Sicilské království

Království sicilské (za majákem)
Regnum Siciliae („ultra Pharum“)
Regnu di Sicilia
Regno di Sicilia
11301816Neapolské království 
Království obojí Sicílie 
Vlajka státu
vlajka
Státní znak
znak
Motto: Animus Tuus Dominus („ANTUDO“)
geografie
Mapa
Sicilské království v roce 1190 (před rozdělením)
obyvatelstvo
počet obyvatel:
1 700 000 (rok 1800)
italština (úřední), sicilština (úřední), latina (byrokracie), byzantská řečtina (byrokracie), arabština (poezie, byrokracie), normanština (normanská šlechta), francouzština (úřední 11301283), španělština (španělská nadvláda)
státní útvar
feudální dědičná monarchie
vznik:
1130 – vznik
zánik:
1282 – rozdělení Sicilské nešpory
1816 – připojení ke Království obojí Sicílie
státní útvary a území
předcházející:
Sicilské hrabstvíSicilské hrabství
Apulie a KalábrieApulie a Kalábrie
Neapolské vévodstvíNeapolské vévodství
Amalfská republikaAmalfská republika
Zíriovský emirátZíriovský emirát
Gaetské vévodstvíGaetské vévodství
Sorrentské vévodstvíSorrentské vévodství
Capujské knížectvíCapujské knížectví
Spoletské vévodstvíSpoletské vévodství
následující:
Neapolské královstvíNeapolské království
Království obojí SicílieKrálovství obojí Sicílie

Sicilské království (latinsky Regnum Siciliae, sicilsky Regnu di Sicilia, italsky Regno di Sicilia) bylo historickým státním útvarem na jihu Itálie v letech 11301816. Původně zahrnovalo kromě samotné Sicílie také celou jižní část Apeninského poloostrova, v roce 1282 však došlo v souvislosti s tzv. Sicilskými nešporami k rozpadu království na dva samostatné subjekty – ostrovní Království sicilské (za majákem), nazývané také jako království Trinacria, a pevninskou část Království sicilské (před majákem), v praxi známé spíše jako Neapolské království. V historické literatuře se pro období po roce 1282 tímto názvem označuje státní útvar zahrnující pouze ostrov.[p. 1] Ten byl často v personální unii s aragonským/španělským královstvím. V letech 1713–1720 bylo v rukou savojských vévodů, kteří je vyměnili s císařem za království Sardinské.

V roce 1735 dobyl Sicílii v rámci války o polské dědictví parmský vévoda Karel Bourbonský, který se zároveň stal králem neapolským. Oba státy byly od té doby s krátkou napoleonskou přestávkou pod vládou jednoho panovníka a v roce 1816 byly i formálně spojeny do (staro)nového Království obojí Sicílie.

Historie

Dosud nerozdělené Sicilské království v letech 11301282

Založení a vláda normanské dynastie

V roce 1091 se Sicílie dostala pod kontrolu Normanů, kteří vyvrátili arabský Sicilský emirát a založili zde Sicilské hrabství. Království založil roku 1130 sicilský hrabě Roger II. Sicilský z původem normanské dynastie Hautevillů, a to sloučením jihoitalských a sicilských držav Normanů, které byly od roku 1059 papežskými lény. Korunu přijal Roger přímo z rukou papeže. Normané zde vládli až do roku 1194 (postupně králové Roger II., 1130–1154, Vilém I. Sicilský, 1154–1166, Vilém II. Sicilský, 1166–1189, Tankred Sicilský, 1189–1194).

Štaufové

Roku 1194 získali království Štaufové sňatkem syna císaře Fridricha I. Barbarossy Jindřicha s dědičkou Konstancií, dcerou krále Viléma I. Jindřich byl v letech 1194–1197 spoluvladařem své ženy, která zemřela v roce 1198. Novým panovníkem se tak stal pozdější císař Fridrich II., v té době pouze čtyřletý. Jeho vláda v letech 11981250 byla poznamenána řadou konfliktů s papeži, které pokračovaly i za jeho nástupců Konráda IV. (12501254), Manfreda (12581266) a Konradina (12541258 a 1268).

Anjouovci

Korunovace Karla z Anjou sicilským králem (1266)

V důsledku ostrého sporu, do kterého se dostal Fridrich s papeži kvůli pokusům o ovládnutí severní Itálie, odmítla papežská kurie po jeho smrti ponechat království jako papežské léno nadále Štaufům. Nejdříve je nabídla anglickému králi Jindřichovi III. pro jeho mladšího syna Edmunda, který se zde však neprosadil. Roku 1266 je udělila v léno mladšímu synovi francouzského krále Ludvíka VIII. Karlovi z Anjou. Ten porazil roku 1266 nemanželského syna císaře Fridricha II. Manfreda a 1268 Fridrichova mladičkého vnuka Konradina, kterého poté nechal v Neapoli popravit. Vládu v království však neudržel dlouho.

Sicilské království za vlády aragonských králů

Roku 1282 vypuklo proti Francouzům rozsáhlé povstání na Sicílii, které vešlo do dějin pod názvem sicilské nešpory. Příčinou byl daňový útlak vlády krále, který se neustále pokoušel o další expanzivní politiku, mimo jiné na území obnovené byzantské říše. Proto povstání finančně podpořil byzantský císař Michael VIII. Palaiologos. Jako svého krále přijali vzbouření Sicilané Manfredova zetě, aragonského krále Petra III.. Ten ovšem ovládl pouze ostrov Sicílii, zatímco pevninská část království zůstala v anjouovských rukou.

Po dvaceti letech bojů byla roku 1302 uzavřena mírová smlouva, kterým byla uznána samostatnost ostrovního království v čele s aragonskou dynastií, které bylo po roce 1302 nazýváno také královstvím Trinacria, oficiálně se však zvalo královstvím sicilským (Regnum Siciliae) a v praxi s doplněním „za (messinským) majákem“ (ultra Pharum) a je v současnosti všeobecně nazýváno Sicilským královstvím, a zároveň potvrzeno pevninské království dynastie Anjou, jehož formální název sice bylo Sicilské království — v praxi pak království sicilské před majákem — v současnosti je ovšem téměř výlučně známé podle svého hlavního města jako Neapolské království.

Španělská nadvláda

Ostrovnímu státu vládli střídavě aragonští/španělští králové anebo jejich vedlejší větvě. Roku 1707 se sicilské království ocitlo v rámci válek o španělské dědictví v držbě císaře Karla VI. V roce 1735 dobyl Sicílii v rámci války o polské dědictví parmský vévoda Karel Bourbonský, který se zároveň stal králem neapolským. Oba státy byly od té doby s krátkou napoleonskou přestávkou pod vládou jednoho panovníka a v roce 1816 byly i formálně spojeny do (staro)nového Království obojí Sicílie s vládnoucí dynastií Bourbon-Obojí Sicílie.

Státní symbolika

Poznámky

  1. Ačkoli tato zažitá praxe plně vyhovuje potřebám historiografie, nezakládá se plně na tehdejší oficiální nomenklatuře; nepochybně však přispívá k lepšímu pochopení občas matoucích úseků jihoitalských dějin.

Odkazy

Reference

  1. Arrigo Pecchioli, Storia dei Cavalieri di Malta, Editalia, Roma 1978.

Literatura

  • JANSEN, Katherine L. Medieval Italy. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2010. 624 s. ISBN 978-0-8122-2058-2. (anglicky) 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Bandiera del Regno di Sicilia 4.svg
Při zobrazení tohoto souboru lze snadno přidat orámování
Flag of the Kingdom of the Two Sicilies (1816).svg
Při zobrazení tohoto souboru lze snadno přidat orámování
Königsbanner 14Jh.svg
Autor: Vlastní dílo, Ronald Preuss (eagle), Licence: CC BY-SA 4.0
Royal banner (Königsbanner) of the German kings and emperors in the early to mid 14th century. The upright rectangular shape of the field approximates the proportions of 14th-century military banners, see e.g. File:Codex Balduini Trevirensis - Alpenüberquerung Heinrich VII.JPG
Flag of Cross of Burgundy.svg
Autor: Ningyou., Licence: CC-BY-SA-3.0
Flag with the cross of Burgundy (saltire). Also named Cross of Burgundy flag. It was used in the Catholic Monarchy and in its viceroyalties such as New Spain and Peru. It was also used by Spain as a military or king flag. Used by the Carlist movement.
Banner of the Holy Roman Emperor without haloes (1400-1806).svg
(c) I, N3MO, CC-BY-SA-3.0
Banner of the Holy Roman Emperor (after 1400).
Byzantine Calvary cross potent.png
Autor: Dragovit, Licence: CC BY-SA 4.0
The "Calvary cross potent" standing on a number of steps was minted on solidus coins (also shows without the steps on tremissis coins) by various Byzantine emperors, mainly in the 7th century during the reign of Heraclian dynasty and after.
Iron crown of Lombardia (icon).svg
Autor: Indicelatino, Licence: CC BY-SA 4.0
Traditional depiction of the Iron crown of Lombardia (icon)
Ensign of the Kingdom of Sicily (1282-1296).svg
Autor: , Licence: CC BY-SA 3.0
Heraldic flag for the Kingdom of Sicily under Peter III of Aragon (1282-1296) [attributed, unattested]
Vexillum Regni Hierosolymae.svg
Autor: Ec.Domnowall, Licence: CC BY 3.0
Drapeau du Royaume de Jérusalem
Bandera de Nápoles - Trastámara.svg
Při zobrazení tohoto souboru lze snadno přidat orámování
Flag of the Kingdom of Sicily (Hohenstaufen).svg
Autor: , Licence: CC BY-SA 3.0
Banner of the Kings of Sicily under the House of Hohenstaufen.

Manfred, King of Sicily (r. 1258-1266) is known to have changed the field of the royal coat of arms to argent.

Some Nuova Cronica mss. illustrations of the early 14th century show military banners with the design alongside the coat of arms (e.g. ms. Chigiano L VIII 296.
Tocco stemma.svg
Autor: Geralt Riv, Licence: CC BY-SA 4.0
Herb włoskiej rodziny Tocco.
Flag of the Kingdom of Sicily (simplified).svg
Autor: , Licence: CC BY 3.0
Reconstructed(?) ensign of Sicily within the Kingdom of the Two Sicilies (1816-1861).

The eagles should be at the hoist, facing towards the fly. [1]

Steenbergen, Vlaggen van alle Natiën / Pavillons de toutes les Nations / Flags of all Nations (1862).
Flag of the Republic of Amalfi.svg
Autor: Tento vektorový obrázek byl vytvořen programem Inkscape-default, Licence: CC BY-SA 3.0
Flag of the Republic of Amalfi, made according to http://www.duesicilie.org/OLDSITE/bannere-nap.html
Royal Banner of Aragón.svg
Autor: Tento vektorový obrázek byl vytvořen programem Inkscape., Licence: CC BY-SA 3.0
Royal Banner of the Kingdom and Crown of Aragón
Flag of Sicilian Kingdom 1848.svg
Autor: Manny Mannheimer, Licence: CC BY-SA 4.0
Historical flag of Sicilian Kingdom (1848-1849)
KorunovaceKarlazAnjou.jpg
Korunovace Karla z Anjou králem Sicílie (1266)
Arms of the Aragonese Kings of Sicily.svg
Autor: Heralder, Licence: CC BY-SA 3.0
Per saltire Aragon and Hohenstaufen, in the historical coa, the two eagles should be facing each other.
Gëziq eagle emblem.svg
Autor: AceDouble, Licence: CC BY-SA 3.0
According to Jaho Brahaj ((Please provide a date)) Heraldry[1]: "The heraldic emblem of the Arbër State was discovered in Gëziq (Mirditë) and dates from the 12th century." It is found on Albanian websites such as Ilmi Veliu ((Please provide a date)) STEMAT E ARBËRORE - SHQIPTARE[2]
Flag of Gaeta (10th century).svg
Autor: Facquis, Licence: CC BY-SA 4.0
Basata sulla carta nautica di Angelino Dalorto del 1325.
Kingdom of Sicily 1190.svg
Autor: , Licence: CC BY-SA 4.0
A map of the Norman Kingdom of Sicily within Europe circa 1190 CE.

Note that the borders of the Cumans, Kipchaks, Kievan Rus', Kama Bulgarians and Viatka do not extend right to the edge of the map (due to a sub-map covering them up on the source map).

Also, Ireland was not united but was in fact composed of many petty kingdoms with a weak over-king.
Coat of Arms of the House of Hauteville (according to Agostino Inveges).svg
Autor: The White Lion, Licence: CC BY-SA 4.0
Coat of Arms of the House of Hauteville, according to Agostino Inveges
Rectangular green flag.svg
Rectangular green flag. This flag should not be used to represent the Fatimid Caliphate. Note that the concept of rectangular national flags did not exist during Fatimid times, and that the dynastic color of the Fatimids was white, not green (just as black was the dynastic color of the Abbasids, etc.).
Kingdom of Sicily 1154-cs.svg
Autor: , Licence: CC-BY-SA-3.0
Sicilské království v roce 1154.
Arms of Swabia-Sicily.svg
Autor: , Licence: CC BY-SA 3.0
Coat of Arms of the Kingdom of Sicily (House of Hohenstaufen)
Italy 1494 AD.png
Autor: unknown, Licence: CC-BY-SA-3.0
Royal Arms of Sicily (1580-1700).svg
Autor: Heralder, Licence: CC BY-SA 3.0
Royal shield of arms of Sicily, Spanish House of Habsburg, 1580-1700 [Shown at Quattro Canti in Palermo]
Wappen Irslingen.png
Coat of arms of Irslingen in Dietingen
Sicilian Arms of James II of Aragon as Infante (1285-1296).svg
Autor: Heralder, Licence: CC BY-SA 3.0
Sicilian Arms of future King James II of Aragón used as Infante of Aragon (Prince), 1285-1296 [unattested?]
Flag of the Kingdom of Naples.svg
Flag of the Kingdom of Naples
Arms of Jean dAnjou.svg
Autor: Carlodangio, Licence: CC BY-SA 4.0
This vector image includes elements that have been taken or adapted from this file:
State Flag of the Savoyard States (late 16th - late 18th century).svg
State Flag of the Savoyard States (late 16th - late 18th century).
Kingdom of Sicily naval flag.svg
Autor: Vlastní dílo, Licence: CC BY-SA 4.0
Naval flag of the kingdom of Sicily, drawn after Guillem Soler (c. 1380) File:Portolan chart of Guillem Soler (c.1380, Paris).jpg