Stavová veličina

Stavová veličina neboli veličina kvality je veličina, která popisuje stav termodynamického systému. Stavové veličiny se dělí na vnější (extenzivní) a vnitřní (intenzivní). Vnější veličiny závisí na velikosti termodynamického systému, vnitřní veličiny jsou na velikosti termodynamického systému nezávislé.

Mezi stavové veličiny vnější patří:

Mezi stavové veličiny vnitřní patří:

Stavovou veličinu lze uvést do kontrastu s tokovou veličinou.

Stavová funkce

Veličina, popisující stav soustavy, která během termodynamického děje při přechodu z jednoho stavu do druhého nezávisí na způsobu přechodu mezi těmito stavy, bývá označována jako stavová funkce. Stavová funkce tedy závisí pouze na počátečním a konečném stavu, ale nikoliv na způsobu, jakým se systém dostal z počátečního stavu do stavu konečného.

Odkazy

Externí odkazy

Související články

  • Stav soustavy
  • Termodynamická veličina
  • Termodynamická soustava