Slínovec

Slínovec
Slínovec z lomu u Přibylova
Slínovec z lomu u Přibylova
Zařazenísedimentární hornina

Slínovec je jemnozrnná sedimentární hornina složená převážně z jílových minerálů. Většinou je tmavě až světle šedá. Je podobná jílovci, ale na rozdíl od něj reaguje s kyselinou chlorovodíkovou, protože obsahuje kalcit. Druhem slínovce je např. opuka. Vzniká zpevněním slínu.

Média použitá na této stránce

Štěpánovská stupňovina, CZ150628-156.jpg
Autor: Josef Kreuz (PEPan), Licence: CC BY-SA 4.0
Vápnitopísčitý slínovec se těží nad přírodní rezervací Anenské údolí v lomu Přibylov (sídelní lokalita města Skutče).