Smíchov

Smíchov
Smíchovská radnice
Lokalita
Městská částPraha 5
Správní obvodPraha 5
ObvodPraha 5
ObecPraha
StátČeskoČesko Česko
Zeměpisné souřadnice
Základní informace
Počet obyvatel34 987 (2021)[1]
Počet domů2 875 (2011)[2]
Počet ZSJ25
Smíchov na mapě
Smíchov
Další údaje
Kód části obce400301
Kód k. ú.729051
Geodata (OSM)OSM, WMF
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Jak číst infobox Zdroje k infoboxu a českým sídlům.
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Smíchov (německy Smichow) je městská čtvrť a katastrální území v Praze na levém břehu Vltavy, náležející do městské části Praha 5. Na severu sousedí s Malou Stranou, na jihu s Hlubočepy, na jihozápadě s Radlicemi. Smíchovský katastr vybíhá na západ severně podél Plzeňské ulice až po hranici s Motolem. Plzeňská ulice ve své horní části až na krátké úseky tvoří hranici mezi Smíchovem a Košířemi. Na protějším pravém břehu řeky se nacházejí od severu Nové Město, Vyšehrad a Podolí. Ke Smíchovu patří také velký vltavský ostrov Císařská louka (naproti Vyšehradu a Podolí) a Dětský ostrov. V letech 19031921 byl Smíchov městem, od roku 1838 měl status předměstí. V polovině 19. století byly součástí Smíchova také Košíře, které se později osamostatnily.

Historický přehled

Vlajka Prahy 5, identická s vlajkou Smíchova
Smíchov, rozložený na levém břehu Vltavy jižně od Petřína, při pohledu z Vyšehradu
Panoramatický pohled na část Smíchova v roce 1872, uprostřed Porgesova kartounka

Na území dnešního Smíchova je osídlení doloženo od středověku archeologickými nálezy i písemnými prameny od 13. století. Zbraslavská kronika popisuje stavbu krásného paláce z dřevěných kmenů mezi vrchem Petřínem a břehem Vltavy pro korunovační obřad a hostinu Václava II. roku 1297, který bývá ztotožňován se Smíchovem. Od poloviny 14. století získalo pozemky na území Smíchova několik církevních institucí. Dvůr zde vlastnil od roku 1341 král Jan Lucemburský a založil při něm kartuziánský klášterkostelem Panny Marie, lokalizovaný dnes od ulic Kartouzské a Štefánikovy až po křižovatku u Anděla.

Dvůr na úpatí Petřína vlastnil také cisterciácký klášter v Plasích. Tehdy – nejen na klášterních pozemcích – začaly vznikat vinice a chmelnice. Farní kostel svatého Filipa a Jakubapřilehlým hřbitovem sloužil osadě Smíchov od doby gotické až do 19. století, kdy byl stržen a nahrazen novorenesančním kostelem sv. Václava.

Vznik názvu Smíchov dnes již nelze spolehlivě doložit. Podle pověstí se na smíchovském břehu Vltavy (levý břeh) smál Horymír, když si na Šemíkovi skokem z Vyšehradu a přeplaváním Vltavy zachránil život. Hájkova kronika k roku 814 uvádí, že nařídil kníže Vojen, aby byl odbojný Ronovic dopraven přes Vltavu, kde se měl v lese sám oběsit. Tehdy prý měli zlí duchové tak velkou radost, že se silně smáli a tak se tomuto místu začalo říkat Smíchov (Smijchow).[3] Podle další varianty zdejší pozemky koupil Jan Smíchovský (roku 1430[4]), podle kterého se pak území nazývá. Teorii, že by šlo u slovanský „Smíchův majetek“,[5] odporuje fakt, že polské obce Śmiechów či Śmiechowo, získaly svůj polský název až ve 20. století přepisem z německých názvů, a také obec Gadzowice (česky „Smíchovy“) byla původně Smidesdorf.

Podle jedné hypotézy došlo ve 14. století k prvnímu rozparcelování území, na kterém se nachází dnešní Smíchov. Velkou část tehdy získal Eduard Wejšera, který jako jeden z prvních obdržel okolo roku 1390 královské povolení k chovu ovcí, koz a dobytka v těsné blízkosti královského města. A od tohoto se prý také nazývá Smíchov – „smí chovat“. Vzhledem ke skladbě chovu byl tehdy nazýván pochovníkem koz.

Za nejpravděpodobnější období vzniku názvu Smíchov se považuje doba panování Karla IV. K roku 1383 je doložen kostel sv. Jakuba.[6] Roku 1386 došlo k rozparcelování zdejších pozemků a vznikla osada, do níž přicházelo obyvatelstvo z různých míst a docházelo tak k jeho „smíchání“. Název Smíchov je poprvé doložen roku 1402[7] (některé zdroje uvádějí roky 1406[8] či až 1421[9]gladiatoris in Smiechow, hortus humuleti cum vineola, qui situs est in Smiechow).

Za husitských nepokojů byl kartuziánský klášter vypálen, církevní majetek zabrán a vinice rozprodány pražským měšťanům. Rozhodnutím krále Vladislava Jagellonského z roku 1497 byla část církevního majetku vrácena, nicméně většina pozemků zůstala v držení Starého Města. Šlechtická a měšťanská sídla se zde začala stavět teprve v 16. století. Starému Městu zdejší pozemky náležely do roku 1622, kdy Smíchov „za 700 korců ovsa“ získal Pavel Michna z Vacínova. Staré Město, které mělo dodávat oves císařské jízdě, ho však nemohlo tolik sehnat a tak si ho vypůjčilo od generálního správce vojenské spíže a píce Michny z Vacínova (jenž ho vzal z císařských zásob) a za předražené obilí (za dvojnásobnou cenu než byla běžná) dali do zástavy ves Smíchov. Když pak chtěli dluh vrátit, Michna odmítl a úřední jednání se vlekla, vrácena byla jen malá část.

Pivovar Staropramen u autobusového nádraží Na Knížecí

Za třicetileté války byl Smíchov silně zpustošen, takže v polovině 17. století zde stál jediný dům. Zdejší zadlužené statky koupili roku 1684 Schwarzenberkové, zahradu s letohrádkem zde měli také Martinicové. Díky výhodné poloze nedaleko Prahy zde začala šlechta zakládat letohrádky a viniční usedlosti. Na Birkhardtově panoramatické vedutě ostřelování Prahy pruskou armádou z roku 1757 je Smíchov nedotčen, má dvě desítky staveb. Kromě kostela sv. Jakuba a vodních mlýnů vyniká jen Dientzenhoferův letohrádek při Schwarzenberské silnici.[10] Od poloviny 18. století na Smíchově vznikaly různé manufaktury a roku 1816 Porgesova kartounka. Postupně přibyly chemické továrny, přádelna, továrna na mlýnské stroje, cukrovar, porcelánka a řada dalších podniků. Smíchovu se díky velkému počtu továrních komínů přezdívalo pražský Manchester. Patentem krále Ferdinanda V. byl 15. ledna 1838 Smíchov povýšen na předměstí. Roku 1852 sem František Ringhoffer přemístil svou kotlárnu, jíž brzy rozšířil o průmyslové podniky strojírenský a železářský.[11] Ringhofferovka později byla největším podnikem Rakouska-Uherska v odvětví strojní výroby. U příležitosti výročí 200 let od narození Františka II. Ringhoffera proběhla na Smíchově v galerii Portheimka výstava nazvaná Ringhofferové. Autor Pavel Fabini zde zachytil vývoj rodového podnikání Ringhofferů a jejich politické a kulturní aktivity.

Roku 1869 byl založen Akcionářský pivovar na Smíchově, pozdější pivovar Staropramen. Průmyslový ráz si Smíchov zachoval po celý zbytek 19. století a až do počátku 80. let 20. století. Svého zástupce měl Smíchov na Českém zemského sněmu, ale také na Říšské radě ve Vídni, kam volil společně s Karlínem až do volební reformy z roku 1907.[12]

Teprve 22. února 1903 byl Smíchov císařským rozhodnutím povýšen na město a 21. ledna 1904 byl Smíchovu udělen městský znak, prakticky totožný se znakem, který už od roku 1849 Smíchov používal bez zeměpanského či ministerského schválení. Na základě zákona o Velké Praze byl Smíchov roku 1922 připojen k Velké Praze jako součást jejího nového městského obvodu Praha XVI.

V roce 1968 měl být na hranici smíchovského katastru zbudován monumentální pomník T. G. Masaryka v ose Vítězné ulice na Újezdě, realizaci vítězného projektu však zabránil vpád sovětských okupačních vojsk ve středu 21. srpna 1968. Smíchov byl dlouhá léta převážně dělnickou čtvrtí. Sídlily a sídlí tam velmi významné podniky, zejména pivovar Staropramen a ČKD Tatra (v devadesátých letech byla výroba přemístěna do Zličína).

Demolicemi pro výstavbu metra v letech 1979–1983 a proražením Strahovského tunelu se začal charakter osy Smíchova měnit. Od konce 20. století byly postupně rušeny továrny a průmyslové objekty a zejména v okolí křižovatky a pěší zóny Anděl vznikla řada obchodních a administrativních center v novostavbách. Původní plán přestavby Smíchova se nicméně průběžně vyvíjel a ve své původní podobě nebyl uskutečněn. V roce 2001 zde bylo postaveno obchodní a kulturní centrum Nový Smíchov, vzniklo na místě zrušeného areálu ČKD Tatra a stavebních proluk po výstavbě linky „B“ pražského metra. Rok předtím byla postavena kancelářská budova Zlatý Anděl od úspěšného francouzského architekta Jeana Nouvela.

Pamětihodnosti

Podrobnější informace naleznete v článku Seznam kulturních památek na Smíchově.
Kostel svatého Václava na Smíchově
Křižovatka u Anděla, proměněná v pěší zónu, je živým srdcem Smíchova

Na Smíchově sídlí tyto spolky:

Další stavby

 • Vodojem a čerpací stanice Václavka
 • Plynárna Smíchov

Kultura

Kromě Kulturního domu Smíchov se ve čtvrti nacházejí dvě pobočky Městské knihovny. Jedna u sadů Na skalce a druhá na Náměstí 14. října.

Doprava

Kolejiště severně od Nádraží Praha-Smíchov a část ulice Radlická, pod níž vedou tunely Městského okruhu na Smíchově

Již před připojením Smíchova k Praze vzniklo na Smíchově jedno z hlavních pražských nádraží, dnes Nádraží Praha-Smíchov. Lávka přes nádraží spojuje části Smíchova rozdělené nádražím.

Malé autobusové nádraží se nachází nedaleko od Smíchovského pivovaru Staropramen v ulici Na Knížecí, jezdí odtud spoje především do jižních či jihozápadních Čech (např. ve směru na Písek, Příbram, Beroun, Plzeň, Rokycany, Strakonice, Klatovy, Sušice, Domažlice atd.). Příměstské spoje odjíždějí od Smíchovského nádraží.

Středisky MHD na Smíchově jsou dvě stanice metra trasy B – Smíchovské nádraží a Anděl a její výstup Na Knížecí. U Anděla se také kříží tramvajové tratě ÚjezdAndělHlubočepyestakáda na Barrandov v severojižním směru a Palackého náměstí–Anděl–Plzeňská uliceKotlářkaSídliště Řepy ve východozápadním. Smíchovské nádraží a následující Lihovar jsou centrální stanice autobusové dopravy pro skoro celý jihozápad a zčásti jihovýchod (přes Barrandovský most) Prahy.

Kdysi na Smíchově jezdívaly i trolejbusy, trolejbusová trať byla vedena z Nového Města přes Jiráskův most na Smíchov, odtud pak dále do Jinonic.

Nedaleko od Anděla ústí také dva na sebe navazující tunely Městského okruhuStrahovský tunel a tunel Mrázovka.

Sousední čtvrti

Galerie

Odkazy

Reference

 1. Český statistický úřad: Výsledky sčítání 2021 – otevřená data. Dostupné online. [cit. 2022-11-01]
 2. Historický lexikon obcí České republiky – 1869–2011. 21. prosince 2015. Dostupné online.
 3. [1] Hájkova kronika, rok 814
 4. http://www.starysmichov.cz/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2008040035 - Smíchov v legendách a kronikách českých
 5. [2] Zeměpisná jména Československa, slovník vybraných zeměpisných jmen s výkladem jejich původu a historického vývoje
 6. Josef Böhm, Monografie města Smíchova. Praha 1882, s. 9
 7. [3] Časopis Českého Musea, 1849
 8. http://smichov.blog.cz/1105/vznik-smiechova-kartouzskeho Archivováno 23. 5. 2012 na Wayback Machine. - Vznik "Smiechova kartouzského" (2.kapitola)
 9. [4] - Dějepis města Prahy, str. 270, [5]
 10. Archiv hl. m. Prahy, Sbírka vedut, kolorovaná mědirytina A. Birkhardta podle předlohy J.J. Dietzlera
 11. FABINI, Pavel. Smíchov v éře Ringhofferů. www.ipetka.cz [online]. [cit. 27.4.2018]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2018-04-28. 
 12. FABINI, Pavel. Parlamentní volby na Smíchově. 110 let od souboje Klofáče s Neumannem. www.ipetka.cz [online]. [cit. 27.4.2018]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2018-04-28. 

Literatura

 • 100 let Smíchova
 • BOEHM, Josef Georg. Monografie města Smíchova. Praha: Rada města Smíchova, 1882. Dostupné online. 
 • BÖHM, Josef Georg. Malý popis města Smíchova pro potřebu veřejných úřadů, soukromých kancelářů a závodů, průmyslníků, obchodníků atd. Praha: Rada města Smíchova, 1881. Dostupné online. 
 • JANOVSKÝ, Julius: Smíchov v Arbesově době. Praha 1946
 • JUNGMANN, Jan. Smíchov: město za Újezdskou branou. 3. vyd. [Praha]: Muzeum hlavního města Prahy, 2008. 235 s. ISBN 978-80-85394-62-7. 
 • NOVOTNÝ, Michal. kolonie Společnosti pro stavbu dělnických obydlí v Praze - Smíchov, Bubny. Průzkumy památek. 2014, roč. XXI, čís. 1, s. 137–148. ISSN 1212-1487. 
 • PAULY, Jan Křtitel. Památník města Smíchova. Praha: vl.n., 1898. Dostupné online. 
 • PRIX, Dalibor (ed.): Umělecké památky Prahy, Velká Praha (M-Ž). Praha : Academia, 2017, ISBN 9788020024695
 • ROUBALÍK Stanislav: Starý Smíchov. Praha 1948
 • Smíchovsko a Zbraslavsko : společnou prací učitelstva. Smíchov: vl.n., 1899. Dostupné online. 
 • ŠUBERT, František Adolf. Čechy. Ilustrace Karel Liebscher. Svazek 3. Praha: Otto, [po r. 1880]. Dostupné online. Kapitola Smíchov, s. 407-423. 
 • ÚPICKÝ, Antonín Lóder. Smíchov : Předměstí král. hlavního města Prahy : S nástinem polohopisným. Smíchov: vl.n., 1875. Dostupné online. 
 • WUNŠ, Rudolf. Okres smíchovský a jeho správa. Smíchov: [s.n.], 1879. 192 s. Dostupné online. 
 • ZOUBEK, František Jan. Smíchovské upomínky historické. Smíchov: Obec Smíchovská, 1875. Dostupné online. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Czech Republic adm location map.svg
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Location map of the Czech Republic
Information-silk.svg
Autor: , Licence: CC BY 2.5
A tiny blue 'i' information icon converted from the Silk icon set at famfamfam.com
Flag of Prague 5.svg
Vlajka Prahy 5, identická s vlajkou Smíchova.
Smichov.png
Panoramatický pohled na část Smíchova, uprostřed Porgesova kartounka
Klamovka park, middle part, Praha.jpg
(c) Pavel Hrdlička, Wikipedia, CC BY-SA 4.0
Park Klamovka na Smíchově v Praze 5
Smíchov Ústřední tržnice 3.jpg
Autor: VitVit, Licence: CC BY-SA 4.0
Ústřední tržnice na Smíchově
Praha KÚ Smíchov.png
Autor: Valdemar, Licence: CC BY-SA 4.0
Mapka umístění pražského katastrálního území Smíchov
Nad Výšinkou street, east part, Praha.jpg
(c) Pavel Hrdlička, Wikipedia, CC BY-SA 4.0
Ulice Nad Výšinkou na Smíchově v Praze 5
Praha-Plzenska do centra.jpg
Autor: Honza Groh, Licence: CC BY 3.0
Plzeňská ulice v Praze směrem do centra na úrovni Bertramky
Praha Smichov traffic.jpg
Autor: Che, Licence: CC BY-SA 2.5
Roads and railway at Smíchov
Staropramen2.jpg
Autor: User:ŠJů, Licence: CC BY-SA 3.0
Praha, Smíchov, pivovar Staropramen
Praha, Smíchov, křižovatka Anděl.JPG
Autor: Pokud má díla používáte mimo projekty Wikimedia, ocenil bych upozornění. Více z mé práce najdete v mé osobní galerii., Licence: CC BY-SA 3.0
Křižovatka Anděl na Smíchově
Vltava River Smichov and Petrin as seen from Vysehrad.jpg

View from Vyšehrad over the Vltava River towards Prague Castle in Prague, Czech Republic The air distance between these two castles is slightly above 3 km. Smíchov district occupies left and central part of the image behind the river. Strahov-Petřín hill is also visible. Pohled s Vyšehradu přes Vltavu směrem ku Pražskému hradu, vzdálenému vzdušnou čarou něco přes 3 km. Vidět jsou Železniční most pod Vyšehradem, Palackého most a nejvzdálenější Jiráskův most. Levou a střední část snímku zaujímá na protějším břehu řeky Smíchov, v pozadí je dobře patrné i strahovsko-petřínské návrší.

Photo taken by Miaow Miaow in October 2005, PD-self
Smíchov Neptunova fontána.jpg
Autor: VitVit, Licence: CC BY-SA 4.0
Medvědí kašna na Smíchově
Nad Palatou street, middle part, Praha.jpg
(c) Pavel Hrdlička, Wikipedia, CC BY-SA 4.0
Ulice Nad Palatou na Smíchově v Praze 5
Smíchov Národní dům 1.jpg
Autor: VitVit, Licence: CC BY-SA 4.0
Smíchov Národní dům
Smíchov radnice 2.jpg
Autor: VitVit, Licence: CC BY-SA 4.0
Smíchov radnice
Smíchov Svornosti MSD.jpg
Autor: VitVit, Licence: CC BY-SA 4.0
Smíchov, Dům Riverview
Smíchov kostel sv. Václava čelo.jpg
Autor: VitVit, Licence: CC BY-SA 4.0
Smíchov kostel sv. Václava
Praha-Smíchov Krajský úřad Středočeského kraje 3.jpg
Autor: VitVit, Licence: CC BY-SA 4.0
Praha-Smíchov Krajský úřad Středočeského kraje