Svah

Svahy v Plzeňské pahorkatině

Svah je forma nakloněného terénu, který se vyskytuje okolo vyvýšených míst. Svah může dosahovat různého náklonu v závislosti na jeho příkrosti. Při pohybu předmětů po svahu se hovoří o tzv. svahových pohybech, které významnou měrou mohou měnit tvář krajiny.

V některých odvětvích lidské činnosti jsou vyhledávány svahy orientovány na světové strany. Např. u vinařství a pěstování vinné révy jsou preferovány svahy, které zaručují více slunečního svitu a tepla – na severní polokouli tak jde o jižní svahy. Pro lyžování a stavbu sjezdovek jsou naopak výhodné svahy, kde se déle drží sníh – na severní polokouli tedy jde o severní svahy. Na jižní polokouli je to pak obráceně – svahy jižní, od rovníku odvrácené, jsou vhodnější pro lyžování a svahy severní, k němu přivrácené, pro vinařství.

Zpevnění svahu

Rozlišujeme zpevňování svahu dle účelu – estetické a funkční. Estetické zpevnění se řeší především na zahrádkách, kde se často vyskytuje problém s vysycháním půdy. K tomuto účelu se používá zpevnění půdokryvnými rostlinami (dřevinami, růžemi, plazivcemi, apod.). Rostliny půdu zpevní a zadrží vláhu. Mohou se využít také zatravňovací rohože, které prorůstají travou a vyžadují minimální údržbu. Na řešení velmi svažitých terénů, problémy se statikou nebo sanaci se používají sítě, geobuňky, matrace, nebo opět rohože.

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Plzeňská pahorkatina,okolí Kladrub, svah v lese.JPG
Autor: Orange.man, Licence: CC BY-SA 3.0
Typická příroda okolí města Kladruby.