Sféra (matematika)

Perspektivní projekce kulové sféry (z nadhledu). Pro kvalitní vykreslení tvarů a čar byly využity Bézierovy křivky.

V matematice se slovem sféra označuje obvykle kulová plocha, tedy plocha tvořící povrch koule. Sféra je definována jako množina všech bodů, které se nacházejí ve vzdálenosti r (poloměr) od bodu S (střed). Sféra dimenze n se někdy značí n-sféra.

Definice

  • euklidovské geometrii a v klasické analýze je n-rozměrná sféra poloměru r definována
  • topologii je n-rozměrná sféra topologický prostor homeomorfní výše uvedené euklidovské sféře. Ekvivalentně je sféra jednobodová kompaktifikace prostoru . Pro se také definuje sféra , která je v jistém smyslu limitou konečně rozměrných sfér.

Vlastnosti

Otevřené problémy

  • Homotopie sféry nejsou obecně známy.
  • Maximální počet nezávislých vektorových polí na n-sféře není obecně znám.
  • Počet neizomorfních diferencovatelných struktur n-sféry není obecně znám.
  • Není známo, zda 6-sféra připouští strukturu komplexní variety.

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Sphere wireframe 10deg 6r.svg
Autor: Geek3, Licence: CC BY 3.0
Sphere wireframe - perspective projection of a sphere. The image shows lines, which are drawn as they were painted onto the surface of a sphere.

viewer distance from center: 6r
line distance: 10°
line width: 1°
axial tilt: 37.5°
rotation: 7.5°
base color: #22326b

all shapes are drawn with cubic bezier curves to an accuracy of 0.00001 of the radius.