Skupenské teplo tuhnutí

Skupenské teplo tuhnutí je teplo, které odevzdá kapalina při přechodu na pevnou látku během tuhnutí.

Velikost skupenského tepla tuhnutí je pro stejnou látku stejná jako velikost skupenského tepla tání.

Teplo, které odevzdá 1 kilogram látky se nazývá měrné skupenské teplo tuhnutí.

Značení

  • Značka:
  • Jednotka SI: joule, značka J
  • Používané násobky: kilojoule kJ, megajoule MJ

Výpočet

Hodnotu skupenského tepla tuhnutí lze určit ze vztahu

,

kde je hmotnost a je měrné skupenské teplo tuhnutí, jehož hodnota je stejná jako hodnota měrného skupenského tepla tání.

Související články