Seznam osobností Třebíče

Seznam rodáků a obyvatel Třebíče.

Politici

JménoNarozeníÚmrtíPopisCommonsFotografie
Albín Bráf18510227a27. února 185119120701a1. července 1912Albín Bráf byl český právník, národohospodář, politik a novinář. Věnoval se národnímu hospodářství ve spolku Všehrd, stal se soukromým docentem na České technice v Praze, mimořádným profesorem práva na Karlově univerzitě a posléze i řádným profesorem politické ekonomice na téže univerzitě. Mezi lety 1883 a 1895 byl poslancem Českého zemského sněmu a od roku 1905 do roku 1912 byl členem Panské sněmovny. V roce 1909 byl jmenován ministrem orby, posléze se funkce vzdal a po nátlaku ji v roce 1911 opět přijal. Stál při založení České akademie věd a umění, také stál při založení Obchodní akademie v Třebíči.
Kategorie „Albín Bráf“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Albín Bráf“ na Wikimedia Commons
František Bublan19510113a13. ledna 1951František Bublan je český politik, absolvoval teologickou fakultu v Litoměřicích a do roku 1977 pracoval jako duchovní na několika místech, v tomtéž roce podepsal Chartu 77 a od té doby mohl pracovat pouze v dělnických profesích a do roku 1991 pracoval jako řidič. Po sametové revoluci pracoval u Bezpečnostní informační služby jako řadový pracovník, manažer a ke konci kariéry jako ředitel civilní rozvědky. V roce 2004 byl jmenován ministrem vnitra, v této funkci působil do roku 2006. V téže roce byl zvolen za ČSSD do poslanecké sněmovny, poslaneckého mandátu se vzdal v roce 2012, kdy byl zvolen za obvod Třebíč do Senátu.
Kategorie „František Bublan“ na Wikimedia Commons
Kategorie „František Bublan“ na Wikimedia Commons
Naděžda Dobešová19641026a26. října 1964Naděžda Dobešová je česká místní politička za ČSSD a mistryně světa v kuželkách. V roce 1985 se stala juniorskou mistryní světa v kuželkách, získala 7 mistrovských titulů v kuželkách a stala se českou kuželkářkou století.
František Dvořák18720927a27. září 187219420616a16. června 1942František Dvořák byl redaktorem a šéfredaktorem Dělnických listů a později členem rakouského parlamentu.
Hana Entlerová-Pokorná19530428a28. dubna 1953Hana Entlerová je česká pedagožka a politička. Po sametové revoluci se v roce 1992 stala poslankyní Sněmovny lidu Federálního shromáždění za KSČM, ve funkci působila do konce téhož roku, později se uvádí jako spoluzakladatelka Strany demokratické levice. Později působila jako ředitelka gymnázia.
Gottlieb Fiala18911014a14. října 189119701228a28. prosince 1970Gottlieb Fiala byl rakouským odborářem a politikem Komunistické strany Rakouska. Po návratu z první světové války se podílel na založení Komunistické strany Rakouska.
Carl Fundulus17990210a10. února 179918810309a9. března 1881Carl Fundulus byl podnikatel, velkoobchodník, starosta Třebíče a poslanec moravského zemského sněmu.
Kategorie „Carl Fundulus“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Carl Fundulus“ na Wikimedia Commons
Josef Herbrych19630420a20. dubna 1963Josef Herbrych je místním politikem a bývalým starostou městysu Rokytnice nad Rokytnou.
Pavel Heřman19490531a31. května 1949Pavel Heřman je bývalý senátor (1996–2000) a starosta města Třebíče (mezi lety 1990–1998, později též od roku 2010 do roku 2014), rovněž je veterinářem a fotografem.
Kategorie „Pavel Heřman“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pavel Heřman“ na Wikimedia Commons
Ladislav Hobza19010607a7. června 190119901222a22. prosince 1990Ladislav Hobza byl soudcem, advokátem a poslancem národního shromáždění.
Methoděj Charvát18750705a5. července 187519480619a19. června 1948Methoděj Charvát byl český a československý sociálně demokratický politik a poslanec Revolučního národního shromáždění Republiky československé za Československou sociálně demokratickou stranu dělnickou.
Vincenc Charvát18890113a13. ledna 188919470125a25. ledna 1947Vincenc Charvát byl československý politik a poslanec Národního shromáždění republiky Československé za Československou sociálně demokratickou stranu dělnickou, poté za levicovou formaci Neodvislá socialistická strana dělnická respektive Socialistické sjednocení a opět za Československou sociálně demokratickou stranu dělnickou.
Kategorie „Vincenc Charvát“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vincenc Charvát“ na Wikimedia Commons
Pavel Janata19600718a18. července 1960Pavel Janata je bývalý starosta a člen městského zastupitelstva města Třebíče. Od roku 1990 do roku 1994 působil jako tajemník třebíčského městského úřadu, posléze starosta, senátor za KDU-ČSL, byl také tajemníkem starosty a znovu starostou Třebíče (od roku 2014 do roku 2018).
Jan Jílek1. nebo 18640202a2. února 186419441230a30. prosince 1944Jan Jílek byl odborový pracovník, poslanec moravského zemského sněmu, revolučního národního shromáždění a parlamentu a senátor. Založil Spolek katolických tovaryšů v Třebíči, obdržel také čestné občanství města Třebíče.
Kategorie „Jan Jílek (politician)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jan Jílek (politician)“ na Wikimedia Commons
Věra Jourová19640818a18. srpna 1964Věra Jourová je česká politička, podnikatelka a právnička, od listopadu 2014 komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví v Junckerově evropské komisi. Od ledna 2014 zastávala v Sobotkově vládě deset měsíců post ministryně pro místní rozvoj. Dříve na tomto rezortu působila v roli náměstkyně.
Kategorie „Věra Jourová“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Věra Jourová“ na Wikimedia Commons
Jiří Karas19420730a30. července 1942Jiří Karas je český politik, právník a diplomat, člen KDU-ČSL. Jako poslanec (1990–2006) se zabýval především tématem restitucí, kulturou a problematikou rozkrádaného majetku po bývalé Komunistické straně Československa a Socialistickém svazu mládeže ale mediálně známý se stal především svým odmítavým postojem k interrupcím a registrovanému partnerství. Působil jako chargé d'Affaires v Bělorusku.
Kategorie „Jiří Karas“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jiří Karas“ na Wikimedia Commons
Augustin Kliment18890803a3. srpna 188919531022a22. října 1953Augustin Kliment byl československý politik, meziválečný a poválečný poslanec Národního shromáždění za Komunistickou stranu Československa, příslušník československých legií, rudoarmějec, vězeň v koncentračním táboře v Dachau.
Kategorie „Augustin Kliment“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Augustin Kliment“ na Wikimedia Commons
Karel Kliment18970930a30. září 189719830604a4. června 1983Karel Kliment byl český a československý politik Komunistické strany Československa a poválečný poslanec Ústavodárného Národního shromáždění a Národního shromáždění ČSR.
Josef Knejzlík18780824a24. srpna 187819520620a20. června 1952Josef Knejzlík byl československý politik, meziválečný poslanec Národního shromáždění, spolkový činitel a redaktor.
Kategorie „Josef Knejzlík“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Josef Knejzlík“ na Wikimedia Commons
Julius Kofránek18480525a25. května 184819221208a8. prosince 1922Julius Kofránek byl právník a jeden z bojovníků za českou menšinu v Třebíči, posléze se stal náměstkem starosty a také moravským zemským poslancem.
Kategorie „Julius Kofránek“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Julius Kofránek“ na Wikimedia Commons
Marie Kousalíková19460813a13. srpna 1946Marie Kousalíková je česká místní politička, v letech 2011 až 2014 byla starostkou Městské části Praha 6 a v letech 2009 až 2010 náměstkyní primátora Hlavního města Prahy, členka ODS.
Kategorie „Marie Kousalíková“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Marie Kousalíková“ na Wikimedia Commons
(c) Luděk Kovář, Wikipedie, CC BY-SA 3.0
Titus Krška18420811a11. srpna 184219001024a24. října 1900Titus Krška byl zakladatel prvního českého dobrovolného sboru hasičského a jeho první náčelník, byl také starostou České ústřední jednoty hasičské, zakladatelem a členem Hasičské pojišťovny, zakladatelem místního fondu pensijního, zakladatelem a předsedou Invalidního hasičského fondu markrabství moravského, čestným členem mnoha hasičských sborů, redaktorem a vydavatelem časopisu Ochrana hasičská a členem mnoha spolků.
Kategorie „Titus Krška“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Titus Krška“ na Wikimedia Commons
Karel Kříž18361102a2. listopadu 183618770608a8. června 1877Karel Kříž byl právník a poslanec moravského zemského sněmu, zasedal v třebíčském zastupitelstvu v české sekci.
Miloš Mašek1945Miloš Mašek je bývalý městský zastupitel, bývalý starosta Třebíče (1996–1998), předseda dozorčí rady Vodárenské akciové společnosti a předseda svazku obcí Vodovody a kanalizace.
Miroslav Michálek19591126a26. listopadu 1959Miroslav Michálek je český právník, notář a šachista. V roce 2018 neúspěšně kandidoval do senátu v třebíčském obvodě.
Petr Nezveda19670215a15. února 1967Petr Nezveda je český politik a podnikatel. Od roku 1991 podnikal v oboru kancelářské a výpočetní techniky a v reklamě a marketingu. V roce 2001 se stal obchodním ředitelem firmy zaměřené na pořádání kulturních akcí. Od roku 2003 byl místopředsedou představenstva akciové společnosti pro správu nemovitostí. Mezi lety 2006 a 2010 byl starostou Znojma a od roku 2000 do roku 2004 by zastupitelem Jihomoravského kraje.
Kategorie „Petr Nezveda“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Petr Nezveda“ na Wikimedia Commons
Ivo Novotný19351115a15. listopadu 193520200929a29. září 2020Ivo Novotný byl český a československý politik, po sametové revoluci poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění za Komunistickou stranu Československa, později za KSČM, mimo politickou kariéru se věnoval výzkumu malých obratlovců primárně v detašovaném pracovišti Ústavu malých obratlovců Akademie věd ČR ve Studenci.
Pavel Pacal19740302a2. března 1974Pavel Pacal je pedagog a politik, působil jako místostarosta Třebíče a následně jako starosta. Působil také v krajské politice jako krajský náměstek.
Kategorie „Pavel Pacal“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pavel Pacal“ na Wikimedia Commons
Leopold Pokorný19040508a8. května 190419370404a4. dubna 1937Leopold Pokorný byl český interbrigadista a funkcionář třebíčského dělnického tělovýchovného hnutí.
Kategorie „Leopold Pokorný“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Leopold Pokorný“ na Wikimedia Commons
Ignát Přerovský18260722a22. července 182618850927a27. září 1885Ignát Přerovský byl starostou třebíče, členem městské rady a také poslancem moravského zemského sněmu.
Kategorie „Ignác Přerovský“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ignác Přerovský“ na Wikimedia Commons
Karel Přerovský18611118a18. listopadu 186119501224a24. prosince 1950Karel Přerovský byl advokát a soudce, působil v Třebíči i v Brně, v Třebíči byl mezi lety 1907 a 1919 starostou.
Kategorie „Karel Přerovský“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Karel Přerovský“ na Wikimedia Commons
Josef Robotka19060225a25. února 190619521112a12. listopadu 1952Josef Robotka byl podplukovník generálního štábu a účastník protifašistického odboje. Spoluzakladatel Rady tří.
Kategorie „Josef Robotka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Josef Robotka“ na Wikimedia Commons
Alois Simonides18710504a4. května 187119271114a14. listopadu 1927Alois Simonides používal i pseudonym Alois Koutský, působil jako novinář a politik. Byl zastupitelem Prahy a také starostou Prahy.
Jan Syrový18880124a24. ledna 188819701017a17. října 1970Jan Syrový byl československý národní hrdina, příslušník a velitel Československých legií v Rusku a předseda československé vlády v období Mnichovské dohody od 22. září do 30. listopadu 1938. Odešel do Ruska, kde se živil jako stavební technik a to i v době po vypuknutí první světové války, kdy nastoupil dobrovolně do ruské armády. V průběhu války byl několikrát povýšen a vyznamenán. 2. července 1917 však byl zraněn a přišel o pravé oko. Později se Syrový stal velitelem československých legionářů v Rusku a všech protibolševických vojenských sil na Sibiři. Z Ruska se Syrový vrátil v dubnu roku 1920.
Kategorie „Jan Syrový“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jan Syrový“ na Wikimedia Commons
Bohumír Šmeral18801025a25. října 188019410508a8. května 1941Bohumír Šmeral byl československý politik a novinář. Politicky se angažoval již za studentských let a od roku 1908 byl redaktorem Práva lidu, posléze se v roce 1991 stal poslancem Říšské rady, v této roli působil do roku 1918. V roce 1921 se podílel na založení Komunistické strany Československa, kdy se stal vůdčí osobou a v roce 1920 se stal poslancem Národního shromáždění za Sociální demokraci, po založení KSČ přešel pod tuto stranu a poslancem zůstal až do roku 1929. Od roku 1935 do roku 1938 byl senátorem Národního shromáždění, po rozpadu KSČ v roce 1938 pobýval převážně v zahraničí a roku 1941 zemřel v Moskvě.
Kategorie „Bohumír Šmeral“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bohumír Šmeral“ na Wikimedia Commons
Ivo Uher19730515a15. května 1973Ivo Uher je český místní politik a mezi lety 2006–2010 byl starostou města Třebíče.
Kategorie „Ivo Uher“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ivo Uher“ na Wikimedia Commons
Jiří Václavek19420323a23. března 194220100318a18. března 2010Jiří Václavek byl český politik, v 90. letech 20. století a počátkem 21. století poslanec Poslanecké sněmovny za ČSSD.
Josef Vaněk18870614a14. června 188719440523a23. května 1944Josef Vaněk byl československý politik, poslanec Národního shromáždění za Československou stranu národně socialistickou a dlouholetý starosta Třebíče.
Kategorie „Josef Vaněk“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Josef Vaněk“ na Wikimedia Commons
Petr Venhoda19860725a25. července 1986Petr Venhoda je poslancem PSP ČR od 1. října 2018, dříve působil jako radní a zastupitel městské části Praha 10.
Jiří Zimola19710328a28. března 1971Jiří Zimola je český sociálně demokratický politik, od listopadu 2008 hejtman Jihočeského kraje, od října 2013 do března 2014 poslanec Poslanecké sněmovny PČR.
Kategorie „Jiří Zimola“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jiří Zimola“ na Wikimedia Commons
Jaroslav Zvěřina19421218a18. prosince 1942Jaroslav Zvěřina je český lékař, předseda Sexuologické společnosti České lékařské společnosti, politik, po sametové revoluci poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění, od 90. let člen Poslanecké sněmovny, počátkem 21. století poslanec evropského parlamentu.
Hana Žáková19681111a11. listopadu 1968Hana Žáková je česká politička a regionální publicistka, od roku 2018 je senátorkou za obvod Třebíč. Od roku 2000 do roku 2018 byla starostkou Koněšína.

Sportovci

JménoNarozeníÚmrtíPopisCommonsFotografie
Tomáš Abrahám19790418a18. dubna 1979Tomáš Abrahám je fotbalový útočník, který většinu kariéry strávil v rakouské fotbalové bundeslize, hrál také v Turecku, Řecku a v Česku. Působil mimo jiné v FC Slavia Třebíč, 1. FC Slovácko nebo v tureckém Denizlispor.
Kategorie „Tomáš Abrahám“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tomáš Abrahám“ na Wikimedia Commons
Oldřich Bakus19750503a3. května 1975Oldřich Bakus je bývalý hokejista, který většinu kariéry strávil v HC Dukla Jihlava a v SK Horácká Slavia Třebíč. Kariéru ukončil v roce 2011.
Pavel Bakus19530704a4. července 1953Pavel Bakus je bývalý hokejista a hokejový trenér mládeže. Působil v TJ Třebíč, Dukla Jihlava a Motor České Budějovice.
Tomáš Bartejs19920904a4. září 1992Tomáš Bartejs je hokejový obránce, který strávil většinu kariéry v HC Kometa Brno a Piráti Chomutov.
Jiří Beroun19800418a18. dubna 1980Jiří Beroun je hokejista, který strávil kariéru v týmech SK Horácká Slavia Třebíč a HC Orli Znojmo, kde hrál v rakouské Erste Bank lize.
Kategorie „Jiří Beroun“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jiří Beroun“ na Wikimedia Commons
(c) Ailura, CC BY-SA 3.0 AT
Petr Blecha19680903a3. září 1968Petr Blecha je bývalý hokejista a hokejový rozhodčí, jako hokejista působil v SK Horácká Slavia Třebíč, jako rozhodčí pak v různých ligách v Česku. Působí také jako ředitel základní školy.
Vladimír Bouzek19201203a3. prosince 192020060731a31. července 2006Vladimír Bouzek byl československý hokejista a fotbalista, působil v hokejových týmech v Brně a Třebíči, následně pak trénoval československou hokejovou reprezentaci. Získal tituly zasloužilý mistr sportu, zasloužilý trenér a byl uveden do Síně slávy českého hokeje.
Jan Brož19970409a9. dubna 1997Jan Brož je hokejista, působil v SK Horácká Slavia, Dukle Jihlava a několika dalších týmech.
Jaroslav Bulant19640421a21. dubna 1964Jaroslav Bulant je bývalý tenista, který působil na mezinárodní scéně, po skončení kariéry se věnuje trenérství.
Martin Čečil20030315a15. března 2003Martin Čečil je bojovník profesionálních smíšených bojových umění.
Jaromír Čejka19380814a14. srpna 1938Jaromír Čejka je někdejší fotbalista SK Borovina Třebíč a dlouholetý fotbalový rozhodčí s odpískanými více než 7 tisíci zápasy.
Leoš Čermák19780313a13. března 1978Leoš Čermák je bývalý hokejista, většinu kariéry strávil v SK Horácká Slavia Třebíč, Bílí Tygři Liberec a HC Kometa Brno. Působil také v ruské hokejové lize.
Kategorie „Leoš Čermák“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Leoš Čermák“ na Wikimedia Commons
Irena Česneková19720502a2. května 1972Irena Česneková je bývalá biatlonistka. Do roku 2006 působila v české biatlonistické reprezentaci, od roku 2006 působí jako masérka české biatlonistické reprezentaci.
Naděžda Dobešová19641026a26. října 1964Naděžda Dobešová je kuželkářka, je také viceprezidentkou českého kuželkářského svazu. Je sedminásobnou mistryní světa v kuželkách. Věnuje se také místní politice, kdy je dlouholetou zastupitelkou města Třebíče. V roce 2018 kandidovala do Senátu ČR.
Martin Dočekal19901207a7. prosince 1990Martin Dočekal je hokejista, hraje za HC Kometa Brno.
Patrik Eliáš19760413a13. dubna 1976Patrik Eliáš je bývalý hokejista, mezi lety 1995 a 2016 působil v NHL v New Jersey Devils, působil také v české hokejové reprezentaci a HC Kladno. Je americkým občanem.
Kategorie „Patrik Eliáš“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Patrik Eliáš“ na Wikimedia Commons
Martin Erat19810829a29. srpna 1981Martin Erat je hokejista, většinu kariéry strávil v NHL, kde působil v týmech Nashville Predators, Washington Capitals a Phoenix Coyotes. Následně hrál v ruské hokejové lize a od roku 2016 působí v HC Kometa Brno. Působí také v české hokejové reprezentaci.
Kategorie „Martin Erat“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Martin Erat“ na Wikimedia Commons
Roman Erat19790512a12. května 1979Roman Erat je hokejista, většinu kariéry strávil v HC Znojemští Orli, HC Kometa Brno a SK Horácká Slavia Třebíč. Působil také v italské hokejové lize.
Kategorie „Roman Erat“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Roman Erat“ na Wikimedia Commons
Tomáš Fučík19850523a23. května 1985Tomáš Fučík je plavec, znakař a polohář. Působí v Jihlavském klubu plavání, zúčastnil se Letních olympijských her v Pekingu. Je českým rekordmanem na 100 m znak a 200 metrů polohovou štafetou.
Tomáš Fučík19940317a17. března 1994Tomáš Fučík je hokejista, hrál v SK Horácká Slavia Třebíč a následně v dalších týmech české hokejové ligy, české extraligy a Erste Bank ligy.
Kategorie „Tomáš Fučík (ice hockey player)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tomáš Fučík (ice hockey player)“ na Wikimedia Commons
Libor Havlíček19531013a13. října 1953Libor Havlíček je bývalý hokejista, většinu kariéry strávil v Zetoru Brno (nynější HC Kometa Brno), po ukončení působení v české lize působil v SC Riessersee v Německu. Později působil jako hrající trenér, manažer nebo trenér.
Jan Hirt19910121a21. ledna 1991Jan Hirt je cyklista, který je součástí týmu Astana Pro Team.
Kategorie „Jan Hirt“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jan Hirt“ na Wikimedia Commons
Lukáš Hlouch20001212a12. prosince 2000Lukáš Hlouch je baseballista, působí v české baseballové reprezentaci a české baseballové extralize.
Radek Houser19960702a2. července 1996Radek Houser je snowboardista a bývalý fotbalista, v roce 2022 byl nominován na Zimní olympijské hry v Pekingu.
Drahoš Jirotka19150920a20. září 191519580221a21. února 1958Drahoš Jirotka byl československý hokejista, působil v týmech SK Prostějov a HC Sparta Praha, bojoval za druhé světové války v Anglii, zemřel v USA, kam emigroval. Působil také v československé hokejové reprezentaci.
Kategorie „Drahoš Jirotka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Drahoš Jirotka“ na Wikimedia Commons
Andrea Klementová20030101a 2003Andrea Klementová je zimní a klasická plavkyně, plavání se věnuje od dětství, je mistryní republiky v zimním plavání. Získala také několik medailí na mistrovství světa vzimním plavání.
Vladimír Kostka19220820a20. srpna 192220090917a17. září 2009Vladimír Kostka byl sportovní pedagog, profesor Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, kde působil 35 let. Vedl metodickou komisi českého hokejového svazu a působil jako trenér československé hokejové reprezentace. Byl také předsedou československého svazu ledního hokeje.
Kategorie „Vladimír Kostka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vladimír Kostka“ na Wikimedia Commons
Karel Kovář19421210a10. prosince 1942Karel Kovář je veslař, zúčastnil se olympijských her v Mexiku v roce 1968.
Eva Kulovaná19871028a28. října 1987Eva Kulovaná je šachistka, je držitelkou titulu šachová velmistryně. Působí v týmu ŠK Caissa Třebíč.
Kategorie „Eva Kulovaná“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Eva Kulovaná“ na Wikimedia Commons
Martin Lapeš19750929a29. září 1975Martin Lapeš je bývalý fotbalista, většinu kariéry strávil v UFC St. Peter ve čtvrté rakouské fotbalové lize, působil také v FC Boby Brno.
Marek Laš19870124a24. ledna 1987Marek Laš je hokejista, většinu kariéry strávil v HC Lasselsberger Plzeň, kde působí od roku 2006. Do roku 2006 působil v SK Horácká Slavia Třebíč. Působil také v HC Verva Litvínov nebo HC Olomouc.
Petra Mandátová19900907a7. září 1990Petra Mandátová je florbalistka, působila ve Vítkovicích, Ostravě a posléze několik let ve Švýcarské národní lize.
Petr Mejzlík19590101a 1959Petr Mejzlík je triatlonista a kvadriatlonista, několikanásobný mistr světa ve veteránských kategoriích.
Roman Mejzlík19671031a31. října 1967Roman Mejzlík je bývalý hokejista, který působil primárně v HC Dukla Jihlava a HC Kometa Brno, působil také v nižších německých ligách. Od roku 2002 působí jako trenér SK Horácká Slavia Třebíč.
Jan Melichar19780224a24. února 1978Jan Melichar je bývalý hokejista, působil v nižších ligách v Severní Americe a také v britské hokejové lize. Od roku 2014 se věnuje trenérské činnosti.
Pavel Mezlík19830625a25. června 1983Pavel Mezlík je fotbalista, velkou část kariéry působil v 1. FC Brno, následně pak v SK Dynamo Česko Budějovice a v FC Zbrojovka Brno. Působil také v české fotbalové reprezentaci. Jeho bratrem je Radek Mezlík.
Radek Mezlík19820520a20. května 1982Radek Mezlík je fotbalista, působil ve Zbrojovce Brno, SFC Opava, SK Dynamo České Budějovice, 1. FC Slovácko, 1. SC Znojmo FK a FK Blansko. Působil i v juniorské české reprezentaci, jeho bratrem je Pavel Mezlík.
Pavel Míča19870222a22. února 1987Pavel Míča je bývalý hokejista, během své kariéry působil v SK Horácká Slavia Třebíč, HC Pelhřimov a HHK Velké Meziříčí.
Michal Mikeska19760428a28. dubna 1976Michal Mikeska je bývalý hokejista, kariéru začínal v SK Horácká Slavia Třebíč, následně velkou část kariéry strávil v HC IPB Pardubice (pozdější HC Moeller Pardubice) a přestoupil také do ruské hokejové ligy, kde působil v Salavat Julajev Ufa a v HK Sibir Novosibirsk. Následně se vrátil do HC Mountfield a kariéru ukončil v SK Horácká Slavia Třebíč. Od roku 2015 působí jako trenér mládeže v HC Dynamo Pardubice.
Eliška Misáková19251012a12. října 192519480814a14. srpna 1948Eliška Misáková byla sportovní gymnastka, odcestovala do Londýna na olympijské hry, kde česká reprezentace gymnastek získala zlatou olympijskou medaili. V Londýně však zemřela a medaili obdržela in memoriam.
Kategorie „Eliška Misáková“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Eliška Misáková“ na Wikimedia Commons
Vendula Měrková19880303a3. března 1988Vendula Měrková je volejbalistka, působila v české lize, následně pět let působila v německé Bundeslize a od roku 2015 působí ve VK Královo Pole.
Lukáš Nahodil19880728a28. července 1988Lukáš Nahodil je hokejista, většinu kariéry strávil v HC Dynamo Pardubice, část kariéry také v SK Horácká Slavia Třebíč.
Tereza Neumanová19980809a9. srpna 1998Tereza Neumanová je profesionální silniční a horská cyklistka, k roku 2021 dvojnásobná mistryně ČR v silniční cyklistice.
Ondřej Němec19840418a18. dubna 1984Ondřej Němec je hokejista, velkou část kariéry strávil v HC Energie Karlovy Vary, hrál také v několika týmech Kontinentální hokejové ligy a působil v HC Kometa Brno. Působil i v české hokejové reprezentaci.
Kategorie „Ondřej Němec“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ondřej Němec“ na Wikimedia Commons
Ivan Novák19420605a5. června 1942Ivan Novák je bývalý fotbalista, většinu kariéry strávil v Dukle Praha, následně se věnoval i trenérství v témže klubu. Působil také v československé reprezentaci.
Radek Novák19720705a5. července 197220200519a19. května 2020Radek Novák byl hokejistou a trenérem SK Horácká Slavia Třebíč.
Miloslav Ošmera19240121a21. ledna 192420010311a11. března 2001Miloslav Ošmera byl bývalý hokejista, působil v klubech SK Horácká Slavia Třebíč, Zbrojovka Brno, ZSJ Sokol VŽKG a od roku 1961 trénoval hráče SK Horácká Slavia Třebíč. Působil také v československé hokejové reprezentaci. Byl také pedagogem na Gymnáziu Elgartova v Brně.
Pavel Padrnos19701217a17. prosince 1970Pavel Padrnos je cyklista, působil v týmech US Postal Service a Discovery Channel Pro Cycling Team.
Kategorie „Pavel Padrnos“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pavel Padrnos“ na Wikimedia Commons
Michal Pacholík19820608a8. června 1982Michal Pacholík je fotbalista, působil v FC Vysočina Jihlava nebo TJ Bopo Třebíč. Následně působil v menších klubech.
Jaroslav Pavlů19361227a27. prosince 1936Jaroslav Pavlů je bývalý hokejista, větší část kariéry strávil týmech Rudá hvězda Brno, Spartak LZ Plzeň a TJ Śkoda Plzeň. Následně deset let působil v HC Bolzano.
Luboš Pelánek19810721a21. července 1981Luboš Pelánek je cyklista, působil v různých profesionálních týmech v Česku, Německu, Španělsku, Spojených arabských emirátech nebo Itálii.
Kategorie „Luboš Pelánek“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Luboš Pelánek“ na Wikimedia Commons
Jiří Petrů19850217a17. února 1985Jiří Petrů je bývalý fotbalista, působil v FC Graffin Vlašim nebo v FC Viktoria Žižkov.
Jiří Pliska19810507a7. května 198120230702a2. července 2023Jiří Pliska byl horolezec, běžec na lyžích a pedagog.
Alexandr Prát19561109a9. listopadu 1956Alexandr Prát je bývalý hokejista, většinu kariéry strávil v týmech Zetor Brno a Dukla Trenčín, po sametové revoluci pak působil v EV Graz a EV Innsbruck. Kolem roku 1986 pravděpodobně emigroval do Švédska, kde se hráčsky neprosadil, tak přesídlil do Rakouska.
Filip Pyrochta19960624a24. června 1996Filip Pyrochta je hokejista, ještě v juniorském věku přestoupil do HC Bílí Tygři Liberec, kde působil až do roku 2014, kdy přešel do kanadského klubu Victoriaville Tigres, následně pak po kratším angažmá v Val-d'Or Foreurs a v Liberci do Milwaukee Admirals. Působil rovněž v české hokejové reprezentaci.
Michael Rabušic19890917a17. září 1989Michael Rabušic je fotbalista, několik let působil v FC Vysočina Jihlava, FC Zbrojovka Brno, FC Slovan Liberec a Hellas Verona. Po italském angažmá se vrátil zpět do FC Vysočina Jihlava. Působil také v české fotbalové reprezentaci.
Radomil Rous19780521a21. května 1978Radomil Rous je motocyklový jezdec, působil primárně v závodech motocyklů kubatury 250 cm³, později i kategorie SuperSport. Působil často v italských závodech. Roku 2008 vyhrál českou ligu Supersport a Supersport 600.
Anna Gebre Selassie19910603a3. června 1991Anna Gebre Selassie je házenkářka, většinu kariéry strávila v týmu DHK Zora Olomouc, působí také v české házenkářské reprezentaci. Je sestrou Theodora Gebre Selassieho.
Theodor Gebre Selassie19861224a24. prosince 1986Theodor Gebre Selassie je fotbalista, velkou část kariéry strávil v FC Vysočina Jihlava (kdy dva roky z deseti let v Jihlavě strávil hostováním v FC Velké Meziříčí), následně krátce působil v týmu SK Slavia Praha a čtyři roky v FC Slovan Liberec. Od roku 2012 působí v týmu Werder Brémy. Působí také v české fotbalové reprezentaci.
Kategorie „Theodor Gebre Selassie“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Theodor Gebre Selassie“ na Wikimedia Commons
Miroslav Sláma19170217a17. února 191720081130a30. listopadu 2008Miroslav Sláma byl hokejista, působil v DSK Třebíč a během druhé světové války působil v I. ČLTK Praha, ke konci války byl uvězněn v koncentračním táboře Terezín. Zúčastnil se olympijských her v roce 1948 a následně při Spenglerově poháru ve Švýcarsku emigroval. Ve Švýcarsku se věnoval další 5 let hokeji. Roku 1953 emigroval do Spojených států, kde vystudoval knihovnictví a byl knihovníkem v Moorpark Junior College. Působil v československé hokejové reprezentaci.
Kategorie „Miroslav Sláma“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Miroslav Sláma“ na Wikimedia Commons
Vladimír Sobotka19870702a2. července 1987Vladimír Sobotka je hokejista, část kariéry strávil v HC Slavia Praha, od roku 2007 působí v amerických hokejových ligách, působil v Providence Bruins, Boston Bruins, St. Louis Blues a Buffalo Sabres. Tři roky také působil v ruském klubu Avangard Omsk. Působí také v české hokejové reprezentaci.
Kategorie „Vladimír Sobotka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vladimír Sobotka“ na Wikimedia Commons
Jindřich Strniště19021117a17. listopadu 190220030501a1. května 2003Jindřich Strniště byl atlet, věnoval se běhům na střední tratě. Působil v týmu SK Achilles Třebíč, následně pak v SK Prostějov, SK Židenice, SK Moravská Slavia a v AC Sparta. Byl držitelem několika republikových rekordů.
Viktor Strniště19021117a17. listopadu 190219760531a31. května 1976Viktor Strniště byl atlet, působil v SK Achilles Třebíč, později pak v SK Prostějov, SK Židenice a AC Sparta. Byl držitelem několika československých rekordů, vydával časopis Československý sport.
Petr Svoboda19841010a10. října 1984Petr Svoboda je atlet, specializuje se na překážkové běhy. Je několikanásobným držitelem mistrovského titulu ČR, několika republikových rekordů, je také halovým mistrem Evropy.
Kategorie „Petr Svoboda“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Petr Svoboda“ na Wikimedia Commons
Jiří Sýkora19950120a20. ledna 1995Jiří Sýkora je vícebojař, v roce 2014 se stal juniorským mistrem světa. Je také několikanásobným medailistou v českých mistrovstvích. Je držitelem dřevěné medaile Kraje Vysočina.
(c) Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Michal Ševčík20020813a13. srpna 2002Michal Ševčík je fotbalista, působil v třebíčských a brněnských mládežnických fotbalových klubech a seniorskou kariéru zahájil v roce 2020 v klubu FC Zbrojovka Brno.
Aleš Škerle19820614a14. června 1982Aleš Škerle je fotbalista, většinu kariéry strávil v SK Sigma Olomouc, hostoval v FK SIAD Most a také v Bohemians Praha 1905.
Adéla Škrdlová20010216a16. února 2001Adéla Škrdlová je lední hokejistka, působila v SK Horácká Slavia Třebíč, od roku 2014 hrála v chlapeckém týmu staršího dorostu. Od roku 2015 působila v HC Cherokees a HLC Bulldogs Brno. Působí také v české ženské hokejové reprezentaci.
Olga Šplíchalová19750901a1. září 1975Olga Šplíchalová je bývalá plavkyně, působila ve znojemském plaveckém klubu, následně reprezentovala Českou republiku na různých soutěžích. Je mistryní Evropy a vítězkou světového poháru v plavání. Působí jako trenérka plavání na Park Center High School v USA.
Michal Štefka19701017a17. října 1970Michal Štefka je bývalý fotbalista, působil v FC Zbrojovka Brno, TJ TŽ Třinec, SK LeRK Prostějov a dalších týmech. Věnuje se trénování amatérského fotbalového klubu v Otaslavicích.
Jan Štohanzl19850320a20. března 1985Jan Štohanzl je fotbalista, část kariéry strávil v FC Vysočina Jihlava, FK Teplice, Bohemians Praha 1905, většinu kariéry však strávil v FK Mladá Boleslav, hostoval také v Mumbai City FC. Od roku 2016 působí v týmu FC Zbrojovka Brno.
Marek Tomica19810101a1. ledna 1981Marek Tomica je hokejista, mezi lety 1999 a 2015 působil v HC Slavia Praha, od roku 2016 působí v týmu Piráti Chomutov. Působil v české juniorské hokejové reprezentaci.
Filip Trojan19830221a21. února 1983Filip Trojan je bývalý fotbalista, od roku 1999 působil v německých fotbalových klubech, působil v FC Schalke 04, VfL Bochum, FC St. Pauli, 1. FSV Mainz 05 a Dynamo Dresden. Působil také v juniorských a dorosteneckých fotbalových českých reprezentačních týmech.
Kategorie „Filip Trojan“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Filip Trojan“ na Wikimedia Commons
Jan Urbánek19760608a8. června 1976Jan Urbánek je baseballista a trenér baseballu, je hráčem a trenérem baseballového klubu Nuclears Třebíč.
Dominik Valík19980815a15. srpna 1998Dominik Valík je český hokejista-obránce, působil v HC Slavia Praha, dříve působil i v SK Horácká Slavia Třebíč.
Karel Vejmelka19960525a25. května 1996Karel Vejmelka je hokejista-brankář, působí v HC Kometa Brno a SK Horácká Slavia Třebíč, působil také v pardubických hokejových klubech a v mládežnické hokejové reprezentaci.
Milan Vidlák19260129a29. ledna 192620010521a21. května 2001Milan Vidlák byl hokejista, působil v SK Horácká Slavia Třebíč, ZJS Zbrojovka Brno, Křídla vlasti Olomouc a TJ Spartak Královo Pole. Působil také v československé hokejové reprezentaci, po skončení kariéry působil jako hokejový rozhodčí.
Marie Vidláková19040904a4. září 190419940813a13. srpna 1994Marie Vidláková byla atletka, házenkářka a tenistka. Působila v DSK Třebíč, SK Achilles Třebíč, SK Moravská Slavia a SK Židenice. Byla držitelkou několika světových rekordů a několikanásobná mistryně republiky.
Tomáš Vilímek19980310a10. března 1998Tomáš Vilímek je český atlet – koulař.
Tomáš Vondráček19910216a16. února 1991Tomáš Vondráček je hokejista, působil v SK Horácká Slavia Třebíč, následně několik let v HC Kometa Brno a v roce 2017 krátce působil v HC Dynamo Pardubice, následně se vrátil do HC Kometa Brno.
Tomáš Zelenka19751120a20. listopadu 1975Tomáš Zelenka je bývalý hokejista, působil v HC Litvínov a následně v SK Horácká Slavia Třebíč, kde byl při zápase zraněn a následkem poranění skončil na invalidním vozíku. Posléze se stal marketingovým ředitelem SK Horácká Slavia Třebíč a trenérem reprezentace českých sledge hokejistů.
Kategorie „Tomáš Zelenka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tomáš Zelenka“ na Wikimedia Commons
Matyáš Žďárský18560225a25. února 185619400620a20. června 1940Matyáš Žďárský byl česko-rakouský lyžař, učitel, malíř a sochař. Byl jedním z průkopníků alpského lyžování, v Lilienfeldu existuje expozice věnována Matyáši Žďárskému.
Kategorie „Mathias Zdarsky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mathias Zdarsky“ na Wikimedia Commons
Jiří Žemba19391117a17. listopadu 193919810726a26. července 1981Jiří Žemba byl diskař, působil ve Spartaku Velké Meziříčí, následně v týmu Lokomotiva Přerov, později i v Dukle Praha nebo Dukle Lipník nad Bečvou. Reprezentoval Československo na mezinárodních soutěžích

Umělci

JménoNarozeníÚmrtíPopisCommonsFotografie
Kamil El-Ahmadieh19940119a19. ledna 1994Kamil El-Ahmadieh je český klavírista, věnuje se primárně klasické hudbě. Vystudoval Konzervatoř Brno a Janáčkovu akademii múzických umění.
Boris Baromykin19410529a29. května 1941Boris Baromykin je český kameraman, režisér a fotograf. Věnuje se portrétní fotografii a působil jako kameraman Krátkého filmu v Praze.
Kategorie „Boris Baromykin“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Boris Baromykin“ na Wikimedia Commons
Ludvík Bartoš18800729a29. července 188019520216a16. února 1952Ludvík Bartoš byl nakladatel, kulturní pracovník a novinář, působil na Znojemsku, Třebíčsku a Brněnsku. Byl novinářem v týdeníku Jihozápadní Morava, který vycházel v Třebíči.
Eliška Blažková19830101a 1983Eliška Blažková je fotografka, věnuje se fotografii ortodoxních židovských komunit.
Barbora Bočková19891117a17. listopadu 1989Barbora Bočková je fyzioterapeutka a herečka, působí v Divadle Na Zábradlí a také v televizních seriálech či filmech.
Otokar Březina18680913a13. září 186819290325a25. března 1929Otokar Březina byl básník a spisovatel, vlastním jménem Václav Jebavý, zemřel v Jaroměřicích nad Rokytnou. V Jaroměřicích nad Rokytnou je Muzeum Otokara Březiny.
Kategorie „Otokar Březina“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Otokar Březina“ na Wikimedia Commons
Alois Budík18880608a8. června 188819451204a4. prosince 1945Alois Budík byl malíř, maloval nejčastěji obrazy z Podyjí a Pojihlaví, od roku 1940 žil v Třebíči, kde také zemřel v roce 1945.
Antonín Čeloud18390525a25. května 183919180630a30. června 1918Antonín Čeloud byl betlémář a kostelník.
Kategorie „Antonín Čeloud“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Antonín Čeloud“ na Wikimedia Commons
DeeThane19931013a13. října 1993DeeThane (vlastním jménem Damien Dante) je český youtuber, streamer a rapper.
Jakub Deml18780820a20. srpna 187819610210a10. února 1961Jakub Deml byl kněz, básník a spisovatel. Působil primárně v Tasově, kde je památkové chráněna jeho vila, kde ho často navštěvovali přátelé a další umělci.
Kategorie „Jakub Deml“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jakub Deml“ na Wikimedia Commons
Vincenc Dlouhý18831124a24. listopadu 188319650509a9. května 1965Vincenc Dlouhý byl fotograf a malíř, působil v Plzni, Bratislavě, Jihlavě a Třebíči. Věnoval se také malbě. V Třebíči působil přes 20 let jako komerční fotograf.
Markéta Dobiášová19770409a9. dubna 1977Markéta Dobiášová je reportérka, moderátorka a dramaturgyně, od roku 2003 působí v České televizijako reportérka pořadu Reportéři ČT a od března do června 2015 uváděla pořad 168 hodin.
Jan Dočekal19430712a12. července 1943Jan Dočekal je výtvarník, historik umění a kulturní publicista. Tvořil surrealistické koláže, ve druhé polovině 90. let 20. století experimentoval s vrstvenou koláží a s koláží na deskách knih. Od roku 2004 tvoří kresby a malby na pomezí expresionismu a abstrakce. Je členem skupiny Stir Up.
Jan Dokulil19100713a13. července 191019740201a1. února 1974Jan Dokulil byl katolický kněz a básník, překladatel
Miroslav Donutil19510207a7. února 1951Miroslav Donutil je divadelní a filmový herec, bývalý člen činohry Národního divadla v Praze, moderátor a bavič.
Kategorie „Miroslav Donutil“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Miroslav Donutil“ na Wikimedia Commons
Václav Dosbaba19450108a8. ledna 194520120204a4. února 2012Václav Dosbaba byl malíř, výtvarník a grafik. Byl členem TT klubu v Brně a také skupiny 4, věnoval se práci s kamenem a moduritem.
Jiří Dvořák18910410a10. dubna 189119770125a25. ledna 1977Jiří Dvořák byl český akademický malíř.
Kategorie „Jiří Dvořák“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jiří Dvořák“ na Wikimedia Commons
Matouš Dvořák19980924a24. září 1998Matouš Dvořák je český spisovatel, překladatel a hudební skladatel.
Eduard Josef Ehrlich18401111a11. listopadu 184019140827a27. srpna 1914Eduard Josef Ehrlich byl původem jihlavský fotograf, který působil v oblasti Třebíče. Fotografiemi ilustroval např. Vlastivědu Moravskou.
FattyPillow19920815a15. srpna 1992Fatty Pillow (vlastním jménem Karel Sivák) je streamer a youtuber, působí především jako bavič. Prioritně využívá službu Twitch a sekundárně službu YouTube pro zveřejňování úryvků ze svého Twitch vysílání.
Kategorie „FattyPillow“ na Wikimedia Commons
Kategorie „FattyPillow“ na Wikimedia Commons
Nikol Fischerová19770422a22. dubna 1977Nikol Fischerová je herečka a zpěvačka, od roku 2017 působí jako policistka.
Michaela Foitová19920217a17. února 1992Michaela Foitová je divadelni herečka, působí primárně v Divadle F. X. Šaldy v Liberci.
Leopold Franc19290614a14. června 192920040505a5. května 2004Leopold Franc byl divadelní herec.
Bedřich Fučík19000104a4. ledna 190019840702a2. července 1984Bedřich Fučík byl literární kritik, historik, editor a překladatel, manžel překladatelky Jitky Fučíkové. Patří mezi katolicky orientované literární kritiky.
Josef Gerža19120528a28. května 191219640907a7. září 1964Josef Gerža byl učitel a divadelní režisér, působil na několika divadelních scénách v Třebíči.
Barbara Gregorová19800323a23. března 1980Barbara Gregorová je divadelní dramaturgyně, pracuje jako dramaturgyně činohry Národního divadla v Brně. Působí také jako editorka a členka Skandinávského domu.
Jiří Halamka19430801a1. srpna 1943Jiří Halamka je baletní tanečník, choreograf a pedagog, působil v Německu a Švýcarsku. V Bernu spolu s manželkou založil baletní školu.
Ladislav Haněl18500919a19. září 185019250530a30. května 1925Ladislav Haněl byl umělecký kovář, zámečník, pedagog a první ředitel muzea v Hradci Králové.
Jiří Hájek19761024a24. října 1976Jiří Hájek je hudební skladatel, primárně se věnuje filmové a divadelní hudbě.
Pavel Herot19651028a28. října 196520210422a22. dubna 2021Pavel Herot byl výtvarník a básník, velkou část života prožil v Martínkově, působil ale i v Praze a Třebíči. Věnoval se historii Martínkova a poezii.
Dominik Herzán18130804a4. srpna 181318800516a16. května 1880Dominik Herzán byl stavitel a tesařský mistr žijící v Třebíči. Patřil k stavitelskému rodu Herzánů, usídlených v Třebíči na Stařečce.
Kategorie „Dominik Herzán“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dominik Herzán“ na Wikimedia Commons
Lubor Herzán19500220a20. února 1950Lubor Herzán je architekt, který působil v devadesátých letech jako městský architekt v Třebíči.
Kategorie „Lubor Herzán“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lubor Herzán“ na Wikimedia Commons
Martin Herzán19781014a14. října 1978Martin Herzán je aktivista, lokální politik a publicista, autor literatury faktu, policista, básník, umělecký kovář a malíř.
Ondřej Herzán19830911a11. září 1983Ondřej Herzán je písničkář, geograf a vysokoškolský pedagog.
Dana Hobzová19470620a20. června 194719680821a21. srpna 1968Dana Hobzová byla zpěvačkou, působila ve skupině Karla Duby, zemřela v Mongolsku při nehodě autobusu s českými umělci.
Milan Holubář19260609a9. června 192619920827a27. srpna 1992Milan Holubář byl herec, působil v Karlových Varech, Pardubicích a Brně.
Josef Hrubeš19460323a23. března 1946Josef Hrubeš je malíř, věnuje se primárně malbě obrazů ze židovské čtvrti, kde se narodil a žije.
Josef Chmela17930218a18. února 179318470228a28. února 1847Josef Chmela byl pedagog, spisovatel a národní buditel.
Kategorie „Josef Chmela“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Josef Chmela“ na Wikimedia Commons
Jitka Janíková19630708a8. července 1963Jitka Janíková je česká výtvarná pedagožka, textilní výtvarnice a ilustrátorka.
René Janoštík19560522a22. května 1956René Janoštík je karikaturista a kreslíř, spolupracoval s Jiřím Winterem Nepraktou.
Petr Kapinus19630819a19. srpna 1963Petr Kapinus je zpěvák, textař a pedagog. Působil také jako redaktor Českého rozhlasu nebo poradce ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Kategorie „Petr Kapinus“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Petr Kapinus“ na Wikimedia Commons
Boris Kjulleněn19440408a8. dubna 1944Boris Kjulleněn je výtvarník a fotograf. Působí primárně v Třebíči, kde se zabývá výtvarnou a fotografickou tvorbou ve vlastním ateliéru.
Božena Kjulleněnová19441111a11. listopadu 194420101120a20. listopadu 2010Božena Kjulleněnová byla malířka a grafička, pracovala v Třebíči, kde měla ateliér. Byla manželkou Josefa Kremláčka a Borise Kjulleněna.
Hynek Klouda19300208a8. února 193020100101a 2010Hynek Klouda byl malíř a restaurátor, pracoval primárně v Praze, kde se věnoval restaurátorským pracím.
Kurt Konrád19081015a15. října 190819410925a25. září 1941Kurt Konrád byl novinář, literární a divadelní kritik. Vlastním jménem Kurt Beer. Působil v časopise Tvorba, Rudém právu nebo Haló novinách. Za svoji podporu Komunistické strany byl vězněn a spáchal sebevraždu v Drážďanech.
Kategorie „Kurt Konrád“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kurt Konrád“ na Wikimedia Commons
Miloslav Kopečný19440918a18. září 1944Miloslav Kopečný je herec, znám primárně jako Bankéř ve filmu Bony a Klid.
Petr Kopl19760602a2. června 1976Petr Kopl je komiksový kreslíř věnující se zejména specifickému stylu kresby zvané cartooning. Je znám hlavně komiksovou adaptací viktoriánské literatury, kterou shromažďuje v sérii knih Viktoria Regina, a komiksovými stripy Štěky Broka Špindíry, které byly vydány i knižně. Ilustroval také sérii Kouzelný Atlas "Putování časem" od Veroniky Válkové
Kategorie „Petr Kopl“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Petr Kopl“ na Wikimedia Commons
(c) Pavel Hrdlička, Wikipedia, CC BY-SA 3.0
Vlasta Korec19720820a20. srpna 1972Vlasta Korec je herec a televizní a rozhlasový moderátor. Vystudoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, hrál ve Státním divadle Ostrava (nyní Národní divadlo moravskoslezské), později studoval i na brněnské JAMU. V Brně hrál v Národním divadle v Brně a v Divadle bratří Mrštíků (nyní Městské divadlo Brno). V Praze hrál v Karlínském hudebním divadle.
Kategorie „Vlastimil Korec“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vlastimil Korec“ na Wikimedia Commons
Karel Koubek18960923a23. září 189619400924a24. září 1940Karel Koubek byl malíř a grafik. Původním povoláním byl fotograf, malířství se učil u Františka Soukupa ve Dvoře Králové nad Labem a u profesora K. Keményiho v Plzni, kde od roku 1928 žil a roku 1940 zemřel. Věnoval se kresbě podobizen, olejomalbě a grafice.
Kategorie „Karel Koubek“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Karel Koubek“ na Wikimedia Commons
Augustin Kratochvíl18650829a29. srpna 186519460818a18. srpna 1946Augustin Kratochvíl byl římskokatolický duchovní a historik. Spoluredigoval Vlastivědu moravskou, počin Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. Byl od roku 1930 členem České královské společnosti nauk v Praze.
Kategorie „Augustin Kratochvíl“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Augustin Kratochvíl“ na Wikimedia Commons
Jiří Kratochvíl19300312a12. března 1930Jiří Kratochvíl je propagační malíř a krajinomalíř, věnoval se primárně malbě krajin z okolí Třebíče.
Jaroslav Krčál19011221a21. prosince 190119750327a27. března 1975Jaroslav Krčál byl pedagog a spisovatel. Byl dlouholetým kronikářem města Jaroměřic nad Rokytnou (1945–1974), spravoval též muzeum Otokara Březiny (od roku 1964).
Josef Kremláček19370305a5. března 193720150622a22. června 2015Josef Kremláček byl malíř, vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, v letech 1964–1970 byl členem surrealistické skupiny LAKOSTE v Brně a v letech 1965–1971 byl členem Centre international de l'actualité fantastique et magique.
František Kršňák18980906a6. září 189819570713a13. července 1957František Kršňák byl malíř, grafik, typograf, historik a muzejní pracovník. Pracoval na Lapidáriu Národního muzea v Praze, posléze působil jako ředitel Náprstkova muzea v Praze.
Lubomír Kressa19411206a6. prosince 194119810720a20. července 1981Lubomír Kressa byl malíř, grafik a sochař. Vystudoval obor umělecké kovářství a zámečnictví na Střední uměleckoprůmyslové škole v Turnově. V září téhož roku nastoupil do Okresního domu pionýrů a mládeže v Třebíči, kde vedl estetické oddělení.
Kategorie „Lubomír Kressa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lubomír Kressa“ na Wikimedia Commons
Helena Kružíková19281117a17. listopadu 192820210303a3. března 2021Helena Kružíková byla herečka.
Miroslav Kubíček19520319a19. března 1952Miroslav Kubíček je malíř, kreslíř, výtvarný redaktor a duchovní Církve československé husitské.
Mojmír Kučera19731127a27. listopadu 1973Mojmír Kučera je televizní režisér. Od roku 2006 vedl jako artdirector cestopisný dokumentární cyklus České televize Na cestě.
Antonín Kurka18880420a20. dubna 188819511022a22. října 1951Antonín Kurka byl úředník a válečný fotograf, byl odveden na východní a italskou frontu první světové války, kde pracoval jako účetní a také tam fotografoval. Vyfotil přibližně 500 fotografií.
Vladimír Lavický19230313a13. března 192319971219a19. prosince 1997Vladimír Lavický byl malíř, grafik, básník, výtvarný kritik a publicista. Ve výtvarné práci byl ovlivněn Otakarem Nejedlým, Imrichem Plekancem, Cyrilem Boudou a Jaroslavem Švábem. Do 21. srpna 1968 levicově orientován – poválečný člen Komunistické strany Československa. V roce 1971 byl z KSČ vyloučen za kontrarevoluční činnost v kultuře.
Karel Láznička19350314a14. března 193520041013a13. října 2004Karel Láznička byl český malíř a textilní výtvarník, věnoval se primárně tvorbě gobelínů. Jeden z jeho gobelínů byl dlouholetou součástí Muzea Vysočiny v Třebíči. Tvořil na zámku Sádek.
Max Löwenstamm18141025a25. října 181418810409a9. dubna 1881Max Löwenstamm byl pedagog a skladatel. Studoval ve Vídni u Salomona Sulzera a působil od roku 1840 v Praze, od roku 1842 v tehdejší Pešti a to jako hlavní pedagog Nového chrámu a od roku 1846 v Mnichově v tamější židovské kulturní čtvrti. Jeho následníkem v Mnichově byl Emanuel Kirschner.
Hynek Luňák19260412a12. dubna 192620140514a14. května 2014Hynek Luňák byl malíř a grafik, jeho práce jsou v četných galeriích a soukromých sbírkách v České republice a ve světě.
Kategorie „Hynek Luňák“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hynek Luňák“ na Wikimedia Commons
Věra Macků19290919a19. září 192920020101a 2002Věra Macků byla operetní zpěvačka a herečka, působila primárně v Hudebním divadle Karlín v Praze.
Svatopluk Máchal18950428a28. dubna 189519470527a27. května 1947Svatopluk Máchal byl malíř, hudebník a pedagog. Působil na Gymnáziu v Třebíči a v Praze.
Kategorie „Svatopluk Máchal“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Svatopluk Máchal“ na Wikimedia Commons
Eva Macholánová19660604a4. června 1966Eva Macholánová je grafička, malířka a architektka, působí v Náměšti nad Oslavou.
Štěpán Mareš19720626a26. června 1972Štěpán Mareš je kreslíř komiksů, veřejnosti známý především z časopisu Reflex (seriálový komiks Zelený Raoul), Lidových novin (dříve vycházející seriál Dlouhý nos) a zábavných pořadů na TV Prima (Dementi), ilustrátor řady knih, obalů na CD (např. Tři sestryPrůša se vrací).
Kategorie „Štěpán Mareš“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Štěpán Mareš“ na Wikimedia Commons
Barbora Masaříková19901116a16. listopadu 1990Barbora Masaříková je cestovatelka a sochařka, absolvala AVU v Praze.
Miloslav Mejzlík19510707a7. července 1951Miloslav Mejzlík je herec. Absolvoval JAMU v Brně, později hrál v Divadle Jiřího Wolkera v Praze. Také hrál v Divadle Na zábradlí, Divadle Komedie a Divadlo Archa. V brněnském Národním divadle zastával funkci uměleckého šéfa.
Kategorie „Miloslav Mejzlík“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Miloslav Mejzlík“ na Wikimedia Commons
František Mertl19300316a16. března 1930František Mertl je malíř, od 60. let užívající ve Francii umělecké jméno Franta, je český malíř a sochař, který roku 1958 emigroval za svou ženou do Francie a žije ve Vence, ve francouzské oblasti Nice.
Kategorie „Frantisek Mertl“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Frantisek Mertl“ na Wikimedia Commons
Věra Mikulášková19280621a21. června 192820200807a7. srpna 2020Věra Mikulášková byla redaktorka Českého rozhlasu a České televize, později také ředitelka televizního studia v Brně.
František Antonín Míča16960902a2. září 169617440215a15. února 1744František Antonín Míča byl hudební skladatel a kapelník ze západní Moravy.
Zdeněk Mládek19790709a9. července 1979Zdeněk Mládek je tanečník, působí jako sólista baletu Jihočeského divadla.
Antonín Molčík19390908a8. září 193920140418a18. dubna 2014Antonín Molčík byl herec, působil v divadle S. K. Neumanna a po sametové revoluci se věnoval primárně dabingovému herectví. Působil také jako rozhlasový herec.
Míla Myslíková19330214a14. února 193320050211a11. února 2005Bohumila Myslíková byla filmová a divadelní herečka a spisovatelka. Působila v Divadle bratří Mrštíků nebo Státním divadle v Brně.
Oldřich Navrátil19521021a21. října 1952Oldřich Navrátil je herec. Absolvoval brněnskou JAMU a později hrál v několika, většinou experimentálních, divadlech.
Kategorie „Oldřich Navrátil“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Oldřich Navrátil“ na Wikimedia Commons
Pavel Navrkal19430908a8. září 1943Pavel Navrkal je spisovatel a historik.
Milan Nejedlý19251227a27. prosince 192519850406a6. dubna 1985Milan Nejedlý byl filmový a trikový architekt a scénograf, věnoval se například filmu Adéla ještě nevečeřela.
Milan Nestrojil19471116a16. listopadu 194720200130a30. ledna 2020Milan Nestrojil byl farmaceut, výtvarník a člen Skupiny 4.
Vladimír Netolička19520517a17. května 1952Vladimír Netolička je výtvarník a grafik, také působí jako vyučující na VŠPJ v Jihlavě.
Vítězslav Nezval19000526a26. května 190019580406a6. dubna 1958Vítězslav Nezval byl básník, spisovatel a překladatel, spoluzakladatel poetismu, vůdčí osobnost českého surrealismu, národní umělec (1953), vyznamenaný zlatou medailí Světové rady míru.
Kategorie „Vítězslav Nezval“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vítězslav Nezval“ na Wikimedia Commons
Viktor Nikodém18850212a12. února 188519580220a20. února 1958Viktor Nikodém byl malíř, výtvarný kritik a legionář. Jeho otcem byl Vilém Nikodém, matkou byla Sofie Nikodémová, narodil se v domě na třebíčské Litoltově ulici. V roce 1921 se oženil s Boženou Kužmovou z Litovle. Zemřel v roce 1958 na nemoc spojenou s chrlením krve.
Jindřich Nováček19800104a4. ledna 1980Jindřich Nováček je herec, působil v Divadle F. X. Šaldy nebo na Letních shakespearovských hrách.
Ladislav Novák19250804a4. srpna 192519990728a28. července 1999Ladislav Novák byl malíř a spisovatel. Byl předním českým představitelem surrealismu. Vynikl také jako básník, psal konkrétní a fónickou poezii. Ve výtvarném projevu je autorem specifické techniky tzv. froasáže.
Kategorie „Ladislav Novák“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ladislav Novák“ na Wikimedia Commons
Arnošt Pacola19600528a28. května 1960Arnošt Pacola je malíř, výtvarník, novinář a komunální politik.
Štěpán Pagan16850101a 168517390101a 1739Štěpán Pagan byl sochař a řezbář, pocházel z Itálie a přiženil se do Třebíče. Je autorem mnoha mariánských sloupů v okolí Třebíče, v Třebíči je autorem sochy sv. Floriána nebo dalších soch.
Jaroslav Paik19480715a15. července 194820180319a19. března 2018Jaroslav Paik byl elektromontér a sbormistr několika sborů v Třebíči a okolí, působil mnoho desítek let jako sbormistr při kostele sv. Martina v Třebíči.
Bohumil Palát18930920a20. září 189319670201a1. února 1967Bohumil Palát byl pedagog a hudebník, působil jako učitel ve škole v Zámostí, věnoval se hře na housle a skládání hudby.
Beata Parkanová19850118a18. ledna 1985Beata Parkanová je spisovatelka, scenáristka a režisérka, vystudovala FAMU a zrežírovala film Chvilky.
Jaromír Pátek19361013a13. října 1936Jaromír Pátek je scénograf a kostýmní výtvarník, pracoval v divadle Jiřího Wolkera nebo Slováckém divadle v Uherském Hradišti.
Jiří Pecha19441112a12. listopadu 194420190228a28. února 2019Jiří Pecha, zvaný Peca, byl český divadelní a televizní herec. Hrál a působil primárně v brněnských divadlech, spolupracoval s Boleslavem Polívkou.
Kategorie „Jiří Pecha“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jiří Pecha“ na Wikimedia Commons
Simona Peková19550213a13. února 1955Simona Peková je dcera Lubomíra Vidláka, působila v HaDivadle nebo divadle Husa na provázku.
Václav Petr19420629a29. června 1942Václav Petr je fotograf, cestopisec a cestovatel, vystavoval v Československu, Česku i v zahraničí. Od 60. let 20. století žije v Třebíč.
Igor Piačka19621008a8. října 1962Igor Piačka je slovenský, původně český malíř a grafik.
Imrich Plekanec19081107a7. listopadu 190819640923a23. září 1964Imrich Plekanec byl malíř, věnoval se primárně krajinářské malbě. V Třebíči působil během druhé světové války.
Přemysl Poláček19410513a13. května 194119630518a18. května 1963Přemysl Poláček byl malíř a grafik, v 22 letech spáchal sebevraždu.
Karel Pospíšil19380104a4. ledna 193820150411a11. dubna 2015Karel Pospíšil byl filmový a divadelní herec.
Helena Pražáková19450703a3. července 1945Helena Pražáková je česká knihovnice a výtvarnice, tvoří šperky a miniaturní portréty. Žije ve Starči.
Josef Procházka18990912a12. září 189919711228a28. prosince 1971Josef Procházka byl výtvarník – betlemář, starosta obce Střítež a předseda starostenského sboru Třebíč.
Kategorie „Josef Procházka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Josef Procházka“ na Wikimedia Commons
Jaroslav Radimský18890131a31. ledna 188919460502a2. května 1946Jaroslav Radimský byl překladatel z polštiny a němčiny. Civilním povoláním byl soudní úředník.
Emanuel Ranný19430203a3. února 194320220831a31. srpna 2022Emanuel Ranný byl malíř a grafik, působí v Třebíči. Jeho otcem byl malíř a grafik Emanuel Ranný st., matkou byla Zdeňka Ranná a bratrem Michal Ranný, oba amatérští malíři.
Alois Reckendorf18410610a10. června 184119110411a11. dubna 1911Alois Reckendorf byl klavírista a hudební pedagog. Po absolvování gymnázia v Brně se zapsal nejprve na Vídeňský polytechnický institut a pak studoval filozofii na heidelberské univerzitě a nakonec vystudoval vysokou školu hudební a divadelní v Lipsku, později na ní od roku 1877 až do konce života vyučoval.
Milan Riehs19350117a17. ledna 193520120723a23. července 2012Milan Riehs byl herec. Studoval DAMU, obor herectví. V roce 1962 byl hercem Horáckého divadla v Jihlavě, v letech 1962–1966 Divadla Oldřicha Stibora v Olomouci, 1966–1972 Divadla Za branou v Praze, 1972–1990 Divadla S. K. Neumanna, od roku 1990 Divadla za branou II v Praze, které bylo v roce 1994 zrušeno.
Marie Rivolová19571210a10. prosince 1957Marie Rivolová, jinak též Máša Rivolová je česká malířka, grafička, keramička a pedagožka. Působí v Uherčicích nedaleko Břeclavi.
František Jaroslav Rypáček18531007a7. října 185319170530a30. května 1917František Jaroslav Rypáček byl básník, historik a spisovatel, Používal též jména Prokop Hoděta, Světimír Smutenský a Jaroslav Tichý.
Kategorie „František Jaroslav Rypáček“ na Wikimedia Commons
Kategorie „František Jaroslav Rypáček“ na Wikimedia Commons
Pavel Ryška19740416a16. dubna 1974Pavel Ryška je performer, malíř a konceptuální umělec, působi v Brně a Praze. Věnuje se také výuce nebo studiu komiksu.
Zdeněk Řezníček19040216a16. února 190419750417a17. dubna 1975Zdeněk Řezníček byl básník, překladatel a nemocniční úředník. Působil v Třebíči, Znojmě a Kroměříži, zemřel v Praze.
Zdeněk Řezníček19410707a7. července 194120180101a 2018Zdeněk Řezníček byl básník, novinář, malíř a překladatel, překládal z francouzštiny a němčiny.
Richard Samek19780101a 1978Richard Samek je operní pěvec, působil v Národním divadle v Brně, Národním divadle nebo státní operetě v Drážďanech.
Karel Sedláček19110518a18. května 191119910626a26. června 1991Karel Sedláček byl malíř a sklenář. Věnoval se primárně malbám květin,věnoval se také krajinomalbě.
Jaroslav Sháněl19190523a23. května 191919850205a5. února 1985Jaroslav Sháněl byl klavírista a pedagog, působil v Brně a následně v Německu.
Denisa Schneebaumová19730514a14. května 1973Denisa Schneebaumová je kytaristka, rozená jako Denisa Veškrnová.
Kategorie „Denisa Schneebaumová“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Denisa Schneebaumová“ na Wikimedia Commons
Boris Solanský19500620a20. června 1950Boris Solanský, vlastním jménem Boris Dočekal je český publicista a novinář, redaktor MF Dnes.
Ferdinand Staeger18800303a3. března 188019760911a11. září 1976Ferdinand Staeger byl malíř a grafik. Pracoval také jako ilustrátor a návrhář vzorů pro gobelíny a krajky.
Kategorie „Ferdinand Staeger“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ferdinand Staeger“ na Wikimedia Commons
Jindřich Strniště18600614a14. června 186019140720a20. července 1914Jindřich Strniště byl český pedagog, dirigent a sbormistr, vedl pěvecké spolky Lumír, Vesna a Hlahol.
Jiří Střítecký19540214a14. února 195420121128a28. listopadu 2012Jiří Střítecký byl architekt, působil v Brně, Praze a Českých Budějovicích. Byl autorem realizací v Česku i jiných zemích.
Jan Světlík19700521a21. května 1970Jan Světlík je fotograf a typograf, pracoval v Olomouci, Brně nebo Opavě. Věnuje se fotografii sociálních témat a typografii knižní i časopisecké.
Adolf Svoboda19050126a26. ledna 1905Adolf Svoboda byl pedagog, učil v mnoha školách v okrese Třebíč, nejprve v Okříškách a později i jinde. Od roku 1957 působil v Brně, kde se věnoval primárně básnické tvorbě.
Jiří Svoboda18971223a23. prosince 189719700522a22. května 1970Jiří Svoboda byl hudební skladatel a pedagog.
Jiří Svoboda19700113a13. ledna 197019990317a17. března 1999Jiří Svoboda byl malíř a grafik, zabýval se také performancemi.
Božena Svobodová18930224a24. února 189319610110a10. ledna 1961Božena Svobodová byla herečka, která hrála v němých filmech i zvukových filmech, primárně před druhou světovou válkou.
Václav Šalbaba19430101a 1943Václav Šalbaba je dirigent, hudební skladatel a hráč na dechové nástroje, od roku 1989 působí ve Švýcarsku.
Jiří Šámal19341014a14. října 1934Jiří Šámal je český kameraman, pracoval například s Karlem Kachyňou nebo Antonínem Moskalykem. Je držitelem ocenění za celoživotní dílo Cen Akademie českých kameramanů.
Karel Šlachta19411217a17. prosince 1941Karel Šlachta je architekt, působil primárně na Slovensku a to jako samostatný architekt.
Jaroslav Šmíd19700925a25. září 197020171115a15. listopadu 2017Jaroslav Šmíd byl herec, působil v Činoherním studiu v Ústí nad Labem nebo Švandově divadle na Smíchově.
Jaromír Šofr19390920a20. září 1939Jaromír Šofr je kameraman, získal Českého lva za kameru filmu Obsluhoval jsem anglického krále, spolupracoval primárně s Jiřím Menzelem.
Josef Špelda19400422a22. dubna 1940Josef Špelda je kameraman, pracoval dlouho v Československé televizi a působí také jako pedagog na FAMU.
Josef Špaček19861017a17. října 1986Josef Špaček je houslista, od roku 2011 koncertní mistr České filharmonie.
Kategorie „Josef Špaček (violinist)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Josef Špaček (violinist)“ na Wikimedia Commons
Josef Špaček1962Josef Špaček je violoncellista Vystudoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, byl žákem Bedřicha Havlíka. Na profesionální scéně debutoval v roce 1986 jako jeden ze členů smyčcového kvarteta pod vedením Pavla Vallingera, které na konci osmdesátých let 20. století posbíralo mnoho ocenění (zejména zvláštní cenu na Mezinárodní soutěži smyčcových kvartet v Evianu v roce 1989).
Petr Špaček1988Petr Špaček je violoncellista. Pochází z muzikantské rodiny, jeho otec Josef Špaček je violoncellistou České filharmonie, bratr Josef Špaček mladší je houslista, koncertní mistr České filharmonie.
Ivan Špirk19510828a28. srpna 1951Ivan Špirk je grafik a malíř, věnoval se primárně kresbám portrétů, od roku 1987 vyučuje na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.
Zdeněk Šplíchal19481120a20. listopadu 1948Zdeněk Šplíchal je malíř a grafik. Narodil se v Třebíči, kde dosud žije a tvoří. Zabývá se především abstraktní malbou a kresbou s častými geometrickými motivy.
Zdeněk Štajnc19481203a3. prosince 19483. ledna 2022Zdeněk Štajnc byl grafik a výtvarník, byl zakládajícím členem Skupiny 4.
Milan Štrich19510819a19. srpna 195120180709a9. července 2018Milan Štrich byl herec a divadelní režisér, působil v Příbrami, Karlových Varech a Plzni.
Jaromír Švaříček19671026a26. října 1967Jaromír Švaříček je kamenosochař a pedagog, působil v Praze a Švýcarsku.
Klára Tasovská19800314a14. března 1980Klára Tasovská je režisérka dokumentárních filmů, autorka filmů Pevnost a Nic jako dřív.
Vlastimil Toman19300219a19. února 193020151211a11. prosince 2015Vlastimil Toman byl akademický malíř, grafik, ilustrátor, básník a fotograf. Pracoval v tvarově redukovaném malířském a grafickém stylu.
Jiří Tomek19310217a17. února 193120130829a29. srpna 2013Jiří Tomek byl herec. Byl držitelem Ceny Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu (1998).
Kategorie „Jiří Tomek“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jiří Tomek“ na Wikimedia Commons
František Vaigner18961001a1. října 189619700526a26. května 1970František Vaigner byl hudební pedagog, dirigent, violoncellista, působil v Třebíči nebo Zábřehu.
Vladimíra Valová1978Vladimíra Valová je spisovatelka, působí v Třebíči.
Jan Vaněk18910113a13. ledna 189119620822a22. srpna 1962Jan Vaněk byl nábytkový designér a architekt, působil v Třebíči a Praze. Byl majitelem a zakladatelem Uměleckoprůmyslových závodů a následně i Spojených uměleckoprůmyslových závodů
Bedřich Václavek18970110a10. ledna 189719430305a5. března 1943Bedřich Václavek byl marxistický estetik, literární teoretik a kritik. Jako člen Devětsilu byl stoupenec poetismu. Rozpracoval směr socialistického realismu.
Kategorie „Bedřich Václavek“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bedřich Václavek“ na Wikimedia Commons
Eva Ventrubová19800424a24. dubna 1980Eva Ventrubová je česká herečka a pedagožka, působí na JAMU v Brně a v Městském divadle Brno.
Lubomír Vidlák19280708a8. července 192819580624a24. června 1958Lubomír Vidlák, zvaný též Luboš Vidlák, byl herec, scénograf a choreograf.
Jiří Viewegh19290115a15. ledna 192920191020a20. října 2019Jiří Viewegh byl lékař a spisovatel, působil v německém Bayreuthu, obdržel Cenu města Jindřichův Hradec.
Kategorie „Jiří Viewegh“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jiří Viewegh“ na Wikimedia Commons
Tereza Vlčková19831103a3. listopadu 1983Tereza Vlčková je fotografka a zároveň pedagožka na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, kde vyučuje módní fotografii. Patří do generace mladých českých fotografek z počátku 21. století spolu s dalšími autorkami jako například Barbora Krejčová, Dita Pepe, Kateřina Držková nebo Barbora Prášilová.
Kategorie „Tereza Vlčková“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tereza Vlčková“ na Wikimedia Commons
Ludvík Voneš19100806a6. srpna 191019781124a24. listopadu 1978Ludvík Voneš byl malíř. Vystudoval Školu uměleckých řemesel v Brně a následně Akademii výtvarných umění v Praze, na počátku 40. let se přestěhoval do Brna, kde působil v ateliéru na Helfertově ulici.
Jiří Vyorálek19740613a13. června 1974Jiří Vyorálek je divadelní, filmový a televizní herec. Ztvárnil například Klementa Gottwalda v televizní minisérii České století či roli Jaroslava Valenty v seriálu První republika.
Kategorie „Jiří Vyorálek“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jiří Vyorálek“ na Wikimedia Commons
Vladimír Werl19390220a20. února 193920150123a23. ledna 2015Vladimír Werl byl mistrem knihařem, působil primárně v Třebíči, ale vystavoval po celé republice. Věnoval se knihařství od roku 1958.
Regine Adler-Wessely18700320a20. března 187019430612a12. června 1943Regine Adler-Wessely se narodila jako Rosa Wessely v Třebíči a následně působila v pražské národní knihovně a také působila jako kunsthistorička. Překládala z mnoha jazyků a také se věnovala psaní knih.
Zdeněk Weidner18770630a30. června 1877Zdeněk Weidner byl loutkář, rytec, grafik a poštovní úředník. Působil v Praze a na Slovensku.
Tomáš Weigner18500101a 185019160807a7. srpna 1916Tomáš Weigner byl český ředitel tkalcovské školy a textilní výtvarník. Působil primárně na odborné škole ve Varnsdorfu.
Jan Zahradníček19050117a17. ledna 190519601007a7. října 1960Jan Zahradníček byl básník, novinář, překladatel a spisovatel, jeden z nejvýznamnějších českých básníků 20. století a vrcholný představitel české katolické poezie. Ve čtyřicátých letech redigoval katolickou revue Akord.
Kategorie „Jan Zahradníček“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jan Zahradníček“ na Wikimedia Commons
Karel Zapletal Přerovský19030128a28. ledna 190319601127a27. listopadu 1960Karel Zapletal Přerovský nebo také Abahoa byl skaut, tiskař, básník, grafik a typograf. Je autorem názvu časopisu třebíčských skautů. Věnoval se tiskařině a skautingu v Třebíči.
František Zeibert18300930a30. září 183019010512a12. května 1901František Zeibert byl římskokatolický kněz a prelát, v letech 1891–1901 děkan brněnské kapituly, profesor církevních dějin a kanonického práva v brněnském alumnátě.
Kategorie „František Zeibert“ na Wikimedia Commons
Kategorie „František Zeibert“ na Wikimedia Commons
Leopold Zeman19010110a10. ledna 1901po roce 1960Leopold Zeman byl novinář a šéfredaktor Lidových novin mezi lety 1941 a 1945.
Jan Zvěřina19870222a22. února 1987Jan Zvěřina je violoncellista, aranžér a vydavatel, působí ve Státní opeře Praha.

Vědci

JménoNarozeníÚmrtíPopisCommonsObrázek
Vladimír Aubrecht19640119a19. ledna 1964Vladimír Aubrecht je fyzik plazmatu a od roku 2018 děkan Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.
Antonín Bartušek19211101a1. listopadu 192119740424a24. dubna 1974Antonín Bartušek byl básník, muzeolog, překladatel a historik umění. Byl také ředitelem třebíčského muzea a věnoval se historii Třebíče a okolí.
Jaroslav Bakeš18710916a16. září 187119301005a5. října 1930Jaroslav Bakeš byl lékař a primář Nemocnice Třebíč, založil Masarykův onkologický ústav a věnoval se sběru minerálů.
Kategorie „Jaroslav Bakeš“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jaroslav Bakeš“ na Wikimedia Commons
Vratislav Bělík19000720a20. července 190019881017a17. října 1988Vratislav Bělík byl spisovatel a historik. Věnoval se primárně národopisu Horácka a Podhorácka.
Kategorie „Vratislav Bělík“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vratislav Bělík“ na Wikimedia Commons
František Brabec19260614a14. června 192619990115a15. ledna 1999František Brabec byl geograf a pedagog, působil v Bratislavě a Nitře, kde vedl katedru geografie na místní univerzitě.
František Mrázek Dobiáš19070302a2. března 190719721002a2. října 1972František Mrázek Dobiáš byl teolog, profesor a děkan ETF UK, překladatel, biblista a kněz. Zemřel v Německu.
Jan Dokulil18870424a24. dubna 188719670910a10. září 1967Jan Dokulil byl učitel a spisovatel, působil také jako muzejník a knihovník v Třebíči, vedl muzeum v Třebíči. Věnoval se historii Třebíče a národopisu.
František Borgiáš Doležel18821008a8. října 188219610210a10. února 1961František Borgiáš Doležel byl duchovní, působil jako dlouholetý správce baziliky sv. Prokopa v Třebíči.
Vladimír Drahoš19250603a3. června 192519780628a28. června 1978Vladimír Drahoš byl elektrotechnik, vědec, spisovatel, pedagog a vynálezce. Věnoval se elektronové mikroskopii.
František Dreuschuch18170101a 181718960101a 1896František Dreuschuch byl rodákem z Náměště nad Oslavou, ale od roku 1839 působil jako městský lékař a fyzik v Třebíči. Jeho synem byl František Dreuschuch.
František Dreuschuch18550125a25. ledna 185519380602a2. června 1938František Dreuschuch byl z lékařské rodiny, působil jako lékař v Náměšti nad Oslavou, publikoval, účastnil se sympozií. Kolem roku 1900 sestavil první rentgen na Moravě, který používal ve své lékařské praxi v Náměšti nad Oslavou
Kategorie „František Dreuschuch (1855)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „František Dreuschuch (1855)“ na Wikimedia Commons
Jaroslav Dreuschuch18840807a7. srpna 188419511111a11. listopadu 1951Jaroslav Dreuschuch byl synem lékaře Františka Dreuschucha, vystudoval právnickou fakultu ve Vídni a nastoupil na pozici soudce v Praze, posléze se stal vojenským soudcem a do roku 1939 pracoval v Bratislavě. Od roku 1939 pracoval v Krajském soudě v Jihlavě, následně odešel do penze a na pozici soudce se vrátil po skončení druhé světové války.
Viktor Dudr19410717a17. července 1941Viktor Dudr je expert na komunikaci slabozrakých a expert pro odstraňování bariér pro slabozraké. Působil také jako pedagog fyziky a matematiky.
Josef Dvořák18640308a8. března 186419451130a30. listopadu 1945Josef Dvořák byl teolog, papežský komoří a kněz. Působil jako prefekt Chlapeckého semináře v Brně.
Kategorie „Josef Dvořák (teolog)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Josef Dvořák (teolog)“ na Wikimedia Commons
Rudolf Dvořák18740409a9. dubna 187419451110a10. listopadu 1945Rudolf Dvořák byl přírodovědec, geolog, botanik, pedagog, spisovatel. Působil jako pedagog Gymnázia Třebíč, následně jako učitel měšťanské školy v Mohelně. Věnoval se výzkumu mechů a lišejníků. Sponzoroval nadějné studenty.
Kategorie „Rudolf Dvořák (botanist)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rudolf Dvořák (botanist)“ na Wikimedia Commons
Jakub Dvořecký17500721a21. července 175018140427a27. dubna 1814Jakub Dvořecký byl kněz a historik, narodil se v Telči, ale působil jako kněz při třebíčském kostele svatého Martina. Věnoval se také sběratelství knih a historii třebíčského děkanství.
Franz von Felbinger18440708a8. července 184419060715a15. července 1906Franz von Felbinger byl německočeský podnikatel a malíř, působil v Brně jako ten, kdo zavedl první elektrické osvětlení, působil také v Želešicích, kde obdržel titul čestného občana města.
Kategorie „Franz von Felbinger“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Franz von Felbinger“ na Wikimedia Commons
Jan Fiala18700125a25. ledna 187019520402a2. dubna 1952Jan Fiala byl strážník, muzejní kustod a mineralog, věnoval se studiu moldavitů a geologi okolí Třebíče.
Rudolf Fišer19400725a25. července 1940Rudolf Fišer je historik, zabývá se primárně historií Třebíče a okolí, kdy je autorem několika knih z historie Třebíčska. Je čestným občanem města Třebíče a držitelem skleněné medaile Kraje Vysočina.
Čestmír Folk19310901a1. září 193120030221a21. února 2003Čestmír Folk byl ornitologem, který se věnoval vodnímu ptactvu. Byl koordinátorem projektu sčítání vodních ptáků.
Bedřich Fučík19000104a4. ledna 190019840702a2. července 1984Bedřich Fučík byl literární kritik, historik, překladatel. Věnoval se primárně katolické literatuře a editace díla F. X. Šaldy.
Anton Karl Wilhelm Gawalowski18480316a16. března 184819270324a24. března 1927Anton Karl Wilhelm Gawalovski byl česko-rakouským chemikem, působil v mnoha chemických podnicích a byl redaktorem chemických a farmaceutických příruček.
Jan Jaromír Hanel18470409a9. dubna 184719101020a20. října 1910Jan Jaromír Hanel (případně též Haněl) byl univerzitní profesor, právník a právní historik. Publikoval také v časopise Právník, byl děkanem právnické fakulty Univerzity Karlovy a rektorem Univerzity Karlo-Ferdinandovy.
Kategorie „Jan Jaromír Hanel“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jan Jaromír Hanel“ na Wikimedia Commons
Jan Miloslav Haněl18081223a23. prosince 180818830503a3. května 1883Jan Miloslav Haněl byl lékař a národní buditel a politik, působil jako lékař v Třebíči, kde také spoluzakládal Měšťanskou besedu. Později se stal poslancem Moravského zemského sněmu. Od roku 1883 je čestným občanem města Třebíče.
Kategorie „Jan Miloslav Haněl“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jan Miloslav Haněl“ na Wikimedia Commons
Aleš Havlíček19560115a15. ledna 195620150722a22. července 2015Aleš Havlíček byl docentem filosofie na Karlově univerzitě v Praze, kde působil jako filosof. Zabýval se platónskou filosofií, od roku 2011 působil jako děkan Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Olomouci.
Radoslav Hobza19320315a15. března 193220190923a23. září 2019Radoslav Hobza byl historik a farář Církve československé husitské. Působil v Brně, Dobroníně nebo Pardubicích.
Vítězslav Horn18931102a2. listopadu 189319650624a24. června 1965Vítězslav Horn byl lékař-chirurg, působil v jihlavské nemocnici na pozici lékaře a později i primáře. Byl uvězněn v Kounicových kolejích, Špilberku a v KT Buchenwald, kde pečoval mimo jiné i Josefa Vaňka.
Stanislav Houzar19570302a2. března 1957Stanislav Houzar je geolog, který se zabývá mineralogií a geologií Třebíčska a západní Moravy. Věnuje se také publikování.
Jaroslav Hulín19810208a8. února 1981Jaroslav Hulín je architekt, působí jako městský architekt města Třebíče.
Leopold Chmela18941029a29. října 189419620101a 1962Leopold Chmela byl právník a vojenský důstojník. Byl odsouzen ve vykonstruovaném procesu.
Vlastislav Janík19660101a 1966Vlastislav Janík je muzejním ředitelem v Muzeu Brandýs nad Labem, pracuje také jako historik a publicista se zaměřením na domácí odboj během druhé světové války.
Kategorie „Vlastislav Janík“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vlastislav Janík“ na Wikimedia Commons
Emil Jenerál19110122a22. ledna 191119970313a13. března 1997Emil Jenerál byl pedagog a historik, působil také jako publicista v oboru dějin Třebíčska a Moravských Budějovic. V Moravských Budějovicích byl kronikářem.
Karel Holubec19060130a30. ledna 190619770106a6. ledna 1977Karel Holubec byl lékař, působil jako chirurg v třebíčské nemocnici, zúčastnil se jako lékař občanské války ve Španělsku. Působil také v Belgickém Kongu, Maroku nebo Alžírsku. Obdržel české španělské občanství, ovládal 15 jazyků.
Kategorie „Karel Holubec“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Karel Holubec“ na Wikimedia Commons
Ella Hruschka18510507a7. května 185119120313a13. března 1912Ella Hruschka byla českorakouská pedagožka, spisovatelka, novinářka a aktivistka za práva žen, působila v Německu a Itálii, kde publikovala v různých časopisech.
Jaroslav Charvát19040922a22. září 190419880905a5. září 1988Jaroslav Charvát byl historik a archivář, působil jako vedoucí archivář archivu Národního muzea v Praze.
Miloš Chmelíček19240528a28. května 192420200603a3. června 2020Miloš Chmelíček byl lékař, gynekolog a bývalý primář Nemocnice Třebíč. Působil ve svazu nuceně nasazených. V roce 2014 obdržel cenu města Třebíče a v roce 2017 obdržel Kamennou medaili kraje Vysočina.
Jiří Joura19300724a24. července 193020130323a23. března 2013Jiří Joura byl spisovatel, působil jako kronikář města Třebíče od roku 1996 do roku 2006. V roce 2007 byl uznán za čestného občana města Třebíče.
Ladislav Kabelka19720211a11. února 1972Ladislav Kabelka je lékař, odborník na paliativní medicínu a geriatrii. Působil v několika nemocnicích nebo paliativních centrech. Mimo jiné působí i v mobilním hospicu sv. Zdislavy v Třebíči.
Gustav Kaniak19070730a30. července 190719930703a3. července 1993Gustav Kaniak působil v Rakousku jako právník a soudce, byl dlouholetým soudcem rakouského ústavního a nejvyššího správního soudu.
Theodor Kilian18940926a26. září 189419780703a3. července 1978Theodor Kilian byl učitel a autor učebnic esperanta, působil jako ředitel Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa v Třebíči.
Jaromír Koutek19020401a1. dubna 190219830205a5. února 1983Jaromír Koutek byl geolog, působil jako profesor na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde založil katedru nerostných surovin. Byl zakládajícím členem Československé akademie věd. Byl po něm nazván minerál koutekit.
Emanuel Krajina18891202a2. prosince 188919420616a16. června 1942Emanuel Krajina byl učitel a oběť druhé světové války, byl vězněn v Kounicových kolejích v Brně.
Adolf Kubeš18450131a31. ledna 184519070617a17. června 1907Adolf Kubeš byl profesor, filolog a historik, od roku 1875 je čestným občanem města Třebíče. Zabýval se historií města Třebíče.
Kategorie „Adolf Kubeš“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Adolf Kubeš“ na Wikimedia Commons
Josef Kratochvíla19460222a22. února 1946Josef Kratochvíla je chemik, za býval se studií selenu a laboratorní medicínskou chemií.
Zdeněk Kvíz19320304a4. března 193219930821a21. srpna 1993Zdeněk Kvíz byl astronom a fyzik, po roce 1969 vycestoval na studijní pobyt do Austrálie a do České republiky se již nevrátil. Působil nadále jako astronom. V roce 2001 mu bylo uděleno čestné občanství města Třebíče, je po něm pojmenována planetka 8137 a každoročně je udělována Cena Zdeňka Kvíze.
Zdeněk Lojda19271208a8. prosince 192720040424a24. dubna 2004Zdeněk Lojda byl histolog a patolog, působil na Ústavu pro histologii a embryologii na Univerzitě Karlově v Praze. Věnoval se výzkumu kapilárních cév.
Emanuel Mandler19320802a2. srpna 193220090122a22. ledna 2009Emanuel Mandler byl novinář, historik, politolog a politik. Po roce 1968 nesměl publikovat a pracoval v nevědeckých profesích. Po roce 1990 se stal poslancem Federálního shromáždění. Následně působil v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR.
Jan Marek19260429a29. dubna 1926Jan Marek je chemický inženýr, věnoval se výzkumu a následně pracoval ve společnosti LUWA ve Švýcarsku.
František Mikš19660924a24. září 1966František Mikš je český novinář a spisovatel, věnoval se nekomerčnímu sektoru.
Alois Mikyska19180527a27. května 191819880302a2. března 1988Alois Mikyska byl třebíčský knihkupec, spisovatel a nakladatel. Věnoval se primárně historii brněnského biskupství a třebíčského děkanství, avšak věnoval se také historii třebíčského betlémářství a města Třebíče.
Dagmar Minaříková19350713a13. července 193520010705a5. července 2001Dagmar Minaříková se věnovala výzkumu geologie Iráku a Mezopotámie, věnovala se také studiu dopadů geologických změn po stavbě Jaderné elektrárny Dukovany.
Miroslav Mužík19480225a25. února 194820020211a11. února 2002Miroslav Mužík byl docent farmacie, který se celoživotně věnoval farmaceutické technologii, věnoval se také homeopatické léčbě. Působil na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové.
Johann Philipp Neumann17741229a29. prosince 177418491003a3. října 1849Johann Philipp Neumann byl rakouský fyzik, skladatel, rektor a knihovník. Působil na Univerzitě ve Štýrském Hradci, kde získal funkci rektora. Následně působil na Vídeňské univerzitě, kde založil a vedl knihovnu.
Kategorie „Johann Philipp Neumann“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Johann Philipp Neumann“ na Wikimedia Commons
Jiří Nevosad19010401a1. dubna 190119881117a17. listopadu 1988Jiří Nevosad byl advokát, žurnalista a kulturní pracovník. Působil jako soudce na několika městských soudech, od roku 1940 pak působil jako advokát v Třebíči. Působil také jako spisovatel v Třebíči, kde také byl členem Okrašlovacího spolku a Historického spolku pod třebíčským muzeem. Spoluzaložil festival Nezvalova Třebíč.
Dušan Němec19280128a28. ledna 192820010418a18. dubna 2001Dušan Němec byl mineralog, geochemik a petrolog, narodil se ve Znojmě, v Brně vystudoval chemii a nastoupil na Masarykovu univerzitu, do Moravského zemského muzea a následně do podniku Geoindustria Jihlava. Po roce 1989 se habilitoval.
František Němec19050210a10. února 190519830126a26. ledna 1983František Němec byl český geolog a fyzik, pracoval v Olomouci a Brně, byl autorem klíče k poznání minerálů a nerostů.
Vilém Nikodém18520210a10. února 185219301228a28. prosince 1930Vilém Nikodém byl kronikář, archivář a historik. Působil jako archivář ve městě Třebíči. Zajímal se o historii města Třebíče, kterou sepsal do monografie, publikoval také další články o Třebíči a historii Třebíče.
Kategorie „Vilém Nikodém“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vilém Nikodém“ na Wikimedia Commons
František Nováček18970802a2. srpna 189719440402a2. dubna 1944František Nováček byl český pedagog a botanik, působil v Mohelně a Třebíči, věnoval se studiu Mohelenské hadcové stepi.
Lubomír Nový19300415a15. dubna 193019961115a15. listopadu 1996Lubomír Nový byl profesor filozofie a sociologie na Masarykově univerzitě v Brně. Zabýval se primárně filozofií Tomáše Garrigue Masaryka, působil také na Akademii věd ČSR.
Karel Obršlik18881229a29. prosince 188819730101a 1973Karel Obršlík byl nadaným studentem a následně se stal lékařem, v první světové válce sloužil jako vojenský lékař v Jugoslávii, kde se oženil a zůstal. Po druhé světové válce sloužil jako osobní lékař Josipa Brože Tita.
Ludmila Pacnerová19250720a20. července 192520080624a24. června 2008Ludmila Pacnerová byla česká paleoslavistka, věnovala se primárně staroslověnštině a hlaholici.
František Palata18701226a26. prosince 187019460402a2. dubna 1946František Palata byl klasický filolog a pedagog na třebíčském gymnáziu. Věnoval se primárně latině, překládal moderní českou poezii do latiny.
František Pernička19480611a11. června 194820100102a2. ledna 2010František Pernička byl český fyzik, nositel Nobelovy ceny za mír v roce 2005.
František Peštál19031209a9. prosince 190319770125a25. ledna 1977František Peštál byl amatérský geolog a archeolog, věnoval se primárně mineralogii okolí Třebíče a amatérské archeologie v okolí Třebíče.
Antonín Pikhart18610407a7. dubna 186119091213a13. prosince 1909Antonín Pikhart byl překladatel ze španělštiny a němčiny. Zabýval se literaturou z Katalánska a Latinské Ameriky.
Kategorie „Antonín Pikhart“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Antonín Pikhart“ na Wikimedia Commons
Jan Pleskač17970515a15. května 179718730726a26. července 1873Jan Pleskač byl farář v Olešnici a národní buditel.
Kategorie „Jan Pleskač (farář)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jan Pleskač (farář)“ na Wikimedia Commons
Alois Pokorný19170308a8. března 191719880709a9. července 1988Alois Pokorný byl lékař v Nemocnici Třebíč, zabýval se poetoterapií, hypnózou a toxikologií.
Dalibor Povolný19241113a13. listopadu 192420041106a6. listopadu 2004Dalibor Povolný byl entomolog a zoolog. Zabýval se primárně výzkumem makadlovek a masařek, objevil přibližně 250 druhů hmyzu. Obdržel Cenu města Brna a v roce 2002 Cenu ministra životního prostředí. V roce 2005 obdržel čestný doktorát Masarykovy univerzity.
Ladislav Prokeš19050622a22. června 190519720922a22. září 1972Ladislav Prokeš byl pedagog a botanik, věnoval se také skautskému hnutí a mykologii.
Karel Přerovský18970628a28. června 189719751207a7. prosince 1975Karel Přerovský byl lékař, působil v Bratislavě a Praze, věnoval se revmatologii, fyziatrii a balneologii. Působil v Nemocnici Na Bulovce, tu posléze i vedl jako její ředitel. Pracoval také ve Výzkumném ústavu lázeňském.
Jan Reichert18391111a11. listopadu 183919120508a8. května 1912Jan Reichert byl historikem a pedagogem, mnoho let byl pedagogem a ředitelem gymnázia v Třebíči. Věnoval se studiu historie a pedagogice.
Kategorie „Jan Reichert“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jan Reichert“ na Wikimedia Commons
Jan Reichert
Hugo Rokyta19121124a24. listopadu 191219990316a16. března 1999Hugo Rokyta byl etnograf, heraldik a památkář. Věnoval se primárně památkové ochraně a česko-rakouskými a česko-německými vztahy v literatuře.
Friedrich Leo von Rottenberger18720903a3. září 187219380327a27. března 1938Friedrich Leo von Rottenberger byl rakouský zahradník královských zahrad na zámku Schönbrunn a zahradní architekt. Působil také jako prezident rakouského svazu zahradníků V roce 1922 obdržel Hügelovu medaili.
Antonín Růžička18830920a20. září 188319430728a28. července 1943Antonín Růžička byl český pedagog, entomolog, mykolog a ornitolog, učil na Gymnáziu v Třebíči.
Ladislav Řezníček18960517a17. května 189619620118a18. ledna 1962Ladislav Řezníček byl knihovník a redaktor. Působil jako knihovník Městské knihovny ve Znojmě a od roku 1939 také Mahenovy knihovny v Brně. Od roku 1958 Mahenovu knihovnu vedl.
Čeněk Sameš19021030a30. října 190219811023a23. října 1981Čeněk (Vincenc) Sameš byl třebíčský archivář, zakladatel archivu, člen Obrany národa a pedagog gymnázia v Třebíči a Střední zdravotní školy. Pracoval v městském archivu v Třebíči i v Moravském zemském archivu.
Josef Sedláček18660128a28. ledna 186619231030a30. října 1923Josef Sedláček byl pedagog, překladatel a pedagog. Učil na gymnáziu v Třebíči, v Uherském Hradišti, v Kyjově nebo Kroměříži. Věnoval se logice, latině nebo těsnopisu.
Kamil Sedláček19260707a7. července 192620111017a17. října 2011Kamil Sedláček byl tibetolog, ekonom, překladatel a sinolog. Působil jako překladatel mnoha jazyků, např. rumunštiny, ukrajinštiny, mongolštiny, moldavštiny a dalších. Působil i na ČSAV.
Jan Sedlák18711204a4. prosince 187119240508a8. května 1924Jan Sedlák byl kněz a historik. Působil jako kněz a následně jako profesor teologie na biskupském semináři v Brně a na Teologické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě.
Kategorie „Jan Sedlák“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jan Sedlák“ na Wikimedia Commons
Jiří Sejbal19291019a19. října 192920040818a18. srpna 2004Jiří Sejbal byl numismatik. Působil jako pedagog v několika školách, od roku 1964 pak působil na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 1991 pak působil na Vídeňské univerzitě a od roku 1995 pak na Ekonomicko-správní fakultě MU. Mezi lety 1977 a 1990 působil jako ředitel Moravského zemského muzea. V roce 1999 obdržel Cenu rektora Masarykovy univerzity.
Jan Nepomuk Soukop18260510a10. května 182618920326a26. března 1892Jan Nepomuk Soukop byl kněz, básník, folklorista, speleolog, národní buditel a hudební skladatel. Působil jako kněz v několika farnostech, věnoval se spisovatelské a skladatelské činnosti.
Kategorie „Jan Nepomuk Soukop“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jan Nepomuk Soukop“ na Wikimedia Commons
Jan Schwarz19580927a27. září 1958Jan Schwarz je teolog, publicista, novinář a spisovatel. Mezi lety 2001 a 2005 byl biskupem-patriarchou Církve československé husitské. Působil také jako spisovatel a novinář, kdy působil např. v Českém rozhlase.
Zdeněk Sova19241005a5. října 192419980101a 1998Zdeněk Sova byl veterinář, který se věnoval primárně fyziologii zvířat. Působil v Brně a Praze.
Ludvík Sovák18620101a 186219320101a 1932Ludvík Sovák byl pedagog, působil v Třebíči a později téměř 30 let v Bechyni na keramické průmyslové škole.
Eva Spekhorstová20050101a 2005Eva Spekhorstová je polyglotka, mluví celkem více než 50 jazyky.
Zdeněk Srna19290126a26. ledna 192920050911a11. září 2005Zdeněk Srna byl divadelní kritik, divadelní vědec a vysokoškolský pedagog. Působil na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde byl od roku 1991 profesorem. Věnoval se kritické práci spojené s Divadlem bratří Mrštíků a následně Městskému divadlu v Brně.
Michal Stehlík19760413a13. dubna 1976Michal Stehlík je politik, historik, slovakista a spisovatel. Působil jako děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, byl také předsedou Rady Českého rozhlasu a náměstkem ředitele Národního muzea. Věnuje se historii Třebíčska.
Kategorie „Michal Stehlík“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Michal Stehlík“ na Wikimedia Commons
Jan Stejskal19020901a1. září 190219721113a13. listopadu 1972Jan Stejskal byl geolog, věnoval se geologii západní Moravy a také mapování pedologických a geologických prvků v Československu. Vyučoval na ČVUT a VŠZ.
Jan Strnad18850301a1. března 188519760117a17. ledna 1976Jan Strnad byl pedagog a soudní tlumočník, pracoval na gymnáziích v Brně a Telči.
Jiří Svoboda18971223a23. prosince 189719700522a22. května 1970Jiří Svoboda byl učitel a hudební skladatel. Působil jako korepetitor opery Národního divadla, následně učil na středních školách v různých městech a od roku 1946 působil na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.
Josef František Svoboda18740211a11. února 187419460328a28. března 1946Josef František Svoboda byl muzeolog, historik a archivář. Působil jako finanční úředník v různých městech, kdy se však ve volném čase věnoval studiu archivů. Publikoval mnoho prací s tematikou moravského Horácka, kdy byl považován za největšího odborníka na tuto oblast.
Kategorie „Josef František Svoboda“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Josef František Svoboda“ na Wikimedia Commons
Jindřich Suza18900112a12. ledna 189019511119a19. listopadu 1951Jindřich Suza byl botanik, od roku 1911 do roku 1921 působil jako učitel v Brně, od roku 1921 pak působil na Masarykově univerzitě a od roku 1932 působil na Univerzitě Karlově. Věnoval se primárně studiu lišejníků.
Kategorie „Jindřich Suza“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jindřich Suza“ na Wikimedia Commons
Jaroslav Sýkora19280429a29. dubna 192820180402a2. dubna 2018Jaroslav Sýkora byl pedagog a děkan pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zabýval se také archeologií a regionální historií.
Josef Šabacký19130619a19. června 191319940111a11. ledna 1994Josef Šabacký byl botanik, malíř a muzejní ředitel, jako ředitel působil v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově, Muzeu Velké Meziříčí a v Západomoravském muzeu v Třebíči. Věnoval se také perokresbě a malbě.
Michal Šalomoun19741021a21. října 1974Michal Šalomoun je advokát, věnuje se primárně autorskému právu v umění. Mezi lety 2010 a 2014 byl radním a zastupitelem města Třebíče. V roce 2018 kandidoval do Senátu PSP ČR.
Kategorie „Michal Šalomoun“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Michal Šalomoun“ na Wikimedia Commons
Mohamed Ali Šilhavý19171119a19. listopadu 191720080314a14. března 2008Mohamed Ali Šilhavý byl učitel a předseda muslimské obce. Zasloužil se o první muslimský hřbitov v Česku.
Vladimír Šilhavý19130720a20. července 191319840706a6. července 1984Vladimír Šilhavý byl lékař, entomolog a malíř. Byl zakladatelem a předsedou přírodovědeckého klubu třebíčského muzea. Věnoval se zejména výzkumu brouků a věnoval se studiu entomologie na Mohelenské hadcové stepi. Ve volném čase maloval portréty, krajiny a figury.
Miroslav Široký19521028a28. října 1952Miroslav Široký je restaurátor, mimo jiné restauroval partitury děl Fidlovačka nebo Kde domov můj? a operní partitury děl Bedřicha Smetany nebo Leoše Janáčka. Věnoval se také restaurování Opatovického misálu.
František Šmarda19020101a 190219760101a 1976František Šmarda byl učitel, mykolog a botanik. Působil na školách v rázných městech, věnoval se botanice a od roku 1955 pracoval v geobotanické laboratoři Československé akademie věd.
Jan Šmarda19041227a27. prosince 190419681207a7. prosince 1968Jan Šmarda byl učitel a botanik. Působil na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a v Moravském zemském muzeu, které mezi lety 1949 a 1952 vedl. Od roku 1955 působil v geobotanické laboratoři ČSAV.
Bohumil Šofr18710114a14. ledna 187119450712a12. července 1945Bohumil Šofr byl entomolog a lékárník. Působil jako lékárník v Třebíči, věnoval se sběru brouků v oblasti Třebíčska, kdy jeho sbírka byla předána po jeho smrti do archivu Vysoké školy zemědělské v Brně.
Kategorie „Bohumil Šofr“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bohumil Šofr“ na Wikimedia Commons
Jan Evangelista Špirk18211229a29. prosince 182119040118a18. ledna 1904Jan Evangelista Špirk byl duchovní. Působil jako farář v Tuřanech, kde se zasloužil o rozvoj tuřanského poutního areálu. V roce 1898 byl jmenován papežským komořím, roku 1905 mu byl propůjčen rytířský kříž Řádu Františka Josefa a Zlatý záslužný kříž s korunou.
Kategorie „Jan Evangelista Špirk“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jan Evangelista Špirk“ na Wikimedia Commons
Vladimír Tardy19060918a18. září 190619870418a18. dubna 1987Vladimír Tardy byl psycholog, filozof, matematik a fyzik. Pracoval na filozofické a pedagogické fakulty pražské university. Byl vedoucím Československého ústavu AV ČR.
Aleš Tinka19680806a6. srpna 196820111102a2. listopadu 2011Aleš Tinka byl ekolog, pedagog a místní politik, narodil se v Třebíči, ale celý život prožil v Pozořicích. Tam působil jako skautský vedoucí, ekolog, učitel, zastupitel a místostarosta.
Eva Trnková19371120a20. listopadu 1937Eva Trnková je historička a teoretička umění, působila primárně v ostravské Galerii výtvarného umění.
Arnošt Tvarůžek18650108a8. ledna 186519360511a11. května 1936Arnošt Tvarůžek byl politik a duchovní. působil jako farář ve Vladislavi. Byl také poslancem Říšské rady a Moravského zemského sněmu. Jako Arnošt Třebíčský publikoval v katolických i politických časopisech. Věnoval se také básním.
Kategorie „Arnošt Tvarůžek“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Arnošt Tvarůžek“ na Wikimedia Commons
Josef Uličný18500419a19. dubna 185019130608a8. června 1913Josef Uličný byl pedagog a přírodovědec, zabýval se primárně malakologií, učil na gymnáziu v Třebíči.
Kategorie „Josef Uličný“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Josef Uličný“ na Wikimedia Commons
Josef Uličný
Otmar Urban19220722a22. července 192220040103a3. ledna 2004Otmar Urban byl hudební kritik, pedagog a publicista. Působil dlouhá léta jako varhaník kostela Proměnění Páně v Třebíči, pracoval také v lidové škole umění nebo v Ústředním fondu hudebnin Československého rozhlasu. Publikoval v odborném i lokálním tisku
Jaroslava Varella Valentová19810801a1. srpna 1981Jaroslava Varella Valentová působí jako odbornice na etologii a antropologii na Karlově univerzitě v Praze a od roku 2015 v brazilském Sao Paulu.
Radim Valík19310508a8. května 1931Radim Valík je kněz. Od roku 1972 působil jako farář v Německu, od roku 1990 byl farářem v Rajhradě a následně v Počaplech. Na jeho žádost byla vedena první tridentská mše v Počaplech.
Kategorie „Radim Valík“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Radim Valík“ na Wikimedia Commons
Vladimír Vetchý19490509a9. května 1949Vladimír Vetchý je matematik a politik. Vystudoval matematiku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, následně vyučoval matematiku na Vojenské akademii Antonína Zápotockého. Následně vstoupil do politiky, kdy mezi lety 1998 a 2001 byl ministrem obrany. Později byl zastupitelem brněnské městské části Bystrce a od roku 2010 do roku 2014 také starostou téže části.
Kategorie „Vladimír Vetchý“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vladimír Vetchý“ na Wikimedia Commons
Josef Voslař18740313a13. března 187419561231a31. prosince 1956Josef Voslař byl soudce okresního soudu, přednosta okresního soudu, finanční prokurátor v Brně a vládní rada.
Zuzana Vykutilová19500221a21. února 1950Zuzana Vykutilová je česká lékařka, dermatoveneroložka. Působí v Brně.
Wolfgang Wessely18011022a22. října 180118700421a21. dubna 1870Wolfgang Wesselý byl rakouský orientalista a právník, byl prvním řádným profesorem židovského vyznání v Rakouském císařství. Věnoval se primárně rakouskému právnímu systému. Byl iniciátorem Ústavu pro židovskou vědu na Karlově univerzitě.
Kategorie „Wolfgang Wessely“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Wolfgang Wessely“ na Wikimedia Commons
Josef Zahradníček18810809a9. srpna 188119681204a4. prosince 1968Josef Zahradníček byl gymnaziální pedagog a následně profesor experimentální fyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, tam působil v letech 1947 a 1948 i jako děkan.
Jan Zavřel18790505a5. května 187919460603a3. června 1946Jan Zavřel byl entomolog a zoolog. Od roku 1903 působil jako pedagog na několika školách v různých městech a od roku 1920 působil na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Založil Zoologický ústav na téže fakultě a mezi lety 1924 a 1925 a 1936 a 1937 byl děkanem fakulty. V letech 1933 a 1934 byl také rektorem Masarykovy univerzity.
Kategorie „Jan Zavřel“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jan Zavřel“ na Wikimedia Commons
Vít Závodský19430211a11. února 1943Vít Závodský je divadelní kritik a pedagog. Působil na Střední knihovnické škole v Brně a od 60. let 20. století se věnuje profesionálnímu i amatérskému divadlu. V roce 2014 obdržel Cenu města Brna a v roce 2008 získal Zlatý odznak J. K. Tyla.
František Zeibert18300930a30. září 183019010512a12. května 1901František Zeibert byl profesor teologie a kanonického práva, působil také jako děkan brněnské kapituly.
Kategorie „František Zeibert“ na Wikimedia Commons
Kategorie „František Zeibert“ na Wikimedia Commons
Radovan Zejda19461204a4. prosince 194620211204a4. prosince 2021Radovan Zejda byl historik a spisovatel.
Jaroslav Zvěřina19421218a18. prosince 1942Jaroslav Zvěřina je lékař a politik. Působil jako psychiatr v léčebně v Havlíčkově Brodě, následně pak nastoupil na Sexuologický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. V roce 1992 byl poslancem Federálního shromáždění a od roku 1996 do roku 2004 byl poslancem Poslanecké sněmovny. Mezi lety 2004 a 2009 byl poslancem Evropského parlamentu.
Kategorie „Jaroslav Zvěřina“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jaroslav Zvěřina“ na Wikimedia Commons
Michal Žák19780712a12. července 1978Michal Žák je meteorolog, moderátor a pedagog. Působí jako moderátor pořadů o počasí České televize, vyučuje také na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.
Rudolf Žák18880325a25. března 188819420614a14. června 1942Rudolf Žák byl pedagog v Moravských Budějovicích, věnoval se i sokolskému hnutí a divadlu, byl spoluzakladatelem Horáckého divadla v Třebíči a členem Obrany národa, byl popraven v Kounicových kolejích. Byl bratrem Karla Žáka.

Ostatní

JménoNarozeníÚmrtíPopisCommonsObrázek
František Apetauer19430128a28. ledna 1943František Apetauer je pastor a grafik, působí v Apoštolské církvi v Jihlavě.
Jan Bartejs19121124a24. listopadu 191219630313a13. března 1963Jan Bartejs byl voják, působil v exilu, kdy vedl Operaci Potash. Jako voják působil i po druhé světové válce, kdy pak v roce 1949 byl z armády propuštěn a na tři roky uvězněn. Později pracoval jako pomocný dělník v Třebíči.
Kategorie „Jan Bartejs“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jan Bartejs“ na Wikimedia Commons
Oldřich Brněnský11130105a5. ledna 1113Oldřich Brněnský byl šlechtic, byl zakladatelem třebíčského kláštera. Byl knížetem brněnským a znojemským.
Kategorie „Oldřich Brněnský“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Oldřich Brněnský“ na Wikimedia Commons
Jan Josef Budil19280307a7. března 192820170419a19. dubna 2017Jan Josef Budil byl římskokatolický duchovní, za komunistického režimu byl vězněn a následně působil opět jako duchovní.
Carl Budischowsky18101024a24. října 181018840426a26. dubna 1884Carl Budischowsky byl podnikatel a majitel továrny v Třebíči. Byl majitelem společnosti Carl Budischowky & Söhne.
Kategorie „Carl Budischowsky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Carl Budischowsky“ na Wikimedia Commons
Franz Budischowsky18081120a20. listopadu 180818850429a29. dubna 1885Franz Budischowsky byl podnikatel, působil v Třebíči, kde podnikal se svým otcem a bratrem. Byl majitelem společnosti Budischowsky & Söhne.
Kategorie „Carl Budischowsky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Carl Budischowsky“ na Wikimedia Commons
Burian Osovský z Doubravice15630101a 1563Burian Osovský z Doubravice byl majitelem třebíčského panství.
Kategorie „Burian Osovský z Doubravice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Burian Osovský z Doubravice“ na Wikimedia Commons
Marek Dunda19690108a8. ledna 1969Marek Dunda je duchovní, je zakladatelem společenství FATYM, působí jako publicista v časopisech, které se zabývají náboženskou tematikou. Také vede projekt lidových misií v Česku.
Karel Dvořáček18890930a30. září 188919760623a23. června 1976Karel Dvořáček byl překladatel z finštiny a dánštiny a diplomat, působil jako legionář ve Francii a následně jako diplomat v Paříži, Stockholmu, Helsinkách a Londýně.
František Fanta18920222a22. února 189219771012a12. října 1977František Fanta byl legionář. Za první světové války působil v československých legiích, za druhé světové války působil v Anglii, Francii nebo Sovětském svazu. Následně působil jako generálmajor československé armády. V roce 1947 mu bylo uděleno čestné občanství města Třebíče.
Kategorie „František Fanta“ na Wikimedia Commons
Kategorie „František Fanta“ na Wikimedia Commons
Otto Freund18760708a8. července 187619390624a24. června 1939Otto Freund byl finanční a bankovní manažer, působil dlouho v České bance Union.
Pavel Fried19300614a14. června 193020190602a2. června 2019Pavel Fried byl třebíčským rodákem, který byl tři roky vězněn v koncentračním táboře v Terezíně, následně pracoval jako konstruktér. Věnoval se Rotary Clubu a také Židovské obci v Brně, jejíž byl předsedou.
Kategorie „Pavel Fried“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pavel Fried“ na Wikimedia Commons
Jan Habrda19121206a6. prosince 191219430816a16. srpna 1943Jan Habrda byl elektrotechnik, radioamatér a odbojář. Působil jako odbojář, kdy udržoval radiotelegrafickou síť informátorů. Později byl zatčen gestapem a popraven v Berlíně. V roce 1945 mu byl udělen Československý válečný kříž a Junácký kříž – Za statečnost.
Martin Hobza19700301a1. března 1970Martin Hobza je český římskokatolický duchovní, působí jako salesiánský provinciál.
Richard Horký19630614a14. června 196320220725a25. července 2022Richard Horký byl podnikatel, působil v Třebíči, na Slovensku i jinde.
Kategorie „Richard Horký“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Richard Horký“ na Wikimedia Commons
August Hněvkovsky18530812a12. srpna 185319120811a11. srpna 1912August Hněvkovsky byl manažer. Působil jako ředitel První brněnské strojírny, byl členem Obchodní komory a dalších spolků. Je čestným občanem Komárova a Černovic.
Karel Hoffmann19250901a1. září 192519940205a5. února 1994Karel Hoffmann byl voják rakouské národnosti, byl jedním z těch, kteří osvobodil s tankovou brigádou Plzeň. Následně pracoval v Unipletu v Třebíči.
Edita Hortová19860220a20. února 1986Edita Hortová je modelka, v roce 2004 se stala II. vicemiss České republiky.
Vítězslav Houdek19200920a20. září 192019670101a 1967Vítězslav Houdek byl voják, působil ve Velké Británii, Německu i Francii. Po skončení druhé světové války působil v Etiopii.
Stanislav Huňáček19051014a14. října 190519730302a2. března 1973Stanislav Huňáček byl hodinář a pilot, působil v RAF během druhé světové války. Následně spolu s Vladimírem Nedvědem pilotoval první úlet civilního letadla ČSA, emigroval do Velké Británie, kde i zemřel.
Ilko Hutník19180811a11. srpna 191819900402a2. dubna 1990Ilko Hutník byl český voják, narodil se na Zakarpatské Ukrajině, bojoval v druhé světové válce a následně se s manželkou přestěhoval do Třebíče, kde pracoval u dráhy.
Marie Hutníková19231228a28. prosince 1923?Marie Hutníková byla česká zdravotnice a vojačka, narodila se na Zakarpatské Ukrajině, působila jako zdravotnice a spojařka, po válce se s manželem Ilkem přestěhovala do Třebíče.
Vladimír Chalupník19230313a13. března 192319910311a11. března 1991Vladimír Chalupník byl český zámečník a voják, narodil se v české vesnici v Kazachstánu, následně se přestěhoval s rodinou do české vesnice na Zakarpatské Ukrajině. Bojoval v Dukelském průsmyku, po válce se přestěhoval na Znojemsko a následně s rodinou do Třebíče.
Hanuš Inwald19210523a23. května 192119840226a26. února 1984Hanuš Inwald byl český obchodník a voják, byl židovského původu a vstoupil za druhé světové války do československé armády, po válce působil v Moravské Třebové.
Karel Janáček19151204a4. prosince 1915?Karel Janáček byl český odbojář a mechanik, narodil se v Havlíčkově Borové, ale po vyučení nastoupil do borovinské baťovské továrny. Společnost Baťa jej v roce 1942 vyslala do Francie, kde později vstoupil do odbojové organizace. Po válce se vrátil do Třebíče, kde nadále pracoval v Borovině.
Antonín Kalina19020217a17. února 190219901126a26. listopadu 1990Antonín Kalina byl obuvník, který byl za druhé světové války uvězněn v koncentračních táborech Buchenwald a Dachau. V táborech zachránil více než 900 dětí před smrtí. V roce 2012 obdržel titul Spravedlivý mezi národy, roku 2014 mu byla udělena medaile Za zásluhy I. stupně.
Jan Kapito15891201aprosince 1589Jan Kapito byl knězem Jednoty Bratrské a jedním z překladatelů Bible kralické.
Josef Cyril Kliment18360304a4. března 183619141212a12. prosince 1914Josef Cyril Kliment byl soukeník v Třebíči, později působil v Brně jako houslař, stejně jako jeho synové a další příbuzní.
Josef Kohlman18080930a30. září 180818890623a23. června 1889Josef Kohlman byl maďarský a turecký voják, působil v Krymské válce nebo v Rusko-turecké válce. Zemřel na pobřeží Bosporu.
Pavel Kováčik19010701a1. července 190119760101a 1976Pavel Kováčik byl český zemědělec a voják, odešel do Francie, kde bojoval v československé bojové jednotce, následně byl zajat a nasazen na nucené práce. Je dědem poslance Pavla Kováčika.
Jan Kovář19560125a25. ledna 1956Jan Kovář je český farář, působil v Jaroměřicích nad Rokytnou a následně v Hrotovicích.
Antonín Zdeněk Kovář19261025a25. října 192620001022a22. října 2000Antonín Zdeněk Kovář byl duchovní, v roce 1942 vstoupil do kapucínského řádu, nemohl však dostudovat teologii a tak pracoval v různých profesích. Teologii dostudoval až po roce 1968 v Innsbrucku. Následně působil v různých farnostech, 20 let působil jako farář v třebíčské jejkovské farnosti.
Kategorie „Antonín Zdeněk Kovář“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Antonín Zdeněk Kovář“ na Wikimedia Commons
Emanuel Krajina19150602a2. června 191519410223a23. února 1941Emanuel Krajina byl letec, působil jako pilot RAF ve Velké Británii. Obdržel Československý válečný kříž 1939, Československou vojenskou pamětní medaili 1943 a Juácký kříž.
Kategorie „Emanuel Krajina (soldier)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Emanuel Krajina (soldier)“ na Wikimedia Commons
Bedřich Kružík19090214a14. února 190919710903a3. září 1971Bedřich Kružík byl voják, bojoval v RAF.
Kategorie „Bedřich Kružík“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bedřich Kružík“ na Wikimedia Commons
František Křesťan19070530a30. května 190719850301a1. března 1985František Křesťan byl knihovníkem a 38 let vedl městskou knihovnu v Třebíči, pocházel z Písku, ale většinu života prožil v Třebíči.
Josef Kuba18900218a18. února 189019440429a29. dubna 1944Josef Kuba byl interbrigadista, působil ve Španělské občanské válce.
Ferdinand Kubeš18490429a29. dubna 184919351101a1. listopadu 1935Ferdinand Kubeš byl podnikatel, zakladatel továrny na nápoje ZON.
Kategorie „Ferdinand Kubeš“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ferdinand Kubeš“ na Wikimedia Commons
Lukáš Kunst19790117a17. ledna 1979Lukáš Kunst je kastelán a herec, působil jako průvodce na různých českých hradech a zámcích, následně jako kastelán na zámku Žirovnice nebo na hradě Křivoklát, od roku 2019 působí jako kastelán hradu Karlštejn. Věnuje se divadelnímu herectví.
Adolf Kurrein18460128a28. ledna 184619191023a23. října 1919Adolf Kurrein byl rabín, jako rabín působil např. v St. Pölten nebo Teplicích. Přispíval také do Židovské encyklopedie, jeho syn Viktor se stal také rabínem.
Kategorie „Adolf Kurrein“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Adolf Kurrein“ na Wikimedia Commons
Jindřich Lorenz18540820a20. srpna 185419350101a 1935Jindřich Lorenz byl nakladatel a knihkupec v Třebíči. Vydával často regionální literaturu, jako je např. dílo Viléma Nikodéma.
Kategorie „Jindřich Lorenz“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jindřich Lorenz“ na Wikimedia Commons
Česlav Ludvík Malík19220720a20. července 192220070805a5. srpna 2007Česlav Ludvík Malík byl duchovním římskokatolické církve. Za komunistického režimu byl vězněn, následně působil jako kněz v Jihlavě nebo Třebíči.
Martin Josef Matlocius16610101a 166117270216a16. února 1727Martin Josef Matlocius byl duchovním v Třebíči a Staré Kamenici u Jihlavy. Působil také jako církevní kronikář a sepsal latinskou historii města Třebíče. Za jeho působení bylo založení v Třebíči církevní bratrstvo.
Jan Máchal18640209a9. února 186419241015a15. října 1924Jan Máchal byl pedagog a činovník Sokola, patřil mezi zakladatele sokolských jednot v různých městech na Moravě. Působil také jako místonáčelník sokola a následně jako docent tělesné výchovy na Masarykově univerzitě.
Kategorie „Jan Máchal“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jan Máchal“ na Wikimedia Commons
Jaroslav Mrňa19831223a23. prosince 1983Jaroslav Mrňa je český historik, archivář a římskokatolický duchovní, působil v pražských Kunraticích a následně v Praze-Stodůlkách.
František Musil19060831a31. srpna 190619840101a 1984František Musil byl český konstruktér pracující pro společnost Zetor. Pracoval primárně na vývoji traktorů.
Jaroslav Musil19091121a21. listopadu 1909Jaroslav Musil byl řezník a voják, jako řezník pracoval v Třebíči, následně byl uvězněn a v roce 1945 působil v československé armádě. Po válce pak pracoval v Třebíči jako řezník v podniku Pramen.
Leopold Musil19111115a15. listopadu 191119971023a23. října 1997Leopold Musil byl voják, pracoval jako stavební dělník, následně vstoupil do armády. Během druhé světové války působil v různých zahraničních zemích jako exilový voják. Byl příslušník výsadku Tungsten.
Jan Noha18940509a9. května 189419820916a16. září 1982Jan Noha byl římskokatolický duchovní, který působil více než 50 let ve farnosti Mohelno. Staral se také jako konzervátor o Mohelenskou hadcovou step.
Luboš Novák19111215a15. prosince 191119690420a20. dubna 1969Luboš Novák byl voják, plukovník generálního štábu. Působil v druhé světové válce ve Francii, Anglii a Sovětském svazu. Bojoval v dukelském průsmyku a v bitvě o Kyjev. Následně učil na Vysoké škole válečné. Byl propuštěn z armády a zemřel v ústraní.
Miloš Novák19131213a13. prosince 191319840620a20. června 1984Miloš Novák byl právník a následně voják v odboji, byl bratrem Luboše Nováka. Působil v Británii, následně se vrátil do Československa, kde pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí. Pracoval v Bruselu na IARA, kde vyjednával válečné reparace. Emigroval do Kanady, kde se živil jako kreslíř.
Bedřich Ornstein19150426a26. dubna 191520011118a18. listopadu 2001Bedřich Ornstein (později Fred Orsten) byl českým vojákem v Británii a Rusku, později pracoval v Hamburku v UNRRA a následně emigroval do Velké Británie. Jeho bratrem byl Leopold Ornstein.
Leopold Ornstein19130410a10. dubna 191320050611a11. června 2005Leopold Ornstein (později Leo Alfred Orsten) byl český voják a advokát. Působil v UNRRA v Německu, Nizozemsku a Praze. Následně emigroval do spojených států, kde pracoval jako realitní makléř. Jeho bratrem byl Bedřich Ornstein.
Jan Pacner19641120a20. listopadu 1964Jan Pacner je vojenský kaplan a římskokatolický duchovní.
Pavel Pacner19760623a23. června 1976Pavel Pacner je kněz, od roku 2002 působí v různých farnostech na Moravě.
Stanislav Pacner19690721a21. července 1969Stanislav Pacner je kněz, teolog a biblista.
Alois Pernička19480115a15. ledna 194820181128a28. listopadu 2018Alois Pernička byl římskokatolický duchovní, působil v brněnské diecézi, nejdéle působil ve farnostech Telč, Modřice a Horní Slatina.
Karel Picmaus19430909a9. září 1943Karel Picmaus je pilot s rekordním počtem vzletů a přistání, létal primárně s letadlem Zlín 37 Čmelák.
Kategorie „Karel Picmaus“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Karel Picmaus“ na Wikimedia Commons
Alois Pokorny von Fürstenschild18110525a25. května 181118760526a26. května 1876Alois Pokorný z Fürstenschildu byl rakouský generál, polní maršál a zbrojmistr, který bojoval v Rakousku, Maďarsku a Itálii, získal titul barona. Zemřel v Jihlavě. Byl absolventem prestižní Tereziánské akademie v oboru vojenství. Stal se nositelem nejvyšších rakouských státních vyznamenání a vyznamenání mezinárodních (např. z Vatikánu a ruského carství). Patřil k exkluzivní skupině c. k. skutečných tajných radů Jeho Apoštolského Veličenstva Františka Josefa I. císaře rakouského s právem na titul Excelence a účast na slavnostní renunciaci rakouských arcivévodkyň jako svědek.
Kategorie „Alois Pokorny von Fürstenschild“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Alois Pokorny von Fürstenschild“ na Wikimedia Commons
Vlastimil Vojtěch Protivínský19690915a15. září 1969Vlastimil Vojtěch Protivínský je katolický kněz, je spoluzakladatelem portálu Katolík. Ostře vystupoval proti komunistickým kandidátům do senátních voleb.
Kategorie „Vlastimil Vojtěch Protivínský“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vlastimil Vojtěch Protivínský“ na Wikimedia Commons
Václav Solín15270824a24. srpna 152715660605a5. června 1566Václav Solín byl kněz Jednoty Bratrské, hudebník a spisovatel. Působil jako kněz mimo jiné i v Třebíči v bratrském sboru.
František rytíř Stejskal18291020a20. října 182918980825a25. srpna 1898František rytíř Stejskal byl policejní prezident, který působil v Praze a ve Vídni. Vystudoval právo na Vídeňské univerzitě.
Kategorie „Franz von Stejskal“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Franz von Stejskal“ na Wikimedia Commons
Irena StorováIrena Storová je lékárnice a manažerka, dlouholetá lékárnice nemocniční lékárny Nemocnice Na Homolce a ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv
Jindřich Svoboda19170523a23. května 191719420117a17. ledna 1942Jindřich Svoboda byl válečný pilot, působil v britské RAF. Jméno Jindřicha Svobody nese junácký okres Třebíč, stejně tak i lávka přes řeku Jihlavu v Třebíči.
Kategorie „Jindřich Svoboda (aviator)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jindřich Svoboda (aviator)“ na Wikimedia Commons
Vladimír Šoffr19041211a11. prosince 190419930609a9. června 1993Vladimír Šoffr byl voják, působil v druhé světové válce. Po druhé světové válce pokračoval ve vojenské kariéře, kdy po převratu byl odsouzen. Rehabilitován byl až po roce 1989.
Kategorie „Vladimír Šoffr“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vladimír Šoffr“ na Wikimedia Commons
Jan Cyril Špalek15700101a 157016320530a30. května 1632Jan Cyril Špalek nebo také Jan Cyril Třebíčský byl kazatel Jednoty bratrské, působil v Betlémské kapli. Korunoval českým králem Fridricha Falckého.
Josef Jiří Švec18830719a19. července 188319181025a25. října 1918Josef Jiří Švec byl pedagog a legionář. Působil také v sokolském hnutí, kdy v roce 1911 byl vyslán šířit sokolské ideje do Ruska. Bojoval v bitvě u Zborova a následně v dalších bitvách na ruském území. Spáchal sebevraždu po tom, co mu odmítli poslušnost jemu podřízení vojáci. V Třebíči se nachází jeho socha.
Kategorie „Josef Jiří Švec“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Josef Jiří Švec“ na Wikimedia Commons
Abraham Trebitsch17600101a 176018400101a 1840Abraham Trebitsch byl sekretář moravského zemského rabína a spisovatel.
Jitka Boho19911111a11. listopadu 1991Jitka Boho (rodným jménom Jitka Válková) je česká Miss 2010, zpěvačka a modelka. Zúčastnila se pěvecké soutěže Československá Superstar a hrála v několika filmech.
Kategorie „Jitka Válková“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jitka Válková“ na Wikimedia Commons
Vilém Vidlák18980101a 189819680101a 1968Vilém Vidlák byl voják a interbrigadista, bojoval ve Španělské občanské válce, kde založil Gottwaldovu dělostřeleckou baterii.
Miloslav Vítek19550101a 1955Miloslav Vítek je grafik a typograf.
Bohumil Vostal19800101a 1980Bohumil Vostal je novinář a zpravodaj ČT, působil jako stálý zahraniční zpravodaj v Bruselu a Londýně.
Anna Maria Waldstein-Wartenberg19280430a30. dubna 1928Anna Maria Waldstein-Wartenberg je šlechtična a reklamní pracovnice.
Emil Zimmermann18910910a10. září 189119620302a2. března 1962Emil Zimmermann byl československý legionář, působil v Karpatech, Znojmě, Praze nebo Uherském Hradišti.
Litold Znojemský11120315a15. března 1112Litold Znojemský byl český kníže, byl zakladatelem třebíčského kláštera. Pravděpodobně je pohřben v témže klášteře.
Kategorie „Litold Znojemský“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Litold Znojemský“ na Wikimedia Commons
Karel Žák18870122a22. ledna 188719630408a8. dubna 1963Karel Žák byl římskokatolický duchovní, soudce církevního soudu a papežský komoří. Byl bratrem Rudolfa Žáka.

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Adolf Svoboda.jpg
člen Moravského kola spisovatelů
Ladislav Novák (Czech artist, 1925–1999).jpg
Autor: Jirr, Licence: CC BY-SA 4.0
Ladislav Novák ve svém bytě v Třebíči
Cropped portrait of Ivo Uher at UNESCO celebrations 2009 in Třebíč, Třebíč District.jpg
Autor: Frettie, Licence: CC BY 3.0
Ivo Uher při oslavách UNESCO 2009, oříznutý portrét.
Kladivo a srp - 24.05.1946 - Karel Kliment.jpg
Portrét Karla Klimenta v novinách Kladivo a srp.
Portrait of František Zeibert from Museum.jpg
Portrét Františka Zeiberta z časopisu Museum.
Jindřich Lorenz (1854-1935).jpg
Jindřich Lorenz (1854 - 1935), Český knihkupec a nakladatel.
Portrait of Jan Miroslav Haněl in 1872 by Mukařovský.png
Portrait of Jan Miloslav Haněl (1808 - 1883), Czech physician and a representative of ethnic Czechs in Třebíč
Jan Soukop.gif
Jan Nepomuk Soukop, významný moravský kněz, básník, folklorista, speleolog, skladatel textů duchovní hudby, národní buditel.
Svatopluk Máchal Autoportrét.jpg
Svatopluk Máchal Autoportrét
Portrait of Vítězslav Horn.jpg
Portrét Vítězslava Horna.
Vondracek 2018.jpg
Autor: OISV, Licence: CC BY-SA 4.0
Tomáš Vondráček (2018)
Portrait of Miroslav Sláma.jpg
Portrét Miroslava Slámy.
Jaroslav Bakeš.jpg
Jaroslav Bakeš
Petr Svoboda Doha 2010.jpg
Autor: Erik van Leeuwen, attribution: Erik van Leeuwen (bron: Wikipedia)., Licence: GFDL
Petr Svoboda during Doha 2010 World Indoor Championships
Lubos Pelanek.JPG
Autor: Euskal Bizikleta, Licence: CC BY-SA 2.0
Lubos Pelanek, team Euskal Bizikleta, 2005
Jan Máchal.jpg
Jan Máchal
Portrait of Jan Zavřel.jpg
Portrét Jana Zavřela.
Portrait of Jan Vaněk.jpg
Portrét Jana Vaňka.
Patrik Elias 2012-03-17.JPG
Autor: Michael Miller, Licence: CC BY-SA 3.0
New Jersey Devils forward Patrik Elias skates against the Pittsburgh Penguins, March 17, 2012 at Prudential Center in Newark, NJ.
Vladimír Sobotka Blues.JPG
Autor: Sarah Connors, Licence: CC BY 2.0
Vladimír Sobotka for the St. Louis Blues.
Vilem Nikodem 1890.jpg
Vilém Nikodém (1852–1930). Třebíčský archivář a spisovatel, čestný občan
Bartejs.jpg
Autor: Public domain, Licence: CC0
Jan Bartejs, příslušní výsadku Potash
Portrait of Jitka Válková in 2013 in Prague.jpg
Autor: David Sedlecký, Licence: CC BY-SA 3.0
Jitka Válková, česká zpěvačka, vítězka soutěže Miss 2010
Jiří Hájek - skladatel.jpg
Autor: Gregorius regard, Licence: CC BY-SA 4.0
Foto: Jolana Haismanová
Bedřich Václavek (1897-1943).jpg
Bedřich Václavek (1897 - 1943), Český marxistický estetik, literární teoretik a kritik.
Portrait of Julius Kofránek.png
Portrét Juliuse Kofránka.
Oldřich Navrátil, detail, Shakespeare.jpg
(c) Daniel Baránek, CC BY-SA 3.0
Oldřich Navrátil při Letních Shakespearovských slavnostech na Pražském hradě, 2007
Franz Dvořák.jpg
Franz Dvořák, rakouský politik
Portrait of Georg Viewegh in Třebíč, Třebíč District.jpg
Autor: Thomas Viewegh, Licence: CC BY-SA 4.0
Portrét Georga Viewegha (Jiřího Viewegha) v Třebíči, okr. Třebíč.
Richard Horký speaking at revealing of plaque of Bedřich Kružík in Třebíč, Třebíč District.jpg
Autor: Jiří Sedláček, Licence: CC BY-SA 4.0
Richard Horký při projevu při odhalení pamětní desky Bedřicha Kružíka v Třebíči, okr. Třebíč.
Portrait of Jaroslav Zvěrina at 2017 sexuality conference.jpg
Portrét Jaroslava Zvěřiny na konferenci O sexualitě a lidských vztazích v roce 2017.
Portrait of Josef Uličný.jpg
Portrét Josefa Uličného.
Vlastimil Korec.jpg
Autor: David Sedlecký, Licence: CC BY-SA 3.0
Vlastimil Korec, herec a televizní moderátor
Ministr pro legislativu Michal Šalomoun 2021 (cropped).jpg
Autor: Pirátská strana, Licence: CC BY-SA 2.0
Michal Šalomoun 2021
Jiri-pliska-portrait.jpg
Autor: Pixelneo1, Licence: CC BY-SA 4.0
Jiří Pliska
VilémVidlák.png
Autor: NeznámýUnknown author, Licence: CC BY-SA 4.0
Vilém Vidlák, Czech communist and Interbrigadist in Spanish Civil War
Věra Jourová.jpg
Autor: Reinis Inkēns, Saeimas Kanceleja, cropped by Maliepa, Licence: CC BY-SA 2.0
Věra Jourová
Jan Zahradníček.jpg
Jan Zahradníček *1905, člen Moravského kola spisovatelů
Josef Dvořák (1864-1945).jpeg
Josef Dvořák (1864 - 1945), Český římskokatolický kněz.
Tereza Vlckova selfportrait wiki.jpg
Autor: Tereza Vlčková, Licence: CC BY-SA 3.0
Work of Czech photographer Tereza Vlčková
Advokat Open 2015.jpg
Autor: MAGICKEJ, Licence: CC BY-SA 4.0
V šachové partii
Dominik Václav Herzán (1813-1880).jpg
Dominik Herzán (1813 - 1880), Český stavitel a tesařský mistr.
Portrait of Alois Pokorny von Fürstenschild.jpg
Portrét Aloise Pokornyho von Fürstenschild.
Franz von Felbinger (1844-1906).jpg
Franz Ritter von Felbinger (1844-1906) Techniker, Industrieller und Maler
Theodor Gebre Selassie.JPG
Autor: Opihuck, Licence: CC BY-SA 3.0
Theodor Gebre Selassie am 27.07.2012 nach dem Vormittagstraining vor dem Bremer Weser-Stadion
Docekal 2018.jpg
Autor: OISV, Licence: CC BY-SA 4.0
Martin Dočekal (2018)
Johann Philipp Neumann.jpg
Johann Philipp Neumann (1774-1849), Austrian physicist, librarian and poet.
Karel Vejmelka playing with the Coyotes in 2022 (Quintin Soloviev).jpg
Autor: Quintin Soloviev, Licence: CC BY-SA 4.0
Karel Vejmelka playing with the Coyotes vs Maple Leafs on October 17, 2022
Vlastimil Vojtěch Protivínský.jpg
Autor: Vtipálek, Licence: CC BY 3.0
Vlastimil Vojtěch Protivínský
Frantisek Bublan in 2012.JPG
Autor: Martin Vlček, Kancelář Senátu, Licence: CC BY 3.0
Mgr. František Bublan, bývalý ministr vnitra, bývalý ředitel civilní rozvědky, v letech 2006–2012 poslanec Poslanecké sněmovny za sociální demokracii, od roku 2012 člen Senátu Parlamentu České republiky
Jiří Karas.jpg
Autor: Jiří Karas, Licence: CC BY 3.0
JUDr. Ing. Jiří Karas
Marie Kousalíková - listopad 2009b.jpg
(c) Luděk Kovář, Wikipedie, CC BY-SA 3.0
Česká politička Marie Kousalíková
Hana Žáková in 2019.jpg
Autor: Martin Vlček, Kancelář Senátu, Licence: CC BY 3.0
Hana Žáková (* 11. listopadu 1968) je česká politička, od roku 2018 senátorka za obvod č. 53 - Třebíč, v letech 2004 až 2008 zastupitelka Kraje Vysočina, v letech 2000 až 2018 starostka obce Koněšín na Třebíčsku, bývalá členka KDU-ČSL, později nestranička za SNK ED a hnutí STAN.
Boris Baromykin (2015).jpg
Autor: Jindřich Nosek (NoJin), Licence: CC BY-SA 4.0
Boris Baromykin (2015)
Portrait of Drahoš Jirotka.jpg
Autor: NeznámýUnknown author, Licence: CC BY 3.0
Drahoš Jirotka.
Božena Svobodová.jpg
Božena Svobodová, česká herečka
Portrait of Petr Nezveda.jpg
Petr Nezveda's campaign photo
Pavel Padrnos.jpg
Photo prise sur le Tour de France 2004
Titus Krška.JPG
Titus Krška
Jan Vilímek - Jaromír Hanel HL.jpg
Jan Jaromír Hanel (1847-1910), český právník, rektor UK
Portrait of Gottlieb Fiala.jpg
Portrét Gottlieba Fialy.
Josef Špaček - violin, Jiří Bělohlávek - conductor. Czech Philharmonic Orchestra, June 2013.jpg
Autor: Jarba, Licence: CC BY-SA 4.0
Josef Špaček - housle, Jiří Bělohlávek - dirigent. Česká filharmonie, červen 2013.
František Fanta.jpg
František Fanta, československý legionář, generálmajor československé armády
Jiří Petrů.jpg
Autor: Cloudz679, Licence: CC BY-SA 3.0
Jiří Petrů of FC Graffin Vlašim during the match against Bohemians.
Portrait of Denisa Veškrnová Schneebaumová.jpg
Denisa Veškrnová, provdaná Schneebaumová je česká kytaristka.
Portrait of Carl Fundulus, Třebíč Mayor.jpg
Portrét Carla Funduluse, starosty Třebíče.
Antonín Pikhart (1861-1909).png
Antonín Pikhart (1861 - 1909), Český překladatel .
Portrait of Lubomír Kressa.jpg
Autor: LK666, Licence: CC BY-SA 4.0
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Rudolf Dvořák.jpg
Autor: Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně za rok 1933, Licence: CC BY-SA 4.0
K šedesátinám učitele a botanika Rud. Dvořáka ve Sborníku Klubu přírodovědeckého v Brně za rok 1933
Vratislav Bělík 1900.jpg
Autor: Lubomir.ludvik, Licence: CC BY-SA 4.0
Vratislav Bělík 1900
Methoděj Charvát (1875-1948).jpg
Methoděj Charvát (1875-1948), český a československý sociálně demokratický politik a poslanec
Portrait of Jiří Pecha.jpg
Jiří Pecha na derniéře hry Babička.
Painting of Oldřich Brněnský.jpg
Malba Oldřicha Brněnského.
Detail of plaque of Bedřich Kružík at revealing of plaque of Bedřich Kružík in Třebíč, Třebíč District.jpg
Autor: Jiří Sedláček, Licence: CC BY-SA 4.0
Detailní pohled na pamětní desku Bedřicha Kružíka při odhalení pamětní desky Bedřicha Kružíka v Třebíči, okr. Třebíč.
František-Mertl.jpg
Autor: NoJin, Licence: CC BY-SA 3.0
František Mertl, český malíř a sochař žijící trvale ve Francii od roku 1958, používá jméno "franta"
Portrait of Josef Vaněk.jpg
Portrét Josefa Vaňka.
Pavel-Janata2016.jpg
Autor: Ben Skála, Benfoto, Licence: CC BY-SA 4.0
Pavel Janata vítá v Třebíči účastníky Sjezdu (nejen) evangelické mládeže
AloisReckendorf.jpg
German pianist and teacher Alois Reckendorf (1841–1911)
Josef Knejzlík (1878-1952).jpg
Josef Knejzlík (1878 - 1952), Československý politik.
Autoportrait of Antonín Kurka.jpg
Autoportrét Antonína Kurky.
Bartejs 2018.jpg
Autor: OISV, Licence: CC BY-SA 4.0
Tomáš Bartejs (2018)
Martin Erat at Fan's day in Třebíč, Třebíč District.jpg
Autor: Frettie, Licence: CC BY 3.0
Martin Erat při dni fanoušku v Třebíči.
Leoš Čermák.jpg
Autor: Thomas Heide, Licence: CC BY-SA 2.0
Leoš Čermák, Czech ice hockey player of the Bílí Tygři Liberec, in game Bílí Tygři Liberec vs. HC Slavia Praha 5:2 (0:1,1:1,4:0)
Emanuel Krajina.jpg
Emanuel Krajina, český válečný pilot
Portrait of Jan Reichert as headmaster of Gymnázium Třebíč.jpg
PhDr. Jan Reichert, ředitel Gymnázia Třebíč 1884–1902
Portrait of Eliška Misáková.jpg
Portrét Elišky Misákové po maturitě.
Miroslav Donutil.jpg
Autor: che
(Prosím uvádět jako „Petr Novák, Wikipedie“, pokud toto užijete mimo projekty Wikimedia.), Licence: CC BY-SA 2.5
Miroslav Donutil at 43rd Karlovy Vary International Film Festival
Petr Kopl 2012.jpg
(c) Pavel Hrdlička, Wikipedia, CC BY-SA 3.0
Český kreslíř a ilustrátor Petr Kopl na knižním veletrhu v Havlíčkové Brodu 2012
Tr-dr-albin-braf.jpg
Portrét dr. Albína Bráfa
Portrait of Josef Robotka.jpg
Portrét Josefa Robotky.
Portrait of Gustav Kliment.jpg
Portrét Gustava Klimenta.
Jindřich Svoboda pilot.jpg
Jindřich Svoboda, český pilot
Soldier Josef Procházka 2.jpg
Voják Josef Procházka v 1. sv. válce.
Portrait of Josef Jiří Švec.jpg
plukovník Josef Jiří Švec
Msgre. Augustin Kratochvíl.jpg
Msgre. Augustin Kratochvíl (1865 - 1946), Český římskokatolický duchovní a historik .
FattyPillow a YouTubeButton in Třebíč, Třebíč District.jpg
Autor: Martin Sedláček, Licence: CC BY-SA 4.0
FattyPillow a YouTubeButton.
Painting of Litold Znojemský.jpg
Malba Litolda Znojemského.
Radim Valík.jpg
Autor: Martin Davídek, Licence: CC BY-SA 4.0
Český benediktin P. Radim Valík v roce 2006 při vikariátní konferenci v Počaplech
SC Wiener Neustadt vs. FC Wacker Innsbruck 20120225 (02).jpg
Autor: Steindy (talk) 09:48, 16 April 2013 (UTC), Licence: CC BY-SA 3.0
Meisterschaftsspiel der österreichischen Bundesliga: SC Wiener Neustadt gegen FC Wacker Innsbruck am 25. Februar 2012 (0:0) im Wiener Nweustädter Stadion. - Das Foto zeigt die Schiedsrichter Dieter Muckhammer (Mitte) und seine Schiedsrichterassistenten Andreas Rothmann (rechts) und Roland Brandner bei der Platzwahl mit Kapitän Wolfgang Klapf vom SC Wiener Neustadt (links) und Tomáš Abrahám vom FC Wacker Innsbruck. Es war dies das erste Bundeligaspiel von Dieter Muckhammer.
Roman Erat at Fan's day in Třebíč, Třebíč District.jpg
Autor: Frettie, Licence: CC BY 3.0
Roman Erat při dnu fanoušků v Třebíči.
Vladimir Soffr.jpg
Autor: Daniczech, Licence: CC BY-SA 4.0
Vladimir Soffr portrait
Portrait of Karel Přerovský.jpg
Portrét Karla Přerovského.
František Mikš - aktuální foto.jpg
Autor: Martina Sloukova, Licence: CC BY-SA 4.0
Fotografie Františka Mikše
Portrait of Antonín Zdeněk Kovář OFMCap in 1995.jpg
(c) I, Nostrifikator, CC BY-SA 3.0
Antonín Zdeněk Kovář OFMCap, katolický kněz, ŘK farnost Třebíč-Jejkov, 1980-2000
Fučík.JPG
Autor: Soldan15, Licence: CC BY-SA 4.0
ze zápasu MHL mezi HC Energie Karlovy Vary a SKA-1946 Petrohrad
Hynek Luňák.jpg
Autor: Jarintrn, Licence: CC BY-SA 4.0
Hynek Luňák, grafik
Martin Čečil (3.9.2022).jpg
Autor: Lukashokr2004, Licence: CC BY-SA 4.0
Martin Čečil po své první profesionální výhře (3.9.2022)
Portrait of Jan Dokulil.jpg
Portrét Jana Dokulila.
Portrait of František Budischowsky.jpg
Portrét Františka Budischowskyho.
2022-08-15 European Championships 2022 – Men's Decathlon – Long Jump by Sandro Halank–125.jpg
(c) Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Long Jump at the Men's Decathlon at the European Athletics Championships during the European Championships Munich 2022
Portrait of František Zeibert.jpg
Portrét Františka Zeiberta.
Portrait of František Dreuschuch in Náměšť nad Oslavou, Třebíč District.jpg
Portrét Františka Dreuschucha v Náměšti nad Oslavou, okr. Třebíč.
Kurt Konrád (1908-1941).jpg
Kurt Konrád (1908 - 1941), Český marxistický novinář, literární a divadelní kritik.
Portrait of Antonín Čeloud.jpg
Portrét Antonína Čelouda.
Mathias zdarsky 1908.jpg
Mathias Zdarsky, 1908
Adolf Kubeš.jpg
Adolf Kubeš (1845 - 1907), Středoškolský profesor, biolog a historik.
Portrait of Wolfgang Wessely.jpg
Portrét Wolfganga Wesselého.
Wiener Polizeipräsidenten 1885 - 1914-3.jpg
Portrait photos of Franz von Krauß, Franz von Stejskal, Johann von Habrda and Karl von Brzesowsky, chief executives of the I.R. Police in Vienna between 1885 and 1914, printed on p. 38 of the source mentioned

1885.xx.xx. Quelle

Zentralinspektorat der Bundessicherheitswache: Sechzig Jahre Wiener Sicherheitswache; Selbstverlag der Bundespolizeidirektion Wien, Wien 1929
Michal Stehlík, 2016.jpg
(c) Pavel Hrdlička, Wikipedia, CC BY-SA 4.0
Český spisovatel Michal Stehlík na knižním veletrhu v Havlíčkově Brodu 2016
Portrait of Lojza Budík.png
Portrét Lojzy Budíka.
Tomáš Zelenka at Fan's day in Třebíč, Třebíč District.jpg
Autor: Frettie, Licence: CC BY 3.0
Tomáš Zelenka na dni fanoušků v Třebíči.
Portrait of Jan Jílek, politician of Třebíč.jpg
Jan Jílek, politik z Třebíče a poslanec.
Leopold Pokorný, printed by Emil Čapek.jpg
Leopold Pokorný, vytiskl Emil Čapek, Třebíč.
Portrait of Jindřich Suza.jpg
Portrét Jindřicha Suzy.
První republika Img0579-Vyorálek cropped.jpg
Autor: DRAMEDY PRODUCTIONS, Licence: CC BY-SA 3.0 cz
První republika (seriál)
Petr Kapinus - vystoupení v Trnavě.jpg
Autor: Natrvalo, Licence: CC BY-SA 4.0
Petr Kapinus ojediněle vystupuje i po oficiálním ukončení hudební kariéry.
Ondrej Nemec 2010-12-25.JPG
Autor:
This photo is a work by Artem Korzhimanov.
You can find more of my works in my gallery and in the category Photos by User:Artem Korzhimanov.

Even more of my works can be found in my galleries at Picasa and Panoramio.

, Licence: CC BY 3.0
Ondrej Nemec
Vlastislav Janik 1966 Foto 20 09 2022 C.jpg
Autor: Mojmir Churavy, Licence: CC BY-SA 4.0
Vlastislav Janík (* 1966, Třebíč) je soukromý badatel, publicista a historik zaměřující se na problematiku domácího odboje za druhé světové válka a na působení výsadkových skupin vyslaných z Anglie na území Protektorátu Čechy a Morava. Je též autorem prací zabývajících se tématy z okruhu vojenské historie.
Rypacek13.png
Autor: Archive of Český svět, Licence: CC BY-SA 4.0
František Jaroslav Rypáček, pseudonymem též Prokop Hoděta, Světimír Smutenský a Jaroslav Tichý (7. října 1853 Hodětín – 30. května 1917 Brno) byl český středoškolský pedagog, literární historik, básník a spisovatel v oblasti moravské vlastivědy.
J.E. Sedlák.jpg
Jan Evangelista Sedlák
Karel Picmaus with friends at revealing of plaque of Bedřich Kružík in Třebíč, Třebíč District.jpg
Autor: Jiří Sedláček, Licence: CC BY-SA 4.0
Karel Picmaus a přátelé při odhalení pamětní desky Bedřicha Kružíka v Třebíči, okr. Třebíč.
Jiří Tomek.jpg
Autor: Jef Kratochvil , Licence: CC BY-SA 3.0 cz
Český herec Městského divadla Brno Jiří Tomek
Portrait of Carl Budischowsky.jpg
Karel Budišovský z Třebíče, velkopodnikatel a měšťan.
František Mrázek Dobiáš.jpg
Autor: Neznámý autor, Licence: CC BY-SA 3.0 cz
František Mrázek Dobiáš
Jan Evangelista Špirk from Tuřany ve Svornosti.jpg
Jan Evangelista Špirk z díla Tuřany ve Svornosti.
Brezina otokar.jpg
Otokar Brezina
Portrait of Alois Simonides.png
Portrét Aloise Simonidese.
VítězslavNezval.png
Vítězslav Nezval. Výstřižek ze Světozoru ze dne 1.11.1934.
Jakub Deml 1928.jpg
Jakub Deml (1878-1961), český kněz, básník a spisovatel.
Portrait of Kubeš Brothers, at left Jan František Kubeš (mayor), in the middle Ferdinand Kubeš, at right Adolf Kubeš.jpg
Trojice bratří Kubešů. Vlevo Jan František, starosta v letech 1883-1905, uprostřed pak jeho bratr Ferdinand, zcela vpravo pak Adolf.
Jan Pleskač (1797-1873).jpg
Jan Pleskač (1797-1873), český farář, buditel
Bust of Karel Holubec at Starý hřbitov in Třebíč, Třebíč District.jpg
Autor: Jiří Sedláček, Licence: CC BY-SA 4.0
Busta Karla Holubce na Starém Hřbitově v Třebíči, okr. Třebíč.
Jiří Zimola.jpg
Autor: kancelář hejtmana J. Zimoly, Licence: CC BY-SA 3.0
hejtman Jiří Zimola
Trojan, Filip StP 07-08 WP.JPG
Autor: Northside, Licence: CC BY 3.0
Filip Trojan in the Season 2007/08 by the FC St. Pauli
Miloslav Mejzlík 2017.jpg
Autor: David Sedlecký, Licence: CC BY-SA 4.0
Miloslav Mejzlík, český herec
JM 2019 WIKI.jpg
Autor: P. Jaroslav Mrňa, Licence: CC BY-SA 4.0
P. J. Mrňa v roce kněžského svěcení
JAN SYROVÝ.jpg
Portrait of Jan Syrovy (1888-1970)
Ignác Přerovský portrait, mayor of Třebíč.jpg
Ignác Přerovský, první český starosta města, ve funkci mezi lety 1867- 1873.
Arnošt Tvarůžek (1865-1936).jpeg
Arnošt Tvarůžek (1865 - 1936), Český římskokatolický kněz a politik.
20160205 ZNO vs HCB 4091.jpg
(c) Ailura, CC BY-SA 3.0 AT
EBEL Orli Znojmo vs. HC Bolzano 2016-02-05
Architect Lubor Herzán at architect walk in Třebíč, Třebíč District.jpg
Autor: Frettie, Licence: CC BY 3.0
Architekt Lubor Herzán na architektonické procházce v Třebíči.
Vladimír Vetchý, 980918-D-9880W-159.jpg
Vladimír Vetchý, Minister of Defense of the Czech Republic, during a state visit to the United States
Josef František Svoboda (1874-1946).JPG
Josef František Svoboda (1874 - 1946), Český historik, archivář a muzeolog.