Střední Afrika

Mapa Afriky, zvýrazněny jsou státy střední Afriky

Střední Afrika je region, do kterého jsou řazeny zejména tyto země:


Zeměpisný region střední Afrika není definován jednotně (podobně ani ostatní zeměpisné regiony Afriky).

Členění Afriky podle OSN
Střední Afrika se rozkládá mezi obratníkem Raka a 13. stupněm jižní šířky:

Geografie

Střední Afrika je pojmenování geografického regionu na jih od pouště Sahary, západně od Velké příkopové propadliny. Leží na Konžské pánvi. Dominantou regionu je řeka Kongo a její přítoky, ty tvoří druhou největší říční síť na světě (po říční síti Amazonky). Součástí oblasti je pás průlomových jezer tektonického původu (Tanganika aj.). Protože region leží v rovníkové oblasti, významným biotopem jsou tropické deštné pralesy.

Obyvatelstvo

Hustota zalidnění je velmi nízká. Část obyvatelstva je z rozšířené jazykové skupiny bantu. Obyvatelé žijí pouze v blízkosti řek. Žijí zde mj. Pygmejové Aka, EFE a Mbuti. V náboženské oblasti převládá křesťanství(ve velkém množství denominací s převahou katolíků),[2] v severní oblasti střední Afriky je to ovšem islám (převážně sunnitský, nemalá množina muslimů je nekonfesních, menšina šiítů).[3] Dále existují rozličná bantuská náboženství jako jsou bori nebo bwiti.[4] Mnoho lidí vyznává křesťanství spolu s tradičním náboženstvím (vícečetná náboženská identita), případně jejich synkretismus.[5]

Těžba a zemědělství

Ve vysokém množství se těží diamanty, jinak tato oblast není bohatá na nerostné suroviny. V deštných pralesích se těží dřevo včetně vzácného dřeva (mahagon, eben). Pěstuje se kaučukovník, kakaovník, palma olejná, kávovník aj. Chov se vyskytuje vzácně.

Politika

Stejně jako celá Afrika, i tato část trpěla kolonizací a občanskými válkami. Ani v 21. století zde není klid a ve větší vzdálenosti od pobřeží se stále objevují militantní skupiny. Nepokoji, vojenskými převraty a válkami je známá zejména Středoafrická republika a DR Kongo.

Odkazy

Reference

  1. United Nations Secretariat. Standard country or area codes for statistical use (M49) [online]. [Metodika. Série M, č. 49. Poslední tištěná verze byla vydána v r. 1999.] [Cit. 14. 8. 2018] Dostupné z: https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/
  2. HAVELKA, Ondřej. Křesťanství v Africe: tři fáze christianizace a specifika africké teologie a spirituality. Theologická revue. 2022, roč. 92, čís. 3, s. 291–309. 
  3. Encyclopædia Britannica. London: Encyclopædia Britannica, 2003. S. 306. 
  4. FERNANDEZ, J. W. Bwiti: An Ethnography of the Religious Imagination in Africa. 1. vyd. Princeton: Princeton University Press, 2019. S. 470–489. 
  5. HAVELKA, Ondřej. Méně známá africká náboženství 2/4: střední Afrika [online]. Dingir [cit. 2022-09-30]. Dostupné online. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of the Central African Republic.svg
The proportions of this flag are 3:2; however, there is no official definition for the correct proportions and also 5:3 is widely used.
Flag of Rwanda.svg
Flag of Rwanda. The flag ratio is 2:3 with the stripes being 2:1:1. Colors are the following officially: Pantone 299 C 2X (blue), RAL 6029 (green), RAL 1023 (yellow) and RAL 1003 (golden yellow). (As of 03/08/2010, the only color used is the Pantone 299 C, which is from here. The rest of the colors are RAL shades from here.)
Flag of Angola.svg
Vlajka Angoly
Flag of São Tomé and Príncipe.svg
Flag of São Tomé and Príncipe