Seznam papežů

Seznam papežů pochovaných v bazilice sv. Petra ve Vatikánu

Toto je seznam papežůřímských biskupů, jak je uznává římskokatolická církev; obsahuje i vzdoropapeže.

Historická poznámka

První seznam římských biskupů sepsal kolem roku 180 Irenej z Lyonu. Seznam obsahuje kromě jmen jen minimum informací. Chronologicky zařadit hlavy římské církve se pokusil sv. Eusebios z Kaisareie († 339) a přesně se je snažil určit Catalogus Liberianus (kolem 354). Z historického hlediska jsou tyto seznamy pro přibližně první dvě století značně nespolehlivé, předpokládá se spíše postupný přechod od kolektivního vedení římské obce k monarchistickému biskupství (první století) a jeho postupnou dominanci nad ostatní ekumenou. Sv. Štěpán I. († 257) již jako první odvozuje svůj papežský primát od pověření sv. Petra v Matoušově evangeliu.[1][2]

Titul papež užívali římští biskupové až od 5. století, po příkladu koptských patriarchů z Alexandrie.

Tři papežové zemřeli dřív než byli uvedeni do úřadu a legitimita tří dalších je sporná. Také o tom, který ze soupeřů byl vzdoropapež, bylo v několika případech definitivně rozhodnuto až ve 20. století. Proto je průběžné číslování papežů problematické a některá čísla chybí (např. Jan XX). V seznamu není uvedena tak zvaná papežka Jana z konce 9. století, protože se poprvé zmiňuje až v polemickém spisu Martina z Opavy ve druhé polovině 13. století a pokládá se za smyšlenku. Průměrná doba pontifikátu je asi 7,4 roku a za téměř dvě tisíciletí byl papežský stolec asi 16 let neobsazen (sedisvakance).

Seznam papežů

 1. sv. Petr (4267)
 2. sv. Linus (6779)
 3. sv. Anaklét (7990)
 4. sv. Klement I. (9097)
 5. sv. Evaristus (99107)
 6. sv. Alexandr I. (107116)
 7. sv. Sixtus I. (116125)
 8. sv. Telesforus (125136)
 9. sv. Hyginus (136140)
 10. sv. Pius I. (140154)
 11. sv. Anicetus (154166)
 12. sv. Soter (166174)
 13. sv. Eleutherus (174189)
 14. sv. Viktor I. (189199)
 15. sv. Zefyrinus (199217)
 16. sv. Kalixt I. (217222)
 17. sv. Urban I. (222230)
 18. sv. Poncián (230235)
 19. sv. Anterus (235236)
 20. sv. Fabián (236250)
 21. sv. Kornélius (251253)
 22. sv. Lucius I. (253254)
 23. sv. Štěpán I. (254257)
 24. sv. Sixtus II. (257258)
 25. sv. Dionýsius (259268)
 26. sv. Felix I. (269274)
 27. sv. Eutychianus (275283)
 28. sv. Caius (283296)
 29. sv. Marcellinus (296304)
 30. sv. Marcellus I. (308309)
 31. sv. Eusebius (309310)
 32. sv. Miltiades (311314)
 33. sv. Silvestr I. (314335)
 34. sv. Marek (336)
 35. sv. Julius I. (337352)
 36. Liberius (352366)
 37. sv. Damasus I. (366384)
 38. sv. Siricius (384399)
 39. sv. Anastasius I. (399401)
 40. sv. Inocenc I. (401417)
 41. sv. Zosimus (417418)
 42. sv. Bonifác I. (418422)
 43. sv. Celestýn I. (422432)
 44. sv. Sixtus III. (432440)
 45. sv. Lev I. Veliký (440461)
 46. sv. Hilarius (461468)
 47. sv. Simplicius (468483)
 48. sv. Felix II. (III.) (483492)
 49. sv. Gelasius I. (492496)
 50. Anastasius II. (496498)
 51. sv. Symmachus (498514)
 52. sv. Hormisdas (514523)
 53. sv. Jan I. (523526)
 54. Felix III. (IV.) (526530)
 55. Bonifác II. (530532)
 56. Jan II. (533535)
 57. Agapetus I. (535536)
 58. sv. Silverius (536537)
 59. Vigilius (537555)
 60. Pelagius I. (556561)
 61. Jan III. (561574)
 62. Benedikt I. (575579)
 63. Pelagius II. (579590)
 64. sv. Řehoř I. Veliký (590604)
 65. Sabinianus (604606)
 66. Bonifác III. (607)
 67. sv. Bonifác IV. (608615)
 68. Deusdedit (615618)
 69. Bonifác V. (619625)
 70. Honorius I. (625638)
 71. Severinus (640)
 72. Jan IV. (640642)
 73. Theodor I. (642649)
 74. sv. Martin I. (649655)
 75. sv. Evžen I. (654657)
 76. sv. Vitalianus (657672)
 77. sv. Adeodatus (672676)
 78. Donus (676678)
 79. sv. Agatho (678681)
 80. sv. Lev II. (682683)
 81. sv. Benedikt II. (684685)
 82. Jan V. (685686)
 83. Konon (686687)
  • Theodor (687) vzdoropapež
 84. sv. Sergius I. (687701)
  • Paschalis (687) vzdoropapež
 85. Jan VI. (701705)
 86. Jan VII. (705707)
 87. Sisinius (708)
 88. Konstantin (708715)
 89. sv. Řehoř II. (715731)
 90. sv. Řehoř III. (731741)
 91. sv. Zachariáš (741752)
 92. Štěpán II. (752757)
 93. sv. Pavel I. (757767)
  • Konstantin II. (767768) vzdoropapež
 94. Štěpán III. (768772)
 95. Hadrián I. (772795)
 96. sv. Lev III. (795816)
 97. Štěpán IV. (816817)
 98. sv. Paschal I. (817824)
 99. Evžen II. (824827)
 100. Valentin (827)
 101. Řehoř IV. (827844)
  • Jan (844) vzdoropapež
 102. Sergius II. (844847)
 103. sv. Lev IV. (847855)
 104. Benedikt III. (855858)
  • Anastasius (858) vzdoropapež
 105. sv. Mikuláš I. Veliký (858867)
 106. Hadrián II. (867872)
 107. Jan VIII. (872882)
 108. Marinus I. (882884)
 109. sv. Hadrián III. (884885)
 110. Štěpán V. (885891)
 111. Formosus (891896)
 112. Bonifác VI. (896)
 113. Štěpán VI. (896897)
 114. Roman (897)
 115. Theodor II. (897)
 116. Jan IX. (898900)
 117. Benedikt IV. (900903)
 118. Lev V. (903)
 119. Sergius III. (904911)
 120. Anastasius III. (911913)
 121. Lando (913914)
 122. Jan X. (914928)
 123. Lev VI. (928)
 124. Štěpán VII. (928931)
 125. Jan XI. (931935)
 126. Lev VII. (936939)
 127. Štěpán VIII. (939942)
 128. Marinus II. (942946)
 129. Agapetus II. (946955)
 130. Jan XII. (955963)
 131. Lev VIII. (963965)
 132. Benedikt V. (964)
 133. Jan XIII. (965972)
 134. Benedikt VI. (973974)
 135. Benedikt VII. (974983)
 136. Jan XIV. (983984)
 137. Jan XV. (985996)
 138. Řehoř V. (996999)
  • Jan XVI. Filagathus (997998) vzdoropapež
 139. Silvestr II. (9991003)
 140. Jan XVII. (1003)
 141. Jan XVIII. (10031009)
 142. Sergius IV. (10091012)
 143. Benedikt VIII. (10121024)
  • Řehoř (1012) vzdoropapež
 144. Jan XIX. (10241032)
 145. Benedikt IX. (10321044)
 146. Silvestr III. (1045)
 147. Benedikt IX. (1045)
 148. Řehoř VI. (10451046)
 149. Klement II. (10461047)
 150. Benedikt IX. (10471048)
 151. Damasus II. (1048)
 152. sv. Lev IX. (10491054)
 153. Viktor II. (10551057)
 154. Štěpán IX. (10571058)
 155. Mikuláš II. (10591061)
 156. Alexandr II. (10611073)
 157. sv. Řehoř VII. (10731085)
 158. bl. Viktor III. (10861087)
 159. bl. Urban II. (10881099)
 160. Paschalis II. (10991118)
  • Theoderich (11001102) vzdoropapež
  • Albert (1102) vzdoropapež
 161. Gelasius II. (11181119)
 162. Kalixt II. (11191124)
 163. Honorius II. (11241130)
 164. Inocenc II. (11301143)
 165. Celestýn II. (11431144)
 166. Lucius II. (11441145)
 167. bl. Evžen III. (11451153)
 168. Anastasius IV. (11531154)
 169. Hadrián IV. (11541159)
 170. Alexandr III. (11591181)
 171. Lucius III. (11811185)
 172. Urban III. (11851187)
 173. Řehoř VIII. (1187)
 174. Klement III. (11871191)
 175. Celestýn III. (11911198)
 176. Inocenc III. (11981216)
 177. Honorius III. (12161227)
 178. Řehoř IX. (12271241)
 179. Celestýn IV. (1241)
 180. Inocenc IV. (12431254)
 181. Alexandr IV. (12541261)
 182. Urban IV. (12611264)
 183. Klement IV. (12651268)
 184. bl. Řehoř X. (12711276)
 185. bl. Inocenc V. (1276)
 186. Hadrián V. (1276)
 187. Jan XXI. (12761277)
 188. Mikuláš III. (12771280)
 189. Martin IV. (12811285)
 190. Honorius IV. (12851287)
 191. Mikuláš IV. (12881292)
 192. sv. Celestýn V. (1294)
 193. Bonifác VIII. (12941303)
 194. bl. Benedikt XI. (13031304)
 195. Klement V. (13051314)
 196. Jan XXII. (13161334)
 197. Benedikt XII. (13341342)
 198. Klement VI. (13421352)
 199. Inocenc VI. (13521362)
 200. bl. Urban V. (13621370)
 201. Řehoř XI. (13701378)
 202. Urban VI. (13781389)
 203. Bonifác IX. (13891404)
  • Benedikt XIII. (13941423) vzdoropapež
 204. Inocenc VII. (14041406)
 205. Řehoř XII. (14061415)
 206. Martin V. (14171431)
 207. Evžen IV. (14311447)
 208. Mikuláš V. (14471455)
 209. Kalixt III. (14551458)
 210. Pius II. (14581464)
 211. Pavel II. (14641471)
 212. Sixtus IV. (14711484)
 213. Inocenc VIII. (14841492)
 214. Alexandr VI. (14921503)
 215. Pius III. (1503)
 216. Julius II. (15031513)
 217. Lev X. (15131521)
 218. Hadrián VI. (15221523)
 219. Klement VII. (15231534)
 220. Pavel III. (15341549)
 221. Julius III. (15501555)
 222. Marcellus II. (1555)
 223. Pavel IV. (15551559)
 224. Pius IV. (15591565)
 225. sv. Pius V. (15661572)
 226. Řehoř XIII. (15721585)
 227. Sixtus V. (15851590)
 228. Urban VII. (1590)
 229. Řehoř XIV. (15901591)
 230. Inocenc IX. (1591)
 231. Klement VIII. (15921605)
 232. Lev XI. (1605)
 233. Pavel V. (16051621)
 234. Řehoř XV. (16211623)
 235. Urban VIII. (16231644)
 236. Inocenc X. (16441655)
 237. Alexandr VII. (16551667)
 238. Klement IX. (16671669)
 239. Klement X. (16701676)
 240. bl. Inocenc XI. (16761689)
 241. Alexandr VIII. (16891691)
 242. Inocenc XII. (16911700)
 243. Klement XI. (17001721)
 244. Inocenc XIII. (17211724)
 245. sb. Benedikt XIII. (17241730)
 246. Klement XII. (17301740)
 247. Benedikt XIV. (17401758)
 248. Klement XIII. (17581769)
 249. Klement XIV. (17691774)
 250. Pius VI. (17751799)
 251. sb. Pius VII. (18001823)
 252. Lev XII. (18231829)
 253. Pius VIII. (18291830)
 254. Řehoř XVI. (18311846)
 255. bl. Pius IX. (18461878)
 256. Lev XIII. (18781903)
 257. sv. Pius X. (19031914)
 258. Benedikt XV. (19141922)
 259. Pius XI. (19221939)
 260. ct. Pius XII. (19391958)
 261. sv. Jan XXIII. (19581963)
 262. sv. Pavel VI. (19631978)
 263. bl. Jan Pavel I. (1978)
 264. sv. Jan Pavel II. (19782005)
 265. Benedikt XVI. (20052013)
 266. František (od roku 2013)

Galerie papežů v 19., 20. a 21. století

Odkazy

Reference

 1. Gelmi, Josef: Papežové. Od svatého Petra po Jana Pavla II. Mladá fronta, Praha 1994. ISBN 80-204-0457-0. S. 7–8
 2. Mt 16, 18 (Kral, ČEP)

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Pope Leo XII.PNG
Pope Leo XII
Gregory XVI.jpg
Portrait of Pope Gregory XVI by Paul Delaroche
Wizyta Jana Pawła II w Sejmie RP (1999) 17- cropped.jpg
Autor: Sejm RP, Licence: CC BY 2.0
Visit of John Paul II to the Sejm of the Republic of Poland. June 11, 1999.
Pope Francis Korea Haemi Castle 19.jpg
(c) Korea.net / Korean Culture and Information Service (Photographer name), CC BY-SA 2.0
2014 Pastoral Visit of Pope Francis to Korea

Closing Mass for Asian Youth Day

August 17, 2014

Haemi Castle, Seosan-si, Chungcheongnam-do
Index Pope.JPG
Autor: p.ledr, Licence: CC BY 3.0
Seznam Papežů Vatikán
Le pape Benoît XVI en agitant.jpg
Autor: Sergey Gabdurakhmanov, Licence: CC BY 2.0
Le pape Benoît XVI salue la foule sur la place Saint-Pierre au Vatican.
Paulus VI, from University of Urbino.jpg
Papa Paolo VI sul trono con destra benedicente
Pius XI, by Nicola Perscheid (retouched).jpg
Photograph of Pius XI by Nicola Perscheid.
Pius PP XII.jpg
Official portrait of Pope Pius XII by Y.Karsh