Seznam litoměřických biskupů

Znak litoměřické diecéze, který od dob Štěpána Trochty je součástí čtvrceného znaku litoměřických biskupů

Seznam litoměřických biskupů čítá dvacet osob, kteří byli sídelními biskupy litoměřické diecéze. Dva biskupové získali v rámci církevní hierarchie titul vyšší – jeden kardinálský a jeden arcibiskupský. Seznam obsahuje i jediného pomocného biskupa, ustanoveného v Litoměřicích.

Seznam biskupů

Seznam biskupů litoměřické diecéze v datovém přehledu
biskupobdobístručná životopisná dataznak
1.

Maxmilián Rudolf Schleinitz
16551675
datumvěkudáloststatusudělovatel svěcení
1605? Varnsdorfnarození
6. května 163025.3kněžské svěceníkněz arcidiecéze pražskéArnošt Vojtěch z Harrachu
5. července 165550.5jmenovánbiskup litoměřický
11. července 165550.5biskupské svěceníbiskup litoměřickýmísto: Il Gesù, Řím, Itálie
hlavní světitel: Francesco Maria Brancaccio
spolusvětitelé: Diego Sersale, Pier Luigi Carafa, C.R.
13. října 167570.7zemřelbiskup litoměřický

knězem byl: 45.4 roků, biskupem byl: 20.2 roků
od Maxmiliána Rudolfa Schleinitze byl na biskupa jako od spolusvětitele vysvěcen: Vít Daniel Nastoupil ze Šiftenberka[1]

2.

Jaroslav Ignác Šternberk
16761709
datumvěkudáloststatusudělovatel svěcení
23. května 1641narození
166826.6kněžské svěceníkněz arcidiecéze pražské
30. října 167534.4zvolenbiskup litoměřický
22. června 167635.0potvrzenbiskup litoměřický
23. srpna 167635.2biskupské svěceníbiskup litoměřickýhlavní světitel: Sebastian von Pötting-Persing
spolusvětitelé: Johann Kaspar Kühner, Ludwig Wilhelm Benzi
12. dubna 170967.8zemřelbiskup litoměřický

knězem byl: 41.2 roků, biskupem byl: 32.6 roků
od Jaroslava Ignáce Šternberka byl na biskupa jako od hlavního světitele vysvěcen: Tobiáš Jan Becker; jako od spolusvětitele: Sigmund Ignaz von Wolkenstein-Trostburg[2]

3.

Hugo František Königsegg-Rottenfels
17101720
datumvěkudáloststatusudělovatel svěcení
7. května 1660narození
11. dubna 170544.9kněžské svěceníkněz diecéze litoměřické
6. srpna 170949.2zvolenbiskup litoměřický
26. ledna 171150.7potvrzenbiskup litoměřický
7. června 171151.0biskupské svěceníbiskup litoměřickýhlavní světitel: Christian August von Sachsen-Zeitz
6. září 172060.3zemřelbiskup litoměřický

knězem byl: 15.4 roků, biskupem byl: 9.2 roků
od Huga Františka Königsegg-Rottenfelse byli na biskupy jako od spolusvětitele vysvěceni: Jan Adam Vratislav z Mitrovic, Mihály Frigyes kard. Althan[3]

4.

Jan Adam Vratislav z Mitrovic
17221733
datumvěkudáloststatusudělovatel svěcení
20. května 1677narození
15. dubna 170224.9kněžské svěceníkněz arcidiecéze pražské
12. listopadu 171033.4zvolenbiskup královéhradecký
12. května 171133.9potvrzenbiskup královéhradecký
14. června 171134.0biskupské svěceníbiskup královéhradeckýhlavní světitel: Christian August kard. von Sachsen-Zeitz
spolusvětitelé: László Ádám Erdődy, Hugo František Königsegg-Rottenfels
9. ledna 172143.6zvolenbiskup litoměřický
24. září 172144.3potvrzenbiskup litoměřický
3. května 172244.9instalacebiskup litoměřický
1. června 173356.0zemřelbiskup litoměřický

knězem byl: 31.1 roků, biskupem byl: 21.9 roků
od Jana Vratislava z Mitrovic byl na biskupa jako od hlavního světitele vysvěcen: Daniel Joseph Mayern, jako od spolusvětitele: Mořic Adolf Sachsen-Zeits[4]

5.

Mořic Adolf Sachsen-Zeits
17331759
datumvěkudáloststatusudělovatel svěcení
1. prosince 1702narození
22. března 171613.3konvertoval z luterského vyznání
do římskokatolické církve
172522.0kněžské svěceníkněz v Apoštolském vikariátu Severoněmecká misie
(Vicariatus Apostolicus Germaniae Septentrionalis)
8. února 173027.1jmenovántitulární arcibiskup farsalský (Pharsalius)
27. srpna 173027.7biskupské svěcenítitulární arcibiskup farsalský (Pharsalius)hlavní světitel: František Ferdinand Khünburg,
spolusvětitelé: Jan Adam Vratislav z Mitrovic,
Daniel Josef Mayer z Mayernu
8. října 173128.8zvolenbiskup královéhradecký
3. března 173229.2potvrzenbiskup královéhradecký
4. července 173330.5zvolenbiskup litoměřický
1. října 173330.8potvrzenbiskup litoměřický
7. prosince 173331.0instalacebiskup litoměřický
20. června 175956.5zemřelbiskup litoměřický

knězem byl: 34.4 roků, biskupem byl: 28.8 roků
od Mořice Adolfa Sachsen-Zeitse byl na biskupa konsekrován jako od hlavní světitele: Jan Josef Vratislav z Mitrovic, jako od spolusvětitele: Peter Archdeacon, O.F.M., Bartolomeo Antonio Passi[5]

6.

Emanuel Arnošt z Valdštejna
17601789
datumvěkudáloststatusudělovatel svěcení
17. července 1716narození
17. ledna 174023.5jáhenské svěceníjáhen pražské arcidiecéze
17. prosince 174024.4kněžské svěceníkněz pražské arcidiecézeBenedikt XIV.
23. května 175639.8zvolenpomocný biskup pražské arcidiecéze
23. května 175639.8biskupské svěcenítitulární biskup v Amyclae (Amyclaeensis)
19. července 175943.0zvolenbiskup litoměřický
28. ledna 176043.5potvrzenbiskup litoměřický
19. ledna 176043.6instalovánbiskup litoměřický
7. prosince 178973.3zemřelbiskup litoměřický

knězem byl: 48.9 roků
od Emanuela Arnošta z Valdštejna byl na biskupa konsekrován jako od hlavního světitele: Martin Nugk von Lichtenhoff[6]

7.

Ferdinand Kindermann
17901801
datumvěkudáloststatusudělovatel svěcení
27. září 1740? Královstvínarození
22. prosince 176424.2jáhenské svěceníjáhen pražské arcidiecéze
3. března 176524.4kněžské svěceníkněz pražské arcidiecéze
4. února 179049.3zvolenbiskup litoměřický
29. března 179049.5potvrzenbiskup litoměřický
4. července 179049.7biskupské svěceníbiskup litoměřickýhlavní světitel: Erasmus Dionys Krieger
25. května 180160.6zemřelbiskup litoměřický

knězem byl: 36.2 roků, biskupem byl: 10.8 roků[7]

8.

Václav Leopold Chlumčanský
18021815
datumvěkudálostustanoveníudělovatel svěcení
15. 11. 1749narození
25. 5. 177121.5jáhenské svěceníjáhen pražské arcidiecéze
19. 12. 177223.0kněžské svěceníkněz pražské arcidiecéze
1. 6. 179545.5jmenovánpomocný biskup pražský
1. 6. 179545.5jmenovántitulární biskup: Cydonia (Agia, Canea)
28. 9. 179545.8biskupské svěcenítitulární biskup: Cydonia (Agia, Canea)světitel: Vilém Florentin Salm-Salm
15. 10. 180151.9zvolenbiskup litoměřický
29. 3. 180252.3potvrzenbiskup litoměřický
30. 6. 180252.6instalovánbiskup litoměřický
30. 12. 181465.1zvolenarcibiskup pražský
15. 3. 181565.3potvrzenarcibiskup pražský
14. 5. 181565.4instalovánarcibiskup pražský
14. 6. 183080.5zemřelarcibiskup pražský

knězem byl: 57.4 roků, biskupem byl: 34.7 roků[8]

9.

Josef František Hurdálek
18151823
datumvěkudálostustanoveníudělovatel svěcení
6. listopadu 1747narození
25. května 177123.5jáhenské svěcení
21. září 177123.8kněžské svěcení
15. června 181567.6zvolenbiskup litoměřický
18. prosince 181568.1potvrzenbiskup litoměřický
18. února 181668.2biskupské svěceníbiskup litoměřickýVáclav Leopold Chlumčanský jako hlavní světitel
18. prosince 182275.1emeriturabiskup litoměřický
27. prosince 183386.1zemřelemeritní biskup litoměřický

knězem byl: 62.2 roků, biskupem byl: 17.8 roků[9]

10.

Vincenc Eduard Milde
18231832
datumvěkudálostustanoveníudělovatel svěcení
11. května 1777narození
24. srpna 179922.2jáhenské svěceníjáhen vídeňské arcidiecéze
9. března 180022.8kněžské svěceníkněz vídeňské arcidiecéze
16. ledna 182345.6zvolenbiskup litoměřický
16. května 182346.0potvrzenbiskup litoměřický
13. července 182346.1biskupské svěceníbiskup litoměřickýsvětitel: Matthias Paulus Steindl, asistoval: Jakub Frint
27. prosince 183154.6zvolenarcibiskup vídeňský
24. února 183254.7potvrzenarcibiskup vídeňský
31. května 183255.0instalovánarcibiskup vídeňský
14. března 185375.8zemřelarcibiskup vídeňský

knězem byl: 53.0 roků, biskupem byl: 29.6 roků
od Vincence Eduarda Mildeho byli jako od hlavního světitele na biskupy vysvěceni: Michał Tomasz Wincenty de Korczyński, Anton Aloys Buchmayer, Mathias Pollitzer, Franz Xaver Zenner a Ignaz Feigerle[10]

11.

Augustin Bartoloměj Hille
18321865
datumvěkudálostustanoveníudělovatel svěcení
2. prosince 1786narození
21. dubna 181023.3jáhenské svěcení
23. dubna 181023.3kněžské svěcení
31. prosince 183145.0zvolenbiskup litoměřický
2. července 183245.5potvrzenbiskup litoměřický
16. září 183245.7biskupské svěceníbiskup litoměřickýhlavní světitel: Alois Josef Krakovský z Kolovrat, spolusvětitel: Karel Hanl
26. dubna 186578.3zemřelbiskup litoměřický

knězem byl: 55.0 roků, biskupem byl: 32.6 roků
od Augustina Bartoloměje Hilleho byl jako od hlavního světitele na biskupa vysvěcen: Franz Laurenz Mauermann; a jako od spolusvětitele biskupové: Josef Dittrich a Jan Valerián Jirsík[11]

12.

Augustin Pavel Wahala
18661877
datumvěkudálostustanoveníudělovatel svěcení
23. ledna 1802narození
18. září 182725.6jáhenské svěcení
22. září 182725.6kněžské svěcení
16. září 186563.6zvolenbiskup litoměřický
8. ledna 186663.9potvrzenbiskup litoměřický
8. dubna 186664.2biskupské svěcení v Olomoucibiskup litoměřickýhlavní světitel: Bedřich z Fürstenberka, spolusvětitelé: Antonín Arnošt Schaffgotsche a Rudolf von Thyssebaert
15. dubna 186664.2instalovánbiskup litoměřický
10. září 187775.6zemřelbiskup litoměřický

knězem byl: 49.9 roků, biskupem byl: 11.4 roků
od Augustina Pavla Wahaly byl jako od hlavního světitele na biskupa vysvěcen: Franz Bernert; a jako od spolusvětitele byli vysvěceni biskupové: Karel Nöttig, Karel Průcha a Josef Jan Evangelista Hais[12]

13.

Antonín Ludvík Frind
18791881
datumvěkudálostustanoveníudělovatel svěcení
9. října 1823narození
26. července 184723.7kněžské svěcení
25. dubna 187955.5zvolenbiskup litoměřický
15. května 187955.5potvrzenbiskup litoměřický
8. června 187955.6biskupské svěcení v Prazebiskup litoměřickýhlavní světitel: Bedřich ze Schwarzenbergu, spolusvětitelé: Josef Jan Evangelista Hais a Karel Průcha
28. října 188158.0zemřelbiskup litoměřický

knězem byl: 34.2 roků, biskupem byl: 2.3 roků[13]

14.

Emanuel Jan Křtitel Schöbel
18821909
datumvěkudálostustanoveníudělovatel svěcení
12. února 1824narození
12. července 184824.4jáhenské svěceníRytířský řád křižovníků s červenou hvězdou
16. července 184824.4kněžské svěceníRytířský řád křižovníků s červenou hvězdou
187954.8ustanovenVelmistr Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou
30. dubna 188258.2zvolenbiskup litoměřický
3. července 188258.3potvrzenbiskup litoměřický
6. srpna 188258.4biskupské svěcení v Prazebiskup litoměřickýhlavní světitel: Bedřich ze Schwarzenbergu, spolusvětitelé: Karel Průcha a Josef Jan Evangelista Hais
28. listopadu 190985.7zemřelbiskup litoměřický

knězem byl: 61.3 roků, biskupem byl: 27.3 roků
od Emanuela Jana Křtitele Schöbela byli jako od hlavního světitele na biskupy vysvěceni: František Schönborn, Karel Schwarz, Martin Josef Říha, Ferdinand Kalous, Edvard Jan Brynych, František Borgia Krásl, Wenzel Frind a Josef Doubrava[14]

15.

Josef Gross
19101931
datumvěkudálostustanoveníudělovatel svěcení
10. října 1866narození
4. července 188922.7kněžské svěceníkněz arcidiecéze pražské
18. dubna 191043.5zveřejněníbiskup litoměřický
22. května 191043.6biskupské svěceníbiskup litoměřickýhlavní světitel: Lev Skrbenský z Hříště, spolusvětitelé: Josef Doubrava a Wenzel Frind
21. ledna 193164.2zemřelbiskup litoměřický

knězem byl: 41.5 roků, biskupem byl: 20.6 roků
od Josefa Grosse jako od spolusvětitele byli na biskupy vysvěceni: František Kordač, Šimon Bárta a Antonín Čech[15]

1.A

Antonín Čech
19231929
datumvěkudálostustanoveníudělovatel svěcení
2. února 1860narození
11. května 188424.2kněžské svěcení
3. ledna 192362.9zveřejněnísvětící biskup litoměřický a titulární biskup Cidyessus
29. dubna 192363.2biskupské svěcenítitulární biskup Cidyessushlavní světitel: Clemente Micara, spolusvětitelé: Karel Kašpar a Wenzel Frind
26. srpna 192969.5zemřelsvětící biskup litoměřický

knězem byl: 45.2 roků, biskupem byl: 6.3 roků[16]

16.

Antonín Alois Weber
19311947
datumvěkudálostustanoveníudělovatel svěcení
24. října 1877narození
17. února 190123.3kněžské svěcení
22. října 193153.9zveřejněníbiskup litoměřický
22. listopadu 193154.0biskupské svěceníbiskup litoměřickýhlavní světitel: Karel Kašpar, spolusvětitelé: Antonín Podlaha a Jan Remiger
10. března 194769.3zveřejnění rezignacebiskup litoměřický
10. března 194769.3zveřejněnítitulání arcibiskup Samiensis
12. září 194870.8zemřelemeritní biskup litoměřický

knězem byl: 47.5 roků, biskupem byl: 16.8 roků
od Antonína Aloise Webera jako od hlavního světitele byl na biskupa vysvěcen: Ignác Arnož[17]

17.

Štěpán kardinál Trochta
19471974
datumvěkudálostustanoveníudělovatel svěcení
26. března 1905narození
29. června 193227.2kněžské svěceníSalesiáni Dona Boska, Arcidiecéze turínská
27. září 194742.5zveřejněnbiskup litoměřický
16. listopadu 194742.6biskupské svěcení, Praha, katedrála sv. Vítabiskup litoměřickýhlavní světitel: Saverio Ritter, spolusvětitelé: Josef Beran a Mořic Pícha
28. dubna 196964.0povýšenkardinál In pectore
5. března 197367.9zveřejněnkardinál
12. dubna 197368.0ustanovenkardinál-kněz v San Giovanni Bosco in Via Tuscolana
6. dubna 197469.0zemřelbiskup litoměřický

knězem byl: 41.7 roků, biskupem byl: 26.3 roků, kardinálem byl: 4.9 roků
od Štěpána Trochty byl na kněze vysvěcen mj.: Dominik Duka;
jako od hlavního světitele byl na biskupa vysvěcen: Ladislav Hlad; a jako od spolusvětitele byli na biskupy vysvěceni: Ján Pásztor, Jozef Feranec, Július Gábriš a Josef Vrana[18]

18.

Josef Koukl
19892003
datumvěkudálostustanoveníudělovatel svěcení
8. listopadu 1926narození
23. dubna 195023.4kněžské svěcení
26. července 198962.7zveřejněnbiskup litoměřický
27. srpna 198962.8biskupské svěceníbiskup litoměřickýhlavní světitel: František Tomášek, spolusvětitelé: Francesco Colasuonno a Jan Lebeda
24. prosince 200377.1emeriturabiskup litoměřický
22. května 201083.5zemřelemeritní biskup litoměřický

knězem byl: 60.0 roků, biskupem byl: 20.7 roků
od Josefa Koukla jako od spolusvětitele byli na biskupy vysvěceni: Vojtěch Cikrle, Andreas Laun a Pavel Posád[19]

19.

Pavel Posád
20042008
datumvěkudálostustanoveníudělovatel svěcení
28. června 1953narození
26. června 197723.9kněžské svěceníkněz brněnské diecézeJosef Vrana
24. prosince 200350.4zveřejněníbiskup litoměřický
28. února 200450.6biskupské svěceníbiskup litoměřickýhlavní světitel: Miloslav Vlk, spolusvětitelé: Jan Graubner a Josef Koukl
26. ledna 200854.5zveřejněnípomocný biskup českobudějovický
26. ledna 200854.5zveřejněnítitulární biskup Ptujský[20]
20.

Jan Baxant
20082023
datumvěkudálostustanoveníudělovatel svěcení
8. října 1948narození
23. června 197324.7kněžské svěceníkněz pražské arcidiecézeFrantišek Tomášek
4. října 200859.9zveřejněníbiskup litoměřický
22. listopadu 200860.1biskupské svěceníbiskup litoměřickýhlavní světitel: Miloslav Vlk, spolusvětitelé: Diego Causero a Jiří Paďour[21]

od Jana Baxanta jako spolusvětitele byl vysvěcen Stanislav Přibyl

21.

Stanislav Přibyl
od 2024
datumvěkudálostustanoveníudělovatel svěcení
16. listopadu 1971narození
22. června 199624.6kněžské svěceníkněz

na Svaté Hoře

Miroslav Vlk
23. prosince 202352.1zveřejněníbiskup litoměřický
2. března 202452.2biskupské svěceníbiskup litoměřickýhlavní světitel: Jan Graubner, spolusvětitelé: Jan Baxant a Gregor Maria Hanke[22][23]

Biskupové pocházející z litoměřické diecéze

Reference

 1. Bishop Jaroslav František Ignác von Sternberg (Šternberka) † [online]. Catholic-Hierarchy.org [cit. 2020-01-12]. Dostupné online. (angličtina) 
 2. Jaroslav František Ignác von Sternberg (Šternberka) † [online]. Catholic-Hierarchy.org [cit. 2020-01-12]. Dostupné online. (angličtina) 
 3. Bishop Hugo František (Franz) von Königsegg-Rothenfels † [online]. Catholic-Hierarchy.org [cit. 2020-01-12]. Dostupné online. (angličtina) 
 4. Bishop Johann Adam von Wratislaw von Mitrowitz † [online]. Catholic-Hierarchy.org [cit. 2020-01-12]. Dostupné online. (angličtina) 
 5. Bishop Moritz Adolf Karl von Sachsen-Zeitz (Saský) † [online]. Catholic-Hierarchy.org [cit. 2020-01-14]. Dostupné online. (angličtina) 
 6. Bishop Emmanuel Ernst von Waldstein † [online]. Catholic-Hierarchy.org [cit. 2020-01-25]. Dostupné online. (angličtina) 
 7. Bishop Ferdinand Kindermann von Schulstein † [online]. Catholic-Hierarchy.org [cit. 2020-01-28]. Dostupné online. (angličtina) 
 8. Archbishop Václav (Wenzel) Léopold von Chlumčansky † [online]. Catholic-Hierarchy.org [cit. 2020-01-11]. Dostupné online. (angličtina) 
 9. Bishop Josef František Hurdalek † [online]. Catholic-Hierarchy.org [cit. 2020-01-29]. Dostupné online. (angličtina) 
 10. Archbishop Vincenz Eduard Milde † [online]. Catholic-Hierarchy.org [cit. 2021-03-31]. Dostupné online. (angličtina) 
 11. Bishop Augustin Bartolomej Hille † [online]. Catholic-Hierarchy.org [cit. 2021-03-31]. Dostupné online. (angličtina) 
 12. Bishop Augustin Pavel Wahala † [online]. Catholic-Hierarchy.org [cit. 2021-03-31]. Dostupné online. (angličtina) 
 13. Bishop Antonín Ludvík Frind † [online]. Catholic-Hierarchy.org [cit. 2021-03-31]. Dostupné online. (angličtina) 
 14. Bishop Emanuel Jan Schöbel, O.Cr. † [online]. Catholic-Hierarchy.org [cit. 2021-03-31]. Dostupné online. (angličtina) 
 15. Bishop Josef Jindrich Gross † [online]. Catholic-Hierarchy.org [cit. 2021-03-31]. Dostupné online. (angličtina) 
 16. Bishop Antonín Čech † [online]. Catholic-Hierarchy.org [cit. 2021-03-31]. Dostupné online. (angličtina) 
 17. Archbishop Antonin Alois Weber † [online]. Catholic-Hierarchy.org [cit. 2021-03-31]. Dostupné online. (angličtina) 
 18. Štěpán Cardinal Trochta, S.D.B. † [online]. Catholic-Hierarchy.org [cit. 2021-03-31]. Dostupné online. (angličtina) 
 19. Bishop Josef Koukl † [online]. Catholic-Hierarchy.org [cit. 2021-03-31]. Dostupné online. (angličtina) 
 20. Bishop Pavel Posád [online]. Catholic-Hierarchy.org [cit. 2021-03-31]. Dostupné online. (angličtina) 
 21. Bishop Jan Baxant [online]. Catholic-Hierarchy.org [cit. 2021-03-31]. Dostupné online. (angličtina) 
 22. Člověk se do toho postupně probouzí, radoval se po uvedení do úřadu nový litoměřický biskup Přibyl. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2024-03-02 [cit. 2024-03-03]. Dostupné online. 
 23. Bishop Stanislav Přibyl, C.Ss.R. [online]. Catholic-Hierarchy.org [cit. 2024-03-04]. Dostupné online. (angličtina) 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Štěpán Trochta.jpg
Autor: NeznámýUnknown author, Licence: CC BY-SA 3.0
Biskup Štěpán Trochta kolem roku 1970
Card Stepan Trochta.jpg
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 3.0
Coat of arms of Stanislav Přibyl.jpg
Znak Stanislava Přibyla jako biskupa litoměřického
Antonín Alois Weber, katecheta, kolem roku 1907.jpg
Autor: Martin Davídek, Licence: CC BY-SA 3.0
Antonín Alois Weber, pozdější litoměřický biskup, kolem roku 1907
Biskup Hille Augustin Bartoloměj.jpg
Autor: Tomáš Urban, Licence: CC BY-SA 3.0
Coat of arms of Bartolomej Augustin Hille, Bishop of Litoměřice
Emanuel Schoebel 1884 Eckert.png
Portrait of Emanuel Jan Křtitel Schöbel (1824-1909), bishop of Litoměřice
Biskup Frind Antonín Ludvík.jpg
Autor: Tomáš Urban, Licence: CC BY-SA 3.0
Coat of arms of Antonín Ludvik Frind, Bishop of Litoměřice
Biskup Chlumčanský Václav Leopold.jpg
Autor: Tomáš Urban, Licence: CC BY-SA 3.0
Coat of arms of Vaclav Leopold Chlumčanský, Bishop of Litoměřice
Anton-ludwig-frind.jpg
Anton Ludwig Frind
Jan Adam hrabě Wratislav z Mitrovic (1677 – 1733 ).jpg
Jan Adam hrabě Wratislav z Mitrovic (1677 – 1733 )
Jaroslaw Graf Sternberg (1641– 1709).jpg
Jaroslaw Graf Sternberg (1641– 1709)
Bishop Jan Baxant (2009).jpg
Autor: Martin Davídek (cropped by Rabanus Flavus), Licence: CC BY-SA 3.0
Bskup Jan Baxant
Moric Adolf Karel, vevoda ze Sachen-Zeitz, OMelit.jpg
Autor: MKoala, Licence: CC BY-SA 4.0
Mořic Adolf, vévoda ze Saschen-Zeitz, O.Melit, 8. biskup královéhradecký (1731-1733), 5. biskup litoměřický (1733-1759), titulární arcibiskup pharsaloský (1730). (Kresba znaku Stanislav Kasík, z publikace Biskupství litoměřické, ISBN 80-7192-978-6, Jaroslav Macek)
Bishop Pavel Posád.jpg
Autor: P.matel (cropped by Rabanus Flavus, Licence: CC BY-SA 3.0
Biskup Pavel Posád
Biskup Posad Pavel old CoA.jpg
Autor: Tomáš Urban, Licence: CC BY-SA 3.0
Old coat of arms of cs:Pavel Posád, Bishop of Litoměřice (2003-2008)
Biskup Königsegg-Rottenfels Hugo František.jpg
Autor: Tomáš Urban, Licence: CC BY-SA 3.0
Coat of arms of Hugo Frantisek Königsegg-Rottenfels, Bishop of Litoměřice
Wappen Bistum Leitmeritz.png
Autor: David Liuzzo, Licence: Attribution

Wappen des Bistums

Leitmeritz
Biskup Schöbel Emanuel Jan Křtitel.jpg
Autor: Tomáš Urban, Licence: CC BY-SA 3.0
Coat of arms of Emanuel Jan Křtitel Schöbel, Bishop of Litoměřice
Emanuel Arnošt z Valdštejna (1716-1789).jpg
Emanuel Arnošt z Valdštejna (1716-1789), Český římskokatolický duchovní.
Biskup Bernhard Jan Adam.jpg
Coat of arms of Jan Adam Bernhard, Bishop of Litoměřice
Ferdinand Kindermann von Schulstein.jpg
Ferdinand Kindermann von Schulstein (1790–1801), Roman Catholic bishop of Litoměřice, Czech.
Josef Koukl.jpg
Autor: Martin Davídek, Licence: CC BY-SA 3.0
Josef Koukl 6. září 2007 v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích.
Augustin Wahala.jpg
Augustin Pavel Wahala, 12. litoměřický biskup (1866–1877)
1865 Biskup Bartolomej Hille.jpg
Augustin Bartoloměj Hille, 11. biskup litoměřický, portrét pochází ze sklonku života z roku 1865
Biskup Hudrálek Josef František.jpg
Autor: Tomáš Urban, Licence: CC BY-SA 3.0
Coat of arms of Josef Frantisek Hudralek, Bishop of Litoměřice
Josef Frantisek Hurdalek 1890 HumL.png
Portrait of Josef František Hurdálek (1747-1833), Roman Catholic Bishop of Litoměřice, Bohemia. Reprint of an engraving from National Museum in Prague.
Antonín Čech (cca 1904).jpg
Autor: NeznámýUnknown author, Licence: CC BY-SA 4.0
Kanovník a pozdější 1. litoměřický světící biskup Antonín Čech (cca 1904)
Biskup Gross Josef.jpg
Coat of arms of Josef Gross, Bishop of Litoměřice
Biskup Baxant Jan CoA.jpg
Autor: Tomáš Urban, Licence: CC BY-SA 3.0
Coat of arms of cs:Jan Baxant, Bishop of Litoměřice
Litoměřický biskup Josef Gross mezi lety 1910–1931, výřez.jpg
Autor: NeznámýUnknown author, Licence: CC BY-SA 4.0
Litoměřický biskup Josef Gross mezi lety 1910–1931, výřez
Biskup Schleinitz Maxmilian Rudolf.jpg
Autor: Tomáš Urban, Licence: CC BY-SA 3.0
Coat of arms of Maxmilián Rudolf Schleinitz, Bishop of Litoměřice
Biskup Stenberg Jaroslav František Ignác.jpg
Autor: Tomáš Urban, Licence: CC BY-SA 3.0
Coat of arms of Jaroslav František Ignác Stenberg, Bishop of Litoměřice
Vaclav Leopold Chlumcansky z Prestavlk 1867 Safarovic.jpg
Portrait of Václav Leopold Chlumčanský z Přestavlk a Chlumčan (1749 - 1830), bishop of Litoměřice 1802 - 1815 and archbishop of Prague from 1815.
Stanislav Přibyl 28.1.2009.jpg
Autor: Martin Davídek, Licence: CC BY-SA 3.0
Stanislav Přibyl, generální vikář litoměřické diecéze, 28. ledna 2009 Litoměřice
Biskup Milde Vincenc Eduard.jpg
Autor: Tomáš Urban, Licence: CC BY-SA 3.0
Coat of arms of Vincenc Eduard Milde, Bishop of Litoměřice
1759 Mořic Adolf Sachsen-Zeits.jpg
Autor: Neznámý malíř , Licence: CC BY-SA 3.0
Mořic Adolf Sachsen-Zeits, 5. litoměřický biskup
Hugo Franz Königsegg und Rothenfels Litho.jpg
Hugo Franz Königsegg und Rothenfels (1680-1720), Bishop of Leitmeritz Lithograph by Zumsande, about 1820
Maxmilian Rudolf Schleinitz.jpg
Maxmilián Rudolf svobodný pán von Schleinitz (1606—1675)
Bishopcoa.png
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 3.0