené datum 1. ledna je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla vyškrtnuta k neurčenému datu v průběhu uvedeného roku, možná i zpětně

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Search icon.png
Autor: zh:User:Mountain, Licence: LGPL
A magnifying glass
Camera-photo Upload.svg
Autor: Made by Kudo-kun, Licence: CC BY-SA 2.5
Logo for WikiProject Photo on the Korean-language Wikipedia.
Mladoboleslavská 855, Varnsdorf.JPG
Autor: Mirek256, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Výletní restaurace na Hrádku.JPG
Autor: Mirek256, Licence: CC BY 3.0
Vyhlídková výletní restaurace Hrádek, Hrádek 1726, Varnsdorf.
Varnsdorf. Kamenická 115.JPG
Autor: Mirek256, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Kostel svatého Karla Boromejského, Varnsdorf.jpg
Kostel sv. Karla Boromejského, Varnsdorf, okres Děčín, Česká republika
Venkovská usedlost, Varnsdorf 242.JPG
Autor: Mirek256, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Varnsdorf, Kamenická 112.JPG
Autor: Mirek256, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Kostel svatého Františka.JPG
Autor: Kmenicka, Licence: CC BY-SA 3.0
Kostel sv. Františka z Assisi ve Studánce, Varnsdorf, okres Děčín.
Varnsdorf, Národní 512.JPG
Autor: Mirek256, Licence: CC BY-SA 3.0
Městský dům (Varnsdorf), Národní, Generála Svobody 512, Varnsdorf
Varnsdorf, Východní 402.JPG
Autor: Mirek256, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Varnsdorf, Národní 488.JPG
Autor: Mirek256, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Varnsdorf, Bratilavská 998.JPG
Autor: Mirek256, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Varnsdorf, Mladobolesvská 548.JPG
Autor: Mirek256, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Varnsdorf, Poštovní 420.JPG
Autor: Mirek256, Licence: CC BY-SA 3.0
Měšťanský dům (Varnsdorf), Národní revoluce 420, Varnsdorf
Varnsdorf, Pod strání 452.JPG
Autor: Mirek256, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Varnsdorf, Poštovní 415.JPG
Autor: Mirek256, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Varnsdorf., Čelakovická 744.JPG
Autor: Mirek256, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Sloup Nejsvětější Trojice Varnsdorf.jpg
Autor: Mirek256, Licence: CC BY 3.0
Sloup Nejsvětější Trojice v ulici Pohraniční stráže ve Varnsdorfu.
Varnsdorf, Erbenova 69.JPG
Autor: Mirek256, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Varnsdorf náměstí.jpg
Autor: Mirek256, Licence: CC BY 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Evangelický kostel ve Varnsdorfu.jpg
Evangelický kostel, Varnsdorf, okres Děčín, Česká republika
Varnsdorf, socha Jana nepomuckého.JPG
Autor: Mirek256, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Varnsdorf, Otáhalova 498.JPG
Autor: Mirek256, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Varnsdorf, socha svatého Antonína.JPG
Autor: Mirek256, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Varnsdorf, ruina Petra bezruče 110.JPG
Autor: Mirek256, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Varnsdorf, Bratislavská 989.JPG
Autor: Mirek256, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Varnsdorf, Mladoboleslavská 545.JPG
Autor: Mirek256, Licence: CC BY-SA 3.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem: