Sintr

Sintr vzniká při pomalém odkapávání a vypařování vody v jeskyních

Sintr je silně porézní bělavá hornina chemogenního původu, která vzniká vysrážením uhličitanu vápenatého z roztoků obsahujících rozpuštěný vápenec. K jeho tvorbě dochází na stropech, stěnách a podlahách jeskyň při vypařování vody. Ze sintru se vytvářejí výplně krasových jeskyň. Sintrové jeskynní tvary mají mnoho forem – brčka, stalaktity, stalagmity, stalagnáty, sintrové kůry a povlaky, květákové sintry, korálové sintry, jeskynní perly, sintrové záclony, sintrové vodopády a podobně.

Související články

Média použitá na této stránce

Stalactite-drop.jpg
Autor: Magister Mathematicae, Licence: CC-BY-SA-3.0
Loltun Cave, Yucatan. Drops forming on stalactites, illustrating the process on which stalactites are formed.