Stlačitelnost

Stlačitelnost (objemová stlačitelnost) je definována jako záporná hodnota relativní změny objemu vzhledem ke změně tlaku, tzn.

,

kde je původní objem kapaliny před stlačením, představuje změnu objemu při stlačení a je změna tlaku.

Modul objemové pružnosti

Převrácená hodnota stlačitelnosti se nazývá modul objemové pružnosti

Vlastnosti

Ideální kapalina je zcela nestlačitelná, tzn. .
Jednotky: Pa−1

Související články

Externí odkazy