Sněmovna národů Federálního shromáždění

Sněmovna národů Federálního shromáždění (SN) byla jednou ze dvou rovnoprávných komor parlamentu ČSSR a ČSFR Federálního shromáždění v letech 1969–1992. SN reprezentovala zásady přijaté v rámci federalizace Československa, kdy zde byly rovnoměrně zastoupeny obě nové republiky, 150 křesel, které sněmovna měla, byly obsazovány přímou volbou z České republiky a Slovenské republiky po 75 poslancích. Funkční období končilo spolu se Sněmovnou lidu (tedy až na výjimky na začátku a konci fungování sněmovny) po pěti letech. SN byla usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny poslanců.

Budova bývalého Federálního shromáždění, v současnosti slouží jako nová budova Národního muzea

Funkční období

Reference

Literatura

  • HLEDÍKOVÁ, Zdeňka; JANÁK, Jan; DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích : Od počátku státu po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. ISBN 978-80-7106-906-5. S. 429–430. 

Média použitá na této stránce

Národní muzeum - FS.JPG
Autor: VitVit, Licence: CC BY-SA 4.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem: