Skandium

Skandium
 [Ar] 3d1 4s2
45Sc
21
 
        
        
                  
                  
                                
                                
↓ Periodická tabulka ↓
Scandium sublimed dendritic and 1cm3 cube.jpg
Obecné
Název, značka, čísloSkandium, Sc, 21
Cizojazyčné názvylat. Scandium
Skupina, perioda, blok3. skupina, 4. perioda, blok d
Chemická skupinaPřechodné kovy
Koncentrace v zemské kůře5 až 22 ppm
Koncentrace v mořské vodě0,00004 mg/l
VzhledStříbřitě bílý, měkký a výrazně lehký kovov
Identifikace
Registrační číslo CAS
Atomové vlastnosti
Relativní atomová hmotnost44,9559
Atomový poloměr162 pm
Kovalentní poloměr170 pm
Van der Waalsův poloměr211 pm
Iontový poloměr81 pm
Elektronová konfigurace[Ar] 3d1 4s2
Oxidační čísla+III
Elektronegativita (Paulingova stupnice)1,36
Ionizační energie
První633,1 KJ/mol
Druhá1235,0 KJ/mol
Třetí2388 KJ/mol
Látkové vlastnosti
Krystalografická soustavaŠesterečná
Molární objem15,00×10−6 m3/mol
Mechanické vlastnosti
Hustota2,985 g/cm3
SkupenstvíPevné
Tvrdost2,5
Tlak syté páry100 Pa při 2006K
Termické vlastnosti
Tepelná vodivost15,8 W⋅m−1⋅K−1
Termodynamické vlastnosti
Teplota tání1540,85 °C (1 814 K)
Teplota varu2835,85 °C (3 109 K)
Skupenské teplo tání14,1 KJ/mol
Skupenské teplo varu332,7 KJ/mol
Měrná tepelná kapacita25,52 Jmol−1K−1,
568 Jkg−1K−1
Elektromagnetické vlastnosti
Elektrická vodivost1,77×106 S/m
Měrný elektrický odpor562 nΩ·m
Standardní elektrodový potenciál-2,03 V
Magnetické chováníParamagnetický
Scandium spectrum visible.png
Bezpečnost
GHS02 – hořlavé látky
GHS02
[1]
Varování[1]
R-větyR11
S-větyS16, S43
Izotopy
IV (%)ST1/2ZE (MeV)P
44Scumělý58,61 hodε β+3,923 944Ca

γ0,271 2444Ca
45Sc100%je stabilní s 24 neutrony
46Scumělý83,79 dneβ0,356946Ti

γ0,88946Ti
47Scumělý3,3492 dneβ0,4447Ti

γ1,15947Ti
48Scumělý46,67 hodβ0,66148Ti

γ0,948Ti
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
VápníkScTitan

Y
Skandium ve zkumavce

Skandium (chemická značka Sc, latinsky Scandium) je silně elektropozitivní, stříbřitě bílý, měkký kov. Oxidační číslo skandia ve většině sloučenin je +3. Průmyslové uplatnění skandia je poměrně malé, hlavní využití nachází při výrobě světelných zdrojů.

Historie

Skandium patří mezi prvky, jejichž existenci předpověděl ruský chemik a tvůrce periodické tabulky prvků Dmitrij Ivanovič Mendělejev. Roku 1869 publikoval článek o předkládaných vlastnostech doposud neobjeveného prvku, který nazval ekabor.

Objev skandia učinil švédský chemik Lars Fredrick Nilson roku 1879 pomocí spektrální analýzy, když ve spektru směsi prvků vzácných zemin z minerálů euxtenitu a gadolinitu objevil doposud neznámé spektrální linie. Rozkladem těchto minerálů a chemickým dělením vzniklé směsi se mu podařilo získat 2 g vysoce čistého oxidu skanditého (Sc2O3).

Čisté kovové elementární skandium bylo připraveno až roku 1937 elektrolýzou taveniny směsi draslíku, lithia a chloridu skanditého ScCl3 při teplotě 700–800 °C na wolframové elektrodě.

Základní fyzikálně-chemické vlastnosti

kovové skandium

Skandium je stříbřitě bílý, měkký a výrazně lehký kovový prvek, podobný svými vlastnostmi hliníku, titanu a lanthanoidům.

Chemicky je poměrně stálé, na vzduchu se pozvolna pokrývá vrstvičkou nažloutlého oxidu, který jej chrání před další korozí. Je odolné proti působení vlhkosti a vody, stejně tak odolává působení oxidačních kyselin.

Výskyt

Skandium se vyskytuje v přírodě v relativně velkém množství. Jeho průměrný obsah v zemské kůře se pohybuje v rozmezí 5–22 mg/kg. V mořské vodě je jeho obsah značně nízký, přibližně 0,000 04 mg/l. Ve vesmíru připadá jeden atom skandia přibližně na 1 miliardu atomů vodíku.

Přestože neexistují žádná velká ložiska rud s vysokým obsahem skandia, značné množství se získává při zpracování uranových rud. Existuje pouze jeden nerost obsahující větší množství skandia – thortveitit Sc2Si2O7, jehož největší naleziště se nacházejí v Norsku.

Výroba a použití

Jelikož nemá skandium žádný velký technický význam, vyrábí se pouze v malém množství. Z větší části se získává z odpadu při zpracování uranových rud, dalším zdrojem je thortveitit, který obsahuje 35–40 % oxidu skanditého.

Skandium se používá při výrobě vysoce intenzivních zdrojů světla, radioaktivní izotop 46Sc se používá při rafinaci ropy. Největší využití nachází ve slitinách s hliníkem, které se používají v leteckém průmyslu a při výrobě sportovního vybavení (kola, baseballové pálky, …). Používá se také jako konstrukční kov v kosmonautice.

Izotopy

Podrobnější informace naleznete v článku Izotopy skandia.

Přírodní skandium obsahuje pouze jeden stabilní izotop 45Sc. Dále je známo celkem 25 radioizotopů, z nichž nejstabilnější je 46Sc (poločas rozpadu = 83,79 dnů).

Odkazy

Reference

  1. a b Scandium. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-24]. Dostupné online. (anglicky) 

Literatura

  • Cotton F.A., Wilkinson J.:Anorganická chemie, souborné zpracování pro pokročilé, ACADEMIA, Praha 1973
  • Holzbecher Z.:Analytická chemie, SNTL, Praha 1974
  • Jursík F.: Anorganická chemie nekovů. 1. vyd. 2002. ISBN 80-7080-504-8
  • Dr. Heinrich Remy, Anorganická chemie 1. díl, 1. vydání 1961
  • N. N. Greenwood – A. Earnshaw, Chemie prvků 1. díl, 1. vydání 1993 ISBN 80-85427-38-9

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Scandium'.jpg
Scandium metal
Scandium spectrum visible.png
Autor: McZusatz (talk), Licence: CC0
Scandium spectrum; 400 nm - 700 nm
Scandium sublimed dendritic and 1cm3 cube.jpg
Autor: Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de), Licence: FAL
Scandium, sublimed-dendritic, high purity 99.998 % Sc/TREM. As well as an argon arc remelted 1 cm3 scandium cube for comparison.