Smilstvo

Smilstvo, Rytina Pietera van der Heydena podle díla Pietera Bruegela
Karikatura smilstva, 1892

Pod pojmem smilstvo (řecky πορνεία [por·nei′a], latinsky luxuria) se rozumí mimomanželský pohlavní styk a další prohřešky proti sexuální morálce příslušného náboženství. Křesťanství, islám a judaismus je považují za hřích a neřest a jeho zákaz uvádí desatero Božích přikázání.

Bible dost jasně zakazuje smilnění s cizími bohy, které považuje za modlářství. Smilstvo zahrnuje jak cizoložství, tak veškeré „nezákonné“ sexuální jednání, přeneseně i modloslužbu.[1]

Kromě desatera se v křesťanství smilstvo objevuje ve výčtu sedmi hlavních hříchů; zde však má tento hřích trochu jiný význam, odpovídající spíše nezvládanému chtíči a zvrhlosti. Původně označovalo jakoukoliv přemrštěnou touhu po sexuálním uspokojení, v současnosti je ale vnímán pouze jako úmyslné vyvolávání této touhy či její realizace. Dante Alighieri popsal chtíč jako „přílišnou lásku k jiným“.

Ctností stojící proti smilstvu je cudnost (lat. castitas).

Pojem násilné smilstvo, který dosud přetrvává v některých zákonících a mezinárodních dohodách, je dříve používaný termín pro znásilnění; jeho význam však není totožný, neboť na rozdíl od moderního termínu se nevztahuje na znásilnění manželky.

Někdejší československý Nejvyšší soud uvedl v rozhodnutí ze dne 12. března 1921 sp. zn. Kr II 265/20, publikovaném ve Vážného sbírce pod č. 395/1921 tr., že „ve dvorním dekretu ze dne 26. června 1844, čís. 4413, sb. z. s. čís. 816 se praví, že výraz „smilstvo“ dlužno pojímati v jeho přirozeném významu. Dle tohoto významu zahrnuje však smilstvo v sobě každé, smyslnosti sloužící, meze mravů a slušnosti překročující pohlavní zneužití těla jiné osoby. V důsledku toho nemusí smilné úkony býti nutně předsevzaty na nahých částech těla osoby, nýbrž stačí, i když se tak stalo na těle oděném“.

Odkazy

Reference

  1. DIVIŠ, Libor. Bible Kralická se Strongovými čísly a morfologií. O Bohu [online]. [cit. 2023-05-28]. Dostupné online. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

LewdAndAbandonedTheMascot.JPG
"Lewd and Abandoned". Caricature of notorious New Orleans prostitute Emma Johnson, from "The Mascot", 21 May 1892. Johnson is depicted in a window with a fan, with tentacles reaching out to the sidewalk entrapping passers by, including men, an old man, an adolsecent boy, and a young woman.