Téměř ohrožený taxon

Téměř ohrožený (zkratka NT, z anglického Near Threatened) je označení pro stupeň ohrožení, který se přiřazuje taxonům, jež mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

V roce 2008 bylo do této kategorie řazeno 3703 taxonů, z toho 2423 živočichů a 1050 rostlin.

Podrobnější informace naleznete v článku Stupeň ohrožení.

Příklady

Vydra říční, žijící i v Česku, patří do kategorie téměř ohrožený druh

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce