Státní znak Severní Makedonie

Severomakedonský znak
Informace
Subjekty oprávněné užívat znakSeverní MakedonieSeverní Makedonie Severní Makedonie
Přijato16. listopadu 2009

Státní znak Severní Makedonie vychází, i po vyhlášení nezávislosti v roce 1991, ze znaku užívaného v období jugoslávské Socialistické republiky Makedonie. Jde o znak neheraldický, tedy emblém, socialistického (sovětského) typu.

Popis

Nejnovější verze znaku (bez rudé pěticípé hvězdy) byla zavedena 16. listopadu 2009 a zobrazuje modré makedonské hory tyčící se nad vlnitou řekou. Hory zakrývající zlaté vycházející slunce s osmi paprsky na modré obloze. Kolem dokola je věnec obilných klasů s listy tabáku a makovicemi, který je dole převázán stuhou s národními motivy.

Po vyhlášení nezávislosti v roce 1991 se předpokládalo, že znakem Severní Makedonie se stane zlatý lev na červeném štítu (historický heraldický znak) dle návrhu Miroslava Grčeva (autor makedonské vlajky). Ovšem stálá neochota poslanců parlamentu Severní Makedonie vede k užívání současného neheraldického znaku. Jedinou změnou bylo v roce 2009 odstranění rudé socialistické hvězdy z vrcholu znaku. Politické strany se dohodly, že současný znak se bude používat dokud se nenajde adekvátní náhrada.[1]

Historie znaku

Coat of arms of Macedonia 1340.png
První historický znak Makedonie z roku 1340 (Fojnica)
Macedonian historical coats of arms.png
Další vyobrazení historického znaku
Státní znak Lidové republiky Makedonie (1944–1946)
Coat of arms of the Socialist Republic of Macedonia.png
Státní znak Lidové republiky Makedonie (1946–1963), posléze státní znak Socialistické republiky Makedonie (1963–1991) a republiky Makedonie (1991–2009)

Návrhy na nový státní znak

Z počátku 90. let 20. století

Vládní návrh z roku 2014[2]

První neoficiální návrh nového znaku byl pouze úpravou doposud používaného znaku, která spočívala v zachování ústředního motivu (modré makedonské hory tyčící se nad vlnitou řekou, hory zakrývající zlaté vycházející slunce s osmi paprsky na modré obloze) do jednoho štítu a odstranění socialistické symboliky. Druhý neoficiální návrh byl stejný jako návrh první, ale modrou oblohu nahradila obloha rudá, stejně jako na vlajce.

Dalším návrhem byl již heraldický znak od Miroslava Grčeva, kterým byl zlatý lev ve skoku v červeném štítu. Tento návrh znaku vycházel z nejstaršího zobrazení znaku Makedonie z roku 1340 (erbovník Fojnica). Od té doby až do 19. století byl jako znak Makedonie, která většinu tohoto období byla pod nadvládou Osmanské říše, zobrazován právě jako zlatý lev v červeném štítu či jako opak, tedy červený lev ve zlatém (žlutém) štítu. Hlavní důvody pro které nebyl v roce 1992 přijat navrhovaný heraldický znak:

  • Několik politických stran, převážně VMRO-DPMNE již daný znak používají.
  • Albánští politici protestovali proti znaku, který dle jejich názoru přirozeně reprezentuje pouze etnické Makedonce (Slovany) a nikoliv etnické Albánce.
  • Nový znak je velmi podobný až identický jako znak sousedního Bulharska.

Vládní návrh z roku 2014

Dne 5. prosince roku 2014 podala vláda Severní Makedonie návrh na změnu současného státního znaku, který vychází právě z jedné z verzí historického znaku. Podle prezidenta Makedonské heraldické společnosti Jovana Jonovskiho je návrh nového znaku založen na ilustraci z knihy Jeroma de Bara "Le blason des armoiries" (1581), který zobrazuje znak Alexandra Velikého. Blason znaku: Or, a lion gules, tedy česky na zlatém štítu, červený lev. Štít je navíc převýšen hradební (městskou) korunkou (reprezentující republikánské zřízení). Nicméně aby se tento návrh stal novým státním znakem musí ho odhlasovat parlament Severní Makedonie dvoutřetinovou většinou. Pokud se tak stane, tak jedinou evropskou zemí se socialistickým znakem zůstane pouze Bělorusko.[3]

Nový návrh státního znaku je přijatelný i pro politickou stranu VMRO-DPMNE, která užívá znak s invertovanými barvami.

Odkazy

Reference

  1. BROŽEK, Aleš. Lexikon vlajek a znaků zemí světa. Praha: Kartografie Praha, 2003. ISBN 80-7011-776-1. Kapitola Makedonie, s. 122. (Čeština) 
  2. Government adopts draft-law on new Macedonia's coat of arms
  3. Zpráva makedonské heraldické společnosti o vládním návrhu nového znaku (6.12.2014).

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Broom icon.svg
Autor: !Původní dílo: gg3po (Tony Tony)Vektory: Booyabazooka, Licence: GPL
Icon of broom sweeping up dust. Conversion to SVG also under GPL.
Second unofficial proposal of the Macedonian coat of arms.svg
Autor: MacedonianBoy, Licence: CC BY-SA 3.0
Second unofficial proposal of the Macedonian coat of arms, proposed soon after the independence.
Macedonian historical coats of arms.png
Collection of Macedonian historical coats of arms.
Coat of arms of the Socialist Republic of Macedonia.png
Coat of arms of the Socialist Republic of Macedonia
Coat of arms of Macedonia 1340.png
Coat of arms of Macedonia from 1340.
Coat of arms of Bulgaria (version by constitution).svg
Autor: MesserWoland, modified by Scroch, Licence: CC-BY-SA-3.0
Element from the coat of arms of Bulgaria that interpretates exactly the text in the constitution of Republic of Bulgaria. ATTENTION! THIS IS NOT AN OFFICIAL COAT OF ARMS! According to the Bulgarian Law for the coat of arms of the Republic of Bulgaria, passed on 4 August 1998, the Bulgarian Coat of Arms doesn't have lesser form.
Macedonian lion.svg
Autor: MacedonianBoy, Licence: CC BY-SA 3.0
Old Macedonian coat of arms. Proposal coat of arms of Macedonia.
Предлог-грб на Република Македонија 2014.svg
Proposal for a heraldic Coat of Arms of the Republic of Macedonia from 2014.
First unofficial proposal of the Macedonian coat of arms.svg
Autor: MacedonianBoy, Licence: CC BY-SA 3.0
First unofficial proposal of the Republic of Macedonia coat of arms, proposed soon after independence.