Svatý stolec

Znak Svatého stolce

Svatý stolec též Apoštolský stolec (dříve nazývaný též Svatá stolice,[1] lat. Sancta Sedes, it. Santa Sede) je úřad římského biskupa. V širším pojetí, které definuje i kanonické právo (kánon 361 CIC), zahrnuje nejen papeže, ale celou Římskou kurii.

Charakteristika

Pojem Svatý stolec, který se používá od raného křesťanství, se významově liší od pojmu Vatikánský městský stát, který vznikl až v souvislosti se sjednocením Itálie19. století. Svatý stolec je hlavním biskupským stolcem římskokatolických věřících po celém světě. Dokumenty Vatikánského státu jsou zveřejňovány v italštině; oficiální dokumenty Svatého stolce jsou vydávány hlavně latinsky. Tyto dva subjekty mají dokonce i své odlišné pasy: Svatý stolec sice není stát, ale je subjektem mezinárodního práva, a proto vydává diplomatické a služební pasy. Vatikánský městský stát vydává pasy pro všechny své občany.

Titul svatého stolce příslušel kromě papežského stolce též stolci mohučského arcibiskupa.

Odkazy

Reference

  1. Tento výraz bývá chápán jako zastaralý a mající nevhodné konotace - srv. např. Halas F. X., Fenomén Vatikán - idea, dějiny a současnost papežství diplomacie Svatého stolce – České země a Vatikán, Centrum pro studium demokracie a kultury Brno 2004, 759 s., ISBN 80-7325-034-9

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce