Student

Studenti naslouchající výkladu lineární algebry na Helsinské technické univerzitě

Student nebo studující (zastarale též študent či študák) je člověk, který chodí do školy a který se systematicky vzdělává na nějaké střední, vyšší odborné, či vysoké škole, obvykle tak činí za účelem přípravy na své budoucí povolání. Věnuje se lidské činnosti zvané studium. Obsah pojmu v různých kontextech a jazycích variuje – český školský zákon jako studenta označuje až studenty vyšších odborných a vysokých škol (takoví studenti se také označují jako posluchači), u středních škol užívá označení žák[1] (obdobně to funguje v němčině), avšak běžně se v češtině jako studenti označují už žáci středních škol, zejména gymnázií;[2][3] v učebních oborech se však vzdělávají učni.

Věková hranice

Dolní věková hranice studenta je fakticky limitována pouze dobou ukončení základní školní docházky na základní škole, horní věková hranice de facto neexistuje, neboť studovat lze vlastně až do smrti, nicméně obvyklé věkové rozmezí pro studium se pohybuje od 15 let do (velmi přibližně) 26 až 30 let lidského věku. Starší student pak někdy bývá označován souslovím věčný student.

Studentská privilegia

Od 26 let nemá v současné době žádný student nárok na studentskou slevu na jízdné. Studentské slevy na vstupné jsou někdy na věku nezávislé, a mohou je tedy využít i osoby starší 26 let.

Student a volba povolání

Studenti začátku 21. století očekávají rovnováhu mezi pracovním a osobním životem, přičemž důležitým kritériem pro výběr budoucího zaměstnavatele je atmosféra na pracovišti.[4] Díky změně preferencí studentů po revoluci chrlí vysoké školy kandidáty na povolání, kterých již je dost, tedy mj. právníky, manažery a psychology, zatímco technické obory mají nízkou prestiž.[5] Díky tomu vzniká nedostatek technicky vzdělaných odborníků. Ředitel pro podnikovou komunikaci společnosti Bosch Pavel Roman se domnívá, že jednou z cest, jak tuto nepříznivou situaci změnit, je zrušit školy, které plodí za peníze poplatníků studenty s neuplatnitelnou kvalifikací.[5]

Odkazy

Reference

  1. Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
  2. Heslo „student“ v Příručním slovníku jazyka českého
  3. Heslo „student“ ve Slovníku spisovného jazyka českého
  4. Český student chce stabilní a prestižní práci. Studenta. Březen 2014, čís. 36, s. 6–14. Dostupné online. 
  5. a b BUSTA, David. Zrušme školy plodící neuplatnitelné absolventy. EkonTech.cz. Březen 2013. Dostupné online. 

Literatura

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Ambox globe content.svg
A globe icon in the Ambox-content style. This icon is used for important issues relating to the world and for stating the bias of worldwide information.
Mathematics lecture at the Helsinki University of Technology.jpg
A mathematics lecture, apparently about linear algebra (calculation of eigenvalues and engine vectors), at Helsinki University of Technology (HUT) — Teknillinen korkeakoulu (TKK) in Espoo, Finland.