Uraninit

Uraninit
Uraninit, Chestnut Flats Mine, Spruce Pine, Severní Karolína, USA
(c) Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0
Uraninit, Chestnut Flats Mine, Spruce Pine, Severní Karolína, USA
Obecné
KategorieMinerál
Chemický vzorecUO2
Identifikace
Barvačerná
Vzhled krystalukrychle, oktaedry,
dodekaedry
Soustavakrychlová
Tvrdost5–6
Leskmastný
Štěpnostdobrá
Vryphnědý, šedý, zelený
Hustota10,6 g ⋅ cm−3
RozpustnostHNO3, H2SO4, méně v HCl
Ostatnísilně radioaktivní

Uraninit (starší český název smolinec), chemický vzorec UO2 (oxid uraničitý), je krychlový minerál nazvaný podle prvku uranu.

Původ

  • Magmatický – v žulových a syenitových pegmatitech.
  • Hydrotermální – ve vysokoteplotních cínových a středně teplotních CoNiBiAgAs a dalších sulfidových žilách.
  • Sedimentární – klastické sedimenty vzniklé v podmínkách atmosféry s malým obsahem kyslíku na rozhraní archaika (prahory) a proterozoika (starohory).
  • Metasomatický

Morfologie

Vzácné krystaly ve tvaru krychle či oktaedru, nebo dodekaedru, které mohou být až 11 cm velké. Většinou celistvý, někdy v žilkách a povlacích, nebo v zrnitých agregátech. Vyskytuje se i v podobě málo soudržných zemitých černých agregátů (tzv. uranová čerň).

Vlastnosti

Vzorek z Jáchymova
  • Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 5–6, křehký, hustota 10,6 g/cm³ se s postupující oxidací snižuje až na 6,5 g/cm³, štěpnost dobrá podle {111}, lom nepravidelný až lasturnatý
  • Optické vlastnosti: Barva: černá, šedá, zelenavá. Lesk mastný, matný, polokovový, průhlednost: opakní, vryp tmavě zelený až hnědočerný.
  • Chemické vlastnosti: Složení: U 88,15 %, O 11,85 %. Snadno oxiduje, takže vždy je přítomný i oxid uranový UO3. Kromě toho obsahuje také oxidy olova, thoria a další vzácné zeminy. Podle poměru uranu a olova se dá stanovit stáří uraninitu. Taktéž se v něm přirozeně vyskytuje radium a ve velmi nízké koncentraci i hélium. Stejně jako v případě olova jde o produkt radioaktivního rozpadu uranu. Před dmuchavkou se netaví, na dřevěném uhlí dává se sodou žlutý nálet. Rozkládá se v horké HNO3, dále v H2SO4 a méně v HCl.

Podobné minerály

  • psilomelan, thorianit

Parageneze

Získávání

Těžba v hlubinných dolech (žilní ložiska).

Využití

Uraninit je nejdůležitější rudou uranu a radia. Dříve používaný k výrobě uranových barev, jako zdroj radia na léčebné preparáty. Nyní má uplatnění v energetice jako zdroj náplní palivových článků do jaderných elektráren, ve vojenství do jaderných hlavic, a tzv. ochuzený uran pak jako protitankové střelivo.

Další využití má v lékařství, biologii, metalurgii a v jiných oborech.

V rudě jáchymovského smolince objevili roku 1898 Pierre a Marie Curieovi prvek radium. Také helium bylo poprvé izolováno ze smolince, ačkoliv jeho existence v heliosféře byla prokázána již dříve spektroskopicky.

Naleziště

Často se vyskytující minerál.

Literatura

DUĎA, Rudolf; REJL, Luboš. Minerály. Fotografie Dušan Slivka. 1., české vyd. Praha: AVENTINUM, 1997. 520 s. (Velký průvodce). ISBN 80-7151-030-0. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Uraninite-39029.jpg
(c) Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0
Uraninite
Locality: Chestnut Flats Mine, Spruce Pine, Spruce Pine District, Mitchell County, North Carolina, USA (Locality at mindat.org)
This specimen is a solid, complete-all-around stack of large uraninties to a 1 cm or slightly more in size. They have sharp form, moderate luster, and are unaltered. 4 x 2.4 x 2.1 cm
Pichblende.jpg
Autor: Template:Farhan, Licence: CC BY-SA 2.5

Author is Joachimsthal,Bohemia,Czechoslovakia Creative commons

http://minerals.no-ip.com/Minerals/html/Pichblende1.html