Stupeň ohrožení (biologie)

Stupeň ohrožení hodnotí šanci na přežití jednotlivých biologických taxonů. Při zařazování do kategorie se bere v potaz mnoho faktorů, nejen počet přeživších kusů, ale také přírůstky a úbytky v populaci během času, známé hrozby, možnosti odchovu v zajetí a tak dále.

U běžných druhů (SE) není žádné bezprostřední nebezpečí ohrožující přežití druhu. Příklady jsou např. člověk, kočka, pes.

Ohrožené druhy jsou v červených seznamech. Seznam vyhynulých druhů se nazývá černý seznam.

Globální ohroženost podle červeného seznamu IUCN

Přehled stupňů ohrožení podle IUCN 3.1 z roku 2001 rozděluje všechny známé druhy do následujících kategorií:

StupeňPopisPříklady zástupců
LC – málo dotčený (Least Concern) se přiřazuje druhům, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.Kategorie:Málo dotčené taxony

Encephalartos villosustučňák uzdičkovýorel mořský

NT – téměř ohrožený (Near Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.Kategorie:Téměř ohrožené taxony

mlok bradavičnatýmravenec lesní

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.Kategorie:Zranitelné taxony

kakadu moluckýžralok bílýceratozamie mexickáslon africkýlev

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.Kategorie:Ohrožené taxony

plejtvák obrovskýlemur katatygr indickýtrnucha říční

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.Kategorie:Kriticky ohrožené taxony

gaviál indickýmikrocykas krásnýtygr sumaterský

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.Kategorie:Taxony v přírodě vyhynulé

píchoš Woodůvnosorožec tuponosý severnílev berberský

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.Kategorie:Vyhynulé taxony podle IUCN

vakovlk tasmánskýdronte mauricijskýzebra kvagatygr jávský

DD – Chybí údaje (Data Deficient) se přiřazuje druhům, u kterých není k dispozici dostatek informací k zařazení do jedné z kategorií nebo chybí znalost o velikosti populace či hrozeb.Kategorie:Nedostatek údajů podle IUCN

arapaima velká

NE – Nevyhodnocený (Not Evaluated), se přiřazuje druhům, u kterých není dostatek dat k určení stupně ohrožení.Kategorie:Nevyhodnocené taxony

hlemýžď kropenatý

Starší kategorie ohroženosti podle IUCN z roku 1994

Dřívější přehled kategorií ohroženosti podle IUCN 2.3 z roku 1994

Starší seznam IUCN z roku 1994 měl jenom jednu kategorii nižší riziko LR (lower risk), ale rozdělenou do třech podkategorií:

 • téměř ohrožený – Near Threatened (LR/nt)
 • málo dotčený – Least Concern (LR/lc)
 • závislý na ochraně – Conservation Dependent (LR/cd)

V novém seznamu IUCN z roku 2001 se kategorie téměř ohrožený a málo dotčený osamostatnily. Kategorie závislý na ochraně byla zahrnuta pod kategorii téměř ohrožený.

Národní hodnocení stupně ohrožení – červené seznamy

Česko

Související informace naleznete také v článku Stupeň ohrožení (biologie, Česko).

V červených seznamech se v Česku používají kategorie: vyhynulý (A1), nezvěstný (A2), nejasný (A3), kriticky ohrožený (C1), silně ohrožený (C2), ohrožený (C3) a vyžadující další pozornost (C4).

Podle zákona o ochraně přírody krajiny 114/1992 Sb. rozlišuje vyhláška 395/1992 Sb. ve znění vyhlášky 175/2006 Sb. druhy kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené.

Austrálie

Zde situaci upravuje Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999.

Německo

Kategorie stupně ohrožení používané v Německu:

 • 0: vyhynulý (ausgestorben oder verschollen)
 • 1: kriticky ohrožený (vom Aussterben bedroht)
 • 2: silně ohrožený (stark gefährdet)
 • 3: ohrožený (gefährdet)
 • 4: téměř ohrožený (potenziell gefährdet)
 • R: mimořádně vzácný (extrem selten)
 • G: předpokládané ohrožení (Gefährdung anzunehmen)
 • D: chybí údaje (Daten mangelhaft)
 • V: předběžně na seznamu (Vorwarnliste)
 • +: regionálně více ohrožený (regional stärker gefährdet)
 • −: regionálně slaběji ohrožený (regional schwächer gefährdet)

Viz také Spolkové nařízení o ochraně druhů Bundesartenschutzverordnung.

Spojené státy americké

Na základě zákona The Endangered Species Act je vytvořen seznam ohrožených druhů Endangered Species List.

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Status iucn3.1 LC cs.svg
Autor: unknown, Licence: CC BY 2.5
Status iucn3.1 NT cs.svg
Autor: unknown, Licence: CC BY 2.5
Status iucn3.1 VU cs.svg
Autor: unknown, Licence: CC BY 2.5
Status iucn3.1 EN cs.svg
Autor: unknown, Licence: CC BY 2.5
Status iucn2.3 cs.svg
Autor: unknown, Licence: CC BY 2.5
Status iucn3.1 CR cs.svg
Autor: unknown, Licence: CC BY 2.5
Status iucn3.1 EW cs.svg
Autor: unknown, Licence: CC BY 2.5
Status iucn3.1 EX cs.svg
Autor: unknown, Licence: CC BY 2.5