Srážky

Dlouhodobý denní průměr srážek
Rozdíl výparu a srážek v mm/den

Srážky jsou pojem zahrnující velkou část hydrometeorů. Jedná se o soustavu částic vody, vzniklých kondenzací vodní páry nebo sublimací a podobně (například zdvižením větrem z povrchu země), které padají z atmosféry na zemský povrch či kondenzují přímo na zemském povrchu. Srážky jsou jednou z hlavních částí koloběhu vody v přírodě. Průměrné množství a frekvence srážek jsou důležitou charakteristikou zeměpisných oblastí a rozhodujícím faktorem pro úspěšné provozování zemědělství. Globálně spadne průměrně 2,7 mm srážek za den.[1] S růstem teploty poroste míra srážek[2]výparu.[3] Výpar je ale složitý jev a závisí na teplotě (se kterou roste), slunečním zářením (ovlivněné množstvím oblaků), dostupnosti vody v půdě,[4] ale i biologické transpirace (tvořící přibližně desetinu výparu),[5] tedy celkové evapotranspirace. V ČR pro nejpesimističtější model RCP 8.5 je předpovězen hlavně nárůst srážek v zimě a neznatelná změna v létě.[6] Světově průměrně spadne většina srážek na daném místě během dvou týdnů v roce.[7]

Příčiny srážek

Dešťové srážky
 • Orografické – srážky vznikající vynuceným výstupem vzduchu způsobeným tvarem terénu (orografií). Významné jsou především na horských překážkách.
 • Konvektivní – srážky způsobené výstupem vzduchu v důsledku konvekce, které vzniká při nerovnoměrném zahřívání zemského povrchu. Bublina zahřátého vzduchu, který má menší hustotu, vystupuje nahoru; stoupá, dokud je teplejší než okolní vzduch. Při dosažení hladiny kondenzace vzniknou kupovité oblaky. Při intenzivní konvenci se oblaka vyvíjí vertikálně do podoby bouřkového oblaku (typické v létě).
 • Cyklonální – srážky vznikající při výstupu vzduchu způsobeném celkovým pohybem vzduchových hmot.

Druhy srážek

Atmosférické srážky

Usazené srážky

Dělení podle skupenství

Kapalné srážky

 • déšť
 • mrznoucí déšť
 • mrholení
 • mrznoucí mrholení
 • rosa

Tuhé srážky

 • sníh
 • sněhové krupky
 • sněhová zrna
 • zmrzlý déšť
 • krupky
 • kroupy
 • ledové jehličky
 • zmrzlá rosa
 • jíní
 • námraza
 • ledovka

Srážky smíšené

Při teplotách lehce nad 0 °C.

Srážky pevné (sněhové, ledové)

Při teplotách pod 0 °C

Měření srážek

Srážkoměr

Lze sledovat dobu trvání, intenzitu i prosté množství srážek. Množství srážek bývá udáváno v milimetrech kapalné vody spadlé na zemský povrch (1 mm = 1 l/m²). Sníh či kroupy zachycené srážkoměrem je proto třeba před měřením nechat roztát. Srážkoměr neboli ombrometr se používá k měření úhrnu srážek. Velmi zjednodušeně jej lze popsat jako nádobu s nálevkou. Přístroj zaznamenávající časový průběh dešťových srážek (např. pomocí plováku) bývá označován termínem ombrograf. Přístroj na zjišťování množství rosy má název drosometr (může mít podobu síťky spojené s vahami) nebo drosograf (zaznamenává množství rosy). V současnosti se k odhadu a krátkodobé předpovědi intenzity srážek široce využívá meteorologických radarů.

Srážkový úhrn je charakterizován jako výška vodního sloupce srážek za určitý časový úsek. Obvykle bývá uváděn v jednotkách mm/hod., mm/rok.

Vliv na měření (i přes 10 procent) může mít vítr, odpar či následné stanovení hodnot pro dané území.[8]

Orografické překážky

Stojí-li v cestě převládajícímu směru větrného proudění horské pásmo, vypadne převážná většina srážek (zejména dešťových) na návětrné straně a v závětří hor tak vzniká srážkový stín. Typickým příkladem takto orograficky zeslabených srážek může být Žatecko a Roudnicko v závětří Krušných hor a Českého středohoří, kde roční úhrn srážek dosahuje pouze kolem 450 mm/rok. Naopak příkladem zesílených srážek na návětrné straně jsou Jizerské hory, zejména severozápadně orientované údolí říčky Smědé, na jehož konci dosahují průměrné roční úhrny kolem 1700 mm, což je nejvíce v celé České republice.

Průměrný úhrn srážek se zvyšuje s nadmořskou výškou a maxima dosahuje (ve středoevropských podmínkách – například v Alpách či Tatrách) v nadmořské výšce kolem 2500 m n. m. Nad touto hranicí se projevuje takzvaná inverze srážek, tedy pokles srážkových úhrnů.

Rozdělení intenzit srážek

Rozdělení intenzit srážek
intenzitadéšť [mm/h]sněžení [cm/h]mrholení [mm/h]
velmi slabáneměřitelné množstvíjednotlivé vločky, které nepokrývají celý exponovaný povrch bez ohledu na délku trvání jevuneměřitelné množství
slabá0,1 – 2,5<0,5 : neovlivňuje dohlednost<0,1
mírná2,6 – 80,6 – 4 : dohlednost již mírně zhoršená0,1 – 0,2
silná8 – 40>4 : dohlednost zhoršená již na 500 m0,2 – 0,3
velmi silná>40krátkodobé intenzivní sněhové přeháňky – dohlednost pod 500 mNepoužívá se – mrholení v takovém případě přechází v déšť

Odkazy

Reference

 1. GPCP (Monthly): Global Precipitation Climatology Project [online]. anglicky: climatedataguide.ucar.edu [cit. 2022-01-19]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. Climate Change 2021 The Physical Science Basis. [s.l.]: IPCC AR6, WG I, 2021. Dostupné online. S. SPM-25. (anglicky) 
 3. STONE, Alvin. Global warming increases rain in world's driest areas. phys.org [online]. 2016-03-08 [cit. 2022-01-19]. Dostupné online. (anglicky) 
 4. El Niño’s impact on continental evaporation [online]. 2014-01-22 [cit. 2022-01-19]. Dostupné online. (anglicky) 
 5. Evaporation. education.nationalgeographic.org [online]. [cit. 2023-12-24]. Dostupné online. 
 6. https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/european-precipitation-2/assessment - What is the trend in precipitation across Europe?
 7. Half of the world's annual precipitation falls in just 12 days, new study finds. phys.org [online]. 2018-11-16 [cit. 2022-01-19]. Dostupné online. (anglicky) 
 8. RIBEIRO, A S; ALMEIDA, M C; COX, M G; SOUSA, J A; MARTINS, L; LOUREIRO, D; BRITO, R. Role of measurement uncertainty in the comparison of average areal rainfall methods. S. 044001. Metrologia [online]. 2021-08-01. Roč. 58, čís. 4, s. 044001. Dostupné online. DOI 10.1088/1681-7575/ac0d49. (anglicky) 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Rain gauge Hellmann.jpg
Rain gauge according to Hellmann (standard instrument for precipitation measuring in Germany)
Les Salvages (81) 20070325, deux gouttes de pluie IMG 0519b.JPG
Les Salvages (81) 20070325, Au détour d'un sentier, j'ai rencontré la pluie...elle portait des lunettes !.JPG
MeanMonthlyP.gif
Autor: PZmaps, Licence: CC BY-SA 3.0
Long-term average precipitation by month (mm/day and in/day), based on 1961-1990 data. Animated GIF. Mollweide projection.
Latitude Longitude Evaporation minus precipitation.jpg
Global map of Annual mean Evaporation minus precipitation by Latitude-Longitude