Skupenské teplo tání

Skupenské teplo tání je (celkové) teplo, které přijme pevná látka při přechodu na kapalinu během tání.

Teplo, které přijme 1 kilogram látky se nazývá měrné skupenské teplo tání.

Značení

  • Značka: Lt
  • Jednotka SI: joule, značka: J
  • Používané násobky: kilojoule kJ, megajoule MJ

Výpočet

Hodnotu skupenského tepla tání lze určit ze vztahu

,

kde m je hmotnost a lt je měrné skupenské teplo tání.

Související články