Sunnitský islám

Osobnosti islámu ctěné sunnitskými muslimy vyjádřené v podobě kaligrafie
Rozšíření islámu: zeleně je vyznačen sunnitský islám, fialová barva představuje ší'itský islám a černá ibádíju islám (Omán)

Sunnité jsou muslimové, kteří po Mohamedově smrti uznali za nástupce Abú Bakra a oddělili se tak od šíitů, kteří za nástupce považovali člena jeho rodiny – zetě Alího. Šiíté a sunnité tvoří dvě základní větve islámu.

Sunnité tvoří 75–90 % všech muslimů.[1] Většinu mají ve všech muslimských státech s výjimkou Iráku, Íránu, Ázerbájdžánu, Ománu a Bahrajnu. Většina muslimů žijících v evropských zemích patří rovněž k této větvi.[2]

Vznik sunnitů

Označení sunnité je odvozeno od arabského slova sunna (zvyk, cesta) používaného pro způsob Mohamedova života. Sunna je označována za tzv. živý Korán a hraje velkou roli pro islámské právo a etiku. Sunna je částečně uznávána i druhou hlavní islámskou větví – šíity. Ti však mají vlastní sbírky hadísů (výroky a činy Mohameda) a zahrnují do nich i jednání celé jeho rodiny a nástupců.

Rozdělení muslimů na sunnity a šíity nebylo okamžité. Za sunnity se označují ti muslimové, kteří již od roku 632 (rok 10 podle islámského kalendáře) po smrti Mohameda uznali za jeho nástupce Abú Bakra. Jejich protipólem se stali šíité (z arabského ší'at Alí – strana Alího), kteří tvrdili, že titul chalífy by měl dědičně připadnout Mohamedově rodině, konkrétně jeho zeti Alímu.

Alí sám proti volbě Abú Bakra protestoval, ale nepodnikal žádné kroky k uchopení moci a nakonec jej za chalífu uznal. Ali se pak chalífou roku 656 také stal, ale již 661 byl také zavražděn cháridžovským povstalcem. K moci se dostala dědičná dynastie Umajjovců a islámské schizma bylo dovršeno.

Reference

 1. Viz:
  • Eastern Europe, Russia and Central Asia 2004. Příprava vydání Europa Publications. 4. vyd. Londýn: Routledge, 2003. 680 s. Dostupné online. ISBN 9781857431872. (anglicky) – „some 80% of the worlds Muslims are Sunni“ (asi 80 % světové populace muslimů jsou sunnité). 
  • The World Factbook: Religions. Central Intelligence Agency [online]. [cit. 2011]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. ISSN 1553-8133. (anglicky)  – „Sunni Islam accounts for over 75% of the world's Muslim population“ (sunnitský islám představuje více než 75 % světové muslimské populace).
  • ROSHANDEL, Jalil; LEAN, Nathan Chapman. Iran, Israel, and the United States: Regime Security vs. Political Legitimacy. Santa Barbara: Praeger, 2011. 186 s. Dostupné online. ISBN 9780313386985. S. 15. (anglicky) – „Sunni, accounts for over 75% of the Islamic population“ (sunnitský islám, představující více než 75 % islámské populace). 
  • Mapping the Global Muslim Population [online]. Pew Reseach Center, 2009-10-07. Dostupné online. (anglicky)  – „Of the total Muslim population, 10-13% are Shia Muslims and 87-90% are Sunni Muslims.“ (Z celkové muslimské populace, 10–13 % jsou šíitští muslimové a 80–90 % jsou sunnitští muslimové.)
  • Sunnis and Shia: Islam's ancient schism. BBC News [online]. 2016-01-04. Dostupné online. (anglicky)  – „The great majority of Muslims are Sunnis – estimates suggest the figure is somewhere between 85% and 90%.“ (Velká většina muslimů jsou sunnité – odhady naznačují, že jejich počet se pohybuje mezi 85 % až 90 %.)
  • DENNY, Frederick. Sunni Islam: Oxford Bibliographies Online Research Guide. Oxford: Oxford University Press, 2010. 20 s. Dostupné online. ISBN 9780199806478. S. 3. (anglicky) – „Sunni Islam is the dominant division of the global Muslim community, and throughout history it has made up a substantial majority (85 to 90 percent) of that community.“ (Sunnitský islám tvoří dominantní větev světové muslimské komunity a v průběhu dějin se stal také její většinovou [85–90%] větví.). 
 2. DZIHIC, Vedran; SCHMIDINGER, Thomas. Looming Shadows: Migration and Integration at a Time of Upheaval : European and American Perspectives. Washington, D.C.: Center for Transatlantic Relations SAIS, 2012. 324 s. ISBN 9780984134182. Kapitola Islam, Migration, and the Muslim Communitiesin Europe: History, Legal Framework,and Organizations, s. 100. (anglicky) – „While the majority of them are Sunni Muslims, there is also a significant minority of Alevi or Bektashi-affiliated Muslims in the former Ottoman sphere.“ (Zatímco většina z nich jsou sunnitští muslimové, nachází se tam také významná menšina alevitů nebo bektašíjů, zejména v bývalých zemích osmanské sféry vlivu.). 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Islam by country.png
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 3.0
رسم تعبيري للفظ الجلالة ومن يجلهم أهل السنة.png
Autor: باسم, Licence: CC BY-SA 4.0
Calligraphy of the name of God "Allah" and Prophet Muhammed, surrounded by the names of the Rashidun caliphs: Abu Bakr, Umar, Uthman, and Ali. At the center bottom are the names of Imams Hassan and Hussein. The Characters which Sunni Muslims look up to. This is not an official banner or Symbole of Sunnism or Sunni Muslims, its just a Symbolic drawing regarding this faith.