Skupenské teplo

Skupenské teplo
Název, značkaSkupenské teplo, L
Hlavní jednotka SIjoule
Značka hlavní jednotky SIJ
Dle transformace složekskalární
Zařazení v soustavě SIodvozená

K vyvolání přechodu složky z jednoho skupenství do jiného je zapotřebí dodat látce (nebo naopak látce odebrat) určité množství tepla. Toto množství tepla, které je nutné přidat nebo odebrat látce, se zastarale nazývá skupenské teplo. Jedná se o druh tzv. latentního tepla, jehož dodání či odebrání se neprojeví změnou teploty látky.

Značka a jednotky

  • Tradiční značka (jako pro jiná latentní tepla): , zpravidla doplněná o dolní index, určující druh skupenské přeměny
  • Hlavní jednotka v SI: joule, značka J
  • Další jednotky: jako pro teplo

Názvoslovná poznámka

Současné názvoslovné normy doporučují již od 90. let 20. století namísto pojmu skupenské teplo či latentní teplo používat změnu odpovídající stavové termodynamické veličiny s rozměrem energie (tzv. termodynamického potenciálu).[1] Teplo totiž kvantifikuje přenos energie pouze při tepelné výměně a je veličinou procesní, tedy závisí na průběhu termodynamického děje; naopak u energie potřebné na změnu vnitřního uspořádání látky je jedno, zda bude dodána/odebrána tepelnou výměnou, makroskopickou prací či tzv. chemickou prací. Pro skupenské přeměny při stálém tlaku, kdy se nekoná objemová práce, je proto vhodnou veličinou rovnou "dodanému/odebranému skupenskému teplu" změna entalpie, doporučené značení . V technické praxi však starší pojem přetrvává.

Příbuzné veličiny

Aby se ze skupenského tepla stala materiálová charakteristika, je třeba vztáhnout tuto veličinu na jednotkové množství látky.

  • Skupenské teplo vztažené na jednotkovou hmotnost (v SI na 1 kilogram) látky se nazývá měrné skupenské teplo, tradiční značka , jednotka J kg−1. Definiční vztah:
, kde je hmotnost.
  • Skupenské teplo vztažené na jednotkové látkové množství (v SI na 1 mol) se nazývá molární skupenské teplo, značka , , či , jednotka J mol−1. Definiční vztah:
, kde je látkové množství.

Reference

  1. ČSN ISO 31-4 VELIČINY A JEDNOTKY Část 4: Teplo. Český normalizační institut, prosinec 1994.