Stalinismus

J. V. Stalin

Stalinismus byla politická teorie a praxe spjatá s J. V. Stalinem. Z teoretického hlediska se stalinismus vyznačovala koncepcí budování socialismu v jedné zemi. Praxe stalinismu zahrnovala vytvoření totalitního policejního státu ovládaného jednou stranou, rychlou industrializaci, kolektivizaci zemědělství, zostření třídního boje, kult osobnosti a podřízení zájmů zahraničních komunistických stran zájmům Komunistické strany Sovětského svazu.

Během 30. let v Sovětském svazu proběhla kolektivizace zemědělství a industrializace. Dále Stalin a jeho spolupracovníci vytvořili systém, ve kterém byla veškerá moc soustředěna v rukou vedení Komunistické strany Sovětského svazu a tajné policie. Zastánci odlišných politických koncepcí v komunistické straně (např. Lev Davidovič Trockij, Nikolaj Bucharin, Lev Kameněv, Grigorij Zinovjev) byli fyzicky zlikvidováni. Mimostranická opozice byla zcela eliminována (její členové popraveni nebo umístěni do gulagů).

Po druhé světové válce se stalinismus rozšířil i do zemí východního bloku, měl velký vliv i v komunistických stranách některých západoevropských zemí.

Antistalinistická levice je označení levicových směrů, které odsuzovaly Stalinův režim, patří sem převážně liberálně levicoví intelektuálové, trockisté, demokratičtí socialisté, eurokomunisté a neomarxisté.

Po XX. sjezdu KSSS a odsouzení kultu osobnosti začal proces destalinizace. V roce 1964 byl však zastaven, protože Chruščova vystřídal Brežněv, který nastolil neostalinismus. Ten pak v SSSR přežíval až do perestrojky v druhé polovině 80. let.

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Stalin office.jpg
Portrait of Joseph Vissarionovich Stalin, 1947