Slovenská socialistická republika

Slovenská socialistická republika
Slovenská socialistická republika
1969–1990Slovenská republika (1990–1992) 
geografie
Mapa
nejvyšší bod:
obyvatelstvo
národnostní složení:
státní útvar
socialistická republika
vznik:
zánik:
(pokračuje) 28. února 1990[2] (přejmenována na Slovenskou republiku
státní útvary a území
předcházející:
následující:
Slovenská republika (1990–1992)Slovenská republika (1990–1992)

Slovenská socialistická republika byl členský stát federativní Československé socialistické republiky. Druhým státem federace byla Česká socialistická republika. Slovenská socialistická republika vznikla 1. ledna 1969 na základě ústavního zákona o československé federaci.[1] Po pádu komunistického režimu byl její název změněn na Slovenská republika. Hlavním městem Slovenské socialistické republiky byla Bratislava.

Politický systém

Postavení a orgány Slovenské socialistické republiky vymezoval ústavní zákon o československé federaci v hlavě sedmé.[3] Slovenská socialistická republika byla socialistickou republikou s ústavně zakotvenou vedoucí úlohou KSČ.[4]

Slovenská národní rada

Podrobnější informace naleznete v článku Slovenská národní rada.

Zákonodárným sborem republiky byla Slovenská národní rada.[5]

Vláda Slovenské socialistické republiky

Vláda Slovenské socialistické republiky měla výkonnou moc.[6]

Administrativní dělení

Předsedové vlád a vlády

Odkazy

Reference

  1. a b čl. 1 odst. 4 ústavního zákona č. 143/1968 Sb. o československé federaci
  2. ústavní zákon o názvu, státním znaku, státní vlajce, státní pečeti a o státní hymně Slovenské republiky
  3. hlava sedmá (čl. 102 až 139) ústavního zákona o československé federaci
  4. čl. 4 Ústavy Československé socialistické republiky
  5. čl. 102 odst. 2 a 3 ústavního zákona o československé federaci
  6. čl. 124 ústavního zákona o československé federaci

Literatura

  • RYCHLÍK, Jan. Češi a Slováci ve 20. století : spolupráce a konflikty 1914-1992. Praha: Vyšehrad, 2012. 688 s. ISBN 978-80-7429-133-3. 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of First Slovak Republic 1939-1945.svg
The flag of the First Slovak Republic from 1939-1945.
Flag of Slovakia (1939–1945).svg
The flag of the First Slovak Republic from 1939-1945.
Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Zapsl kr.PNG
Autor: Ondřej Koníček, Licence: CC-BY-SA-3.0
Map of Západoslovenský kraj (1960-1990, Czechoslovakia)
Strsl kr.PNG
Autor: Ondřej Koníček, Licence: CC-BY-SA-3.0
Map of Stredoslovenský kraj (1960-1990), Czechoslovakia.
Vysl kr.PNG
Map of Východoslovenský kraj (1960-1990), Czechoslovakia