Skalární součin

Skalární součin[1] je v matematice bilineární zobrazení , kde je vektorový prostor nad tělesem , přiřazující dvojici vektorů skalár.

Značení

Nejběžnější způsoby zápisu skalárního součinu vektorů a jsou:

  • – značení používané hlavně v prostorech konečné dimenze
  • – značení běžné ve funkcionální analýze
  • – starší značení, dnes již méně používané
  • jako bilineární forma
  • – při použití Diracovy notace v kvantové mechanice

Definice

Operaci skalárního součinu dvou vektorů vektorového prostoru nad číselným tělesem ( ) definujeme jako symetrickou pozitivně definitní bilineární formu na vektorovém prostoru, tj. v -rozměrném aritmetickém vektorovém prostoru s kanonickou bází jako:

,

a definujeme-li normu libovolného vektoru vektorového prostoru jako druhou odmocninu skalárního součinu vektoru se sebou samým, pak z Cauchyho Schwarzovy a trojúhelníkové nerovnosti pro libovolné dva vektory a plyne nerovnost , tj.:

,


kde je úhel svíraný vektory a . Pro nulový skalární součin nenulových vektorů nutně platí, že svírají pravý úhel, pak říkáme, že tyto vektory jsou vzájemně ortogonální, tj. kolmé.

Vlastnosti

Skalární součin

pro všechny nenulové vektory a všechna platí:

  • ve reálném vektorovém prostoru nad tělesem reálných čísel je skalární součin komutativní, tzn.:
  • v komplexním vektorovém prostoru nad tělesem komplexních čísel, kde pruhem je značeno komplexní sdružení, platí:

Příklad

Mějme dva trojrozměrné vektory a . Potom jejich skalární součin je:

.

Aplikace

  • pro dva vektory a , zapsané v nějaké jedné pevně zvolené bázi , lze skalární součin definovat jako:
, kde je metrický tenzor (v tomto případě matice).
  • pro dvě posloupnosti lze skalární součin definovat jako řadu:
, pokud řada konverguje.
, pokud integrál konverguje.

Reference

  1. BICAN, Ladislav. Linearni algebra a geometrie (upr. vydání). [s.l.]: Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1707-9. (anglicky) 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Skalarni soucin geom.svg
Geometrická interpretace skalárního součinu.