Sievert

Sievert (značka Sv) je jednotkou ekvivalentní dávky ionizujícího záření (HT), případně dávkového ekvivalentu (H). Je pojmenována po R. Sievertovi, průkopníkovi radiační ochrany.

Dávka 1 Sv jakéhokoli záření má stejné biologické účinky jako dávka 1 Gy rentgenového nebo gama záření (pro které je radiační váhový faktor WR stanoven 1; viz dále). Jednotka vyjadřuje podíl množství absorbované energie v určité hmotnosti a v závislosti na daném druhu ionizujícího záření. Tedy energie/hmotnost (J/kg).

Ekvivalentní dávka se vypočítá jako součin DT × WR, kde D je střední absorbovaná dávka v tkáni nebo orgánu T a WR je radiační váhový faktor (popřípadě jakostní činitel Q – pro dávkový ekvivalent – viz níže). Radiační váhový faktor WR udává, kolikrát je daný druh záření biologicky účinnější než záření fotonové – X nebo gama a je různý pro jednotlivé druhy ionizujícího záření. To znamená, že zohledňuje i rozdílnou biologickou účinnost jednotlivých druhů záření. Hodnota WR je bezrozměrná - tedy nemá žádnou jednotku.

Starší jednotkou ekvivalentní dávky / dávkového ekvivalentu byl rem, přičemž 1 rem = 0,01 Sv.

Hodnoty radiačního váhového faktoru WR

 • Fotony, jakákoliv energie : WR = 1
 • Elektronypozitrony, jakákoliv energie : WR = 1
 • Neutrony
  • energie < 10 keV : WR = 5
  • 10 keV < energie < 100 keV : WR = 10
  • 100 keV < energie < 2 MeV : WR = 20
  • 2 MeV < energie < 20 MeV : WR = 10
  • energie > 20 MeV : WR = 5
 • Protony, energie > 2 MeV : WR = 5
 • částice alfa a jiná větší jádra : WR = 20

Pro dávkový ekvivalent (H) je opět zavedena jednotka sievert. Výpočet je následující: H = D · Q, kde D je absorbovaná dávka a Q je jakostní faktor/činitel. Jakostní činitel Q koriguje dávkový ekvivalent na základě velikosti lineárního přenosu energie L.

Hodnoty jakostního činitele Q

Pro jakostní faktor Q jsou používány následující hodnoty.[1]

Pro rentgenové záření, záření gama a elektronyQ = 1
Pro neutrony o neznámém energetickém spektruQ = 10
Pro částice s jedním nábojem o neznámé energii a klidové hmotnosti větší než 1 atomová hmotnostní jednotkaQ = 10
Pro částice alfa a další vícenásobně nabité částice o neznámé energiiQ = 20
Pro tepelné neutronyQ = 2,3

Porovnání ozáření z různých zdrojů radiace[2]

ZdrojDávkaZdrojDávkaZdrojDávka
Spánek vedle jiného člověka0,05 μSvCT vyšetření hlavy2 mSvDávka s 10% smrtností po 30 dnech1-2 Sv
Rok života 75km od jaderné el.0,09 μSvBěžná roční dávka ve složení

přibližně 85% přírodní zdroje, zbytek lékařská vyštření

4 mSv
Konzumace 1 banánu0,1 μSvCT vyšetření hrudníku7 mSv
Rok života 75km od uhelné el.0,3 μSvRoční limita pro radiačního

pracovníka (zák.422/2016)

20 mSv
Rentgen paže1 μSvRoční limita pro radiačního pracovníka v USA50 mSv
Přídavek za den v místě s vysokou

přirozenou radiací

1,2 μSvNejnižší roční dávka prokazatelně

zvyšující riziko rakoviny

100 mSv
Rentgen zubů5 μSvPřibližná okamžitá dávka způsobující

symptomy radiačního ozáření

400 mSv
Jednodenní dávka v běžném životě10 μSv
Rentgen hrudníku20 μSv
Pětihodinový let dopravním letadlem50 μSv
Rok pobytu v kamenném,

zděném či betonovém domě

70 μSv
Roční dávka z draslíku

přirozeně v lidském těle

390 μSv
Mamografické vyšetření prsu400 μSv

Ve článku Akutní radiační syndrom se podrobněji dozvíte, jaké mají dávky od 0,05 Sv (50 mSv) zdravotní dopady na člověka.

Odkazy

Související články

Reference

 1. Měření radioaktivity, www.radioaktivita.cz
 2. TOPIČ, Petr. Měřili jsme v Česku radioaktivitu. Čísla mohou vyděsit, ale o nic prý nejde. Technet [online]. iDnes, 2019-07-25 [cit. 2022-05-13]. Dostupné online. 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

SI base unit.svg
Autor: Dono, Licence: CC BY-SA 3.0
The seven SI base units and their interdependency. Clockwise from the top: second (time), kilogram (mass), mole (amount of substance), candela (luminous intensity), Kelvin (temperature), Ampere (electric current) and metre (distance)