Sufražetka

Britská sufražetka, okolo 1910

Sufražetka je označení radikální bojovnice za politická práva žen, zejména za rozšíření všeobecného hlasovacího práva (anglicky suffrage) i na ženy. (Ve starším českém tisku též psáno suffražetky nebo suffragetky.[1])

Historie

Výzva k zavedení volebního práva žen vznikla ve Francii již roku 1789, nebyla vyslyšena.[2] Od roku 1879 vydávaly britské ženy časopis The Woman's Suffrage.[2]

Hnutí sufražetek za volební právo vzniklo roku 1900. Spojená je s ním především Velká Británie. Roku 1866 vzniká organizace National Society for Women’s Suffrage (Národní spolek pro hlasovací právo pro ženy). Právě v těchto letech menší skupina žen založila komisi, která se snažila vyvíjet tlak na tehdejší parlament.

V USA se poprvé zorganizovaly roku 1848 v Seneca Falls (stát New York). Roku 1903 vznikla ve Velké Británii radikální organizace WSPU, jejímž členkám se začalo hanlivě říkat sufražetky.[3] Ony toto označení hrdě přijaly za své.

Hladovky a nucená výživa

Nucená výživa vězněné sufražetky, Londýn, 1911

Pokud se britské sufražetky dostaly za své aktivity do vězení, uchylovaly se k využití protestní hladovky. Ta jim počátkem 20. století dokázala zajistit, že po určité době hladovění byly ze zdravotních důvodů z vězení propuštěny kvůli obavám úřadů, aby hladem nezemřely a nestaly se mučednicemi.

Později však úřady zaujaly tvrdší přístup a rozhodly se sufražetky donutit k přijímání potravy násilím.[4][1]

Sufražistky

Umírněné bojovnice za politická práva žen se po francouzském vzoru začaly od roku 1913 nazývat sufražistky.[5] Označovat všechny ženské bojovnice za ženská práva pojmem sufražetky je tudíž nesprávné, ač k tomu v českém prostředí občas z neznalosti dochází. Rozdíl spočívá v užívaných metodách politického boje. Sufražetky na rozdíl od sufražistek používaly i metody, které umírněné feministky odmítaly, typu blokování dopravy, způsobování výtržností apod.

Dosažení cíle

Podrobnější informace naleznete v článku Volební právo žen#Uzákoněné volební právo žen.

Úplného volebního práva dosáhly britské ženy v roce 1918, ženy v USA v roce 1920.

Sufražetky v českých zemích

Podrobnější informace naleznete v článku Volební právo žen#Volební právo žen v českých zemích.
Karel Stroff: Pražské sufražetky (Humoristické listy, 1913)

Výraz sufražetka se v českém tisku objevoval od roku 1910. Po počátečních sympatiích k ženskému hnutí ve Velké Británii a USA byl tento pojem často zlehčován a zesměšňován. Sympatie ztrácely anglické sufražetky zřejmě pro násilné metody, byly zobrazovány jako bojovnice proti mužům.[6] Úsilí o politické zrovnoprávnění karikovalo i divadlo (fraška Karla Jonáše Naše sufražetka, uvedená ve Vinohradském divadle v roce 1910).[7]

Na rozdíl od Velké Británie pronikaly české ženy do politického života bez masových násilných akcí.

Volební právo žen volit a být voleny do obecních zastupitelstev bylo v Československu uzákoněno v roce 1919. Ústavou z roku 1920 pak byly ženy zrovnoprávněny, včetně volebního práva.

Galerie

Odkazy

Reference

  1. a b Násilí na odsouzených suffragetkách. S. 3. Národní listy [online]. 1909-09-25 [cit. 2020-09-30]. S. 3. Dostupné online. 
  2. a b Všeobecné rovné hlasovací právo ženám. S. 2–3. Ženský list [online]. 1903-02-19. S. 2–3. Dostupné online. 
  3. DUDLU.CZ. Kdo je sufražetka?. dudlu.cz [online]. 2022-08-06 [cit. 2023-08-04]. Dostupné online. 
  4. TRUEMAN, C. N. Force-feeding of Suffragettes [online]. The History Learning Site, 2016-3-3. Dostupné online. (anglicky) 
  5. Zbrklé kousky anglických sufražetek. Eva [online]. 1914-01-01 [cit. 2020-09-29]. Dostupné online. 
  6. FRONK, Václav. Sebereflexe české společnosti. Přelom 19. a 20. století v perspektivě humoristických časopisů. Praha, 2006 [cit. 2020-09-29]. Disertační práce. Pedagogická fakulta UK. Vedoucí práce Jiří Pokorný. s. 123–133. Dostupné online.
  7. Karel Jonáš: Tragoedie - Naše sufražetka. S. 48. Zlatá Praha [online]. 4/1910-1911 [cit. 2020-09-29]. S. 48. Dostupné online. 

Literatura

  • Všeobecné rovné hlasovací právo ženám. S. 2–3. Ženský list [online]. 1903-02-19. S. 2–3. Dostupné online. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

British suffragette clipped.jpg
British suffragette with a poster, giving out newspapers
Nurses and midwives marching to the Royal Albert Hall, London, April 1909.jpg
Photographs by Christina Broom who died in 1939. See file name for subject. note Emmeline Pankhurst, at Caxton Hall, June 1909
The Women’s Social and Political union (WSPU) drum and fife band at the Women’s exhibition, May 1909.jpg
Photographs by Christina Broom who died in 1939. See file name for subject. note Emmeline Pankhurst, at Caxton Hall, June 1909
The Women’s Coronation procession, June 1911.jpg
Photographs by Christina Broom who died in 1939. See file name for subject.
Younger suffragettes promoting the Women’s exhibition, May 1909.jpg
Photographs by Christina Broom who died in 1939. See file name for subject.
Suffragette leader Emmeline Pankhurst (front row, third from left), at the flower stall of the Women’s exhibition, London, May 1909.jpg
Photographs by Christina Broom who died in 1939. See file name for subject. note Emmeline Pankhurst, at Caxton Hall, May 1909
Forcefeeding.jpg
A suffragette on hunger strike being forcibly fed with a nasal tube
Karel Stroff Pražské sufražetky 1913.jpg
Karel Stroff: Pražské sufražetky (Humoristické listy 1913)
The Putney and Fulham WSPU shop and office, London, 1910.jpg
Photographs by Christina Broom who died in 1939. See file name for subject.
A suffragette in costume at the Green, White and Gold fair, organised by the Women’s Freedom League, 1909.jpg
Photographs by Christina Broom who died in 1939. See file name for subject. Women’s Freedom League