Seznam polských panovníků

Znak Polského království za panování dynastie Jagellonců, kolem roku 1500
Velký znak Polsko-litevské unie (1569–1795)

Tento seznam polských panovníků zahrnuje hlavy polského státu od prvního historicky doloženého polského knížete z rodu Piastovců do roku 1917, kdy bylo Polsko součástí Ruského impéria.

Piastovci – polští vévodové a králové (do 1138)

Seznam polských knížat (žlutě) a králů (zeleně); pod krále jsou zařazeni i ti panovníci, kteří měli tento titul pouze pro část své vlády. Prvním vládcem Polska, který byl potvrzen moderními prameny, byl Měšek I. Z polských vládců dynastie Piastovců, vládnoucích mezi lety 960 a 1138, byli korunováni tři: v roce 1025 Boleslav I. Statečný, ve stejném roce Měšek II. Lambert a v roce 1076 Boleslav II. Smělý.

Podle zprávy pražského kronikáře Kosmy v roce 1085 císař Jindřich IV. udělil Vratislavovi II., tehdejšímu českému vládci, titul polského krále.

JménoDoba vládyRodičeDatum narozenídatum úmrtíPoznámky
Měšek I.~960992Siemomysł* asi 93525. květen 992První historicky doložený polský kníže.
Boleslav I. Chrabrý9921025Měšek I. Polský
Doubravka Přemyslovna
* 96717. červen 1025V roce 1025 první polský král.
Měšek II. Lambert10251031Boleslav I. Chrabrý
Emnilda
* asi 99010. květen 1034Králem do roku 1031, poté jen kníže.
Bezprym10311032Boleslav I. Chrabrý* cca 986/9871032
Měšek II. Lambert10321034Boleslav I. Chrabrý
Emnilda
* asi 99010. květen 1034
Kazimír I. Obnovitel10391058Měšek II. Lambert
Richenza Lotrinská
* 25. červenec 101628. listopad 1058
Boleslav II. Smělý10581079Kazimír I. Obnovitel
Dobroněga Kyjevská
* asi 10422. nebo 3. dubna 1081/1082Od roku 1076 král.
Vladislav I. Herman10791102Kazimír I. Obnovitel
Dobroněga Kyjevská
* cca 10424. červen 1062
Boleslav III. Křivoústý11021138Vladislav I. Herman
Judita Přemyslovna
* 20. srpna 108628. října 1138

Období regionálního členění

Nástupnický akt Boleslava III. Křivoústého zahájil v Polsku období regionálního rozpadu. Nejdůležitější z knížat měl být vládce seniorského okresu (uvnitř jeho hranic bylo hlavní město státu - Krakov), který byl také - podle principu seniority – nejstarší z rodu. Tato zásada byla zpochybněna již v roce 1146 vyloučením vyhnanství Vladislava II. A rozpadla se v důsledku rozhodnutí lečického kongresu v roce 1180, ačkoli ve 13. století se někteří uchazeči krakovského okresu dovolávali práva z důvodu nejstarší v rodině. Princip svrchovanosti Krakova nad celým státem (princip knížectví) platil až do smrti knížete Leška Bílého v Gąsawě v roce 1227. Od tohoto okamžiku postupně postupovala fragmentace polských zemí, což souviselo s posilováním separatismu okresních knížectví.

Piastovci – vynikající knížata

JménoDoba vládyRodičeDatum narozenídatum úmrtíPoznámky
Vladislav II. Vyhnanec11381146Boleslav III. Křivoústý
Zbyslava Kyjevská
* 110530. květen 1159
Boleslav IV. Kadeřavý11461173Boleslav III. Křivoústý
Salomena z Bergu
* ok. r. 11255. ledna 1173
Měšek III. Starý11731177Boleslav III. Křivoústý
Salomena z Bergu
* 1126/112713. března 1202
Kazimír II. Spravedlivý11771191Boleslav III. Křivoústý
Salomena z Bergu
* 11385. květen 1194
Měšek III. Starý1191Boleslav III. Křivoústý
Salomena z Bergu
* 1126/112713. března 1202
Kazimír II. Spravedlivý11911194Boleslav III. Křivoústý
Salomena z Bergu
* 11385. květen 1194
Lešek I. Bílý11941198Kazimír II. Spravedlivý, Helena Znojemská* asi 118624. listopadu 1227
Měšek III. Starý11981199Boleslav III. Křivoústý
Salomena z Bergu
* 1126/112713. března 1202
Lešek I. Bílý1199Kazimír II. Spravedlivý, Helena Znojemská* asi 11865. květen 1194
Měšek III. Starý11991202Boleslav III. Křivoústý
Salomena z Bergu
* 1126/112713. března 1202
Vladislav III. Tenkonohý12021206Měšek III. Starý
Eudoxia Kyjevská
* 1161/11673. listopadu 1231
Lešek I. Bílý12061210Kazimír II. Spravedlivý, Helena Znojemská* asi 11865. květen 1194
Měšek I. Křivonohý12101211Vladislav II. Vyhnanec
Anežka Babenberská (1157)
* (11311146)16. květen 1211
Lešek I. Bílý12111227Kazimír II. Spravedlivý, Helena Znojemská* asi 11865. květen 1227

Piastovci – krakovští vévodové

JménoDoba vládyRodičeDatum narozenídatum úmrtíPoznámky
Vladislav III. Tenkonohý12271229Měšek III. Starý
Eudoxia Kyjevská
* 1161/11673. listopadu 1231Druhé období vlády.
Konrád I. Mazovský12291231Kazimír II. Spravedlivý, Helena Znojemská* 1187/118831. srpen 1247
Jindřich I. Bradatý12321238Boleslav I. Vysoký
Kristina
* 1165/117019. březen 1238
Jindřich II. Pobožný12381241Jindřich I. Bradatý
Hedvika Slezská
* 1196/12079. dubna 1241
Konrád I. Mazovský12411243Kazimír II. Spravedlivý* 1187/118831. srpen 1247Druhé období vlády.
Boleslav V. Stydlivý12431279Lešek I. Bílý* 21. června 12267. prosince 1279
Lešek II. Černý12791288Kazimír I. Kujavský
Konstancie Vratislavská
* kolem 124130. září 1288
Jindřich IV. Probus12881290Jindřich III. Bílý
Judita Mazovská
* 1257/125823. června 1290
Přemysl II. Velkopolský12901291Přemysl I. Velkopolský
Alžběta Vratislavská
* 14. října 12578. února 1296

Piastovci – král Polska (de facto Velkopolska a Gdaňska Pomořanska)

Přemysl II., navzdory ztrátě moci v Malopolsku, stále vládl Velkopolsku a Gdaňskému Pomořansku. V roce 1295 byl korunován za polského krále.

JménoDoba vládyRodičeDatum narozenídatum úmrtíPoznámky
Přemysl II. Velkopolský12951296Přemysl I. Velkopolský
Alžběta Vratislavská
* 14. října 12578. února 1296Král

Přemyslovci – krakovští vévodové

V roce 1291 se krakovské vévodství dostalo do rukou českého krále Václava II. V roce 1292 se ujal vévodství Sandoměř a v roce 1299 také Velkopolska a Gdaňského Pomořanska. V roce 1300 byl korunován polským králem arcibiskupem z Hnězdna Jakubem Svinkou.

Václav II. zemřel 21. června 1305 a jeho syn Václav III. převzal vládu. 4. srpna 1306 byl však zavražděn při přípravě na cestu do Polska. V září téhož roku byl Krakov v rukou Vladislava I. Lokýtka.

JménoDoba vládyRodičeDatum narozenídatum úmrtíPoznámky
Václav II.13001305Přemysl Otakar II., Kunhuta Uherská*27. září 127121. června 1305Také král český.
Václav III.13051306Václav II., Guta Habsburská* 6. října 12894. srpna 1306Také král český a uherský.

Lucemburkové

Poté, co na český trůn nastoupil v roce 1310 Jan Lucemburský, právem užíval také titul polského krále. V roce 1335 se titulu vzdal výměnou za 20 tisíc kop českých grošů, zatímco Kazimír III. Veliký se vzdal nároků na Slezsko.

JménoDoba vládyRodičeDatum narozenídatum úmrtíPoznámky
Jan Lucemburský1310–1335Jindřich Lucemburský

Markéta Brabantská

10. srpna 129626. srpna 1346Také král český.

Piastovci – polští králové

V roce 1306 se Vladislav I. Lokýtek z linie kujavských Piastovců stal krakovským knížetem, který se již zmocnil Sandoměřského vévodství. V roce 1314 obsadil Velkopolsko. 20. ledna 1320 byl korunován za polského krále.

JménoDoba vládyRodičeDatum narozenídatum úmrtíPoznámky
Vladislav I. Lokýtek13061333Kazimír I. Kujavský, Eufrosina Opolská* 12612. března 1333Králem od roku 1320.
Kazimír III. Veliký13331370Vladislav I. Lokýtek, Hedvika Kališská* 30. dubna 13105. listopadu 1370
Anjouovci (13701386)
Ludvík I. Veliký13701382Karel I. Robert, Alžběta Lokýtkovna* 5. březen 132610. září 1382Také král uherský.
Hedvika z Anjou13841386Ludvík I. Veliký, Alžběta Bosenská* 18. února 137417. července 1399V roce 1386 se provdala za litevského (velko)knížete Vladislava Jagella (Vladislava), který se poté stal polským králem.
Jagellonci (13861572)
Vladislav II. Jagello13861434Algirdas
Uljana Tverská
* kolem r. 13621. června 1434Také velkokníže litevský.
Vladislav III. Varnenčik14341444Vladislav II. Jagello
Sofie Halšanská
* 31. října 142410. listopadu 1444Také uherský král.
Kazimír IV.14471492Vladislav II. Jagello
Sofie Halšanská
* 30. listopadu 142730. listopadu 1427
Jan I. Olbracht14921501Kazimír IV. Jagellonský
Alžběta Habsburská
* 27. prosince 145917. června 1501
Alexandr Jagellonský15011506Kazimír IV. Jagellonský
Alžběta Habsburská
* 5. srpna 146119. srpna 1506
Zikmund I. Starý15061548Kazimír IV. Jagellonský
Alžběta Habsburská
* 1. listopadu 14671. dubna 1548
Zikmund II. August15481572Zikmund I. Starý
Bona Sforzová
* 1. srpna 15207. července 1572
Valois (15731575)
Jindřich z Valois15731574Jindřich II. Francouzský, Kateřina Medicejská* 19. září 15512. srpna 1589Poté francouzský král.
Báthoryové (15751586)
Štěpán Báthory15751586Štěpán VIII. Báthory, Kateřina Telegdi* 27. září 153312. prosince 1586Také sedmihradský kníže.
Vasovci (15871668)
Zikmund III. Vasa15871632Jan III. Švédský, Kateřina Jagellonská* 20. června 156629. dubna 1632Také švédský král.
Vladislav IV. Vasa16321648Zikmund III. Vasa, Anna Habsburská* 9. červen 159522. května 1648
Jan II. Kazimír16481668Zikmund III. Vasa, Konstance Habsburská* 22. března 160916. prosince 1672
Wiśniowiečtí (16691673)
Michał Korybut Wiśniowiecki16691673Jeremi Wiśniowiecki, Gryzelda Zamoyská* 31. července 164010. listopadu 1673
Sobieští (16741696)
Jan III. Sobieski16741696Jakub Sobieski, Zofia Teofila Daniłowiczówna* 17. srpna 162917. června 1696
Wettinové (16971704)
August II. Silný16971704Jan Jiří III. Saský, Anna Žofie Dánská* 12. května 16701. února 1733Také saský kurfiřt.
Leszczyňští (17041709)
Stanislav I. Leszczyński17041709Rafael Leszczyński, Anna Leszczyńska* 20. října 167723. února 1766
Wettinové (17091763)
August II. Silný17091733Jan Jiří III. Saský, Anna Žofie Dánská* 12. května 16701. února 1733Druhé období vlády.
August III.17331763August II. Silný, Kristýna Eberhardýna Hohenzollernová* 17. října 16965. října 1763Také saský kurfiřt.
Leszczyňští (17331736)
Stanislav I. Leszczyński17331736Rafael Leszczyński, Anna Leszczyńska* 20. října 167723. února 1766Druhé období vlády. Spor o trůn.
Poniatovští (17641795)
Stanislav II. August17641795Stanisław Poniatowski, Konstancja Czartoryská* 17. ledna 173212. února 1798
Roku 1795 došlo k tzv. třetímu dělení Polska, během něhož Polsko jako samostatný stát zaniklo. Roku 1815 Pak bylo vyhlášeno tzv. Kongresové Polsko, jež bylo v personální unii s Ruským impériem. Od roku 1831 jsou ruští carové pouze titulární polští králové.
Holstein‑Gottorp‑Romanov (18151917)
Alexandr II.18151825Pavel I. Ruský, Sofie Dorota Württemberská* 23. prosince 17771. prosince 1825Ruský car Alexandr I.
Mikuláš I.18251855Pavel I., Sofie Dorota Württemberská* 6. července 17962. března 1855Ruský car Mikuláš I.
Alexandr III.18551881Mikuláš I., Alexandra Fjodorovna* 29. dubna 181813. března 1881Ruský car Alexandr II.
Alexandr IV.18811894Alexandr II. Nikolajevič, Marie Alexandrovna (Marie Hesenská)* 10. března 18451. listopadu 1894Ruský car Alexandr III.
Mikuláš II.18941917Alexandr III., Marie Sofie Dánská* 18. května 186817. července 1918Ruský car Mikuláš II.

Kníže varšavský

Wettinové

V letech 18071815 krátce existovalo tzv. Varšavské vévodství jako Napoleonův satelitní stát, jehož vévodou byl Friedrich August Saský, vnuk předposledního polského krále.

Polští králové do roku 1795

Václav III.Václav II.Kazimír III. VelikýVladislav I. LokýtekPřemysl II. VelkopolskýBoleslav II. SmělýMěšek II. LambertBoleslav Chrabrý
Hedvika z AnjouLudvík I. VelikýZikmud II. AugustZikmund I. StarýAlexndr JagellonskýJan I OlbrachtKazimír IV JagellonskýVladislav III. VarnenčikVladislav II. Jagello
Stanislav I. LeszczyńskiStanislav I. LeszczyńskiAugust III. SasAugust II. SilnýJan III SobieskiMichal Korybut WiśniowieckiJan II. Kazimír VasaVladislav IV. VasaZikmund III. VasaŠtěpán I. BáthoryJindřich z Valois

V letech 19161918 existovala tzv. regentská vláda Polského regentského království (bez krále, s tříčlennou regentskou radou), což byl satelitní stát ústředních mocností.

Rodokmen

Rodokmen polských panovníků (s důrazem na kontinuitu)
Rodokmen polských panovníků (s důrazem na kontinuitu)

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Coat of Arms of Vladislav Jagiello.svg
Autor: Bastianow/Avalokitesvara, Licence: CC BY-SA 3.0
I. Jagelló Ulászló lengyel király címere
Coat of arms of the Polish-Lithuanian Commonwealth.svg
Autor: Tento vektorový obrázek byl vytvořen programem Inkscape ., Licence: CC BY-SA 3.0
Contemporary reconstruction of the Coat of Arms of the Polish-Lithuanian Commonwealth
Rodokmen polskych kralu.PNG
Autor: Kolomaznik aka M. Provazník, Licence: CC BY-SA 3.0
Rodokmen polských králů