Seznam států a jejich správních celků

Každý stát se pro administrativní či úřední účely dělí na různá území (oblasti, spolkové státy, distrikty, provincie, departementy, regiony, župy apod.). Na světě existují i různá závislá území, teritoria, autonomní oblasti.

Na české Wikipedii jsou seznamy států a jejich správních celků rozděleny dle světadílů:

Externí odkazy