Skladebné principy

Související informace naleznete také v článku Obrazová kompozice.

Skladebné principy nebo skladebné postupy je souhrn pravidel pro uspořádání prvků v obrazu, které se uplatňují v různých sdělovacích systémech a oborech. Mají obecnou platnost. Autoři je používají ve fotografii, filmu, malbě, architektuře, hudbě nebo průmyslovém designu. Jsou to principy role, rytmu, kontrastu, symetrie a proporce.

  • Princip role – základní princip skladby obrazu
  • Princip rytmu – opakování stejných nebo podobných prvků, tvarů, tónů a barev
  • Princip symetrie – pravidelné rozmístění prvků kolem středu nebo některé osy
  • Princip kontrastu – vzájemné postavení dvou nebo více dostatečně rozdílných kvantit téže kvality
  • Princip proporce – pro posouzení velikosti ostatních objektů[1]

Reference

  1. Jiří Honskus. Fotografie, Technika snímání. [s.l.]: Pražská fotografická škola, 2004.