Služba

Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu. Služby se obvykle rozlišují podle toho, zda uspokojují potřeby kolektivní nebo individuální. Služby uspokojující kolektivní potřeby jsou hrazeny z veřejných zdrojů (stát, obce), zatímco služby uspokojující individuální potřeby jsou hrazeny ze soukromých zdrojů. Dělí se na základní a doplňkové. Speciální skupinou služeb definovanou zákonem č. 67/2013 Sb. jsou služby spojené s užíváním bytů (zejména dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního odpadu).

Charakteristika

 • neskladovatelnost – služby nelze vyrábět do zásoby
 • nedělitelnost – poskytnuté služby nelze nijak dělit
 • nehmotnost – služby nemají hmotnou (fyzickou) podstatu
 • proměnlivost – závisí na tom, kdo, kdy a kde je poskytuje
 • nemožnost vlastnictví – zákazník vlastní pouze právo na poskytnutí služby

Dělení

Jiné dělení

 • věcné – práce spojené s obnovením funkce výrobků (opravny, čistírny)
 • osobní – obohacují duševní stránku člověka (knihovny, divadlo, zdravotní péče…)
 • obchodnímaloobchody, velkoobchody, banky

Podle dostupnosti

 • placené – to jsou všechny dostupné
 • neplacené – informace v infocentru, poradenství a konzultace

Logistika definuje logistické cíle, logistické výkony a logistické služby.[1]

Reference

 1. Preclík Vratislav: Průmyslová logistika, 116 s., ISBN 80-01-02139-4, Vydavatelství ČVUT v Praze, 2000

Externí odkazy