Svahový pohyb

Počítačová simulace sesuvu, ke kterému došlo v roce 1997 v San Mateo County v Kalifornii

Svahové pohyby, někdy též svahové pochody, představují soubor pohybů a pochodů působících na svahu. Dělí se do několika skupin v závislosti na rychlosti, typu a vedoucím procesu.

Skupiny svahových pohybů

Gravitační svahové pohyby

Skupina svahových pohybů, u nichž je původcem gravitace. Napětí ve svahu ovlivňuje vývoj svahu (změna výšky či sklonu), jeho odlehčení a režim podpovrchových vod. Gravitační síly následně u svahů působí smykové napětí, čímž dochází k deformaci horniny nebo zeminy. V závislosti na rychlosti se gravitační svahové pohyby dělí (od nejpomalejšího k nejrychlejšímu):[1]

 1. ploužení – velmi pomalý a dlouhodobý pohyb, při němž dochází k tečení zeminové nebo horninové hmoty. Dochází k deformaci, která ale nepřekračuje mez pevnosti hmoty. Podle hloubky se ploužení dále dělí na povrchové a podpovrchové (někdy taky hlubinné).
 2. Sesouvání (též sesuv) – pokud gravitační napětí překročí mez pevnosti horniny či zeminy, dojde k náhlé deformaci svahu – sesouvání. Jde o rychlý, krátkodobý a klouzavý pohyb hmoty po svahu podél smykové plochy. Ta může být jedna, ale může jich být i víc. V závislosti na typu smykové plochy se sesuvy dále dělí. Na území bývalého Československa patří mezi největší případ tohoto typu svahového pohybu sesuv v Handlové z přelomu let 1960/61.
 3. Řícení – náhlý a krátkodobý pohyb horninové hmoty na strmých svazích, která se zpravidla volným pádem přesouvá do nižších poloh. Ke skalnímu řícení došlo v České republice například v Hřensku.[2]
Masivní soliflukce, ke které došlo v únoru 2006 na Filipínách

Fluviální svahové pohyby

Podrobnější informace naleznete v článku Fluviální svahové pochody.

Skupina svahových pohybů podmíněných vodou. V případě působení povrchového odtoku vody, ať již srážkové či tavné (tj. způsobené táním), se hovoří o ronu. Při něm dochází k nesoustředěnému stékání vody po povrchu terénu, která sebou odnáší jemné částice půdy nebo zvětralinového pláště. Srážková či tavná voda, která se vsákne (infiltruje) do půdy, na svah dále působí mechanicky a chemicky. Podpovrchová voda pak může způsobit následující svahové pohyby:[1]

 1. Sufoze – mechanický odnos drobných půdních či horninových částic podzemní vodou, který vede k sesedání povrchu, vzniku výdutí a sníženin.
 2. Soliflukce (též půdotok) – při nasycení půdy svahu může dojít k plastickému pohybu materiálu. Na základě míry nasycení se rozlišuje (od nejpomalejšího): pomalá soliflukce, rychlá soliflukce, bahenní proudy a blokovobahenní proudy.
 3. Tečení – za určitých podmínek může dojít ke ztekucení jílového podloží. Svahový pohyb nejprve začíná jako sesuv, ale záhy se mění v tečení rozbředlých jílů.
 4. Plíživý pohyb zvětralin – velmi pomalý pohyb hmoty po svahu v důsledku různých příčin. Dále se dělí na plíživý pohyb půd a plíživý pohyb sutí.

Rychlost svahových pohybů

Na základě rychlosti se svahové pohyby dělí do tří skupin:[1]

 • pomalé dlouhodobé svahové pohyby (mm/rok až mm/den)
 • rychlé svahové pohyby (mm/h až m/h)
 • katastroficky rychlé svahové pohyby (m/h, km/h až 100 km/h)

Odkazy

Reference

 1. a b c DEMEK, Jaromír. Obecná geomorfologie. Praha: ČSAV, 1988. 476 s. Kapitola Svahové pochody a vývoj svahů, s. 199–210. 
 2. Silnici mezi Hřenskem a Schmilkou ohrožuje nestabilní skála [online]. Správa NP České Švýcarsko, 2010-09-01 [cit. 2013-05-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-09-11. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

US Navy 060219-N-5067K-109 A CH-46E Sea Knight from the Flying Tigers of Marine Medium Helicopter Squadron 262 (HMM-262) makes an aerial assessment of the deadly Feb. 17 landslide during over-flight of the area.jpg
Saint Bernard, Republic of the Philippines (Feb. 19, 2006) - A CH-46E Sea Knight from the Flying Tigers of Marine Medium Helicopter Squadron 262 (HMM-262) makes an aerial assessment of the deadly Feb. 17 landslide during over-flight of the area. HMM-262 is embarked aboard the amphibious assault ship USS Essex (LHD 2). Essex along with the dock landing ship USS Harpers Ferry (LSD 49) are on station off the Philippine coast rendering relief and assistance to the victims of the landslide. Both are part of the Forward Deployed Amphibious Ready Group, the Navy’s only forward-deployed amphibious force, homeported in Sasebo, Japan. U.S. Navy Photo by Photographer's Mate 1st Class Michael D. Kennedy (RELEASED)
Landslide animation San Matteo County.gif
This computer simulation depicts the movement of a deep-seated "slump" type landslide in San Mateo County. Beginning a few days after the 1997 New Year's storm, the slump opened a large fissure on the uphill scarp and created a bulge at the downhill toe. As movement continued at an average rate of a few feet per day, the uphill side dropped further, broke through a retaining wall, and created a deep depression. At the same time the toe slipped out across the road. Over 250,000 tons of rock and soil moved in this landslide.