Spalovací motor

Fáze čtyřdobého zážehového motoru: 1) sání, 2) komprese, 3) expanze (pracovní fáze), 4) výfuk

Spalovací motor je tepelný stroj, spalovací motor s vnitřním spalováním, spalující palivo ve spalovacím prostoru uvnitř motoru a přeměňuje jeho chemickou energii na teplo a na mechanickou energii působením na píst, lopatky turbíny, nebo s využitím reakční síly. Motor vykonává mechanickou práci a jako takový slouží coby pohon jiných strojních zařízení. Spalovací motory všech typů nalezly největší uplatnění zejména v dopravních a mobilních mechanizačních prostředcích všech druhů (nezávislá trakční vozidla, resp. lokomotivy, plavidla hladinová i ponorná neboli ponorky, motorová vozidla, letadla, stavební a zemědělské stroje, vojenská a jiná speciální vozidla, nouzové generátory elektrického proudu atd.).[1][2]

Účinnost

Horní limit účinnosti spalovacího motoru lze odvodit z Carnotova cyklu. Vinou omezení teplot a tlaků, kterých je možno technicky dosáhnout, je jeho účinnost menší než u motorů používajících přímo jiných druhů energie než tepelné, jako je elektromotor nebo vodní motory. Na mechanickou práci je ve spalovacích motorech přeměněno 10–50 % chemické energie paliva. Nejnižší účinnost má parní stroj (do 12 %), benzínové a dieselové motory dosahují účinnosti kolem 25 %, přeplňované motory s turbokompresorem poháněným výfukovými plyny (turbo) mají účinnost kolem 35 %, letadlový turbínový motor vykazuje účinnost 20–25 %, stacionární spalovací turbína s tepelnými výměníky může dosahovat účinnosti i přes 50 %.

Rozdělení

Podle toho, jak se tepelná energie mění na mechanickou, rozlišujeme motory pístové a reaktivní:

Pístové motory:

Reaktivní motory:

Odkazy

Reference

  1. BRANKO, Remek. Automobil a spalovací motor: Historický vývoj. [s.l.]: Grada Publishing a.s. 160 s. Google Books. ISBN 9788024776941. 
  2. Spalovací motory [online]. [cit. 2018-01-07]. Dostupné online. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

4StrokeEngine Ortho 3D Small.gif
Autor: Zephyris, Licence: CC BY-SA 3.0
Funkce čtyřdobého motoru:
  • Sání - Sací ventil je otevřený a píst pohybem dolů nasává směs.
  • Komprese - Oba ventily jsou uzavřené. Píst pohybem vzhůru zmenšuje objem směsi, tím stoupá její tlak a teplota. Těsně před horní úvratí je směs zapálena elektrickou jiskrou.
  • Expanze - Oba ventily jsou uzavřené. Směs paliva a vzduchu zapálená elektrickou jiskrou shoří. V pracovním prostoru válce se prudce zvýší teplota i tlak vzniklých plynů. Ty expandují a během pohybu pístu směrem dolů konají práci.
  • Výfuk - Píst se pohybuje směrem k HÚ (Horní úvrať). Výfukový ventil je otevřený. Spaliny z pracovního prostoru válce jsou vytlačovány do výfukového potrubí.