Seznam ohrožených živočichů v Česku

Seznam ohrožených zvířat v Česku uvádí ohrožené druhy chráněné v Česku zákonem o ochraně přírody a krajiny podle vyhlášky 395/1992 Sb.[1] a změnové vyhlášky 175/2006 Sb.[2] Ve skutečnosti je v Česku ohrožených druhů mnohem víc, hlavně mezi bezobratlými. Např. v Červeném seznamu bezobratlých druhů České republiky je uvedeno 6 436 druhů.[3]

Některé druhy uvedené v tomto seznamu už mohly svůj status změnit, například vyhynuly.

Obratlovci

Savci

DruhObrázekStupeň ohrožení v ČeskuDle IUCN
kočka divoká
Felis silvestris
kočka divokáKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
medvěd hnědý
Ursus arctos
Kriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
netopýr brvitý
Myotis emarginatus
netopýr brvitýKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
netopýr černý
Barbastella barbastellus
netopýr černýKriticky ohroženýStupeň ohrožení – téměř ohrožený
netopýr pobřežní
Myotis dasycneme
netopýr pobřežníKriticky ohroženýStupeň ohrožení – téměř ohrožený
netopýr velký
Myotis myotis
netopýr velkýKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
plch zahradní
Eliomys quercinus
plch zahradníKriticky ohroženýStupeň ohrožení – téměř ohrožený
sysel obecný
Spermophilus citellus
sysel obecnýKriticky ohroženýStupeň ohrožení – ohrožený
tchoř stepní
Mustela eversmanii
tchoř stepníKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
vlk obecný
Canis lupus
vlk obecnýKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
vrápenec malý
Rhinolophus hipposideros
vrápenec malýKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
vrápenec velký
Rhinolophus ferrumequinum
vrápenec velkýKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
bobr evropský
Castor fiber
bobr evropskýSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
křeček polní
Cricetus cricetus
křeček polníSilně ohroženýStupeň ohrožení – kriticky ohrožený
los evropský
Alces alces
los evropskýSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
myšivka horská
Sicista betulina
myšivka horskáSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
netopýři
Microchiroptera
netopýřiSilně ohrožený
plch lesní
Dryomys nitedula
Silně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
plšík lískový
Muscardinus avellanarius
plšík lískovýSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
rejsek horský
Sorex alpinus
rejsek horskýSilně ohroženýStupeň ohrožení – téměř ohrožený
rys ostrovid
Lynx lynx
rys ostrovidSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
vydra říční
Lutra lutra
vydra říčníSilně ohroženýStupeň ohrožení – téměř ohrožený
bělozubka bělobřichá
Crocidura leucodon
OhroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
plch velký
Glis glis
plch velkýOhroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
veverka obecná

Sciurus vulgaris

veverka obecnáOhroženýStupeň ohrožení – málo dotčený

Ptáci

DruhObrázekStupeň ohrožení v ČeskuDle IUCN
břehouš černoocasý
Limosa limosa
břehouš černoocasýKriticky ohroženýStupeň ohrožení – téměř ohrožený
bukač velký
Botaurus stellaris
bukač velkýKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
bukáček malý
Ixobrychus minutus
bukáček malýKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
drop velký
Otis tarda
Kriticky ohroženýStupeň ohrožení – zranitelný
dytík úhorní
Burhinus oedicnemus
dytík úhorníKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
chřástal malý
Porzana parva
chřástal malýKriticky ohrožený
jeřáb popelavý
Grus grus
jeřáb popelavýKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
koliha velká
Numenius arquata
koliha velkáKriticky ohroženýStupeň ohrožení – téměř ohrožený
kolpík bílý
Platalea leucorodia
kolpík bílýKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
kulík hnědý
Charadrius morinellus
kulík hnědýKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
luňák červený
Milvus milvus
luňák červenýKriticky ohrožený
luňák hnědý
Milvus migrans
luňák hnědýKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
mandelík hajní
Coracias garrulus
mandelík hajníKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
morčák velký
Mergus merganser
morčák velkýKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
orel křiklavý
Aquila pomarina
orel křiklavýKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
orel mořský
Haliaeetus albicilla
orel mořskýKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
orel skalní
Aquila chrysaetos
orel skalníKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
orlovec říční
Pandion haliaetus
orlovec říčníKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
ostralka štíhlá
Anas acuta
ostralka štíhláKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
polák malý
Aythya nyroca
polák malýKriticky ohroženýStupeň ohrožení – téměř ohrožený
poštolka rudonohá
Falco vespertinus
poštolka rudonoháKriticky ohroženýStupeň ohrožení – zranitelný
puštík bělavý
Strix uralensis
puštík bělavýKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
raroh velký
Falco cherrug
raroh velkýKriticky ohroženýStupeň ohrožení – ohrožený
rybák černý
Chlidonias niger
rybák černýKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
skalník zpěvný
Monticola saxatilis
skalník zpěvnýKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
slavík modráček tundrový
Luscinia svecica svecica
slavík modráček tundrovýKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
sokol stěhovavý
Falco peregrinus
sokol stěhovavýKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
strnad luční
Emberiza calandra
strnad lučníKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
strnad zahradní
Emberiza hortulana
strnad zahradníKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
tenkozobec opačný
Recurvirostra avosetta
tenkozobec opačnýKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
tetřev hlušec
Tetrao urogallus
tetřev hlušecKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
vodouš rudonohý
Tringa totanus
vodouš rudonohýKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
volavka červená
Ardea purpurea
volavka červenáKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
výreček malý
Otus scops
výreček malýKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
zedníček skalní
Tichodroma muraria
zedníček skalníKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
bekasina otavní
Gallinago gallinago
bekasina otavníSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
bělořit šedý
Oenanthe oenanthe
bělořit šedýSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
čáp černý
Ciconia nigra
čáp černýSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
čírka modrá
Anas querquedula
čírka modráSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
datlík tříprstý
Picoides tridactylus
datlík tříprstýSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
drozd cvrčala
Turdus iliacus
drozd cvrčalaSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
dřemlík tundrový
Falco columbarius
dřemlík tundrovýSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
dudek chocholatý
Upupa epops
Silně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
hohol severní
Bucephala clangula
hohol severníSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
holub doupňák
Columba oenas
holub doupňákSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
chřástal kropenatý
Porzana porzana
chřástal kropenatýSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
chřástal polní
Crex crex
chřástal polníSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
chřástal vodní
Rallus aquaticus
chřástal vodníSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
jeřábek lesní
Bonasa bonasia
jeřábek lesníSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
kalous pustovka
Asio flammeus
kalous pustovkaSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
kavka obecná
Corvus monedula
kavka obecnáSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
konipas luční
Motacilla flava
konipas lučníSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
kos horský
Turdus torquatus
kos horskýSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
krahujec obecný
Accipiter nisus
krahujec obecnýSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
krutihlav obecný
Jynx torquilla
krutihlav obecnýSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
křepelka polní
Coturnix coturnix
křepelka polníSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
kulíšek nejmenší
Glaucidium passerinum
kulíšek nejmenšíSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
kvakoš noční
Nycticorax nycticorax
kvakoš nočníSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
ledňáček říční
Alcedo atthis
ledňáček říčníSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
lejsek malý
Ficedula parva
lejsek malýSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
lelek lesní
Caprimulgus europaeus
lelek lesníSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
linduška horská
Anthus spinoletta
linduška horskáSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
linduška úhorní
Anthus campestris
linduška úhorníSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
lžičák pestrý
Anas clypeata
lžičák pestrýSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
moták lužní
Circus pygargus
moták lužníSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
moták pilich
Circus cyaneus
moták pilichSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
ostříž lesní
Falco subbuteo
ostříž lesníSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
pěnice vlašská
Sylvia nisoria
pěnice vlašskáSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
pěvuška podhorní
Prunella collaris
pěvuška podhorníSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
pisík obecný
Actitis hypoleucos
pisík obecnýSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
potápka rudokrká
Podiceps grisegena
potápka rudokrkáSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
racek černohlavý
Ichthyaetus melanocephalus
racek černohlavýSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
rákosník velký
Acrocephalus arundinaceus
rákosník velkýSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
rybák obecný
Sterna hirundo
rybák obecnýSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
skřivan lesní
Lullula arborea
skřivan lesníSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
slavík modráček středoevropský
Luscinia svecica cyanecula
slavík modráček středoevropskýSilně ohrožený
slavík tmavý
Luscinia luscinia
slavík tmavýSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
sova pálená
Tyto alba
sova pálenáSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
strakapoud bělohřbetý
Dendrocopos leucotos
strakapoud bělohřbetýSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
strakapoud jižní
Dendrocopos syriacus
strakapoud jižníSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
sýc rousný
Aegolius funereus
sýc rousnýSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
sýček obecný
Athene noctua
sýček obecnýSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
sýkořice vousatá
Panurus biarmicus
sýkořice vousatáSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
tetřívek obecný
Tetrao tetrix
Silně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
ťuhýk menší
Lanius minor
ťuhýk menšíSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
ťuhýk rudohlavý
Lanius senator
ťuhýk rudohlavýSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
včelojed lesní
Pernis apivorus
včelojed lesníSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
vlha pestrá
Merops apiaster
vlha pestráSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
vodouš kropenatý
Tringa ochropus
vodouš kropenatýSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
volavka bílá
Ardea alba
volavka bíláSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
volavka stříbřitá
Egretta garzetta
volavka stříbřitáSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
zrzohlávka rudozobá
Netta rufina
Silně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
žluva hajní
Oriolus oriolus
žluva hajníSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
bekasina větší
Gallinago media
bekasina většíohroženýStupeň ohrožení – téměř ohrožený
bramborníček černohlavý
Saxicola torquatus
bramborníček černohlavýohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
bramborníček hnědý
Saxicola rubetra
bramborníček hnědýohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
brkoslav severní
Bombycilla garrulus
ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
břehule říční
Riparia riparia
břehule říčníohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
cvrčilka slavíková
Locustella luscinioides
cvrčilka slavíkováohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
čáp bílý
Ciconia ciconia
čáp bílýohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
čírka obecná
Anas crecca
čírka obecnáohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
hýl rudý
Carpodacus erythrinus
hýl rudýohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
chocholouš obecný
Galerida cristata
chocholouš obecnýohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
jestřáb lesní
Accipiter gentilis
jestřáb lesníohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
kopřivka obecná
Anas strepera
kopřivka obecnáohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
kormorán velký
Phalacrocorax carbo
kormorán velkýohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
koroptev polní
Perdix perdix
koroptev polníohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
krkavec velký
Corvus corax
krkavec velkýohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
lejsek šedý
Muscicapa striata
lejsek šedýohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
moták pochop
Circus aeruginosus
moták pochopohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
moudivláček lužní
Remiz pendulinus
moudivláček lužníohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
ořešník kropenatý
Nucifraga caryocatactes
ořešník kropenatýohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
potápka černokrká
Podiceps nigricollis
potápka černokrkáohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
potápka malá
Tachybaptus ruficollis
potápka maláohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
potápka roháč
Podiceps cristatus
potápka roháčohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
rorýs obecný
Apus apus
rorýs obecnýohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
slavík obecný
Luscinia megarhynchos
slavík obecnýohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
sluka lesní
Scolopax rusticola
sluka lesníohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
strakapoud prostřední
Dendrocopos medius
strakapoud prostředníohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
ťuhýk obecný
Lanius collurio
ťuhýk obecnýohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
ťuhýk šedý
Lanius excubitor
ťuhýk šedýohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
vlaštovka obecná
Hirundo rustica
ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
výr velký
Bubo bubo
výr velkýohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený

Plazi

DruhObrázekStupeň ohrožení v ČeskuDle IUCN
ještěrka zední
Podarcis muralis
ještěrka zedníKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
ještěrka zelená
Lacerta viridis
ještěrka zelenáKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
užovka podplamatá
Natrix tessellata
užovka podplamatáKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
užovka stromová
Zamenis longissimus
užovka stromováKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
zmije obecná
Vipera berus
zmije obecnáKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
želva bahenní
Emys orbicularis
želva bahenníKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
ještěrka obecná
Lacerta agilis
ještěrka obecnáSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
ještěrka živorodá
Zootoca vivipara
ještěrka živorodáSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
slepýš křehký
Anguis fragilis
slepýš křehkýSilně ohrožený
užovka hladká
Coronella austriaca
užovka hladkáSilně ohrožený
užovka obojková
Natrix natrix
užovka obojkováohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený

Obojživelníci

DruhObrázekStupeň ohrožení v ČeskuDle IUCN
blatnice skvrnitá
Pelobates fuscus
(c) Christian Fischer, CC BY-SA 3.0
Kriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
čolek dravý
Triturus carnifex
Kriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
čolek hranatý
Lissotriton helveticus
(c) Christian Fischer, CC BY-SA 3.0
Kriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
čolek karpatský
Lissotriton montandoni
Kriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
ropucha krátkonohá
Epidalea calamita
Kriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
skokan ostronosý
Rana arvalis
Kriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
skokan skřehotavý
Pelophylax ridibundus
(c) Christian Fischer, CC BY-SA 3.0
Kriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
čolek horský
Mesotriton alpestris
Silně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
čolek obecný
Lissotriton vulgaris
Silně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
čolek velký
Triturus cristatus
Silně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
kuňka obecná
Bombina bombina
Silně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata
(c) Christian Fischer, CC BY-SA 3.0
Silně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
mlok skvrnitý
Salamandra salamandra
Silně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
rosnička zelená
Hyla arborea
Silně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
skokan krátkonohý
Pelophylax lessonae
Silně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
skokan štíhlý
Rana dalmatina
Silně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
skokan zelený
Pelophylax esculentus
Silně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
ropucha obecná
Bufo bufo
ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený

Ryby a kruhoústí

DruhObrázekStupeň ohrožení v ČeskuDle IUCN
drsek větší
Zingel zingel
Kriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
hrouzek Kesslerův
Gobio kessleri
Kriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
mihule potoční
Lampetra planeri
Kriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
mihule ukrajinská
Eudontomyzon mariae
Kriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
sekavčík horský
Sabanejewia aurata
Kriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
ježdík dunajský
Gymnocephalus baloni
Silně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
ostrucha křivočará
Pelecus cultratus
Silně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
ouklejka pruhovaná
Alburnoides bipunctatus
Silně ohrožený
sekavec písečný
Cobitis taenia
Silně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
cejn perleťový
Abramis sapa
Ohrožený
jelec jesen
Leuciscus idus
OhroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
ježdík žlutý
Gymnocephalus schraetser
OhroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
kapr obecný (sazan)
Cyprinus carpio
OhroženýStupeň ohrožení – zranitelný
mník jednovousý
Lota lota
OhroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
piskoř pruhovaný
Misgurnus fossilis
OhroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
plotice lesklá
Rutilus pigus
OhroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
střevle potoční
Phoxinus phoxinus
OhroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
vranka obecná
Cottus gobio
© Hans Hillewaert, CC BY-SA 4.0
OhroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
vranka pruhoploutvá
Cottus poecilopus
OhroženýStupeň ohrožení – málo dotčený

Bezobratlí

Hmyz

DruhObrázekStupeň ohrožení v ČeskuDle IUCN
bělásek východní
Leptidea morsei
bělásek východníKriticky ohrožený
cikáda viničná
Tibicen haematodes
cikáda viničnáKriticky ohrožený
hnědásek osikový
Euphydryas maturna
Kriticky ohroženýStupeň ohrožení – chybí údaje
chrobák jednorohý
Bolbelasmus unicornis
chrobák jednorohýKriticky ohrožený
chrobák pečlivý
Copris lunaris
chrobák pečlivýKriticky ohrožený
jasoň červenooký
Parnassius apollo
jasoň červenookýKriticky ohroženýStupeň ohrožení – zranitelný
jasoň dymnivkový
Parnassius mnemosyne
jasoň dymnivkovýKriticky ohrožený
kobylka sága
Saga pedo
Kriticky ohroženýStupeň ohrožení – zranitelný
krasec temný
Capnodis tenebrionis
krasec temnýKriticky ohrožený
krasec dubový
Eurythyrea quercus
Eurythyrea quercusKriticky ohrožený
krasec
Sphenoptera antiqua
krasecKriticky ohrožený
krasec uherský
Anthaxia hungarica
krasec uherskýKriticky ohrožený
kudlanka nábožná
Mantis religiosa
kudlanka nábožnáKriticky ohrožený
modrásek černoskvrnný
Maculinea arion
modrásek černoskvrnnýKriticky ohroženýLR/nt
modrásek hořcový
Maculinea alcon
modrásek hořcovýKriticky ohrožený
okáč jílkový
Lopinga achine
okáč jílkovýKriticky ohrožený
pakudlanka jižní
Mantispa styriaca
pakudlanka jižníKriticky ohrožený
pestrokřídlec podražcový
Zerynthia polyxena
pestrokřídlec podražcovýKriticky ohrožený
ploskoroh pestrý
Libelloides macaronius
ploskorohKriticky ohrožený
potápník
Graphoderus bilineatus
Kriticky ohroženýStupeň ohrožení – zranitelný
roháček jedlový
Ceruchus chrysomelinus
roháček jedlovýKriticky ohroženýStupeň ohrožení – téměř ohrožený
střevlík zlatý
Carabus auratus
střevlík zlatýKriticky ohrožený
střevlík mřížkovaný
Carabus clathratus
střevlík mřížkovanýKriticky ohrožený
střevlík uherský
Carabus hungaricus
střevlík uherskýKriticky ohrožený
střevlík Menetriesův
Carabus menetriesi
Kriticky ohrožený
střevlík lesklý
Carabus nitens
střevlík lesklýKriticky ohrožený
šídlatka kroužkovaná
Sympecma paedisca
Šídlatka kroužkovanáKriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
tesařík alpský
Rosalia alpina
tesařík alpskýZranitelnýStupeň ohrožení – kriticky ohrožený[zdroj?]
tesařík broskvoňový
Purpuricenus kaehleri
tesařík broskvoňovýKriticky ohrožený
tesařík drsnorohý
Aegosoma scabricorne
tesařík drsnorohýKriticky ohrožený
babočka bílé l
Nymphalis vau-album
babočka bílé lSilně ohrožený
bourovec trnkový
Eriogaster catax
housenka bourovce trnkovéhoSilně ohroženýStupeň ohrožení – chybí údaje
chroust opýřený
Anoxia pilosa
chroust opýřenýSilně ohrožený
klínatka rohatá
Ophiogomphus cecilia
klínatka rohatáSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
klínatka žlutonohá
Stylurus flavipes
klínatka žlutonohá
(c) Christian Fischer, CC BY-SA 3.0
Silně ohrožený
kovařík rezavý
Elater ferrugineus
kovařík rezavýSilně ohrožený
krajník
Calosoma auropunctatum
krajníkSilně ohrožený
lesák rumělkový
Cucujus cinnaberinus
lesák rumělkovýSilně ohroženýStupeň ohrožení – téměř ohrožený
lišaj pupalkový
Proserpinus proserpina
lišaj pupalkovýSilně ohroženýStupeň ohrožení – chybí údaje
martináč hrušňový
Saturnia pyri
martináč hrušňovýSilně ohroženýLR/nt
modrásek bahenní
Phengaris nausithous
modrásek bahenníSilně ohrožený[4]LR/nt
modrásek očkovaný
Phengaris teleius
modrásek očkovanýSilně ohroženýLR/nt
modrásek stepní
Polyommatus eroides
modrásek stepníSilně ohrožený
ohniváček černočárný
Lycaena dispar
Silně ohroženýLR/nt
ohniváček rdesnový
Lycaena helle
ohniváček rdesnový
(c) James Lindsey at Ecology of Commanster, CC BY-SA 3.0
Silně ohrožený
okáč hnědý
Coenonympha hero
okáč hnědýSilně ohrožený
okáč skalní
Chazara briseis
okáč skalníSilně ohrožený
okáč sudetský
Erebia sudetica
okáč sudetskýSilně ohroženýStupeň ohrožení – zranitelný
pačmelák cizopasný
Bombus rupestris
pačmelák cizopasnýSilně ohrožený
páchník hnědý
Osmoderma eremita
páchník hnědýSilně ohroženýStupeň ohrožení – téměř ohrožený
potápník široký
Dytiscus latissimus
potápník širokýSilně ohroženýStupeň ohrožení – zranitelný
přástevník mařinkový
Watsonarctia casta
přástevník mařinkovýSilně ohrožený
přástevník svízelový
Chelis maculosa
přástevník svízelovýSilně ohrožený
saranče
Stenobothrus eurasius
Silně ohroženýStupeň ohrožení – zranitelný
střevlík
Carabus scabriusculus
střevlíkSilně ohrožený
střevlík hrbolatý
Carabus variolosus
střevlík hrbolatýSilně ohrožený
stužkonoska vrbová
Catocala electa
stužkonoska vrbováSilně ohrožený
tesařík obrovský
Cerambyx cerdo
tesařík obrovskýSilně ohroženýStupeň ohrožení – zranitelný
tesařík zavalitý
Ergates faber
tesařík zavalitýSilně ohroženýStupeň ohrožení – ohrožený
trnoštítec horský
Tragosoma depsarium
trnoštítec horskýSilně ohrožený
vážka běloústá
Leucorrhinia albifrons
vážka běloústá
(c) Christian Fischer, CC BY-SA 4.0
Silně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
vážka jasnoskvrnná
Leucorrhinia pectoralis
vážka jasnoskvrnnáSilně ohrožený
vážka široká
Leucorrhinia caudalis
vážka širokáSilně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
zdobenec
Gnorimus
Silně ohrožený
zlatohlávek chlupatý
Tropinota hirta
zlatohlávek chlupatýSilně ohrožený
zubokřídlec dubový
Marumba quercus
zubokřídlec dubovýSilně ohrožený
žluťásek barvoměnný
Colias myrmidone
žluťásek barvoměnnýSilně ohrožený
žluťásek borůvkový
Colias palaeno
žluťásek borůvkovýSilně ohrožený
batolec
Apatura
ohrožený
bělopásek
Limenitis
bělopásekohrožený
bělopásek
Neptis
bělopásekohrožený
číhalka pospolitá
Atherix ibis
ohrožený
čmelák
Bombus
čmelákohrožený
drabčík huňatý
Emus hirtus
ohrožený
chrobák ozbrojený
Odonteus armiger
chrobák ozbrojenýohrožený
chrobák vrubounovitý
Sisyphus schaefferi
chrobák vrubounovitýohrožený
chroust mlynařík
Polyphylla fullo
chroust mlynaříkohrožený
kovařík
Lacon
kovaříkohrožený
kozlíček jilmový
Saperda punctata
kozlíček jilmovýohrožený
krajník hnědý
Calosoma inquisitor
ohrožený
krajník pižmový
Calosoma sycophanta
krajník pižmovýohrožený
krasec měďák
Chalcophora mariana
krasec měďák
© Hans Hillewaert, CC BY-SA 4.0
ohrožený
lišaj pryšcový
Hyles euphorbiae
lišaj pryšcovýohrožený
majka fialová
Meloe violaceus
majkaohrožený
mravenec
Formica
mravenecohrožený
nosorožík kapucínek
Oryctes nasicornis
nosorožík kapucínekohrožený
otakárek fenyklový
Papilio machaon
otakárek fenyklovýohrožený
otakárek ovocný
Iphiclides podalirius
otakárek ovocnýohrožený
perleťovec mokřadní
Proclossiana eunomia
perleťovec mokřadníohrožený
prskavec
Brachinus
prskavecohrožený
rákosnice ostřicová
Phragmatiphila nexa
rákosnice ostřicováohrožený
roháč obecný
Lucanus cervus
roháč obecnýohroženýStupeň ohrožení – ohrožený
střevlík nepravidelný
Carabus irregularis
střevlík nepravidelnýohrožený
střevlík polní
Carabus arcensis
střevlík polníohrožený
střevlík Scheidlerův
Carabus scheidleri
střevlík Scheidlerůvohrožený
střevlík Ullrichův
Carabus ullrichi
střevlík Ullrichůvohrožený
střevlík
Carabus obsoletus
ohrožený
střevlík
Carabus problematicus
střevlíkohrožený
svižník
Cicindela
ohrožený
šídlo rašelinné
Aeshna subarctica
šídlo rašelinnéohrožený
zdobenec
Trichius
zdobenecohrožený
zlatohlávek skvostný
Potosia aeruginosa
zlatohlávek skvostnýohrožený
zlatohlávek tmavý
Oxythyrea funesta
zlatohlávek tmavý
© Hans Hillewaert, CC BY-SA 4.0
ohrožený

Rakovci a pavoukovci

DruhObrázekStupeň ohrožení v ČeskuDle IUCN
štír kýlnatý
Euscorpius carpathicus
Kriticky ohrožený
rak kamenáč
Astacus torrentium
Kriticky ohroženýStupeň ohrožení – chybí údaje
rak říční
Astacus fluviatilis
Kriticky ohroženýStupeň ohrožení – zranitelný
rak bahenní
Astacus leptodactylus
ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený

Lupenonožci

DruhObrázekStupeň ohrožení v ČeskuDle IUCN
listonoh jarní
Lepidurus apus
(c) Christian Fischer, CC BY-SA 3.0
Kriticky ohrožený
listonoh letní
Triops cancriformis
Kriticky ohroženýStupeň ohrožení – kriticky ohrožený[zdroj?]
žábronožky
Anostraca
Kriticky ohrožený

Měkkýši

DruhObrázekStupeň ohrožení v ČeskuDle IUCN
perlorodka říční
Margaritifera margaritifera
Kriticky ohroženýStupeň ohrožení – ohrožený
svinutec tenký
Anisus vorticulus
svinutec tenkýKriticky ohroženýStupeň ohrožení – chybí údaje
velevrub malířský
Unio pictorum
Kriticky ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený
velevrub tupý
Unio crassus
Kriticky ohroženýStupeň ohrožení – ohrožený
škeble rybničná
Anodonta cygnea
Silně ohroženýStupeň ohrožení – málo dotčený

Reference

  1. Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. DOC
  2. Vyhláška č. 175/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb. TXT Archivováno 21. 7. 2020 na Wayback Machine.
  3. FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. [eds.] (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. PDF Archivováno 19. 2. 2009 na Wayback Machine.
  4. Archivovaná kopie. www.biomonitoring.cz [online]. [cit. 2014-05-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-05-04. 

Média použitá na této stránce

Beardedtit46.jpg
Panurus biarmicus (L.), Bearded reedling: 1. old female, 2 and 3 old male, 4 young male. Natural size.
Emys orbicularis 2009 G1.jpg
European pond terrapin (also European pond turtle or European pond tortoise). Photo taken in wild. Ukraine.
Anthus campestris-3.jpg
Autor: Dûrzan cîrano, Licence: CC BY-SA 3.0
Tawny pipit at Kaniya / Kaniua village in southeastern Turkey
Eudontomyzon mariae Dunai ingola.jpg
Autor: Zsoldos Márton, Licence: CC BY-SA 3.0
Ukrainian brook lamprey (Eudontomyzon mariae)
Unio pictorum.jpg
Autor: No machine-readable author provided. Emma78 assumed (based on copyright claims)., Licence: CC BY 2.5
Shell of Unio pictorum from the Netherlands
Sergey Pisarevkiy Ortolan Bunting.jpg
Autor: Sergey Pisarevskiy, Licence: CC BY-SA 2.0
Ortolan Bunting Emberiza hortulana by Sergey Pisarevskiy. Altai Republic, South Siberia, Russia. 12.06.2011
Dytiscus latissimus.jpg
Dytiscus latissimus, a predacious diving beetle.
GomphusFlavipes1.jpg
(c) Christian Fischer, CC BY-SA 3.0
Young female specimen of the dragonfly Gomphus flavipes ("River Clubtail").
VU IUCN 3 1.svg
Autor: , Licence: CC BY 2.5
Isolated rating circle from IUCN 3.1 (one of 7: EX, EW, CR, EN, VU, LC, NT). VU denotes Vulnerable. Suitable for derivative use as individual graphics.
Copris lunaris. MHNT.jpg
Autor: Didier Descouens, Licence: CC BY-SA 3.0
- Dorsal side
Locality: Carbonnel, Rieux-de-Pelleport, Ariège, France
Accipiter gentilisAAP045CA.jpg
Northern Goshawk, Accipiter gentilis, juvenile (left) and adult (right), offset reproduction of watercolor
Steinkrebs.jpg
Autor: Christoph Leeb, Licence: CC BY-SA 3.0
Steinkrebs (Austropotamobius torrentium). Fotografiert und gefunden im Münichbach (Niederösterreich) in der Nähe von Gruberau.
Maculinea arion Large Blue Upperside SFrance 2009-07-18.jpg
Autor: PJC&Co, Licence: CC BY-SA 3.0
Large Blue butterfly, Maculinea arion, Rabastens-de-Bigorre, Hautes Pyrénées, France
Geguzvabalis.jpg
Autor: Algirdas, Licence: CC BY-SA 3.0
Violet oil beetle (Meloe violaceus)
Mustela eversmannii 2.jpg
Autor: Jan Dušek, Licence: CC BY-SA 3.0
Mustela eversmannii (Steppe Polecat), dermoplastic specimen (taxidermy), origin: Dolní Němčí, Czech Republic
Formica rufa a1.jpg
Autor: Adam Opioła, Licence: CC BY-SA 3.0
Formica rufa
Mlok.JPG
Autor: Martin Filip + Tereza Procházková, Licence: CC BY-SA 3.0
Mlok skvrnitý Salamandra salamandra
Lopinga achine gliwa.jpg
Autor: B.gliwa, Licence: CC BY-SA 3.0
Lopinga achine, woodland brown, Lithuania
Beaver pho34.jpg
Autor: Per Harald Olsen, Licence: CC BY-SA 3.0
A European Beaver in Norway.
CR IUCN 3 1.svg
Autor: , Licence: CC BY 2.5
Isolated rating circle from IUCN 3.1 (one of 7: EX, EW, CR, EN, VU, LC, NT). CR denotes Critically Endangered. Suitable for derivative use as individual graphics.
Rotschenkel (Tringa totanus) 01.jpg
Autor: Norbert Potensky, Licence: CC BY-SA 3.0
Rotschenkel (Tringa totanus) im Tiergarten Schönbrunn, Wien, Österreich
Chazara briseis (1).jpg
Autor: Zeynel Cebeci, Licence: CC BY 3.0
Wing underside view of a female hermit (Chazara briseis). Erdemli, Icel, Turkey
Calosoma inquisitor.JPG
(c) Evanherk, CC BY-SA 3.0
Calosoma inquisitor, gevonden 18 mei 2007 Drie, natuurcamping staatsbosbeheer.
Parnassius mnemosyne3.JPG
Autor: Algirdas, Licence: CC BY-SA 3.0
Juodasis apolonas (Parnassius mnemosyne)
Tetrao urogallus Richard Bartz.jpg
Autor: Richard Bartz, Munich aka Makro Freak , Licence: CC BY-SA 2.5
The Capercaillie Tetrao urogallus, also known more specifically Western Capercaillie, is the largest member of the grouse family, reaching over 100 cm in length and 4 kg in weight. Found across northern Europe and Asia, it is renowned for its mating display. Wildpark Poing, Munich, Germany.
FeralCarp.JPG
Autor: Piet Spaans, Licence: CC BY-SA 2.5
Dutch feral carp (Cyprinus carpio) from the Flevo Polder. This is a carp from a free spawning population, but descended from cultured carp.
Lycaena.helle.male.jpg
(c) James Lindsey at Ecology of Commanster, CC BY-SA 3.0

Picture taken in Commanster, Belgian High Ardennes .


Species:

Lycaena helle
Red-crested-pochard.JPG
(c) Sabine's Sunbird, CC BY-SA 3.0
Red-crested pochard, Netta rufina, at Slimbridge Wildfowl and Wetlands Centre, Gloucestershire, England.
Elater.ferrugineus.-.calwer.26.05.jpg
Elater ferrugineus, from Calwer's Käferbuch, Table 26, Picture 5. Taxonomy was updated to 2008, using mostly the sites Fauna Europaea and BioLib. Please contact Sarefo if the determination is wrong!
Cottus poecilopus Cifra kölönte.jpg
Autor: Zsoldos Márton, Licence: CC BY-SA 3.0
Alpine bullhead or Siberian bullhead (Cottus poecilopus).
Catocala electa01.jpg
Autor: Dumi, Licence: CC BY-SA 3.0
Catocala electa
Saperda.punctata.-.calwer.40.02.jpg
Saperda punctata, from Calwer's Käferbuch, Table 40, Picture 2. Taxonomy was updated to 2008, using mostly the sites Fauna Europaea and BioLib. Please contact Sarefo if the determination is wrong!
JesterkaZelena.jpg
Ještěrka zelená, Pálava.
BG Lanius Minor.jpg
Autor: No machine-readable author provided. IvanGeoPetrov~commonswiki assumed (based on copyright claims)., Licence: CC BY-SA 3.0
lesser Grey Shrike, Lanius minor, Kaliakra region, Bulgaria, July 2006, photo Ivan Petrov
Bluethroat by Daniel Bastaja.jpeg
Autor: Daniel Bastaja, http://www.birdingfaqs.com/, Licence: Attribution
Bluethroat (Luscinia svecica) at Apajpuszta, Kiskunság National Park, Hungary
Birkhahn.jpg
(c) Vnp, CC BY-SA 3.0
Birkhahn in der Lüneburger Heide.
SagaPedo2.jpg
(c) I, Mojcaj, CC BY-SA 3.0
Saga pedo grasshoper lying eggs (Istria, Croatia)
Lycaena dispar female Obersulm 20070718 2.jpg
(c) I, Rosenzweig, CC BY-SA 3.0
A female of the Large Copper butterfly (Lycaena dispar), photographed in Obersulm-Affaltrach on a meadow near the Sulm river
Pernis apivorus2.jpg
Autor: , Licence: CC BY-SA 3.0
Wespenbussard beim Ausgraben eines Wespennests. Marchfeld, Österreich.
Alburnoides bipunctatus sujtásos küsz.jpg
Autor: Zsoldos Márton, Licence: CC BY-SA 3.0
Tubenose goby (Alburnoides bipunctatus)
Big-eared-townsend-fledermaus.jpg
Big eared townsend bat (Corynorhinus townsendii)
Brown bear (Ursus arctos arctos) running.jpg
(c) I, Malene, CC BY 2.5
Brown bear (Ursus arctos arctos) running. From Skandinavisk Dyrepark, Denmark.
Anthaxia hungarica male.jpg
Autor: Siga, Licence: CC BY-SA 3.0
Male of Anthaxia hungarica
Rana dalmatina01.jpg
Autor: André Chatroux, Licence: FAL
Rana dalmatina
Sicista betulina 03.JPG
Autor: AfroBrazilian, Licence: CC BY-SA 3.0
Sicista betulina. Found in Riga town, Latvia
Carpodacus erythrinus 20060623.jpg
Autor: Adam Kumiszcza, Licence: CC BY-SA 3.0
The Common Rosefinch (male, singing) photographed in Beka reserve, Poland.
Carabus scabriusculus Jacobson.png
Tento soubor byl vyříznut ze souboru
Milvus milvus Jura.jpg
Autor: Noel Reynolds, Licence: CC BY 2.0
Red Kite (Milvus milvus), Jura, Switzerland.
Triturus alpestris.jpg
(c) I, Anevrisme, CC BY-SA 3.0
Triturus alpestris (M).
Kleine Hufeisennase cropped.jpg
Autor: F. C. Robiller / naturlichter.de, Licence: CC BY-SA 3.0
Lesser Horseshoe Bat (Rhinolophus hipposideros) cropped from original
DD IUCN 3 1.svg
Autor: , Licence: CC BY 2.5
Isolated rating circle denoting DD: Data Deficient, to complement the icons from IUCN 3.1 threat level assessment scale (EX, EW, CR, EN, VU, LC, NT). Suitable for derivative use as individual graphic, interchangeably.
Leuciscus idus.jpg
Leuciscus idus
Trüsche Walchensee.jpg
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 3.0
Aegosoma.scabricorne.-.calwer.35.03.jpg
Aegosoma scabricorne, from Calwer's Käferbuch, Table 35, Picture 3. Taxonomy was updated to 2008, using mostly the sites Fauna Europaea and BioLib. Please contact Sarefo if the determination is wrong!
RanaRidibundaFemale.jpg
(c) Christian Fischer, CC BY-SA 3.0
A younger adult (female) Marsh Frog, Pelophylax ridibundus. This grass-green specimen might easily be mistaken for an Edible Frog (Pelophylax kl. esculentus).
Three-toed Woodpecker 2 (Karin Baptist).jpg
Autor: Karin Baptist, Licence: CC BY-SA 2.0

Cropped version of Three-toed Woodpecker

Photoworkshop with Marco de Paauw: www.wildlifeimages.nl in the Bavarian Forest (Bayerischer Wald) in Germany
Eurythyrea quercus.jpg
Eurythyrea quercus
Recurvirostra avosetta(tennouji zoo).jpg
Autor: Daiju Azuma, Licence: CC BY-SA 2.5
Pied avocet in Tennōji Zoo, Osaka, Japan.
Couleuvre Esculape59.JPG
Autor: © Patrick JEAN / muséum d'histoire naturelle de Nantes"., Licence: Copyrighted free use
Užovka stromová (Elaphe longissima)
Carabus scheidleri.jpg
Autor: Dodoni, Licence: CC BY-SA 3.0
Carabus scheidleri
Eagle.owl.arp.750pix.jpg
Eagle Owl at Combe Martin Wildlife and Dinosaur Park, North Devon, England.
Carabus hungaricus.jpg
Autor: Bérces Sándor, Licence: CC BY 2.5
Carabus hungaricus photographed in a Festucetum vaginatae steppe of Hungary
Centro provinciale (2).jpg
Autor: No machine-readable author provided. Andrea Lupo assumed (based on copyright claims)., Licence: CC BY-SA 3.0
Assiolo fotografato fra due rami di un acero campestre lungo il Torrente Scrivia
Sisyphus.schaefferi.-.calwer.21.02.jpg
Sisyphus schaefferi, from Calwer's Käferbuch, Table 21, Picture 2. Taxonomy was updated to 2008, using mostly the sites Fauna Europaea and BioLib. Please contact Sarefo if the determination is wrong!
Corvus corax ad berlin 090516.jpg
Autor: Accipiter (R. Altenkamp, Berlin), Licence: CC BY-SA 3.0
Common Raven (Corvus corax), adult, Berlin, Germany
Squirrel posing.jpg
Autor: Peter Trimming, Licence: CC BY 2.0
A red squirrel in the forest (Sciurus vulgaris).
Schlingnatter.jpg
Autor: Der Irbis, Licence: CC BY-SA 3.0

Description in de wikipedia

  • Bildbeschreibung: Schlingnatter (Coronella austriaca)
  • Quelle: fotografiert vom Einsteller
  • Fotograf/Zeichner: F. Spangenberg --> Der Irbis
  • Datum: Frühjahr 2005
Viperaberus1.jpg
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 3.0
EN IUCN 3 1.svg
Autor: , Licence: CC BY 2.5
Isolated rating circle from IUCN 3.1 (one of 7: EX, EW, CR, EN, VU, LC, NT). EN denotes endangered. Suitable for derivative use as individual graphics.
Sylvia nisoria.jpg
Autor: photo taken by Artur Mikołajewski, Licence: CC BY-SA 3.0
Barred Warbler, surroundings of Warsaw, Poland
Jinxtorquilla.jpg
Autor: User:Aelwyn, Licence: CC BY-SA 3.0
Eurasian wryneck (Jynx torquilla)
Grand paon de nuit 2.jpg

Thi picture used tu belong to me, I release it into the public domain, it is a "grand paon de nuit" (in french), the biggest butterfly in Europe.

Cette photo m'appartenait, je la mets dans le domaine public. C'est un grand paon de nuit (parait-il), le papillon le plus grand d'Europe (parait-il). Ajor933 12:10, 13 March 2007 (UTC)
BombinaVariegataJuv.jpg
(c) Christian Fischer, CC BY-SA 3.0
Ventral side of a Yellow-bellied Toad (Bombina variegata). This juvenile specimen has been turned around by the author to demonstrate the coloration.
Carabus ullrichi mating.jpg
Autor: Mircea Nita, Licence: CC BY 2.0
Rezes futrinka párzás
Cottus gobio (in situ).jpg
© Hans Hillewaert, CC BY-SA 4.0
European bullhead in the Viroin close to Nismes.
Carabus auratus.jpg
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 3.0
Anodonta cygnea1.jpg
Autor: Boldie, Licence: CC BY-SA 4.0
Anodonta cygnea (latin), swan mussel (en), Större dammussla (sv) from Sweden
Compton Tortoiseshell, Temagami.jpg
Autor: D. Gordon E. Robertson, Licence: CC BY-SA 3.0
Compton Tortoiseshell (Nymphalis vaualbum), Temagami, Ontario, Canada
Anas-strepera-001.jpg
Autor: Mdf, Licence: CC BY-SA 3.0
Male Gadwall –– Humber Bay Park (East), Toronto, Canada.
Chalcophora mariana (dorsal).jpg
© Hans Hillewaert, CC BY-SA 4.0
Flatheaded pine borer close to Cala del Moro, Mallorca.
Carabus nemoralis 01.jpg
Autor: AfroBrazilian, Licence: CC BY 3.0
Carabus nemoralis
Pelecus cultratus1.jpg
Pelecus cultratus
Purpuricenus.kaehleri.-.calwer.35.06.jpg
Purpuricenus kaehleri, from Calwer's Käferbuch, Table 35, Picture 6. Taxonomy was updated to 2008, using mostly the sites Fauna Europaea and BioLib. Please contact Sarefo if the determination is wrong!
SpottedFlycatcheronfence.jpg
Autor: Andrew Easton, Licence: Attribution
Grauschnäpper (Muscicapa striata)
Insecte blanc inconnu.jpg
Autor: Wak-N-Roll, Licence: CC BY-SA 3.0
Photo Prise Forêt de Bouconne - 31 - Trichius sp. et Oedemera sp.
LeucorrhiniaAlbifrons2.jpg
(c) Christian Fischer, CC BY-SA 4.0
Male specimen of the dragonfly Eastern White-faced Darter, Leucorrhinia albifrons. Location: North-eastern Lower Saxony, Germany.
Chelis maculosa.jpg
Autor: Dumi, Licence: CC BY-SA 3.0
Chelis maculosa
Lasiocampidae - Eriogaster catax.JPG
Autor: Hectonichus, Licence: CC BY-SA 3.0
Caterpillar of "Eriogaster catax". Vi Superiore, Genova, Italy
Lacon.lepidopterus.-.calwer.25.09.jpg
Lacon lepidopterus, from Calwer's Käferbuch, Table 25, Picture 9. Taxonomy was updated to 2008, using mostly the sites Fauna Europaea and BioLib. Please contact Sarefo if the determination is wrong!
Aegolius-funereus-001.jpg
Autor: Mdf, Licence: CC BY-SA 3.0
Aegolius funereus -- en:Amherst Island (Ontario, Canada)
Sabanejewia aurata törpecsík.jpg
Autor: Zsoldos Márton, Licence: CC BY-SA 3.0
Sabanejewia aurata is a species of ray-finned fish in the Cobitidae family.
Oriole 2.jpg
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 3.0
OspreyNASA.jpg
An Osprey preparing to dive at Kennedy Space Center, Florida, USA. It stares intently at prey as it extends its talons. Osprey nests are found throughout the Kennedy Space Center and nearby Merritt Island National Wildlife Refuge.
Lanius senator Tàrrega.JPG
Autor: Joan Carles Hinojosa Galisteo, Licence: CC BY-SA 3.0
Near Tàrrega, Lleida, Catalonia.
Rotfußfalke Falco vespertinus.jpg
Autor: Jutta Luft, Licence: CC BY-SA 3.0
Männlicher Rotfußfalke im Etosha Nationalpark
Aquila pomarina orlik krzykliwyAM-crop.jpg
Autor: , Licence: CC BY 2.5
Aquila pomarina in Lasy Janowskie, Poland
Zerynthia polyxena1.JPG
Autor: Vasekx czech wikipedia, Licence: CC BY-SA 3.0
pestrokřídlec podražcový
Walker3.jpg
Autor: Mummi, Licence: CC BY-SA 3.0
A female individual of Polyphylla fullo (no english article yet), about 3.5 cm long. Found in Bolzano, Italy, August 31, 2009.
Sympecma fusca.jpg
Autor: Minutemen, Licence: CC BY 2.5
Common Winter Damselfly
Cedar Wax Wing.jpg
Autor: Randen Pederson, Licence: CC BY-SA 2.0
This flock of wax wings stripped the tree of berries in a day.
Odonteus armiger (Scopoli, 1772) (2969875820).jpg
Autor: Udo Schmidt from Deutschland, Licence: CC BY-SA 2.0

Familie: Scarabaeidae Grösse: 7-10 mm Verbreitung: Europa Fundort: Germania, Bayern, Dornheim leg. U.Eitschberger, 1966; det. U.Schmidt

Foto: U.Schmidt, 2007
Aquila chrysaetos Flickr.jpg
Autor: Rocky, Licence: CC BY 2.0
A Golden Eagle (Aquila chrysaetos), San Francisco Zoo
Hawk with good wing
Sorex alpinus - Martin Scheuch (cropped).jpeg
Autor: Martin Scheuch (iNaturalist user ma_sche), Licence: CC BY 4.0
Sorex alpinus, in Austria
Ophiogomphus cecilia IMG 4220.JPG
Autor: Varel from czech wikipedia, Licence: CC BY-SA 3.0
Klínatka rohatá
RanaLessonae1.JPG
Autor: Piet Spaans, Licence: CC BY-SA 2.5
Rana lessonae (Pelophylax lessonae) Wageningen The Netherlands
Canis lupus.jpg
Autor: Bernard Landgraf, Licence: CC BY-SA 3.0
A wolf (Canis lupus)
Falco peregrinus, captive, injured.jpg
Autor: Jonathan Lidbeck from Eugene, USA, Licence: CC BY 2.0
An injured Peregrine Falcon (Falco peregrinus), Sunriver, Oregon, USA.
Aythya nyroca16.jpg
Jedinci poláka malého (Aythya nyroca), vlevo samička, vpravo sameček.
Ficedula parva.jpg
Autor: unknown, Licence: CC BY 2.5
Strix uralensis -Banham Zoo, Norfolk, England-8a.jpg
Autor: christopher friese, Licence: CC BY 2.0
A Ural Owl at Banham Zoo, Norfolk, England.
Carabus clathratus up.jpg
Autor: Siga, Licence: CC BY-SA 3.0
Carabus clathratus von Ungarn, Theiss-Ufer bei Kötelek nordöstlich Szolnok unter der Rinde einer toten Weide in Flussaue.
Jacobs31 oryctes.jpg
Illustration of monographs Georgiy Jacobson "Beetles Russia and Western Europe". Publisher: Devriena company. The first issue was released in 1905, the last - in 1915. Illustrations were mostly taken from the publication CG Calwers Kaeferbuch. Part of illustrations drawn O. Somina
NeptisMahendra.jpg
Himalayan Sailer from NW India (Himachal Pradesh/Uttarakhand), upperside
Aeshna subarctica m.jpg
Autor: Arnold Sennhauser (Kamelrennbahn (talk)), Licence: CC0
Hochmoor-Mosaikjungfer ♂ (Aeshna subarctica)
Loutre2.jpg
Autor: Dbhack88, Licence: CC BY-SA 3.0
Une loutre
Bufo calamita.jpg
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 3.0
Unio crassus.jpg
Autor: Emma Versteegh, Licence: CC BY-SA 2.5
Shell of Unio crassus from the Netherlands
Bumblebee October 2007-3a.jpg
Autor: Alvesgaspar, Licence: CC BY-SA 3.0
Male bumblebee (Bombus terrestris), exhibiting behaviour of biting through long flowers to reach nectar, as it doesn't have a tongue long enough to reach otherwise.

Camera: Nikon D80, Tokina 100mm macro

Exposure: manual exposure. F/20, 1/125, ISO 100
Phragmatiphila nexa.jpg
Autor: Dumi, Licence: CC BY-SA 3.0
Phragmatiphila nexa
Prunella collaris.jpg
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 3.0
Seeadler-flug.jpg
White-tailed eagle, Greifswalder Bodden, Germany
Corncrake (Crex crex).jpg
Autor: Richard Wesley, Licence: CC BY-SA 2.0
Corncrake (Crex crex)
LC IUCN 3 1.svg
Autor: , Licence: CC BY 2.5
Isolated rating circle from IUCN 3.1 (one of 7: EX, EW, CR, EN, VU, LC, NT). Suitable for derivative use as individual graphics.
Mantis religiosa в Україні4.JPG
Autor: Вальдимар, Licence: CC BY-SA 3.0
Богомол Mantis religiosa (село Головківка, Чигиринський район, Черкаська область, Україна)
Common Spoonbill.jpg
Autor: rougenair, Licence: CC BY 2.0
Common Spoonbill Platalea leucorodia on nest, S. Alessio Oasi zoo, Pavia, Italy
Anisus vorticulus.jpg
Autor: Francisco Welter Schultes, Licence: CC BY-SA 2.5
Photo of Anisus vorticulus. Scale in mm. Locality: Schleswig-Holstein, Selenter See, lake margin. Date: May-1974.
Gymnocephalus schraetzer selymes durbincs.jpg
Autor: Kókay Szabolcs, Licence: CC BY-SA 3.0
The schraetzer or striped ruffe (Gymnocephalus schraetzer) is a species of fish in the Percidae family.
Locustellaluscinioides.jpg
Autor: Created by Sergey Yeliseev., Licence: CC BY 2.0
Savi's Warbler (Locustella luscinioides) Russia, Moscow region, Mytischi, Yauza river
European roller.jpg
Autor: Christian Svane, Licence: CC BY-SA 2.5
European Roller (Coracias garrulus) with a centipede (Scolopendra cingulata, order Scolopendromorpha) in Extremadura, Spain.
Polyommatus erotulus molleti.jpg
Autor: Zeynel Cebeci, Licence: CC BY-SA 3.0
Polyommatus molleti (Carbonell, 1994), male. There is a continuing discussion whether Polyommatus eros, Polyommatus eroides and Polyommatus erotulus species are the same species or not. However, according to FUNET's records molleti is one of subspecies of P. erotulus (P. erotulus molleti), some of resources considers it as a species: Polyommatus molleti. Its common name is Large Blue of Bolkar and Turkish name is Büyük Bolkar Mavisi. It is an endemic and rare species of Turkey which flies on the Bolkar Mountain (Bolkardagh) on Taurus chains in Southern Turkey.
Moose in Gros Ventre Campgroud 4.jpg
Autor: Dave Bezaire & Susi Havens-Bezaire, Licence: CC BY-SA 2.0
Moose in Gros Ventre Campgroud 4
NT IUCN 3 1.svg
Autor: , Licence: CC BY 2.5
Isolated rating circle from IUCN 3.1 (one of 7: EX, EW, CR, EN, VU, LC, NT). Suitable for derivative use as individual graphics.
Kirjoverkkoperhonen.jpg
(c) Mp, CC BY-SA 3.0
Kirjoverkkoperhonen
Apollo butterfly.JPG
Autor: Wenkbrauwalbatros, Licence: CC BY-SA 3.0
Appolo butterfly (Parnassius apollo ssp. norwegicus) in Dalen, Telemark, Norway
Mochuelo Común ( Athene noctua )(1).jpg
Autor: Arturo Nikolai from Galicia, Spain, Licence: CC BY-SA 2.0
Little owl in Teira, Galicia, Spain.
Lampreys.jpg
Lampreys

1. Sea lamprey (Petromyzon marinus)
2. Lampern (Lampetra fluviatilis)

3 & 4. Planer's lamprey (Lampetra planeri)
Nycticorax nycticorax12.jpg
Autor: Calibas, Licence: CC BY-SA 3.0
Black-crowned Night Heron (Nycticorax nycticorax) at Lake Merritt in Oakland, California.
Rutilus virgo leánykoncér.jpg
Autor: Zsoldos Márton, Licence: CC BY-SA 3.0
Danube Roach (Rutilus virgo).
Gymnocephalus baloni Széles durbincs.jpg
Autor: Zsoldos Márton, Licence: CC BY-SA 3.0
Balon's ruffe (Gymnocephalus baloni)
Kammmolchmaennchen.jpg
The Crested Newt (Triturus cristatus); male specimen in "mating dress" under water.
Steinbeisser 001.jpg
(c) Wiki-Harfus, CC BY-SA 3.0
Spined loach, also called Weatherfish and Spotted weather loach (Cobitis taenia)
Ardea alba-001.jpg
Autor: Hans Stieglitz, Licence: CC BY-SA 3.0
Great White Egret (Ardea alba)

Loop Road

Big Cypress National Preserve
Tibicen haematodes lato.JPG
Autor: Emilia.venturato, Licence: CC BY-SA 3.0
Tibicen haematodes in Populonia (Livorno, Italy).
Apatura iris Weinsberg 20080614 4.jpg
(c) I, Rosenzweig, CC BY-SA 3.0
A male Purple Emperor (Apatura iris), photographed in Weinsberg
Phalacrocorax carbo1.jpg
Autor: M.Buschmann, Licence: CC BY-SA 3.0
Phalacrocorax carbo at seaport in Germany
Common Merganser - natures pics.jpg
Autor: Alan D. Wilson, www.naturespicsonline.com, Licence: CC BY-SA 2.5
Common Merganser (Female), LaFarge Lake, Coquitlam, British Columbia
Grand-Hamster.jpg
European Hamster (Cricetus cricetus), tamed.
Lynx lynx poing.jpg
Autor: Bernard Landgraf (User:Baerni), Licence: CC BY-SA 3.0
Rys ostrovid (Lynx lynx)
Triturus vulgaris.jpg
(c) I, Anevrisme, CC BY-SA 3.0
Triturus vulgaris (F)
Bombus rupestris.jpg
Autor: Tomi Salin, Licence: Copyrighted free use
Bombus rupestris
Larus melanocephalus aka Mediterranean Gull rare guest in Sweden2.jpg
Autor: Martin Olsson (mnemo on en/sv wikipedia and commons, martin@minimum.se)., Licence: CC BY-SA 3.0
Bird of the species Larus melanocephalus. English name is Mediterranean Gull. The photograph was taken in the park Slottskogen in Gothenburg, Sweden. This species is very rare in this area. Normally Mediterranean Gulls are seen around the Black and Mediterranean Seas, but increasingly also the North Sea.
Myotis dasycneme1.JPG
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 3.0
Oxythyrea funesta (hires).jpg
© Hans Hillewaert, CC BY-SA 4.0
Near el Perelló, Catalonia, Spain
Luscinia svecica; Baikonur 01.jpg
Autor: Yuriy75, Licence: CC BY-SA 3.0
Bluethroat (Luscinia svecica) male. Baikonur, Kazakhstan.
Großer Eisvogel, Flügeloberseite 1.jpg
Autor: Christina Nöbauer, Licence: CC BY-SA 3.0 at
Großer Eisvogel, Flügeloberseite, neben Säugetierkot, Erlberg, östlich oberhalb Naturschutzgebiet Zeller See.
Dryomys nitedula.jpg
(c) I, Dodoni, CC BY-SA 3.0
Dryomys nitedula
Libelloides macaronius.JPG
Autor: Sebaho, Licence: CC BY-SA 3.0
The owlfly Libelloides macaronius, family Ascalaphidae, from Istria/Croatia.
Proserpinus proserpina.jpg
Autor: Dumi, Licence: CC BY-SA 3.0
Proserpinus proserpina
Alcaravan.jpg
Autor: trebol-a, Licence: CC BY-SA 2.5
Alcaravan comun
Alpen Kammmolch, Triturus carnifex 3.JPG
Autor: Böhringer Friedrich, Licence: CC BY-SA 2.5
Der Alpen-Kammmolch (Jungtier Bauch) (Triturus carnifex), auch Italienischer Kammmolch genannt, ist ein Schwanzlurch aus der Familie der Echten Salamander.*** Gesehen in Rosegg.
Romanogobio kesslerii Homoki küllő.jpg
Autor: Zsoldos Márton, Licence: CC BY-SA 3.0
Kessler's Gudgeon (Romanogobio kessleri),
2007-black-kite.jpg
Autor: Yathin S Krishnappa, Licence: CC BY-SA 3.0
Black kite from Bangalore, India
Anoxia.pilosa.-.calwer.19.02.jpg
Anoxia pilosa, from Calwer's Käferbuch, Table 19, Picture 2. Taxonomy was updated to 2008, using mostly the sites Fauna Europaea and BioLib. Please contact Sarefo if the determination is wrong!
Podarcis muralis01.jpg
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 3.0
Myotis.jpg
Autor: Urheber: Manuel Werner, Germany, Wikipedia-Kontakt: http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Werner,_Deutschland, Licence: CC BY-SA 3.0
Didysis pelėausis
ZierlicheMoosJungfer.jpg
Zierliche Moosjungfer
Tyto alba close up.jpg
Autor: Stevie B, Licence: CC BY 2.0
Common Barn Owl. Captive, Lower Brockhampton falconry display, England.
Anguidae.jpg
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 3.0
Tetrastes bonasia.jpg
Hazel Grouse (Tetrastes bonasia) in Kuhmo, Finland.
Sphenoptera.antiqua.-.calwer.24.04.jpg
Sphenoptera antiqua, from Calwer's Käferbuch, Table 24, Picture 4. Taxonomy was updated to 2008, using mostly the sites Fauna Europaea and BioLib. Please contact Sarefo if the determination is wrong!
Corhwyaden.jpg
Anas crecca, Martin Mere, Lancashire, England. Photo: Rhion Pritchard.
Triturus helveticus(male).jpg
(c) Christian Fischer, CC BY-SA 3.0
The Palmate Newt (Lissotriton helveticus), male specimen in water habit. Note the thread at the end of the tail and the dark web at the hind feet.
Watsonarctia deserta.jpg
Autor: Dumi, Licence: CC BY 3.0
Watsonarctia casta, Lleida, Spain
ColumbaOenas.jpg
Autor: jim.gifford, Licence: CC BY-SA 2.0
Stock Dove
Bolbelasmus.unicornis.-.calwer.20.10.jpg
Bolbelasmus unicornis, from Calwer's Käferbuch, Table 20, Picture 10. Taxonomy was updated to 2008, using mostly the sites Fauna Europaea and BioLib. Please contact Sarefo if the determination is wrong!
Natrix natrix (Karl L).jpg
Autor: Karl Larsaeus, Licence: CC BY 2.5
Grass Snake (Natrix natrix) in grass.
Epicometis hirta.jpg
Autor: Jean-Jacques MILAN, Licence: CC BY-SA 3.0
Epicometis hirta, Gradignan, Gironde, France
Lucanus cervus.jpg
Autor: J.F. Gaffard, Licence: CC BY-SA 3.0
Lucanus cervus, Lucane cerf-volant, photo J.F. Gaffard, Vantoux-et-Longevelle, juin 2004,
Schiribilla(porzana-parva).jpg
Autor: Cristiana, Licence: CC BY 2.0
schiribilla(porzana-parva)
LepidurusApus.jpg
(c) Christian Fischer, CC BY-SA 3.0
A species of Tadpole shrimps (Notostraca), Lepidurus apus, living in temporarily water-filled pools. Length of this specimen: about 2.5 cm / 1 inch (incl. furca of the tail).
Anthus spinoletta.jpg
Autor: Original uploader was Marboline at pl.wikipedia, Licence: CC BY-SA 3.0
Anthus spinoletta in Bieszczady Mountains
Le grand capricorne.jpg
Autor: Didier Descouens, Licence: CC BY 4.0
Cerambyx cerdo - Great Capricorn Beetle - Male - France
Size : 9,5x3,5x2.5 cm
Grand Rhinolophe 2.jpg
Autor: Marie Jullion, Licence: CC BY-SA 3.0
Grand Rhinolophe, Dordogne, 24
Abramis sapa.png
Abramis sapa (Pallas, 1814)
Asio-flammeus-001.jpg
Autor: Mdf, Licence: CC BY-SA 3.0
Short-eared Owl. Photo taken on Amherst Island (Ontario, Canada) on a windy day.
Apus apus -Barcelona, Spain-8 (1).jpg
Autor: pau.artigas, Licence: CC BY-SA 2.0
A Common Swift flying in Barcelona, Spain.
RanaArvalisFemale.jpg
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 3.0
Glaucopsyche alcon-01 (xndr).jpg
Autor: Svdmolen, Licence: CC BY-SA 3.0
Glaucopsyche alcon
Haselmaus.JPG
Autor: Björn Schulz (= User Bjoernschulz on de.wikipedia), Licence: CC BY-SA 3.0
Hazel dormouse
Miliaria calandra-Corn Bunting.jpg
Autor: Steve Riall, Licence: CC BY 2.0
Emberiza calandra (Corn Bunting), Bulgaria. Classic pose on a favourite perch. If only the Nightingales and Cuckoos would take the hint!
Capnodis tenebrionis 2.JPG
Autor: Lucarelli, Licence: CC BY-SA 3.0
Capnodis tenebrionis, near Livorno, Tuscany, Italy
Oryctes nasicornis male 2012 G1.jpg
European Rhinoceros Beetle male. Ukraine.
Landsvale.jpg
(c) I, Malene, CC BY 2.5
vlaštovka obecná (Hirundo rustica).
Ergates.faber.-.calwer.35.02.jpg
Ergates faber, from Calwer's Käferbuch, Table 35, Picture 2. Taxonomy was updated to 2008, using mostly the sites Fauna Europaea and BioLib. Please contact Sarefo if the determination is wrong!
Brachinus spPCCA20060328-2821B.jpg
Autor: Patrick Coin (Patrick Coin), Licence: CC BY-SA 2.5
Bombardier Beetle, Brachininae sp., Orange County, North Carolina, United States. Length 13 mm.
Zingel zingel Magyar bucó.jpg
Autor: Zsoldos Márton, Licence: CC BY-SA 3.0
This fish is Zingel zingel Linnaeus 1766 which lives in river Tisza and Danube in Hungary
PelobatesFuscus.jpg
(c) Christian Fischer, CC BY-SA 3.0
Male Common Spadefoot Toad, Pelobates fuscus.
Thrush nightingale2 by Daniel Bastaja.jpg
Autor: Daniel Bastaja, Hungary, http://www.birdingfaqs.com/, Licence: CC BY-SA 3.0
Thrush Nightingale (Luscinia luscinia) At a ringing camp near Izsák, Kiskunság National Park, Hungary, 20 August 2005
Spotted Nutcracker.jpg
A Spotted Nutcracker, as seen near Morskie Oko, in the Tatras National Park, in Poland. (07 Oct 2007)
Misgurnus fossilis 2009 G1.jpg
European weatherfish, European weather loach (Misgurnus fossilis). Ukraine. A studio shot