Sněmovna lidu Federálního shromáždění

Sněmovna lidu Federálního shromáždění (SL FS) byla jednou ze dvou rovnoprávných komor parlamentu Československé socialistické republiky (ČSSR), po sametové revoluci následně České a Slovenské Federativní Republiky (ČSFR), Federálního shromáždění. Vznikla dne 1. ledna 1969 účinností ústavního zákona o československé federaci z Národního shromáždění ČSSR.[1] Zanikla k 31. prosinci 1992 se zánikem československé federace.

Sněmovna lidu
Budova bývalého Federálního shromáždění, v současnosti slouží jako nová budova Národního muzea

Popis

Sněmovna měla 200 křesel, do kterých se volilo v celé ČSSR, respektive ČSFR přímou volbou na pětileté funkční období. Protože volbou v celé federální republice bylo zvoleno více Čechů, bylo přijato v zákoně o federalizaci opatření proti majorizaci slovenských poslanců (druhá komora Sněmovna národů byla volena paritně z poloviny z České a z poloviny ze Slovenské republiky). Sněmovna byla usnášeníschopná při účasti alespoň nadpoloviční většiny poslanců.

Historie

Na páté schůzi v roce 1969 sněmovna jednomyslně odhlasovala, aby poslanci Jan Šubrt, Jiří Pelikán (kteří emigrovali), Gertruda Sekaninová-Čakrtová, František Kriegel, František Vodsloň, Božena Fuková (kteří hlasovali proti přijetí smlouvy o dočasném pobytu sovětských vojsk) a Václav Prchlík byli zbaveni poslaneckého mandátu, protože "jejich postoje a činnost jsou v příkrém rozporu se zájmy lidu, v příkrém rozporu s politikou Národní fronty, rozešli se s politikou stran, které je do funkce poslance navrhly a doporučily".[2] Na jejich místo byli stejným způsobem – jednomyslným rozhodnutím Sněmovny – kooptováni Jaroslav Kožešník, Vladimír Vedra, Jan Fojtík a Vladimír Mařík.[2]

Funkční období

Počet poslanců volených v České republice a Slovenské republice

Republika197119761981198619901992
ČSR / ČR13713613613410199
SSR / SR636464664951
Celkem200200200200150150

Reference

  1. Ust. čl. 147 úst. zák. č. 143/1968 Sb., o  československé federaci, ve znění pozdějších předpisů.
  2. a b Zápis z jednání Sněmovny lidu Federálního shromáždění dne 16. října 1969, [cit. 2008-10-30]. Dostupné online.
  3. http://www.psp.cz/eknih/1969fs/index.htm
  4. http://www.psp.cz/eknih/1971fs/index.htm
  5. http://www.psp.cz/eknih/1976fs/index.htm
  6. http://www.psp.cz/eknih/1981fs/index.htm
  7. http://www.psp.cz/eknih/1986fs/index.htm

Literatura

  • HLEDÍKOVÁ, Zdeňka; JANÁK, Jan; DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích : Od počátku státu po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. ISBN 978-80-7106-906-5. S. 429–430. 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Praha Federální shromáždění sál 2.jpg
Autor: VitVit, Licence: CC BY-SA 4.0
Praha budova Federálního shromáždění - Sněmovna lidu
Národní muzeum Nová budova 2.jpg
Autor: VitVit, Licence: CC BY-SA 4.0
Národní muzeum v Praze, Nová budova (Federální shromáždění)