Seznam logických integrovaných obvodů řady 7400

Tento článek je seznam logických integrovaných obvodů řady 7400. Jedná se o standardizované obvody, které realizují logické operace, především v kombinačních a sekvenčních obvodech. Poprvé je začala vyrábět firma Texas Instruments v 70. letech 20. století, v současnosti řada 7400 patří mezi standardy a je využívána, jak v sériové výrobě, tak mezi elektronickými nadšenci a kutily i radioamatéry.

7400–7499

74100–74199

 • 74100: 2× 4bitový registr
 • 74101: klopný obvod JK, spouštěný sestupnou hranou, vstupní hradlo AND-OR, s nastavením
 • 74102: klopný obvod JK, spouštěný sestupnou hranou, vstupní hradlo AND, s nulováním a nastavením
 • 74103: 2× klopný obvod JK, spouštěný sestupnou hranou, s nulováním
 • 74104: klopný obvod JK, master-slave
 • 74105: klopný obvod JK, master-slave
 • 74106: 2× klopný obvod JK s nulováním a nastavením, spouštěný sestupnou hranou
 • 74107: 2× klopný obvod JK s nulováním d
 • 74107A: 2× klopný obvod JK s nulováním, spouštěný sestupnou hranou
 • 74108: 2× klopný obvod JK s nastavením, společné nulování a hodiny, spouštěný sestupnou hranou
 • 74109: 2× klopný obvod J-not-K s nulováním a nastavením, spouštěný vzestupnou hranou d
 • 74110: klopný obvod JK, master-slave s blokováním, vstupní hradlo AND
 • 74111: 2× klopný obvod JK, master-slave s blokováním
 • 74112: 2× klopný obvod JK s nulováním a nastavením, spouštěný sestupnou hranou d
 • 74113: 2× klopný obvod JK s nastavením, spouštěný sestupnou hranou d
 • 74114: 2× klopný obvod JK s nastavením, společné nulování a hodiny, spouštěný sestupnou hranou d
 • 74116: 2× 4bitový registr s nulováním
 • 74118: 6× RS registr
 • 74119: 6× RS registr
 • 74120: 2× pulzní synchronizátor, budič
 • 74121: monostabilní klopný obvod d
 • 74122: monostabilní klopný obvod s nulováním d
 • 74123: 2× monostabilní klopný obvod s nulováním d
 • 74124: 2× napětím řízený oscilátor (VCO)
 • 74125: 4× budič sběrnice s 3stavovými výstupy, negativní aktivace d
 • 74126: 4× budič sběrnice s 3stavovými výstupy, pozitivní aktivace d
 • 74128: 4× 2vstupové hradlo NOR, budič d
 • 74130: 2× monostabilní klopný obvod s nulováním d
 • 74131: dekodér na "1 z 8" se střadačem
 • ITT 74131 (DIL 14): 4× 2vstupové hradlo AND, budič[1]
 • 74132: 4× 2vstupové hradlo NAND, Schmittův klopný obvod d
 • 74133: 13vstupové hradlo NAND d
 • 74134: 12vstupové hradlo NAND s 3stavovým výstupem
 • 74135: 4× XOR/NOR
 • 74136: 4× 2vstupové hradlo XOR s výstupem s otevřeným kolektorem d
 • 74137: dekodér na "1 z 8", demultiplexor, adresový registr d
 • 74138: dekodér na "1 z 8", demultiplexor d
 • ITT 74138 (DIL 14): 4× 2vstupové hradlo OR, budič[1]
 • 74139: 2× dekodér na "1 ze 4", demultiplexor d
 • 74140: 2× 4vstupové hradlo NAND, budič linky
 • 74141: dekodér z BCD na "1 z 10", budič digitronu
 • 74142: BCD čítač, registr, dekodér, budič digitronu
 • 74143: BCD čítač, registr, dekodér, budič 7segmentového displeje, 15mA konstantní proud
 • 74144: BCD čítač, registr, dekodér, budič 7segmentového displeje, 15V výstup s otevřeným kolektorem
 • 74145: dekodér z BCD na "1 z 10", budič
 • 74147: prioritní kodér z "1 z 10" do (8-4-2-1) BCD d
 • 74148: prioritní kodér z "1 z 8" do (4-2-1) dvojkového kódu d
 • 74149 (pouze CMOS): prioritní kodér z "1-8 z 8" na "1 z 8" [2]
 • 74150: 16kanálový selektor, multiplexor d
 • 74151: 8kanálový selektor, multiplexor d
 • 74152: 8kanálový selektor, multiplexor
 • 74153: 2× 4kanálový selektor, multiplexor d
 • 74154: dekodér na "1 z 16", demultiplexor d
 • 74155: 2× dekodér na "1 ze 4", demultiplexor d
 • 74156: 2× dekodér na "1 ze 4", demultiplexor s výstupem s otevřeným kolektorem d
 • 74157: 4× 2kanálový selektor, multiplexor, neinvertující d
 • 74158: 4× 2kanálový selektor, multiplexor, invertující d
 • 74159: dekodér na "1 z 16", demultiplexor s výstupem s otevřeným kolektorem d
 • 74160: synchronní 4bit BCD čítač s asynchronním nulováním d
 • 74161: synchronní 4bit dvojkový čítač s asynchronním nulováním d
 • 74162: synchronní 4bit BCD čítač se synchronním nulováním d
 • 74163: synchronní 4bit dvojkový čítač se synchronním nulováním d
 • 74164: 8bit SIPO[3] posuvný registr s asynchronním nulováním d
 • 74165: 8bit PIse posuvný registr, komplementární výstupy d
 • 74166: 8bit PIse posuvný registr d
 • 74167: programovatelný BCD delič kmitočtu
 • 74168: synchronní 4bitový obousměrný BCD čítač d
 • 74169: synchronní 4bitový obousměrný dvojkový čítač d
 • 74170: 16bitový registr – paměť RAM 4×4, výstupy s otevřeným kolektorem d
 • 74172: 16bitový registr – paměť RAM 8×2, 3stavové výstupy
 • 74173: 4× klopný obvod D s 3stavovými výstupy d
 • 74174: 6× klopný obvod D se společným nulováním d
 • 74175: 4× klopný obvod D, spouštěný vzestupnou hranou, s komplementárními výstupy a asynchronním nulováním d
 • 74176: přednastavitelný BCD čítač, registr d
 • 74177: přednastavitelný dvojkový čítač, registr d
 • 74178: 4bitový paralelní posuvný registr
 • 74179: 4bitový paralelní posuvný registr s asynchronním nulováním a komplementárními výstupy
 • 74180: 9bitový generátor parity d
 • 74181: 4bitový aritmeticko-logická jednotka (ALU) d
 • 74182: obvod pro předvídání přenosu
 • 74183: 2× 1bitová úplná sčítačka
 • 74184: převodník z BCD na dvojkový kód
 • 74185: převodník z dvojkového kódu na BCD
 • 74186: 512bitová (64×8) paměť ROM s výstupem s otevřeným kolektorem
 • 74187: 1024bitová (256×4) paměť ROM s výstupem s otevřeným kolektorem
 • 74188: 256bitová (32×8) paměť PROM s výstupem s otevřeným kolektorem
 • 74189: 64bitová (16×4) paměť RAM s invertujúcimi 3stavovými výstupy
 • 74190: synchronní obousměrný BCD čítač d
 • 74191: synchronní obousměrný dvojkový čítač d
 • 74192: synchronní obousměrný BCD čítač s nulováním d
 • 74193: synchronní obousměrný dvojkový čítač s nulováním d
 • 74194: 4bitový obousměrný posuvný registr d
 • 74195: 4bitový paralelní posuvný registr d
 • 74196: přednastavitelný BCD čítač, registr d
 • 74197: přednastavitelný dvojkový čítač, registr d
 • 74198: 8bitový obousměrný posuvný registr d
 • 74199: 8bitový obousměrný posuvný registr s J-not-K sériovými vstupy d

74200–74299

 • 74200: 256bitová paměť RAM s 3stavovými výstupy
 • 74201: 256bitová (256×1) paměť RAM s 3stavovými výstupy
 • 74206: 256bitová paměť RAM s výstupem s otevřeným kolektorem
 • 74209: 1024bitová (1024×1) paměť RAM s 3stavovým výstupem
 • 74210: 8bitový budič
 • 74219: 64bitová (16×4) paměť RAM s neinvertujícími 3stavovými výstupy
 • 74221: 2× monostabilní klopný obvod se vstupem se Schmittovým klopným obvodem d
 • 74222: 16×4 synchronní FIFO paměť s 3stavovými výstupy
 • 74224: 16×4 synchronní FIFO paměť s 3stavovými výstupy
 • 74225: 16×5 synchrónna FIFO paměť d
 • 74226: 4bitový budič sběrnice s 3stavovými výstupy
 • 74230: 8bitový linkový budič s 3stavovými výstupy
 • 74232: 4× hradlo NOR se Schmittovým klopným obvodem
 • 74237: "1 z 8" dekodér/demultiplexor s adresovým registrem
 • 74238: "1 z 8" dekodér/demultiplexor
 • 74239: 2× "2 ze 4" dekodér/demultiplexor
 • 74240: 8bitový budič s invertujícími 3stavovými výstupy d
 • 74241: 8bitový budič s neinvertujícími 3stavovými výstupy d
 • 74242: 4× obousměrný budič sběrnice s invertujícími 3stavovými výstupy d
 • 74243: 4× obousměrný budič sběrnice s neinvertujícími 3stavovými výstupy d
 • 74244: 8bitový budič s neinvertujícími 3stavovými výstupy d
 • 74245: 8bitový obousměrný budič sběrnice s neinvertujícími 3stavovými výstupy d
 • 74246: dekodér z BCD na 7segmentový kód, budič s 30V výstupy s otevřeným kolektorem
 • 74247: dekodér z BCD na 7segmentový kód, budič s 15V výstupem s otevřeným kolektorem d
 • 74248: dekodér z BCD na 7segmentový kód, budič, interné pull-up rezistory d
 • 74249: dekodér z BCD na 7segmentový kód, budič s výstupem s otevřeným kolektorem d
 • 74251: 8kanálový selektor/multiplexor s 3stavovými výstupy d
 • 74253: 2× 4kanálový selektor/multiplexor s 3stavovými výstupy
 • 74255: 2× 4bitový adresovatelný registr
 • 74256: 2× 4bitový adresovatelný registr
 • 74257: 4× 2kanálový selektor/multiplexor s neinvertujícími 3stavovými výstupy d
 • 74258: 4× 2kanálový selektor/multiplexor s invertujícími 3stavovými výstupy d
 • 74259: 8bitový adresovatelný registr d
 • 74260: 2× 5vstupové hradlo NOR d
 • 74261: 2bit x 4bitová paralelní dvojková násobička
 • 74265: 4× komplementární výstup
 • 74266: 4× 2vstupové hradlo XNOR s výstupem s otevřeným kolektorem d
 • 74270: 2048bitová (512×4) paměť ROM s výstupem s otevřeným kolektorem
 • 74271: 2048bitová (256×8) paměť ROM s výstupem s otevřeným kolektorem
 • 74273: 8bitový registr s nulováním d
 • 74274: 4bitová × 4bitová dvojková násobička
 • 74275: 7bitový obvod "Wallace tree"
 • 74276: 4× klopný obvod J-not-K, spouštěný hranou, oddělené hodiny, společné nastavení a nulování
 • 74278: 4bitový prioritní registr
 • 74279: 4× RS klopný obvod d
 • 74280: 9bitový generátor parity d
 • 74281: 4bitový střádač
 • 74283: 4bitová úplná sčítačka d
 • 74284: 4bitová × 4bitová násobička (spodní 4 bity součinu)
 • 74285: 4bitová × 4bitová násobička (horní 4bity součinu)
 • 74287: 1024bitová (256×4) paměť PROM s 3stavovými výstupy
 • 74288: 256bitová (32×8) paměť PROM s 3stavovými výstupy
 • 74289: 64bitová (16×4) paměť RAM s výstupem s otevřeným kolektorem
 • 74290: asynchronní BCD čítač (separátní delič dvěma a pěti) d
 • 74291: 4bitový posuvný registr, synchronní obousměrný čítač
 • 74292: programovatelný 32bitový dvojkový čítač/delič
 • 74293: 4bitový dvojkový čítač (separátní delič dvěma a pěti) d
 • 74294: programovatelný 16bitový dvojkový čítač/delič
 • 74295: 4bitový obousměrný registr s 3stavovými výstupy
 • 74297: digitální PLL filtr
 • 74298: 4× 2vstupový multiplexor s registrem d
 • 74299: 8bitový obousměrný posuvný registr s 3stavovými výstupy d

74300–74399

 • 74301: 256bitová (256×1) paměť RAM s výstupem s otevřeným kolektorem
 • 74309: 1024bitová (1024×1) paměť RAM s výstupem s otevřeným kolektorem
 • 74310: 8bitový budič se Schmittovým klopným obvodem
 • 74314: 1024bitová paměť RAM
 • 74320: krystalem řízený oscilátor s komplementárním výstupem
 • 74321: krystalem řízený oscilátor s děličkou
 • 74322: 8bitový posuvný registr, 3stavové výstupy
 • 74323: 8bitový obousměrný posuvný registr s 3stavovými výstupy d
 • 74324: napětím řízený oscilátor (VCO), krystalem řízený oscilátor
 • 74340: 8bitový budič, vstupy se Schmittovým klopným obvodem, 3stavové invertované výstupy
 • 74341: 8bitový budič, vstupy se Schmittovým klopným obvodem, 3stavové neinvertované výstupy
 • 74344: 8bitový budič, vstupy se Schmittovým klopným obvodem, 3stavové neinvertované výstupy
 • 74348: prioritní kodér z "1 z 8" do (4-2-1) dvojkového kódu a 3stavovými výstupy
 • 74350: 4bitová zpožďovací jednotka s 3stavovými výstupy
 • 74351: 2× 8kanálový selektor/multiplexor s 3stavovými výstupy
 • 74352: 2× 4kanálový selektor/multiplexor s invertujícími výstupy
 • 74353: 2× 4kanálový selektor/multiplexor s invertujícími 3stavovými výstupy d
 • 74354: 8kanálový selektor/multiplexor s transparentným registrem, 3stavové výstupy
 • 74356: 8kanálový selektor/multiplexor s hranou vybavovaným registrem, 3stavové výstupy
 • 74362: 4fázový generátor taktu pro TMS9900, budič (ekvivalent: TIM9904)
 • 74365: 6× budič sběrnice s neinvertujícími 3stavovými výstupy
 • 74366: 6× budič sběrnice s invertujícími 3stavovými výstupy
 • 74367: 6× budič linky s neinvertujícími 3stavovými výstupy
 • 74368: 6× budič linky s invertujícími 3stavovými výstupy
 • 74370: 2048bitová (512×4) paměť ROM s 3stavovými výstupy
 • 74371: 2048bitová (256×8) paměť ROM s 3stavovými výstupy
 • 74373: 8bitový transparentní registr s 3stavovými výstupy
 • 74374: 8bitový registr s 3stavovými výstupy
 • 74375: 2× 2bitový registr s komplementárními výstupy
 • 74376: 4× klopný obvod J-not-K se společnými hodinami a nulováním
 • 74377: 8bitový D registr
 • 74378: 6bitový D registr
 • 74379: 4bitový D registr s komplementárními výstupy
 • 74380: 8bitový univerzální registr
 • 74381: 4bitová aritmeticko-logická jednotka (ALU) s výstupy "Generate" a "Propagate"
 • 74382: 4bitová aritmeticko-logická jednotka (ALU) s výstupy "Ripple Carry" a "Overflow"
 • 74385: 4× 4bitová sčítačka/odčítačka
 • 74386: 4× 2vstupové hradlo XOR
 • 74387: 1024bitová (256×4) paměť PROM s výstupem s otevřeným kolektorem
 • 74388: 4bitový registr se standardními a 3stavovými výstupy (74LS388 je ekvivalent Am25LS2518, funkční ekvivalent Am2918, Am25S18)
 • 74390: 2× 4bitový BCD čítač
 • 74393: 2× 4bitový dvojkový čítač
 • 74395: 4bitový posuvný registr s 3stavovými výstupy
 • 74398: 4× 2vstupový multiplexor s komplementárními výstupy
 • 74399: 4× 2vstupový multiplexor

74400–74499

 • 74408: 8bitový paritní strom
 • 74412: 8bitový neinvertující multifunkční registr s 3stavovými výstupy a nulováním (74S412 je ekvivalent Intel 8212, TI TIM8212)
 • 74416: 4× neinvertující linkový budič s 3stavovými výstupy (+ na jedné straně budiče jsou směry ven/dovnitř vyvedeny samostatně, např. UCY74S416N)
 • 74423: 2× monostabilní klopný obvod
 • 74424: 2fázový generátor taktu, budič (74LS424 je ekvivalent Intel 8224, TI TIM8224)
 • 74425: 4× linkový budič s 3stavovými výstupy
 • 74426: 4× invertující linkový budič s 3stavovými výstupy (+ na jedné straně budiče jsou směry ven/dovnitř vyvedeny samostatně)
 • 74428: řídicí obvod pro 8080A (74S428 je ekvivalent Intel 8228, TI TIM8228)
 • 74438: řídicí obvod pro 8080A (74S438 je ekvivalent Intel 8238, TI TIM8238)
 • 74440: 4× přepínač sběrnice s neinvertujícími 3stavovými výstupy
 • 74441: 4× přepínač sběrnice s invertujícími 3stavovými výstupy
 • 74442: 4× přepínač sběrnice s neinvertujícími 3stavovými výstupy
 • 74443: 4× přepínač sběrnice s invertujícími 3stavovými výstupy
 • 74444: 4× přepínač sběrnice s invertujícími a neinvertujícími 3stavovými výstupy
 • 74448: 4× přepínač sběrnice s invertujícími a neinvertujícími výstupy s otevřeným kolektorem
 • 74450: 16kanálový selektor/multiplexor s komplementárními výstupy
 • 74451: 2× 8kanálový selektor/multiplexor
 • 74452: 2× BCD čítač, synchronní
 • 74453: 2× dvojkový čítač, synchronní
 • 74453: 4× 4kanálový selektor/multiplexor
 • 74454: 2× BCD obousměrný čítač, synchronní, s nastavením
 • 74455: 2× dvojkový obousměrný čítač, synchronní, s nastavením
 • 74456: NBCD (Natural binary Coded Decimal) sčítačka
 • 74461: 8bitový přednastavitelný dvojkový čítač s 3stavovými výstupy
 • 74462: budič pro optický kabel
 • 74463: přijímač pro optický kabel
 • 74465: 8bitový budič s 3stavovými výstupy
 • 74468: 2× převodník úrovní MOS na TTL
 • 74470: 2048bitová (256×8) paměť PROM s výstupem s otevřeným kolektorem
 • 74471: 2048bitová (256×8) paměť PROM s 3stavovými výstupy
 • 74472: paměť PROM s výstupem s otevřeným kolektorem
 • 74473: paměť PROM s 3stavovými výstupy
 • 74474: paměť PROM s výstupem s otevřeným kolektorem
 • 74475: paměť PROM s 3stavovými výstupy
 • 74481: 4bitový procesorový řez
 • 74482: 4bitový řez řadiče následující adresy mikroprogramu
 • 74484: převodník z BCD na dvojkový kód (naprogramovaná ROM SN74S371)
 • 74485: převodník z dvojkového kódu na BCD (naprogramovaná ROM SN74S371)
 • 74490: 2× BCD čítač
 • 74491: 10bitový dvojkový obousměrný čítač s 3stavovými výstupy
 • 74498: 8bitový obousměrný posuvný registr s 3stavovými výstupy

74500–74599

 • 74508: 8bitová násobička/delička
 • 74521: 8bitový komparátor
 • 74531: 8bitový transparentní registr s 32 mA 3stavovými výstupy
 • 74532: 8bitový registr s 32 mA 3stavovými výstupy
 • 74533: 8bit transparentní registr s invertujícími 3stavovými výstupy
 • 74534: 8bit registr s invertujícími 3stavovými výstupy
 • 74535: 8bit transparentní registr s invertujícími 3stavovými výstupy
 • 74536: 8bit registr s invertující 32 mA 3stavovými výstupy
 • 74537: dekodér z BCD na "1 z 10" s 3stavovými výstupy
 • 74538: "1 z 8" dekodér s 3stavovými výstupy
 • 74539: 2× "1 ze 4" dekodér s 3stavovými výstupy
 • 74540: invertující 8bit budič s 3stavovými výstupy
 • 74541: neinvertující 8bit budič s 3stavovými výstupy
 • 74560: 4bit BCD čítač s 3stavovými výstupy
 • 74561: 4bit dvojkový čítač s 3stavovými výstupy
 • 74563: 8bit D transparentní registr s invertujícími 3stavovými výstupy
 • 74564: 8bit D hranou vybavovaný registr s invertujícími 3stavovými výstupy
 • 74568: BCD obousměrný čítač s 3stavovými výstupy
 • 74569: dvojkový obousměrný čítač s 3stavovými výstupy
 • 74573: 8bit D transparentní registr s 3stavovými výstupy
 • 74574: 8bit D hranou vybavovaný klopný obvod s 3stavovými výstupy
 • 74575: 8bit klopný obvod D se synchronním nulováním, 3stavové výstupy
 • 74576: 8bit klopný obvod D s invertujícími 3stavovými výstupy
 • 74577: 8bit klopný obvod D se synchronním nulováním a invertujícími 3stavovými výstupy
 • 74580: 8bit obousměrný budič/registr s invertujícími 3stavovými výstupy
 • 74589: 8bit posuvný registr se vstupným registrem, 3stavové výstupy
 • 74590: 8bit dvojkový čítač s výstupným registrem a 3stavovými výstupy
 • 74592: 8bit dvojkový čítač se vstupným registrem
 • 74593: 8bit dvojkový čítač se vstupným registrem a 3stavovými výstupy
 • 74594: 8bit posuvný registr se sériovým vstupem s výstupným registrem
 • 74595: 8bit posuvný registr se sériovým vstupem s výstupným registrem d
 • 74596: 8bit posuvný registr se sériovým vstupem s výstupným registrem výstupem s otevřeným kolektorem d
 • 74597: 8bit posuvný registr se sériovým výstupem a vstupným registrem
 • 74598: 8bit posuvný registr se vstupným registrem
 • 74600: řídící obvod pro DRAM, pro 4k anebo 16k DRAM (74LS600 je ekvivalent TI TIM99600)

74600–74699

 • 74601: řídící obvod pro DRAM, pro 64k DRAM (74LS601 je ekvivalent TI TIM99601)
 • 74602: řídící obvod pro DRAM, pro 4k anebo 16k DRAM (74LS602 je ekvivalent TI TIM99602)
 • 74603: řídící obvod pro DRAM, pro 64k DRAM (74LS603 je ekvivalent TI TIM99603)
 • 74604: 8bit 2-vstupový multiplexor s registrem, high-speed, s 3stavovými výstupy (74LS604 je ekvivalent TI TIM99604)
 • 74605: 8bit 2-vstupový multiplexor s registrem, high-speed, s výstupem s otevřeným kolektorem (74LS605 je ekvivalent TI TIM99605)
 • 74606: 8bit 2-vstupový multiplexor s registrem, glitch-free, s 3stavovými výstupy (74LS606 je ekvivalent TI TIM99606)
 • 74607: 8bit 2-vstupový multiplexor s registrem, glitch-free, s výstupem s otevřeným kolektorem (74LS607 je ekvivalent TI TIM99607)
 • 74608: řídící obvod pro DRAM (74LS608 je ekvivalent TI TIM99608)
 • 74610: obvod mapování paměti, 3stavové výstupy (74LS610 je ekvivalent TI TIM99610)
 • 74611: obvod mapování paměti, Open Collector Outputs (74LS611 je ekvivalent TI TIM99611)
 • 74612: obvod mapování paměti, 3stavové výstupy (74LS612 je ekvivalent TI TIM99612)
 • 74613: obvod mapování paměti, Open Collector Outputs (74LS613 je ekvivalent TI TIM99613)
 • 74620: 8bit obousměrný budič sběrnice, invertující, 3stavové výstupy
 • 74621: 8bit obousměrný budič sběrnice, neinvertující, Open Collector Outputs
 • 74622: 8bit obousměrný budič sběrnice, invertující, Open Collector Outputs
 • 74623: 8bit obousměrný budič sběrnice, neinvertující, 3stavové výstupy
 • 74624: napětím řízený oscilátor (VCO) se vstupy Enable, Range, 2-fázové výstupy d
 • 74625: 2× napětím řízený oscilátor (VCO) s 2-fázové výstupy d
 • 74626: 2× napětím řízený oscilátor (VCO) se vstupy Enable, 2-fázové výstupy d
 • 74627: 2× napětím řízený oscilátor (VCO) d
 • 74628: napětím řízený oscilátor (VCO) se vstupy Enable, Range, externí teplotní kompenzace, 2-fázové výstupy d
 • 74629: 2× napětím řízený oscilátor (VCO) se vstupy Enable, Range d
 • 74630: 16bitový detektor/korektor chyb (EDAC) s 3stavovými výstupy
 • 74631: 16bitový detektor/korektor chyb (EDAC) s výstupem s otevřeným kolektorem
 • 74632: 32bitový detektor/korektor chyb (EDAC)
 • 74638: 8bit obousměrný budič sběrnice s invertujícími 3stavovými výstupy
 • 74639: 8bit obousměrný budič sběrnice s neinvertujícími 3stavovými výstupy
 • 74640: 8bit obousměrný budič sběrnice s invertujícími 3stavovými výstupy d
 • 74641: 8bit obousměrný budič sběrnice s výstupy s otevřeným kolektorem d
 • 74642: 8bit obousměrný budič sběrnice s invertujícími výstupy s otevřeným kolektorem d
 • 74643: 8bit obousměrný budič sběrnice s invertujícími a neinvertujícími 3stavovými výstupy
 • 74644: 8bit obousměrný budič sběrnice s invertujícími a neinvertujícími výstupy s otevřeným kolektorem
 • 74645: 8bit obousměrný budič sběrnice d
 • 74646: 8bit obousměrný budič sběrnice/registr/multiplexor s neinvertujícími 3stavovými výstupy
 • 74647: 8bit obousměrný budič sběrnice/registr/multiplexor s výstupy s otevřeným kolektorem
 • 74648: 8bit obousměrný budič sběrnice/registr/multiplexor s invertujícími 3stavovými výstupy
 • 74649: 8bit obousměrný budič sběrnice/registr/multiplexor s invertujícími výstupy s otevřeným kolektorem
 • 74651: 8bit obousměrný budič sběrnice, registr s invertujícími 3stavovými výstupy
 • 74652: 8bit obousměrný budič sběrnice, registr s neinvertujícími 3stavovými výstupy
 • 74653: 8bit obousměrný budič sběrnice, registr s invertujícími 3stavovými výstupy s otevřeným kolektorem
 • 74654: 8bit obousměrný budič sběrnice, registr s neinvertujícími 3stavovými výstupy s otevřeným kolektorem
 • 74658: 8bit obousměrný budič sběrnice s paritou, invertující
 • 74659: 8bit obousměrný budič sběrnice s paritou, neinvertující
 • 74664: 8bit obousměrný budič sběrnice s paritou, invertující
 • 74665: 8bit obousměrný budič sběrnice s paritou, neinvertující
 • 74668: synchronní 4bit BCD obousměrný čítač d
 • 74669: synchronní 4bit dvojkový obousměrný čítač d
 • 74670: 4 by 4 registr File s 3stavovými výstupy
 • 74671: 4bit obousměrný posuvný registr/registr/multiplexor s 3stavovými výstupy
 • 74672: 4bit obousměrný posuvný registr/registr/multiplexor s 3stavovými výstupy
 • 74673: 16bit SIse posuvný registr s výstupným registrem, 3stavové výstupy
 • 74674: 16bit PIse posuvný registr s 3stavovými výstupy
 • 74677: 16bit adresový komparátor s výběrem
 • 74678: 16bit adresový komparátor s registrem
 • 74679: 12bit adresový komparátor s registrem
 • 74680: 12bit adresový komparátor s výběrem
 • 74681: 4bit akumulátor
 • 74682: 8bit číslicový komparátor d
 • 74683: 8bit číslicový komparátor s výstupem s otevřeným kolektorem
 • 74684: 8bit číslicový komparátor d
 • 74685: 8bit číslicový komparátor s výstupem s otevřeným kolektorem d
 • 74686: 8bit číslicový komparátor s výběrem d
 • 74687: 8bit číslicový komparátor s výběrem d
 • 74688: 8bit číslicový komparátor d
 • 74689: 8bit číslicový komparátor s výstupem s otevřeným kolektorem
 • 74690: 4bit BCD čítač/registr/multiplexor s asynchronním nulováním, 3stavové výstupy
 • 74691: 4bit dvojkový čítač/registr/multiplexor s asynchronním nulováním, 3stavové výstupy
 • 74692: 4bit BCD čítač/registr/multiplexor se synchronním nulováním, 3stavové výstupy
 • 74693: 4bit dvojkový čítač/registr/multiplexor se synchronním nulováním, 3stavové výstupy
 • 74694: 4bit BCD čítač/registr/multiplexor se synchronním a asynchronním nulováním, 3stavové výstupy
 • 74695: 4bit dvojkový čítač/registr/multiplexor se synchronním a asynchronním nulováním, 3stavové výstupy
 • 74696: 4bit BCD čítač/registr/multiplexor s asynchronním nulováním, 3stavové výstupy
 • 74697: 4bit dvojkový čítač/registr/multiplexor s asynchronním nulováním, 3stavové výstupy
 • 74698: 4bit BCD čítač/registr/multiplexor se synchronním nulováním, 3stavové výstupy
 • 74699: 4bit dvojkový čítač/registr/multiplexor se synchronním nulováním, 3stavové výstupy

74700–74799

 • 74716: programovatelný BCD čítač (74LS716 je ekvivalent Motorola MC4016)
 • 74718: programovatelný dvojkový čítač (74LS718 je ekvivalent Motorola MC4018)
 • 74724: napětím řízený oscilátor (VCO)
 • 74740: 8bit registr/budič linky, invertující, 3stavové výstupy
 • 74741: 8bit registr/budič linky, neinvertující, 3stavové výstupy, zmiešaná polarita výberu
 • 74744: 8bit registr/budič linky, neinvertující, 3stavové výstupy
 • 74748: prioritní kodér z "1 z 8" do (4-2-1) dvojkového kódu
 • 74783: synchronní adresový multiplexor (74LS783 je ekvivalent Motorola MC6883)
 • 74790: detektor/korektor chyb (EDAC)
 • 74795: 8bit budič s 3stavovými výstupy (74LS795 je ekvivalent 81LS95)
 • 74796: 8bit budič s 3stavovými výstupy (74LS796 je ekvivalent 81LS96)
 • 74797: 8bit budič s 3stavovými výstupy (74LS797 je ekvivalent 81LS97)
 • 74798: 8bit budič s 3stavovými výstupy (74LS798 je ekvivalent 81LS98)

74800–74899

 • 74804: 6× 2vstupové výkonové hradlo NAND
 • 74805: 6× 2vstupové výkonové hradlo NOR
 • 74808: 6× 2vstupové výkonové hradlo AND
 • 74832: 6× 2vstupové výkonové OR
 • 74848: prioritní kodér z "1 z 8" do (4-2-1) dvojkového kódu s 3stavovými výstupy
 • 74873: 8bit transparentní registr
 • 74874: 8bit klopný obvod D
 • 74876: 8bit klopný obvod D s invertujícími výstupy
 • 74878: 2× 4bit klopný obvod D s synchronním nulováním, neinvertující 3stavovými výstupy
 • 74879: 2× 4bit klopný obvod D s synchronním nulováním, invertující 3stavovými výstupy
 • 74880: 8bit transparentní registr s invertujícími výstupy
 • 74881: 4bit aritmeticko-logická jednotka (ALU)
 • 74882: 32bit obvod pro předvídání přenosu
 • 74888: 8bit procesorový řez
 • 74890: 14bit řadič mikroprogramu
 • 74897: 16bit válcový posouvač

741000–749999

 • 742960: detektor/korektor chyb (EDAC) (74F2960 je ekvivalent AMD Am2960)
 • 742961: oddělovač sběrnice, detektor/korektor chyb (EDAC), invertující
 • 742962: oddělovač sběrnice, detektor/korektor chyb (EDAC), neinvertující
 • 742968: řídící obvod pro DRAM
 • 742969: řídící obvod pro DRAM (pro použití s EDAC)
 • 742970: řídící obvod pro DRAM (pro použití bez EDAC)
 • 744051: multiplexor 8:1, analogový přenos, funguje i jako demultiplexor
 • 744052: 2× multiplexor 4:1 se společnou adresou, analogový přenos, funguje i jako demultiplexor
 • 744053: 3× multiplexor 2:1 s nezávislou adresací, analogový přenos, funguje i jako demultiplexor
 • 744067: multiplexor 16:1, analogový přenos, funguje i jako demultiplexor
 • 744075: 3× 3vstupové hradlo OR
 • 747266: 4× 2vstupové hradlo XNOR

Poznámky

 • předpona 74 resp. 54 v názvu obvodu bývá následována několika písmeny, určujícími typ obvodu (např. 74AHC04). Např.:
  • L: "Low-power" – snížená spotřeba (1 mW/hradlo) na úkor pomalejší odezvy (33 ns)
  • S: "Schottky" – rychlejší odezva (6 ns) na úkor vyšší spotřeby (22 mW/hradlo)
  • AS: "Advanced Schottky" – rychlejší odezva (4 ns) na úkor vyšší spotřeby (8 mW/hradlo)
  • LS: "Low-power Schottky" – kombinace snížené spotřeby (2 mW/hradlo) a rychlé odezvy (9,5 ns)
  • HC/HCT: "High-speed CMOS" – obvod vyrobený technologií CMOS, kompatibilní s napěťovými úrovněmi TTL. Kombinují velmi nízkou spotřebu (0,5 mW/hradlo) s rychlou odezvou (9 ns).
  • AHC/AHCT: "Advanced High-speed CMOS" – obvod vyrobený technologií CMOS, kompatibilní s napěťovými úrovněmi TTL. Kombinují velmi nízkou spotřebu (0,5 mW/hradlo) s rychlou odezvou (5,2 ns).
 • většina moderních integrovaných obvodů řady 7400 se dnes vyrábí technologií CMOS

Související články

Reference

 1. a b Jedlička 2
 2. datasheet HD74HC149
 3. SIPO - z angl. jazyka "Serial input parallel output" - sériový vstup paralelní vístup